Tra Công Muốn Giết Tôi
7.5/10
5655

Tác giả: Bão Khốc Thiên Tài

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: christinespersonalblog.wordpress.com

Trạng thái: Full

Cover designed by Manh

Một câu chuyện hiện đại có chút huyền nghi, nhân vật chính nhận thấy có một tên muốn giết mình, nhưng phản sát trở lại.Chính văn vô CP, phiên ngoại có.

Thể loại: hiện đại, tra công (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

Truyện này được tác giả đăng không văn án không tag. Văn án là câu tóm tắt của một bạn bên Trung, tag là do editor tự ghi.

Warning: Bản edit chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.

7.5/10
5655
Tra Công Muốn Giết Tôi

Tác giả : Bão Khốc Thiên Tài

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: christinespersonalblog.wordpress.com

Trạng thái: Full

Số chương: 36 chương chính văn + 8 phiên ngoại
Biên tập: Christine
Artist: @weyowang
Cover designed by Manh

Một câu chuyện hiện đại có chút huyền nghi, nhân vật chính nhận thấy có một tên muốn giết mình, nhưng phản sát trở lại.

Chính văn vô CP, phiên ngoại có.

Thể loại: hiện đại, tra công... (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

Truyện này được tác giả đăng không văn án không tag. Văn án là câu tóm tắt của một bạn bên Trung, tag là do editor tự ghi.

Warning: Bản edit chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Trầm Nịch

Trầm Nịch

7.5/10
3712

Tác giả: Neleta

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Du Nhiên Ngạo Hàn

Du Nhiên Ngạo Hàn

7.5/10
1368

Tác giả: Tử Sắc Nguyệt Linh Lung

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Lặng Lẽ Không Lời

Lặng Lẽ Không Lời

7.5/10
1073

Tác giả: Tứ Nguyệt Tứ Nhật

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Sắc giới

Sắc giới

7.5/10
1203

Tác giả: Mê Mang

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Thứ Sáu KTV

Thứ Sáu KTV

7.5/10
1010

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái: Full