Võ Đạo Đan Tôn

Chính như danh tự Luân Hồi Đao Quyết này, Luân Hồi Đao Quyết dị thường bá đạo, uy lực vô cùng, mỗi một thức cũng không chỉ ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ cường đại đơn giản như vậy, càng là ẩn chứa một loại ý cảnh đặc biệt, một khi nắm giữ, uy lực sẽ lăng không tăng thêm mấy lần, ở trong tất cả Địa cấp đê giai đao pháp cũng coi là bí tịch cường đại nhất, hơn nữa độ khó tu luyện cực cao.

Ở trong một tháng thời gian này, Lâm Tiêu mỗi ngày chính là tu luyện Tinh Thần Nguyên Toa cùng Luân Hồi Đao Quyết, dùng ngộ tính kinh người của Lâm Tiêu, bây giờ cũng chỉ là nắm giữ hai thức trước của Luân Hồi Đao Quyết, trên ý cảnh hiểu rõ cũng chỉ có một điểm cực kỳ nhỏ, còn không cách nào đem đao ý chính thức của Luân Hồi Đao Quyết này thi triển ra.

Biết rõ chỉ dựa vào khổ tu căn bản không được, lúc này Lâm Tiêu đi tới Liên Vân sơn mạch, thông qua cùng yêu thú trong lúc đó chiến đấu đến tu luyện Tinh Thần Nguyên Toa cùng Luân Hồi Đao Quyết.

Lúc này Lâm Tiêu mới phát hiện, cho dù chỉ là nắm giữ trước hai thức của Luân Hồi Đao Quyết, hơn nữa không có hoàn toàn nắm giữ ý cảnh, Luân Hồi Đao Quyết thi triển ra uy lực cũng đã không kém gì nhất thức cuối cùng của Phá Sơn Đao Phá Sơn Băng.

- Địa cấp đê giai đao pháp không hổ là Địa cấp đê giai đao pháp, không biết tu luyện tới nhất thức cuối cùng Lục Đạo Luân Hồi Đao, uy lực đến tột cùng sẽ như thế nào.

Lâm Tiêu âm thầm thán phục, chợt ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Quỷ Diện Yêu Ngưu chết đi.

Rống!


Dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, Toản Địa Giáp phân thân gầm nhẹ một tiếng, đi đến trước người Quỷ Diện Yêu Ngưu, miệng khổng lồ dữ tợn mở ra, bắt đầu cắn xé huyết nhục trên người Quỷ Diện Yêu Ngưu.

Mất đi Yêu thú yêu lực chèo chống, huyết nhục trên người Quỷ Diện Yêu Ngưu ở dưới Toản Địa Giáp cắn xé không có nửa phần khó khăn, ở trên người nó xé mở một lỗ thủng cự đại.

Đem đầu lâu thăm dò vào trong bụng Quỷ Diện Yêu Ngưu, không bao lâu, trong miệng Toản Địa Giáp cắn ra một viên cầu huyết sắc phát ra khí tức yêu nguyên nồng đậm.

Viên cầu huyết sắc này đúng là tứ tinh yêu thú Quỷ Diện Yêu Ngưu ngưng tụ yêu đan.

Tìm một địa phương bí mật, sau khi từ trong tầng nham thạch lòng đất đào ra một cái huyệt động, lúc này Toản Địa Giáp phân thân đem yêu đan của Quỷ Diện Yêu Ngưu một ngụm nuốt xuống dưới.

Oanh!

Yêu đan vào bụng, một cổ yêu nguyên nồng đậm ở trong thân thể Toản Địa Giáp muốn nổ tung lên, lúc này Lâm Tiêu vận chuyển Thú Nguyên Quyết khống chế được đại lượng yêu nguyên trong người, để nó lần lượt chu thiên tuần hoàn.

Một chu thiên.

Mười chu thiên.

Một trăm chu thiên.

Đại lượng yêu nguyên ở trong tuần hoàn bị Toản Địa Giáp phân thân dần dần hấp thu, thẳng đến vài canh giờ sau, yêu đan của tứ tinh yêu thú Quỷ Diện Yêu Ngưu ẩn chứa yêu nguyên cường đại rốt cục bị Toản Địa Giáp phân thân hoàn toàn hấp thu hầu như không còn.


Trong thân thể Toản Địa Giáp, từng cổ yêu nguyên nồng đậm thô như cánh tay ở trong kinh mạch thoải mái lưu chuyển, mà ở đan điền của Toản Địa Giáp phân thân, tất cả yêu nguyên trong kinh mạch trải qua một chu thiên đều tụ tập đến nơi đây, hình thành một dòng xoáy yêu nguyên như nguyên trì võ giả, sau đó lại chuyển vận đến kinh mạch còn lại.

- Trong yêu đan của Quỷ Diện Yêu Ngưu này ẩn chứa yêu nguyên thật là đáng sợ, tối thiểu tương đương với Toản Địa Giáp phân thân tự mình hấp thu nửa năm, quả nhiên yêu thú là thông qua liệp sát, nuốt chửng yêu thú thực lực cường đại khác mới có thể tăng lên nhanh a.

Cảm nhận được yêu nguyên trong cơ thể gia tăng, trong nội tâm Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái.

Khoảng thời gian này đến nay, Lâm Tiêu khống chế Toản Địa Giáp phân thân không ngừng tu luyện, hơn nữa bên ngoài chém giết yêu thú, nhưng Toản Địa Giáp phân thân như lâm vào bình cảnh, yêu nguyên trong cơ thể tăng lên cũng không nhiều, nuốt chửng yêu thú bình thường, thậm chí tam tinh yêu thú cùng cấp bậc đối với Toản Địa Giáp phân thân mà nói đều không có bao nhiêu ích lợi, yêu nguyên tăng lên chỉ bằng thông qua không ngừng tự chủ hấp thu nguyên khí trong thiên địa đến luyện hóa.

Bây giờ trong yêu đan của Quỷ Diện Yêu Ngưu ẩn chứa yêu nguyên đáng sợ làm Lâm Tiêu thoáng cái tìm được hi vọng.

- Toản Địa Giáp phân thân muốn tấn cấp tứ tinh, cần đại lượng yêu nguyên, chỉ dựa vào tự chủ hấp thu không biết cần bao nhiêu năm mới có thể, mà liệp sát yêu thú lại là một đường tắt không tệ.

Đối với yêu thú như thế nào ngưng kết yêu đan tấn cấp tứ tinh, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng lắm, chỉ là căn cứ kinh nghiệm Nhân loại võ giả tu luyện nguyên trì đến tiến hành nếm thử.

Từ trong sơn động lòng đất đi ra, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía chỗ sâu trong Liên Vân sơn mạch.


Nơi đó là cấm địa chính thức, Liên Vân sơn mạch kéo dài vài trăm vạn dặm, cơ hồ kéo dài qua nửa Vũ Linh đế quốc, là một trong những cấm địa yêu thú chiếm giữ đáng sợ nhất của Vũ Linh đế quốc, chỗ sâu nhất nguy cơ trùng trùng, coi như là bên ngoài cũng đã có tứ tinh yêu thú như Quỷ Diện Yêu Ngưu xuất hiện, một khi xâm nhập, sẽ có ngũ tinh, lục tinh thậm chí cả thất tinh, bát tinh yêu thú. Đừng nói là Lâm Tiêu, coi như là người mạnh nhất Tân Vệ Thành Trang Dịch Thành chủ cũng không dám quá mức xâm nhập, chỉ dám ở ngoại vi liệp sát yêu thú, dù sao thực lực thất tinh yêu thú cũng đã viễn siêu Hóa Phàm cảnh cường giả, đó là tồn tại chỉ có Quy Nguyên cảnh cao thủ mới có thể bằng được.

Về phần yêu thú ở chỗ sâu nhất, này càng là dị thường khủng bố, cho dù Nhân loại cường giả cao cấp nhất trong Vũ Linh đế quốc, cũng không dám hướng mũi nhọn.

Tại Vũ Linh đế quốc một mực truyền lưu một truyền thuyết, trong Tử Vong Chi Sâm, yêu thú khủng bố là nơi phát ra tội ác hơn hai nghìn năm trước Thương Khung đại lục hủy diệt, mà Liên Vân sơn mạch, lại là đại bản doanh của tất cả yêu thú chiếm giữ trong cảnh nội Vũ Linh đế quốc.

Tương truyền tất cả yêu thú trong khu vực Vũ Linh đế quốc đều là từ Liên Vân sơn mạch này đi ra, chiếm cứ đại lượng thành trì của Nhân loại, liên tục không ngừng sinh sản, chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất của Liên Vân sơn mạch, tiêu diệt tất cả nơi phát ra của đám yêu thú, lúc này yêu thú trong cảnh nội Vũ Linh đế quốc mới sẽ bị chậm rãi tiêu diệt.

Vì mục đích này, sau hơn hai nghìn năm Thiên diệt, Vũ Linh đế quốc đã từng mấy lần phái cao thủ đi vào chỗ sâu nhất của Liên Vân sơn mạch, nhưng mỗi một lần đều không công mà lui, mấy trăm cao thủ không một người trở về, trong đó thậm chí có Vương giả siêu việt Quy Nguyên cảnh tồn tại, nhưng sau khi tiến vào Liên Vân sơn mạch lại không còn có xuất hiện qua, ở mấy trăm năm trước lại có một lần xuất phát, một cao thủ đứng đầu toàn thân máu tươi trở về.

Sau khi trở lại đế đô, cường giả này chỉ nói một câu "Ngàn vạn lần không cần lại phái người tiến vào", sau đó liền thổ huyết mà chết, toàn thân hóa thành huyết vụ.

Đến tận đây, Hoàng thất Vũ Linh đế quốc không còn có phái cao thủ tiến vào chỗ sâu nhất của Liên Vân sơn mạch.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận