Tuyệt Thế Niệm Thần
7.5/10
1493

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Truyện YY

Trạng thái: Đang ra

Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn, đô thị, dị giới...

Ai dám tranh giành khi niệm thần tái xuất giang hồ?

Nhất niệm hoa khai, duy ngã độc tôn.

Nam chình là là một cậu học sinh lớp 12 Ninh Hàn sau khi bị té núi nhận được năng lực thần kỳ, có thể ý điều chỉnh bản thân trọng lực xung quanh, trở thành một tên chức nghiệp đặc thù trong vũ trụ Tinh Thần Niệm sư.Dần dần, triển lộ năng lực, bị nhiều người đánh chủ ý, Ninh Hàn không thể không biến mình mạnh mẽ lên.

Chủ tu Tinh Thần lực, ta cứ vậy một đường hát vang.Luyện, luyện, luyện, phút chốc thành một luyện đan sư người người tôn kính.Lại luyện, luyện mà thành trận pháp, luyện khí, phù triện đại sư ai cũng phải sợ hãi thán phục.Vẫn tiếp tục luyện, bỗng nhiên phác giác mình thành toàn năng chức nghiệp tu sĩ rồi, còn luyện gì nữa đây, ai da vô địch quả thật tịch mịch.Địch nhân đánh đến nhà, đóng cửa thả chó, ý nhầm đóng cửa thả phù triện, trận pháp các loại đè chết bọn mày.

Cảnh giới:Thần Tàng bí cảnh: Luyện Khí kỳ(Luyện Tinh Hóa Khí) ->  Trúc Cơ kỳ(Thông Mạch Đạo Cơ) -> (Cửu Chuyển) Kim Đan kỳ-> (Thoát Phàm) Nguyên Anh kỳ-> Hóa Thần kỳ(Luyện Khí Hóa Thần) -> Bất Trụy kỳ(Luyện Thần Hoàn Hư) -> (Toàn Chiếu) Hợp Thể kỳ -> (Vô Lượng) Đại Thừa kỳ-> (Luyện Hư) Hợp Đạo kỳ->(Phi Thăng) Độ Kiếp kỳĐạp Tiên bí cảnh: Niết Bàn cảnh(Thiên Tiên -> Chân Tiên) -> Âm Dương cảnh(Kim Tiên -> Đại La Kim Tiên) -> Pháp Tướng cảnh(La Thiên Thượng Tiên -> Tiên Quân) -> Lĩnh Vực cảnh(Tiên Tôn -> Tiên Đế)[ hạ,trung, thượng cấp.]Đăng Thiên bí cảnh:Ngưng Tinh cảnh -> Nguyệt Luân cảnh -> Nhật Diệu cảnh -> Thiên Kiều cảnh -> Sáng Thế cảnh(vương, hoàng, đế mỗi bậc chia ba tầng.)Phong Thần bí cảnh: Chí Tôn cảnh -> Giới Chủ cảnh ->  Vĩnh Hằng cảnh(Đạo Chủ) -> Vĩnh Sinh cảnh(Chúa Tể)[ ngụy, chân, đạo cấp].Ngự Đạo bí cảnh:Mệnh Luân Tam Sinh cảnh -> Kỷ Nguyên Tam Thế cảnh( khứ, tại, lai).Vô Sở Bất Tại:dựa vào số vũ trụ đã đồng nhất thể mà phân chia.Giả dụ như đồng nhất thể một tiểu vũ trụ gọi Tiểu Thừa chân thể, đồng nhất một đại vũ trụ gọi Đại Thừa chân thể.Còn đồng nhất thể cảnh tiếp theo dựa trên bội số 2,4,8,16,32 cái đại vũ trụ mà phân chia, lần lượt là Lưỡng Nghi chân thể, Tứ Tượng chân thể, Bát Hoang chân thể, Tam Sinh Tam Thế Niết Bàn thể, Vô Sở Bất Tại Vô Cực thể.

7.5/10
1493
Tuyệt Thế Niệm Thần

Tác giả :

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Truyện YY

Trạng thái: Đang ra

Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn, đô thị, dị giới...

Ai dám tranh giành khi niệm thần tái xuất giang hồ?

Nhất niệm hoa khai, duy ngã độc tôn.

Nam chình là là một cậu học sinh lớp 12 Ninh Hàn sau khi bị té núi nhận được năng lực thần kỳ, có thể... tùy ý điều chỉnh bản thân trọng lực xung quanh, trở thành một tên chức nghiệp đặc thù trong vũ trụ Tinh Thần Niệm sư.Dần dần, triển lộ năng lực, bị nhiều người đánh chủ ý, Ninh Hàn không thể không biến mình mạnh mẽ lên.

Chủ tu Tinh Thần lực, ta cứ vậy một đường hát vang.Luyện, luyện, luyện, phút chốc thành một luyện đan sư người người tôn kính.Lại luyện, luyện mà thành trận pháp, luyện khí, phù triện đại sư ai cũng phải sợ hãi thán phục.Vẫn tiếp tục luyện, bỗng nhiên phác giác mình thành toàn năng chức nghiệp tu sĩ rồi, còn luyện gì nữa đây, ai da vô địch quả thật tịch mịch.Địch nhân đánh đến nhà, đóng cửa thả chó, ý nhầm đóng cửa thả phù triện, trận pháp các loại đè chết bọn mày.

Cảnh giới:Thần Tàng bí cảnh: Luyện Khí kỳ(Luyện Tinh Hóa Khí) ->  Trúc Cơ kỳ(Thông Mạch Đạo Cơ) -> (Cửu Chuyển) Kim Đan kỳ-> (Thoát Phàm) Nguyên Anh kỳ-> Hóa Thần kỳ(Luyện Khí Hóa Thần) -> Bất Trụy kỳ(Luyện Thần Hoàn Hư) -> (Toàn Chiếu) Hợp Thể kỳ -> (Vô Lượng) Đại Thừa kỳ-> (Luyện Hư) Hợp Đạo kỳ->(Phi Thăng) Độ Kiếp kỳĐạp Tiên bí cảnh: Niết Bàn cảnh(Thiên Tiên -> Chân Tiên) -> Âm Dương cảnh(Kim Tiên -> Đại La Kim Tiên) -> Pháp Tướng cảnh(La Thiên Thượng Tiên -> Tiên Quân) -> Lĩnh Vực cảnh(Tiên Tôn -> Tiên Đế)[ hạ,trung, thượng cấp.]Đăng Thiên bí cảnh:Ngưng Tinh cảnh -> Nguyệt Luân cảnh -> Nhật Diệu cảnh -> Thiên Kiều cảnh -> Sáng Thế cảnh(vương, hoàng, đế mỗi bậc chia ba tầng.)Phong Thần bí cảnh: Chí Tôn cảnh -> Giới Chủ cảnh ->  Vĩnh Hằng cảnh(Đạo Chủ) -> Vĩnh Sinh cảnh(Chúa Tể)[ ngụy, chân, đạo cấp].Ngự Đạo bí cảnh:Mệnh Luân Tam Sinh cảnh -> Kỷ Nguyên Tam Thế cảnh( khứ, tại, lai).Vô Sở Bất Tại:dựa vào số vũ trụ đã đồng nhất thể mà phân chia.Giả dụ như đồng nhất thể một tiểu vũ trụ gọi Tiểu Thừa chân thể, đồng nhất một đại vũ trụ gọi Đại Thừa chân thể.Còn đồng nhất thể cảnh tiếp theo dựa trên bội số 2,4,8,16,32 cái đại vũ trụ mà phân chia, lần lượt là Lưỡng Nghi chân thể, Tứ Tượng chân thể, Bát Hoang chân thể, Tam Sinh Tam Thế Niết Bàn thể, Vô Sở Bất Tại Vô Cực thể.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Tiên Lộ Chí Tôn

Tiên Lộ Chí Tôn

7.5/10
3338

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Đấu Thần

Đấu Thần

7.5/10
419038

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Trạng thái: Full

Cửu U Long Giới

Cửu U Long Giới

7.5/10
186365

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Văn Lang Đại Lục

Văn Lang Đại Lục

7.5/10
4045

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Bất Tử Đại Đế

Bất Tử Đại Đế

7.5/10
4417

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

10.3/10
1741

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Trùng Sinh Thành Thái Tử

Trùng Sinh Thành Thái Tử

7.5/10
1350

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

BÌNH LUẬN TRUYỆN