Xú Khách Vô Hình Chưởng
7.5/10
8135

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Nhạn Môn Quan

Trạng thái: Full

Hai sư huynh đệ đồng môn, một người có cái tâm quân tử, lương thiện còn một người thì xảo quyệt gian trá. Sư phụ của họ ra lệnh tìm đến Hồi Xuân Cốc để xin viên Hồi Xuân Hoàn, một là trị chứng tàn phế, hai là để thử thách trí và bản lãnh, nếu ai đoạt được thì sẽ được tiếp nhận chức chưởng môn của Thái Cực Phái. 

Khi hai sư huynh đệ gặp mặt Hồi Xuân Thủ, lão đưa ra điều kiện là nếu người nào nuốt Thực Cốt Đơn, thì lão sẽ tặng cho viên Hồi Xuân Hoàn. Dược tính của Thực Cốt Đơn là làm thân mình sẽ hoá thành tro trắng sau bảy ngày. Vậy trong hai người sư huynh đệ ai sẽ được chức chưởng môn Thái Cực Phái ? Ai sẽ nuốt Thực Cốt Đơn ? 

Chỉ vì lòng tham, ích kỷ, vì công danh phú quý, mà có những người không từ một thủ đoạn nào, quyết hạ độc thủ hại những người thân mà không một chút hối hận .... 

Lời tựa được Nhac Phi viết tặng ...

7.5/10
8135
Xú Khách Vô Hình Chưởng

Tác giả :

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Nhạn Môn Quan

Trạng thái: Full

Hai sư huynh đệ đồng môn, một người có cái tâm quân tử, lương thiện còn một người thì xảo quyệt gian trá. Sư phụ của họ ra lệnh tìm đến Hồi Xuân Cốc để xin viên Hồi Xuân Hoàn, một là trị chứng tàn phế, hai là để thử thách... cơ trí và bản lãnh, nếu ai đoạt được thì sẽ được tiếp nhận chức chưởng môn của Thái Cực Phái. 

Khi hai sư huynh đệ gặp mặt Hồi Xuân Thủ, lão đưa ra điều kiện là nếu người nào nuốt Thực Cốt Đơn, thì lão sẽ tặng cho viên Hồi Xuân Hoàn. Dược tính của Thực Cốt Đơn là làm thân mình sẽ hoá thành tro trắng sau bảy ngày. Vậy trong hai người sư huynh đệ ai sẽ được chức chưởng môn Thái Cực Phái ? Ai sẽ nuốt Thực Cốt Đơn ? 

Chỉ vì lòng tham, ích kỷ, vì công danh phú quý, mà có những người không từ một thủ đoạn nào, quyết hạ độc thủ hại những người thân mà không một chút hối hận .... 

Lời tựa được Nhac Phi viết tặng ...

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết

7.5/10
2496

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế

Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế

8.5/10
1733

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Sa Mạc Thần Ưng

Sa Mạc Thần Ưng

7.5/10
2840

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Kiền Khôn Võ Hiệp

Kiền Khôn Võ Hiệp

8.5/10
1615

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Tục Tiểu Tà Thần

Tục Tiểu Tà Thần

7.5/10
4702

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

8.5/10
8789

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Cuồng Phong Sa

Cuồng Phong Sa

7.5/10
6011

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

BÌNH LUẬN TRUYỆN