Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Nghe xong lời của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên gần như sụp đổ, cô cảm giác toàn thân đều bị đông cứng thành đá, và đang dần nứt vỡ vụn.


"..."


Đăng hết lên mạng rồi? Bùng nổ Weibo rồi? Trời ơi, chém chết cô luôn đi, để cô sống làm gì vậy?


Bây giờ cả cái đất Thượng Hải này, à không, thậm chí là cả cái Trung Quốc này đều thấy và đều biết cô