Tổng Tài Ngang Hơn Cua


Ngang hơn cua == Part 2.4 ==

Bên này, Hà Thu Nhiên thưởng thức món ăn do mình nấu; bên kia, Bàng Sĩ Bân lửa giận ngút trời trở lại phòng ngủ, tức đến suýt ói máu.

Thật đáng giận mà!

Cô gái kia hoàn toàn không xem anh ra gì, ba câu là hết hai câu nhằm vào anh rồi! Trần tẩu rốt cuộc là chọn loại người gì tới chăm sóc anh vậy ?

Nếu như mấy y tá cũng “ chiếu cố ” thương