Tiểu phúc tấn
8.5/10
6615

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Nguồn: lustaveland.com

Trạng thái: Đang ra

[Dịch giả: Mạn Bất Kinh Tâm
Designer: [L.A]_Hy Tần
Beta: Mạn Bất Kinh Tâm]

Văn án: Văn án
Tiểu vương gia của Thuần thân vương phủ Trạm Hi đột nhiên lâm trọng bệnh, đại sư bói một quẻ, tìm được Lâm Nguyễn nghèo nàn rách nát bên ngoài Tề Hóa môn.
Đại sư nói Thuần thân vương phủ rằng Lâm Nguyễn mệnh tốt, có thể khiến Trạm Hi khỏe mạnh, thanh danh hiển hách, cả đời sống trong nhung lụa.
Đại sư nói với Lâm gia rằng Lâm Nguyễn tốt số, sau này có thể làm phúc tấn, cả đời hưởng vinh hoa phú quý.
Vì vậy tiền trao cháo múc, bán Lâm Nguyễn cho Trạm Hi làm con dâu nuôi từ nhỏ.
Không tới hai năm, Đại Thanh suy vong, Trạm Hi mất hết tước vị bổng lộc, địa vị rơi xuống ngàn trượng, dẫn theo vãi người dọn ra khỏi Thuần thân vương phủ.
Lâm Nguyễn:...... Mê tín phong khiến quả nhiên không thể tin.
Gia tộc Mãn Thanh ưu nhã phúc hắc công x mạch não thanh kỳ đáng yêu tiểu đáng thương thụ.
Tránh sét: Giải phóng tác phẩm bản thân
Bối cảnh không có thật, vui lòng không nghiên cứu sâu.
Tam quan là đam mê, không thích hợp với người đạo đức cao
Thể loại: Ngọt sủng, niên thượng, dân quốc

8.5/10
6615
Tiểu phúc tấn

Tác giả :

Thể loại: Truyện Khác

Nguồn: lustaveland.com

Trạng thái: Đang ra

[Dịch giả: Mạn Bất Kinh Tâm
Designer: [L.A]_Hy Tần
Beta: Mạn Bất Kinh Tâm]

Văn án: Văn án
Tiểu vương gia của Thuần thân vương phủ Trạm Hi đột nhiên lâm trọng bệnh, đại sư bói một quẻ, tìm được Lâm Nguyễn nghèo nàn rách nát bên ngoài Tề Hóa môn.
Đại sư nói... với Thuần thân vương phủ rằng Lâm Nguyễn mệnh tốt, có thể khiến Trạm Hi khỏe mạnh, thanh danh hiển hách, cả đời sống trong nhung lụa.
Đại sư nói với Lâm gia rằng Lâm Nguyễn tốt số, sau này có thể làm phúc tấn, cả đời hưởng vinh hoa phú quý.
Vì vậy tiền trao cháo múc, bán Lâm Nguyễn cho Trạm Hi làm con dâu nuôi từ nhỏ.
Không tới hai năm, Đại Thanh suy vong, Trạm Hi mất hết tước vị bổng lộc, địa vị rơi xuống ngàn trượng, dẫn theo vãi người dọn ra khỏi Thuần thân vương phủ.
Lâm Nguyễn:...... Mê tín phong khiến quả nhiên không thể tin.
Gia tộc Mãn Thanh ưu nhã phúc hắc công x mạch não thanh kỳ đáng yêu tiểu đáng thương thụ.
Tránh sét: Giải phóng tác phẩm bản thân
Bối cảnh không có thật, vui lòng không nghiên cứu sâu.
Tam quan là đam mê, không thích hợp với người đạo đức cao
Thể loại: Ngọt sủng, niên thượng, dân quốc

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN