Tình Mê Pháp Lan Tây
7.5/10
10196

Tác giả: Tây Phong Xuy Mộng

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: hactamnuong.us

Trạng thái: Full

Thể loại: Hiện đại, bá đạo ôn nhu chung tình công, cường công cường thụ, 1×1, HE.
Edit: Sắc Hồ (Cáo)
Beta: Thổ Long_Long Phi Vân

Jason-Sở Lăng nhận nhiệm vụ ám sát Alex. Vừa thấy người trên máy giám sát, Alex đã bị sét đánh hạ lệnh cho thuộc hạ bắt sống Jason, tâm đem em về rape.

7.5/10
10196
Tình Mê Pháp Lan Tây

Tác giả : Tây Phong Xuy Mộng

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: hactamnuong.us

Trạng thái: Full

Thể loại: Hiện đại, bá đạo ôn nhu chung tình công, cường công cường thụ, 1×1, HE.
Edit: Sắc Hồ (Cáo)
Beta: Thổ Long_Long Phi Vân

Jason-Sở Lăng nhận nhiệm vụ ám sát Alex. Vừa thấy người trên máy giám sát, Alex đã bị sét đánh hạ lệnh cho thuộc hạ bắt sống Jason,... quyết tâm đem em về rape.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Cấm Cung

Cấm Cung

7.5/10
4366

Tác giả: Mạt Hồi

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

7.5/10
1730

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Tàn Ngọc Li Thương

Tàn Ngọc Li Thương

7.5/10
2436

Tác giả: Huyết Mỗ Dực

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Sơ Hạ Trong Tôi

Sơ Hạ Trong Tôi

7.5/10
44934

Tác giả: Bạch Giới Tử

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

7.5/10
7211

Tác giả: Hậu Dĩ

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Tư Phàm

Tư Phàm

7.5/10
2677

Tác giả: Hoan Hỉ Công Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Nhấn Mở Bình Luận