Tu Chân Giả Tại Dị Thế


- Ngươi còn lợi hại hơn cả Nạp Duy Tư, ta cùng ngươi đánh nhau.

Cô gái nhì Nhạc Thành, vẻ tức giận trong mắt tiêu tán, cơ hồ chuyển thành một mảng lửa nóng, đầy chiến ý.

- Đến đây.

Cô gái áo vàng mỉm cười nói, lập tức trên tay ngưng tụ một mảng quang mang công kích về phía Nhạc Thành.

- Tại sao lại như vậy, n