Ỷ Thiên Đồ Long Ký
8.5/10
21164

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn:

Trạng thái: FULL

"Võ lâm chí tôn
Bảo đao Đồ Long
Hiệu lệnh thiên hạ
Mạc cảm bất tòng
Ỷ Thiên bất xuất
Thùy nhữ tranh phong ..."

Những câu này nói về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Hai thứ khí giới này ẩn chứa một bí mật kinh người, người nó có thể "hiệu lệnh thiên hạ". Người cần đao để trả thù, người lại cần để giương danh với thế nhân, người lại cần chỉ để được cả thiên hạ ... Tất cả mọi người, từ tăng nhân Thiếu Lâm đến những chưởng môn nhân các đại phái, những người đại diện cho chính đạo và dĩ nhiên cả giới hắc đạo nữa đều vì cái danh vọng mà ra sức tranh đoạt đôi bảo đao và bửu kiếm . Tất cả đều rơi vào vòng tranh đoạt cá nhân mà quên cái thù chung của nước nhà, quên cái nhục mất nước trước quân Mông Cổ ...

8.5/10
21164
Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tác giả : Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn:

Trạng thái: FULL

"Võ lâm chí tôn
Bảo đao Đồ Long
Hiệu lệnh thiên hạ
Mạc cảm bất tòng
Ỷ Thiên bất xuất
Thùy nhữ tranh phong ..."

Những câu này nói về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Hai thứ khí giới này ẩn chứa một bí mật kinh người, người... có nó có thể "hiệu lệnh thiên hạ". Người cần đao để trả thù, người lại cần để giương danh với thế nhân, người lại cần chỉ để được cả thiên hạ ... Tất cả mọi người, từ tăng nhân Thiếu Lâm đến những chưởng môn nhân các đại phái, những người đại diện cho chính đạo và dĩ nhiên cả giới hắc đạo nữa đều vì cái danh vọng mà ra sức tranh đoạt đôi bảo đao và bửu kiếm . Tất cả đều rơi vào vòng tranh đoạt cá nhân mà quên cái thù chung của nước nhà, quên cái nhục mất nước trước quân Mông Cổ ...

Chương mới nhất

Danh sách chương

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Ảo Kiếm Linh Kỳ

Ảo Kiếm Linh Kỳ

7.5/10
1588

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Ân Thù Kiếm Lục

Ân Thù Kiếm Lục

7.5/10
4108

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Ảo Long Thần Tung Ký

Ảo Long Thần Tung Ký

7.5/10
1294

Tác giả: Nguyệt Khán Hoa

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Kiếm Châu Duyên

Kiếm Châu Duyên

7.5/10
1589

Tác giả: Trương Tuẫn Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Tình Kiếm

Tình Kiếm

8.5/10
12476

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Nhấn Mở Bình Luận