Vĩnh Sinh


Tám ngàn đạo linh mạch cấp một.


Cái giá tiền này chính là Phương Hàn kêu lên.


Đồ Cương ở lô ghế số 1, nhân vật thần bí ở lô ghế số hai đang không ngừng tranh chấp, thời điểm phân chia thắng bại, hắn lại đột ngột xông ra, đưa ra một cái giá kinh người, đánh cho hai đại nhân vật trở tay không kịp.


"Tám ngàn linh mạch!"


Trong gian phòng số 1, Đồ Cương toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa phá tan ghế lô.


Nhân vật thần bí trong gian phòng số 2 tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, trầm mặc thoáng cái cũng không tiếp tục hô giá. Trong không khí nhộn nhạo môt cỗ tư vị làm cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người đều thở dốc.


Ngay cả Sơn Khâu lão nhân, còn rất nhiều cao thủ trên khán đài đấu giá đều nhìn về ghế lô số 77.


Trầm mặc, cực độ trầm mặc.


Cuối cùng Đồ Cương ở ghế lô số 1, còn có nhân vật thần bí ở ghế lô số hai đều không tiếp tục ra giá.


Phương Hàn dứt khoát giải quyết.


"Ha ha, sư đệ, có linh mạch thật là tốt, có một đạo Vương cấp linh mạch này thật là co tiền tài hùng mạnh, lần này đấu giá được Phật chi Phật Đà cấp bậc Thánh Tiên, sẽ có phần nắm chắc tấn thăng làm Tổ Tiên hơn." Đạo Húc thánh tử nói.


"Tám ngàn đạo linh mạch cấp một..." Thần Nhất Mi chặc lưỡi: "Thật sự là quá mắc."


"Không sao, Phật chi cấp bậc Thánh Tiên phi thường hiếm thấy. Chỉ có thể nhờ vận khí mà có được. Chúng ta đi thôi, hiện tại trở về Vũ Hóa Môn tu luyện sau đó mới tính tiếp." Phương Hàn cũng muốn trùng kích vào cảnh giới Tổ Tiên, tránh cho phiền toái, đại tới cảnh giới Tổ Tiên sẽ có thể đại sát tứ phương, nhất định không có người có thể ngăn cản.


Hắn vừa hấp thu tàn phiến Tạo Hóa thần khí, nguyên khí toàn thân đều sôi trào, mãnh l