Vũ Thần


Phương Tây đã từng xuất hiện vô số Thần đạo cường giả. Bất luận số lượng Thần đạo nhân loại hay Thần thú đều có thể coi như một cực của thế giới.

Mấy năm trước thiên địa lực lượng khôi phục bình thường, sau khi ba vị Thần đạo cường giả trở lại, thế giới phương Tây hoàn toàn yên ổn. Dòng chảy ngầm do hai vị Nhân đạo đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, trước sự trở về của Thần đạo cường giả tiêu biến trong nháy mắt.

Dưới Thần đạo, tất c