Tiên Sinh Sắc Dục


Ôi cuối cùng tại hạ cũng lết được hết bộ truyện này rồi!


Theo tại hạ, đây là một bộ truyện đáng đọc...


Ngày tại hạ bắt đầu đăng tải bộ này là ngày 16/3/2018 - Kết thúc ngày 17/5/2018


Vậy là tròn 2 tháng dư 1 ngày đúng không?


Mục đích ban đầu tại hạ dịch bộ này là làm quà sinh nhật cho một độc giả trên đảo, đã ủng hộ đảo ngay từ những ngày đầu tới giờ, so happy, tại hạ có độc giả trung thành

Mục đích ban đầu tại hạ dịch bộ này là làm quà sinh nhật cho một độc giả trên đảo, đã ủng hộ đảo ngay từ những ngày đầu tới giờ, so happy, tại hạ có độc giả trung thành


Đọc bộ này chắc cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian của chư vị nhỉ. Trong bộ này tại hạ nhận ra được các điều sau:


1, Nam Mô: rất thích tán tiểu trợ lí


2, Tiểu trợ lí: có sở thích rất đặc biệt


3, Người đại diện: trong nguyên bộ truyện, chưa từng nói một câu nào ngoài những dấu??????????


4, Chuyên viên trang điểm: đủ mạnh mẽ, tại hạ thích


5, Tới giờ vẫn chưa rõ giới tính 2 nhân vật: người đại diện & chuyên viên trang điểm, mọi người đoán là đam, bách hay ngôn đây?


Và cũng cảm ơn sự ủng hộ của chư vị trong suốt thời gian qua, mong chư vị có thể tiếp tục ủng hộ Đảo thêm nữa


Yêu yêu đát~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận