Trùm Tài Nguyên


Mà chuyện kế tiếp như thế nào, quả nhiên không ngoài Phương Minh Viễn

"Đã dự liệu", đối với ý đồ thành lập "quỹ tiền tệ Châu Á " của Nhật Bản, lọt vào tầm ngắm của các quốc gia phương tây, nhất là chính phủ Mĩ,

kịch liệt phản đối.


Phó tổng thư ký Mĩ đã công khai phê bình

hành động này của Nhật Bản, cho rằng giải quyết khủng hoảng tài chính,

đáng lẽ ra phải là quỹ tiền tệ quốc tế mang tính chất quốc tế, chứ không phải là một tổ chức mới thành lập và mang tính chất khu vực. Mà Bộ

trưởng bộ Tài chính Mĩ, đối với những cán bộ Nhật Bản tới Mỹ đều đã vạch ra rõ ràng, loại hành vi này của Nhật Bản, sẽ giảm bớt năng lực của quỹ tiền tệ quốc tế khi ứng phó với tương lai, làm phân tán tài nguyên cần

có của quỹ tiền tệ quốc tế, mang đến nguy cơ cho tương lai thị trường

tài chính quốc tế! Chính phủ nước Mĩ kiên quyết cho rằng, với những vấn

đề tương tự, quỹ tiền tệ quốc tế nhất định phải sắm vai trò nhân vật

trung tâm!


Cùng lúc đó, ở các nước Đông Nam Á cũng có các ý kiến

khác n