Yến Thập Tam


Quạ đen :

- Hiện giờ ta không chắc giết được ngươi .

Yến Thập Tam cười lớn . Ðột nhiên hắn phát hiện người này quả nhiên là

Quạ đen , ít ra Quạ đen cũng không nói dối .

Quạ đen :

- Nhất là nhát kiếm khi nãy ngươi đã giết Quan Ngoại Phi Ưng .

Yến Thập Tam cười :

- Ngươi không phá được chiêu kiếm đó à ?

Quạ đen :

- Ta cũng không nghĩ ra ai có thể phá được chiêu kiếm đó .

Yến Thập Tam :

- Ngươi có nghĩ rằng đó đã là kiếm pháp thiên hạ vô Song Sao ?

Quạ đen :

- Cao thủ của Thất Ðại Môn Phái , Tứ Ðại Thế Gia , ta đều đã gặp qua .

Yến Thập Tam :

- Ngươi có cảm nghĩ gì ?

Quạ đen :

- Kiếm pháp của họ bảo thủ quá , họ coi trọng tính mạng của mình quá

nên họ không bằng ngươi .

Yến Thập Tam thở dài :

- Tầm mắt của ngươi khá đấy nhưng kiến thức lại quá hẹp .

Quạ đen :

- ồ !

Yến Thập Tam :

- Ta biết có một người phá chiêu kiếm đó dễ như trở bàn tay .

Quạ đen dồn hỏi :

- Ngươi thấy kiếm pháp của hắn ?

Yến Thập Tam gật đầu thở dài :

- Ðó mới thực Sự là kiếm pháp thiên hạ vô Song .

Quạ đen :

- Người đó là ai ?

Yến Thập Tam không trả lời trực tiếp , chỉ đưa ra ba ngón tay .

Quạ đen :

- Tam Thủ Kiếm Kim Phi ? Nghe đồn rằng lúc giao đấu Tam Thủ Kiếm

hình như có ba cánh rat , một thanh kiếm biến thành ba thanh kiếm , Sự nhanh

nhẹn và đa dạng của kiếm pháp đó chỉ cần nghe danh cũng đủ biết .

Nhưng Yến Thập Tam lắc đầu :

- Thực Sự muốn giết người không cần đến ba cánh tay cũng không cần

đến ba thanh kiếm . Thực Sự muốn giết người chỉ cần một nhát kiếm là đủ .

Quạ đen :

- Ngươi nói không phải là hắn à ?

Yến Thập Tam :

- Không phải .

Quạ đen :

- Thế là ai ?

Yến Thập Tam :

- Tam thiếu gia .

Quạ đen :

- Tam thiếu gia nào ?

Yến Thập Tam :

- Dưới Thuý vân Phong trước Lục Thuỷ Hồ .

Hai tay Quạ đen bóp chặt .

Yến Thập Tam :

- Thanh kiếm của hắn cũng là một thanh kiếm thiên hạ vô Song .

Con ngươi của Quạ đen đang thu nhỏ lại .

Yến Thập Tam :

- Nhưng ta khuyên ngươi không nên đến gặp hắn .

Ðột nhiên Quạ đen cười . Hắn ít khi cười , nụ cười của hắn gượng gạo và

quái dị .

Yến Thập Tam :

- Ðấy không phải là một chuyện cười .

Quạ đen :

- Ta chỉ cười ngươi .

Yến Thập Tam :

- ồ !

Quạ đen :

- Ngươi hiểu rõ là ta đến đây thì tuyệt nhiên không tha cho nhà ngươi đâu

- Ngươi hiểu rõ là ta đến đây thì tuyệt nhiên không tha cho nhà ngươi đâu

.

Yến Thập Tam đồng ý .

Quạ đen :

- Ta tuy không chắc giết ngươi nhưng ngươi cũng không chắc giết được ta

.

Yến Thập Tam thừa nhận .

Quạ đen :

- Cho nên ngươi khích ta đến Thuý vân Phong đấu một trận với Tam thiếu

gia trước .

Lại đến Yến Thập Tam cười .

Quạ đen :

- Ðât là một chuyện cười nứa Sao ?

Yến Thập Tam :

- Không phải . Ta cười chính ta thôi .

Quạ đen :

- ồ !

Yến Thập Tam :

- Tại vì trong lòng ta nghĩ gì đã bị nhà ngươi nhìn thấy .

Quạ đen :

- Ngươi không muốn giao đấu với ta lúc này Sao ?

Yến Thập Tam :

- Rất không muốn .

Quạ đen :

- Tại Sao ?

Yến Thập Tam :

- Tại vì ta còn cái hẹn .

Quạ đen :

- Cái hẹn gì ?

Yến Thập Tam :

- Cái hẹn của tử thần .

Quạ đen :

- Dưới Thuý vân Phong trước Lục Thuỷ Hồ . Ngươi biết rằng đấu không

lại hắn Sao còn dám đi .

Yến Thập Tam :

- Ðã là cái hẹn của tử thần không đến không được .

Quạ đen :

- Không lẽ ngươi cố tình đi đến chỗ chết .

Yến Thập Tam cười lạnh nhạt :

- Không lẽ nhà ngươi cảm thấy rằng Sống Sung Sướng lắm Sao ?

Quạ đen im bặt . Yến Thập Tam hãy còn cười , trong nụ cười hàm chứa

niềm khinh bỉ khó tả nói :

- Phàm người luyện kiếm trước Sau cũng khó tránh khỏi cái chết dưới

kiếm của kẻ khác . Muốn né tránh cũng không nơi né tránh .

Quạ đen lại im bặt .

Yến Thập Tam :

- Cuộc đời ta đã giết bao nhiêu mạng người , nếu có thể chết dưới thanh

kiếm của Thiên Hạ Ðệ Nhất Danh Gia thì dù chết cuũng không tiếc chi .

Quạ đen đang nhìn hắn , nhìn hắn một hồi lâu đột nhiên nói :

- Tốt ! Ngươi đi đi !

Yến Thập Tam chấp tay chào , không nói một lời quay đầu lại ngay . Quạ

đen cũng dừng theo , ánh mắt đang nhìn hắn .

Yến Thập Tam :

- Ta hiểu rõ ý nhà ngươi .

Quạ đen :

- ồ !

Yến Thập Tam :

- Ta có thể đi tại vì ngươi không thể đi .

Quạ đen :

- Ngươi không ngốc như ta tưởng .

Yến Thập Tam :

- Nhưng nhà ngươi không nhất định phải đi theo ta .

( thiếu 2 trang )

Yến Thập Tam cười lớn :

- Không ngờ ngươi cũng là kẻ tham mêm tửu Sắc .

Quạ đen :

Quạ đen :

- Ngươi cũng thế thôi .

Họ đã uống khá nhiều .

Yến Thập Tam :

- Ngươi quả là người ham mêm tửu Sắc . Hôm nay ta nhường ngươi một

lần .

Quạ đen :

- Nhường cái gì ?

Yến Thập Tam :

- Nhường ngươi trả tiền .

Quạ đen :

- Không cần nhường , đừng có khách Sáo .

Yến Thập Tam :

- Lần này nhất định phải nhường , nhất định phải khách Sáo .

Quạ đen :

- Không cần , không cần .

Yến Thập Tam :

- Nên lắm , nên lắm .

Người khác mời nhau thường hay dành trả tiền nhưng họ lại giành nhau

không trả tiền .

Yến Thập Tam :

- Lúc ta muốn giết người , trong mình không bao giờ mang theo những

thứ lỉnh kỉnh để khỏi vướng tay chân .

Quạ đen :

- ồ !

Yến Thập Tam :

- vàng bạc là thứ lỉnh kỉnh nhất .

Quạ đen đồng ý . Nếu trong mình một người mang theo mấy trăm lượng

bạc thì đâu có thể thi thố thân pháp uyển chuyển .

Quạ đen :

- Ngươi có thể mang theo ngân phiếu .

Yến Thập Tam :

- Ta rất ghét ngân phiếu .

Quạ đen :

- Tại Sao ?

Yến Thập Tam :

- Tờ ngân phiếu không biết chuyền qua tay bao nhiêu người thật quá dơ

dáy .

Quạ đen :

- Những hạt minh châu trên thanh kiếm của ngươi có thể đổi lấy tiền .

Yến Thập Tam cười .

Quạ đen :

- Tại Sao ngươi cười ?

Yến Thập Tam :

- Ta cười nhà ngươi .

Rồi đột nhiên thấp giọng :

- Ðó đều là những hạt giả , hạt thiệt ta đã bán lâu rồi .

Quạ đen chưng hửng .

Yến Thập Tam :

- Cho nên hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi .

Quạ đen :

- Nếy hôm nay ngươi không đi cùng ta thì Sdao ?

Yến Thập Tam :

- Lúc đó đương nhiêu là ta có cách khác nhưng bây giờ đã có ngươi đi

cùng thì đâu cần đến cách khác nữa .

Ðến lượt Quạ đen cười .

Yến Thập Tam :

- Ngươi cười cái gì ?

Quạ đen :

- Ta cười ngươi đã tìm Sai người .

Rồi hắn cũng thấp giọng :

- Ta cũng như ngươi , hôm nay ta chuẩn bị đi giết người .

Yến Thập Tam :

- Ngươi cũng ghét ngân phiếu à ?

Quạ đen :

- Ghét muốn chết .

- Ghét muốn chết .

Ðến lượt Yến Thập Tam chưng hửng .

Quạ đen :

- Cho nên hôm nay ta cũng nhất định phải khách Sáo , nhất định phải

nhường ngươi .

Yến Thập Tam đang thở dài bỗng thấy ông chưởng quầy đi đến cười nói :

- Hai vị đều không cần khách Sáo . Dưới lầu đã có một vị khách quan đã

trả tiền dùm hai vị .

Ai trả tiền ? Tại Sao lại trả tiền giùm họ ?

Họ không hề nghĩ đến cũng không hỏi han . Ðối với họ đó là những

chuyện không quan trọng .

Không cần tiền mà cũng có thể nhậu nhoẹt , dù Sao đây cũng là việc làm

người ta Sảng khoái . Con người lúc Sảng khoái thì tửu lượng lớn hơn bình

thường . Nhưng mà họ đểu chưa Say . Lúc họ bắt đầu thấy Say bỗng trên lầu

có hai người con gái đi xuống , hai người con gái rất dễ nhìn , trang điểm

cũng khá đẹp đề làm cho đàn ông động lòng . Lúc gần Say cũng là lúc dễ

động lòng nhất . Yến Thập Tam là Quạ đen đã động lòng , đang tìm cách ợi

chuyện hai cô gái . Không ngờ đang Suy nghĩ thì hai cô đã đến trước mặt .

- Tôi là Tiểu Hồng .

- Tôi là Tiểu Thuý .

Hai cô cười rất tươi ngọt ngào nói :

- Chúng em cố tình đến hầu hạ hai vị .

Yến Thập Tam nhìn Quạ đen , Quạ đen nhìn Yến Thập Tam . Bộ mặt họ

bây giờ nếu để những người chết dưới kiếm họ nhìn thấy , chúng Sẽ cảm thấy

mình bị giết rất oan ức . Bộ mặt của họ bây giờ không cnÑ một chút guống

như những kiếm pháp nổi danh thiên hạ Sát thủ vô tình .

Tiểu Hồng ngạc nhiên :

- Hai vị muốn uống rượu ở đây hay là đến chỗ chúng em cũng được .

Tiểu Thuý :

- Hai bên đã có người trả tiền rồi .

Trên thế gian đù đã có những người tốt , việc tốt nhưng việc tốt như thế

này hình như còn rất kiếm .

Quạ đen :

- Ðây là Số đỏ của anh hay của tôi ?

Yến Thập Tam :

- Ðương nhiên là của tôi .

Quạ đen :

- Tại Sao ?

Yến Thập Tam :

- Nghe nói khi một người Sắp chết thì Sẽ thay đổi thời vận .

***

Ðã xong ngày thứ nhất . Ðến ngày thứ hai cũng thế , dù họ có đi đến đâu

đều có người trả tiền giùm . Ai trả tiền giùm ? Tại Sao ? Họ cũng không cần

hỏi , không cần biết . Họ ngủ rất khuya , dậy cũng rất muộn . Mỗi Sáng chỉ

cần họ bước ra cửa nhà trọ thì đã có một chiếc xe ngựa chờ Sân , hình như Sợ

họ đếm qua chơi bời quá , mệt mỏi quá , đi không nổi nữa . Nhưng hôm nay

họ muốn đi bộ . Hôm nay trời rất đẹp .

Quạ đen hỏi :

- Thuý vân Phong còn xa không ?

Yến Thập Tam :

- Không xa lắm .

Quạ đen :

- Ta đi như thế này hy vọng đường xa một chút , càng xa càng tốt .

Yến Thập Tam :

- Ta hãy vào cánh rừng uống chút rượu .

Quạ đen :

- Rượu đâu ?

Yến Thập Tam :

- Ngươi yên tâm đi , chỉ cần ta muốn uống tự nhiên Sẽ có người mang

rượu đến .

***

Trời nắng gắt . Họ đi trên con đường tràn đầy ánh Sáng , xe ngựa theo Sau

họ trên con đường khác . Một chiếc xe ngựa đang quẹo vào cánh rừng rồi

ngừng lại . Trên xa có ba người bước xuống , hai người lớn , một đứa trẻ .Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận