Y Quan Cầm Thú


Tư Mã Thái không nghĩ tới con gái sẽ trong đêm khuya đến nhà, từ sau khi đế quân Huyền Tư Triết qua đời, nàng còn chưa bao giờ trở lại trong nhà. Trên mặt lộ vẻ tươi cười khó được, mỉm cười nói: " Phỉ Phỉ, đã trở lại."Đôi mắt đẹp của Tư Mã Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn phía phụ thân: " Có thể buông tha cho Phổ bá bá?"Tư Mã Thái ngạc nhiên nói: " Ngươi có ý tứ gì?"" Có thể buông tha cho Phổ bá bá?" Thanh âm Tư Mã Phỉ Phỉ càng lớn h