Vừa Gặp Đã Yêu
7.5/10
1256

Tác giả: Trường Mao Trúc Duẩn

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nguồn: wattpad.com/user/Super_Seme. superseme.com

Trạng thái: Full

Cảnh báo chút: Bộ này là cưỡng chế yêu nha, thụ biến thái ép công làm tình, không thích xin bỏ qua đừng đọc.

7.5/10
1256
Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả : Trường Mao Trúc Duẩn

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nguồn: wattpad.com/user/Super_Seme. superseme.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Đoản văn - thụ sủng công - nhược công cường thụ - ABO - HE
Edit: Miêu Mễ 

Cảnh báo chút: Bộ này là cưỡng chế yêu nha, thụ biến thái ép công làm tình, không thích xin bỏ qua đừng đọc.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì

Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì

7.5/10
1128

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Long Du Thiển Khê

Long Du Thiển Khê

7.5/10
1118

Tác giả: Tử Kinh

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Có Giỏi Thì Đừng Chết

Có Giỏi Thì Đừng Chết

7.5/10
1309

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu

7.5/10
1268

Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Thủy Long Ngâm

Thủy Long Ngâm

7.5/10
1369

Tác giả: Castlefuuko

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Trạng thái: Full

Diễm Ngộ

Diễm Ngộ

7.5/10
1060

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full