Xà Quân


Xà Quân từ từ cởi ra áo ngoài, lộ ra  【 censor 】tư mật của y......

A Quân: “Đợi đã nào…!”


Xà Quân trong mộng: “Làm sao vậy?”

A Quân: “Nếu là mộng xuân, tốt xấu cũng phải chuyên nghiệp một chút a! Đem làm mờ xóa đi!”


Xà Quân trong mộng: “Không nghĩ tới ngươi yêu cầu như vậy...... Được rồi.”

Xà Quân từ từ cởi ra áo ngoài, lộ ra 【 ô lưới vân xà 】tư mật của y......

( thật sự là không có thành ý mà......)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận