Trần Tình Lệnh - Trần Tình Ai Thấu
7.9/10
1481

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Nguồn: WattpadVN

Trạng thái: Đang ra

Ngụy Vô Tiện sau khi chết, linh hồn đi đến Hoàng Đại quốc và gặp được Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng cấm thuật, muốn thay đổi số phận của Ngụy Vô Tiện. Nào ngờ xảy ra sai sót, linh hồn Bắc Đường Mặc Nghiễm xuyên không, vào thân xác Ngụy Vô Tiện lúc trẻ.


Mời các bạn tiếp tục đọc! SStruyen

7.9/10
1481
Trần Tình Lệnh - Trần Tình Ai Thấu

Tác giả :

Thể loại: Truyện Khác

Nguồn: WattpadVN

Trạng thái: Đang ra

Ngụy Vô Tiện sau khi chết, linh hồn đi đến Hoàng Đại quốc và gặp được Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng cấm thuật, muốn thay đổi số phận của Ngụy Vô Tiện. Nào ngờ xảy ra sai sót, linh hồn Bắc Đường Mặc Nghiễm xuyên không,... nhập vào thân xác Ngụy Vô Tiện lúc trẻ.


Mời các bạn tiếp tục đọc! SStruyen

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN