Xà Quân


A Quân: Xét từ tên mà nói, tôi hẳn là công mới đúng, A công B thụ, không phải gần đây hay gọi thay như vậy sao?


Xà Quân: “Xà” gần với “Bắn”, ta mới là công nhỉ? (*)A Quân: Có vụ như vậy sao?


Xà Quân: bất quá ta lại càng không hiểu đuwocj...... Chúng ta tại sao phải chọt vào mông nhau?A Quân: đúng nha......


Vì vậy, liền không làm rồi. (=_=)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận