Tú Ái
10.3/10
3376

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Bạn đang đọc truyện Tú Ái của tác giả Tái Kiến Đông Lưu Thủy. Bác sĩ và bệnh nhân? Đơn thuần là một bác sĩ vô lại cùng một bệnh nhân kiêu ngạo bị tổn thương...

Còn hợp đồng? Đó là nói về lợi ích, cụ thể là về thương nghiệp, mà cũng chính là đích ban đầu, thúc đẩy cho quá trình sau này.

Dự mưu? Có lẽ gặp nhau,ở bên nhau chính là một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn, mà mọi thứ cũng từ một chữ "hận"

Kết cục? Tất nhiên là tình yêu HE đến quên cả sống chết.

Hàng trăm ngàn vết thương, mỗi ký ức đều thắm đượm vết máu, cho dù là mỗi một vết thương đều được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ, cũng không thể khiến con tim càng ngày càng yếu đuối và mỏng manh.

Tôi vì yêu mà sống, nhưng tình yêu bỏ rơi tôi. Vết thương không nhìn thấy không có nghĩa là chưa từng bị đau đớn vì tình yêu.

Chẳng qua là nơi mong manh dễ vỡ nhất đã bị tầng tầng lớp lớp bao bọc. Tôi sống rất tốt, cớ sao cô lại đến gõ cửa tim tôi, đánh phá tôi, giải phóng tôi ra, sau đó lại đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu cho con tim vốn đã rỉ sét tổn thương trăm ngàn lỗ nhỏ...

10.3/10
3376
Tú Ái

Tác giả :

Thể loại: Bách Hợp

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Bạn đang đọc truyện Tú Ái của tác giả Tái Kiến Đông Lưu Thủy. Bác sĩ và bệnh nhân? Đơn thuần là một bác sĩ vô lại cùng một bệnh nhân kiêu ngạo bị tổn thương...

Còn hợp đồng? Đó là nói về lợi ích, cụ thể là về thương nghiệp, mà cũng chính là... mục đích ban đầu, thúc đẩy cho quá trình sau này.

Dự mưu? Có lẽ gặp nhau,ở bên nhau chính là một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn, mà mọi thứ cũng từ một chữ "hận"

Kết cục? Tất nhiên là tình yêu HE đến quên cả sống chết.

Hàng trăm ngàn vết thương, mỗi ký ức đều thắm đượm vết máu, cho dù là mỗi một vết thương đều được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ, cũng không thể khiến con tim càng ngày càng yếu đuối và mỏng manh.

Tôi vì yêu mà sống, nhưng tình yêu bỏ rơi tôi. Vết thương không nhìn thấy không có nghĩa là chưa từng bị đau đớn vì tình yêu.

Chẳng qua là nơi mong manh dễ vỡ nhất đã bị tầng tầng lớp lớp bao bọc. Tôi sống rất tốt, cớ sao cô lại đến gõ cửa tim tôi, đánh phá tôi, giải phóng tôi ra, sau đó lại đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu cho con tim vốn đã rỉ sét tổn thương trăm ngàn lỗ nhỏ...

Danh sách chương

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN