Tôi Có Thể Đợi Anh Không
7.5/10
2988

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nguồn: Wattpad

Trạng thái: Full

Thể loại: Lãnh công x Tiện thụ, ngược, BE

Mặc dù biết mình không đủ tư cách nhưng tôi vẫn cố gắng làm mặt dày hỏi cậu một câu: 

Liệu một tên trai bao như tôi có tư cách chờ đợi cậu không?

7.5/10
2988
Tôi Có Thể Đợi Anh Không

Tác giả :

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nguồn: Wattpad

Trạng thái: Full

Thể loại: Lãnh công x Tiện thụ, ngược, BE

Mặc dù biết mình không đủ tư cách nhưng tôi vẫn cố gắng làm mặt dày hỏi cậu một câu: 

Liệu một tên trai bao như tôi có tư cách chờ đợi cậu không?

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Tình Hoặc

Tình Hoặc

7.5/10
4080

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Mệnh Trung Chú Định

Mệnh Trung Chú Định

7.5/10
11423

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Trạng thái: Full

Gián Điệp O Cùng Kim Chủ A

Gián Điệp O Cùng Kim Chủ A

7.5/10
11620

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

BÌNH LUẬN TRUYỆN