Trụ Lâm
7.5/10
2127

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Nguồn: Truyện YY

Trạng thái: Đang ra

Editor:  Thương Hải Nguyệt Minh

Chuyện nói về sự ra đời của các ác thụy nguyên nhân gọi là như vậy chỉ vì từ ngàn xưa khi mọi người chết đi, thì người đời dựa vào hành động của người đã chết lúc sinh thời mà đặt "thụy".

Mà những kẻ ác nhân bất gọi là "trụ".

Tuy nhiên, ông tổ của "ác thụy" kia, thực ra lại có tài kinh bang tế thế, một đời kiêu hùng. Nếu đem so với vô số những "thụy" tầm thường khác, thì sẽ thế nào?
Nếu như "trụ" là tội, vậy thì tội ác sắp tới rồi. Khi vương quốc thứ năm mục nát một lần nữa, lá cờ mang hình thánh giá ngược tự sẽ xuất hiện. Những kẻ hung ác, tội đồ dưới lá cờ ấy... cũng sẽ kéo lên một đợt sóng điên cuồng khiến thời đại chao đảo thêm lần nữa.

7.5/10
2127
Trụ Lâm

Tác giả :

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Nguồn: Truyện YY

Trạng thái: Đang ra

Editor:  Thương Hải Nguyệt Minh

Chuyện nói về sự ra đời của các ác thụy nguyên nhân gọi là như vậy chỉ vì từ ngàn xưa khi mọi người chết đi, thì người đời dựa vào hành động của người đã chết lúc sinh thời mà đặt "thụy".

Mà những kẻ ác nhân bất... nghĩa, gọi là "trụ".

Tuy nhiên, ông tổ của "ác thụy" kia, thực ra lại có tài kinh bang tế thế, một đời kiêu hùng. Nếu đem so với vô số những "thụy" tầm thường khác, thì sẽ thế nào?
Nếu như "trụ" là tội, vậy thì tội ác sắp tới rồi. Khi vương quốc thứ năm mục nát một lần nữa, lá cờ mang hình thánh giá ngược tự sẽ xuất hiện. Những kẻ hung ác, tội đồ dưới lá cờ ấy... cũng sẽ kéo lên một đợt sóng điên cuồng khiến thời đại chao đảo thêm lần nữa.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Bí Mật Của Ảnh Đế

Bí Mật Của Ảnh Đế

7.5/10
30056

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Khoa Huyễn

Trạng thái: Full

Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

7.5/10
15731

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

BÌNH LUẬN TRUYỆN