Võng Du Chi Nhân Yêu


Diều Giấy Đứt Dây mời bạn gia nhập bang phái Mưa Bụi, đồng ý.


【 Đội ngũ 】Diều Giấy Đứt Dây: Cậu trước tiên ở trong bang này đã, bình thường nhớ làm nhiều nhiệm vụ bang phái. Chạy ra đây, lĩnh phần thưởng của phó bản sư đồ đi. Mở ngọc kinh nghiệm ra.


【 Đội ngũ 】Một Đường Hướng Bắc: Được.


【 Bang phái 】  Quân Vì Hồng Nhan Trụy:(•‿•)Hoan nghênh mỹ nữ. ╭╮


【 Bang phái 】  Hồng Nhan Vì Quân Lạc:(╬ ̄皿 ̄)凸  Dùng skin ngay.


【 Bang phái 】  Một Đường Hướng Bắc:......


【 Bang phái 】  Anh Là Tiêu Ca Ca: Bạn của tôi, mọi người hãy chiếu cố nha.


【 Bang phái 】  Mèo Trộm Ca: Mỹ nữ, đương nhiên là phải chiếu cố.【 Bang phái 】  Một Đường Hướng Bắc: Ngất, không phải mỹ nữ.


【 Bang phái 】  Xú Nha Đầu, Cứu Chụy: Cầu tự bạo.


【 Bang phái 】  Mèo Trộm Cá: Cầu tự bạo 11111


【 Bang phái 】  Quân Vì Hồng Nhan Trụy: Cầu tự bạo 22222


【 Bang phái 】  Một Đường Hướng Bắc: Tôi sợ mắt mọi người bị hỏng.


【 Bang phái 】  Hồng Nhan Vì Quân Lạc: Bạo cái em gái các chú a! Muốn shit à, BOSS hồi máu. Còn không mau ra. (╬ ̄皿 ̄)凸


【 Bang phái 】  Ông Nội Tớ Là Tưởng Tổng: Bang chủ phu nhân nổi bão, mấy người mau nhanh chóng tránh đi nha.【 Đội ngũ 】Một Đường Hướng Bắc: Vẫn rất náo nhiệt.


【 Đội ngũ 】Diều Giấy Đứt Dây: Đều là lũ sói chưa thấy qua con gái. Còn vừa rồi là hai vợ chồng, trong hiện thực cũng vậy.


【 Đội ngũ 】Một Đường Hướng Bắc:......


Đi xong một cái phó bản sư đồ, Tiểu Bắc cũng lên cấp 20, những người mới chơi ở Tầm Tiên sở dĩ thăng cấp đã rất nhanh, lại bởi vì mới vừa mở cấp 90 là cao nhất, kinh nghiệm cho cũng cực kỳ nhiều. Tiêu Ca bọn họ cũng chỉ chơi một tuần đã hơn 60.


【 Đội ngũ 】Diều Giấy Đứt Dây: Cậu đi thăng cấp trước đi, làm hết các nhiệm vụ, cấp bậc cao hơn một chút chúng ta tổ đội đánh phó bản, cũng sắp rồi đấy.


【 Đội ngũ 】Một Đường Hướng Bắc: OK.


Tầm Tiên tuy nói có bùa chỉ nam, có thể tùy tiện bay tới một chỗ nào đó, bất quá có nhiều chỗ vẫn phải đi bộ, vì thế chúng ta liền nhìn thấy nhân vật loli đáng yêu của Tiểu Bạch đang cưỡi con lừa mà hệ thống tặng ì ạch ì ạch đi.


Chức nghiệp y sư, tên cũng như nghĩa, hầu hết các kỹ năng đều là kỹ năng trị liệu phù trợ, còn kỹ năng đánh quái thì chỉ có hai ba cái, muốn diệt quái đều rất khó nhọc.


Gần lên tới cấp 30, Tiểu Bắc liền bay về môn phái, logout.


Duỗi thắt lưng, chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn có tiết của chủ nhiệm, thầy giáo của bọn cậu có tính hay lải nhải dong dài, muộn một chút cũng có thể bị nghe mắng cả tiết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận