Tra Công Muốn Giết Tôi
7.5/10
4307

Tác giả: Bão Khốc Thiên Tài

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: christinespersonalblog.wordpress.com

Trạng thái: Full

Cover designed by Manh

Một câu chuyện hiện đại có chút huyền nghi, nhân vật chính nhận thấy có một tên muốn giết mình, nhưng phản sát trở lại.Chính văn vô CP, phiên ngoại có.

Thể loại: hiện đại, tra công (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

Truyện này được tác giả đăng không văn án không tag. Văn án là câu tóm tắt của một bạn bên Trung, tag là do editor tự ghi.

Warning: Bản edit chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.

7.5/10
4307
Tra Công Muốn Giết Tôi

Tác giả : Bão Khốc Thiên Tài

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: christinespersonalblog.wordpress.com

Trạng thái: Full

Số chương: 36 chương chính văn + 8 phiên ngoại
Biên tập: Christine
Artist: @weyowang
Cover designed by Manh

Một câu chuyện hiện đại có chút huyền nghi, nhân vật chính nhận thấy có một tên muốn giết mình, nhưng phản sát trở lại.

Chính văn vô CP, phiên ngoại có.

Thể loại: hiện đại, tra công... (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

Truyện này được tác giả đăng không văn án không tag. Văn án là câu tóm tắt của một bạn bên Trung, tag là do editor tự ghi.

Warning: Bản edit chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Định Lý Pitago

Định Lý Pitago

7.5/10
1245

Tác giả: Tử Mạch

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Vũ Thế Đầu Đệ

Vũ Thế Đầu Đệ

7.5/10
1058

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Mạt Thế Xâm Nhập

Mạt Thế Xâm Nhập

7.5/10
1575

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Trạng thái: Full

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp

7.5/10
1934

Tác giả: Quân Xuyên

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Trạng thái: Full

Quản Lý Tieba

Quản Lý Tieba

7.5/10
1245

Tác giả: Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Trạng thái: Full

Sửu Thúc

Sửu Thúc

7.5/10
1193

Tác giả: Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Tống Tâm

Tống Tâm

7.5/10
1337

Tác giả: Nguyệt Bán Đinh

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Trạng thái: Đang ra