Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
7.5/10
4081

Tác giả: Hiên Viên Quỷ Hồ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nguồn: yanfeily.wordpress.com

Trạng thái: Full

Mà Hoa Diệc Khê phụ người trong thiên hạ, lại chỉ không phụ hắn.


Hoa Diệc Khê làm hết thảy mọi chuyện đều là vì hắn, cuối cùng cũng vì hắn mà chết.

Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp, cũng không gặp lại Tiêu Lạc Ngọc.

Nếu — còn có kiếp sau, còn có thể một lần nữa làm lại, hắn sẽ chỉ đối tốt với người này.

Bất luận người này muốn cái gì, muốn đoạt được điều gì, hắn — Tiêu Lạc Ngọc đều sẽ cho y.

Lời tác giả: Nhạc dạo tổng thể vẫn là ấm áp bình thản, công quân kiếp trước là tra kiếp này trung khuyển, thụ quân ở trước mặt công quân có chút ngốc có chút bối rối lúng túng, trước mặt người ngoài thuộc tính la sát.

7.5/10
4081
Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm

Tác giả : Hiên Viên Quỷ Hồ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nguồn: yanfeily.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE~

Một đời trước, Tiêu Lạc Ngọc không phụ người trong thiên hạ, lại duy nhất phụ Hoa Diệc Khê.

Mà Hoa Diệc Khê phụ người trong thiên hạ, lại chỉ không phụ hắn.

Hoa Diệc Khê làm... hết thảy mọi chuyện đều là vì hắn, cuối cùng cũng vì hắn mà chết.

Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp, cũng không gặp lại Tiêu Lạc Ngọc.

Nếu — còn có kiếp sau, còn có thể một lần nữa làm lại, hắn sẽ chỉ đối tốt với người này.

Bất luận người này muốn cái gì, muốn đoạt được điều gì, hắn — Tiêu Lạc Ngọc đều sẽ cho y.

Lời tác giả: Nhạc dạo tổng thể vẫn là ấm áp bình thản, công quân kiếp trước là tra kiếp này trung khuyển, thụ quân ở trước mặt công quân có chút ngốc có chút bối rối lúng túng, trước mặt người ngoài thuộc tính la sát.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

7.5/10
1595

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Trạng thái: Full

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu

7.5/10
1116

Tác giả: Quái Đạo Hồng

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Hoàng Bán Tiên

Hoàng Bán Tiên

7.5/10
2578

Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Song Diện Nam Sủng

Song Diện Nam Sủng

7.5/10
1356

Tác giả: Hàn Nguyệt

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Nụ Hoa Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Nụ Hoa Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

7.5/10
1097

Tác giả: Nguyệt Hạ Tang

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

7.5/10
1066

Tác giả: Lưu Ly Châu Ki

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Cơ Hội Một Đời

Cơ Hội Một Đời

7.5/10
1058

Tác giả: Rowan McBride

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Trạng thái: Full