Tiên Ngạo


Sau đó Tâm Ma Tàn Ảnh nhìn thoáng qua kiếm cưu từ trên trời đang bổ xuống mình, quát lớn:


- Cưu Kiếm thuật ư, dám đấu với ta ư, xem ta phá đây! Long Kiếm...


Chữ thuật còn chưa ra khỏi miệng nó, thình lình một dao động thần kỳ truyền đến, là Thấu Không Đại Thần Niệm thuật phát ra vô số thần niệm, hình thành một trường lực lượng kỳ dị.


Lúc này vạn pháp không còn hiệu lực, nguyên khí tiêu tan. Dưới thần niệm của Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, hết thảy dao động bí pháp đều bị hóa giải.


Tâm Ma Tàn Ảnh hét thảm một tiếng, tan tác thành nhiều mảnh.


Nam Thiên Chân Quân lặng lẽ phát ra Phá Hồn Diệt Thế thuật.


Trong lúc Tâm Ma Tàn Ảnh còn chưa kịp chuẩn bị, Nam Thiên Chân Quân đã giáng xuống một đòn, tập hợp tất cả pháp lực của hai trăm Kim Đan Chân Nhân Hiên Viên kiếm phái phát ra Phá Hồn Diệt Thế thuật, đánh cho đối phương tan nát.


Màn sương đen lượn lờ, Tâm Ma Tàn Ảnh sống lại. Lần này nó không nói gì, bắt đầu thi triển kiếm thuật mới. Lần này không biết nó thi triến kiếm thuật huyền bí gì, nhưng vô ích. Nam Thiên Chân Quân lại giáng xuống một đòn Phá Hồn Diệt Thế thuật.


Phá Hồn Diệt Thế thuật hết sức thần kỳ, mượn sức mạnh của thiên địa đánh chết cường địch. Kẻ trúng thuật bị thiên địa bất dung, nhất định hồn phi phách tán.


Tâm Ma Tàn Ảnh lại một lần nữa tan tác, trở thành màn sương đen. Lần này cũng không biết nó giở ra môn kiếm thuật gì, đã chết ngay tức khắc.


Lúc này một đạo bàn nguyên vô hình bay ra, rót vào trong kiếm cưu. Lập tức tất cả đệ tử Hiên Viên cảm thấy toàn thân chấn động, có được lực lượng vô cùng. Bàn nguyên của Tâm Ma Tàn Ảnh vừa rồi tan nát bị bọn họ hấp thu. mọi người cùng hưởng.


Chợt có đệ tử cất tiếng kêu lên:


- Đây... đây là Sát Kiếm thuật, kiếm thuật của Sát Ma tông, ta vừa lãnh ngộ được!


Sau đó là tiếng Thành Lam vang lên:


- Ta... ta ngộ được Long Kiếm thuật, ha ha... thì ra là như vậy, rồng cỡi gió ngự mây, vừa khéo phù hợp với Bạo Vũ kiếm pháp của ta.


Hai lần đánh chết Tâm Ma Tàn Ảnh. bàn nguyên đều bị Hiên Viên kiếm phái hấp thu, không bay ra ngoài loạn xạ, cho nên đệ tử Hiên Viên lập tức kế thừa hai môn kiếm thuật.


Tâm Ma Tàn Ảnh sống lại rất nhanh, nhưng lần này nó hóa thành bốn bóng người. Một người tinh quang lấp lánh, người thứ hai minh khí dày đặc, đây nhất định là hai môn kiếm thuật của Tinh Cơ Kiếm tông và Minh Thần Kiếm Ma tông. Người thứ ba như núi như vực, đây là Uyên Kiếm thuật, người cuối cùng là một đạo thanh quang, không biết là môn kiếm thuật gì.


Trong mười bảy môn kiếm thuật mà Tâm Ma Tàn Ảnh có được, Liệt Thiên kiếm phái được Khí Kiếm thuật. Hỗn Nguyên kiếm phái được Linh Kiếm thuật, Vạn Kiếm Ma Tông


được Ngự Kiếm thuật, Ma Kiếm Yêu tông được Luyện Kiếm thuật, Hiên Viên kiếm phái được Cưu Kiếm thuật.


Ngoài ra, Tâm Kiếm Thiền Tông có được Tâm Kiếm thuật, Thiền Kiếm thuật, Ngộ Kiếm thuật, Tinh Kiếm thuật của Tinh Cơ Kiếm tông, Sát Kiếm thuật của Sát Ma tông, Minh Kiếm thuật của Minh Thần Kiếm Ma.


Còn có những môn kiếm thuật mà Tâm Ma Tàn Ảnh vừa sử dụng như Điệp Kiếm thuật, Long Kiếm thuật, Kính Kiếm thuật, Uyên Kiếm thuật... tổng cộng là mười bảy môn kiếm thuật.Tâm Ma Tàn Ảnh có tất cả mười bảy phân thân, là do Giới chủ Tam Thanh Thiên giới Đế Thích Thiên chọn lọc tu luyện mười bảy môn kiếm thuật, hóa thành phân thân.


Bởi vì phải đối phó năm đại kiếm phái cho nên hóa đi năm phân thân, truyền thụ Tâm Kiếm thuật. Thiền Kiếm thuật. Ngộ Kiếm thuật cho Lưu Thi Vận và Vương Thư Nguyên, lại hóa đi ba đạo. Trong trận chiến với Hoằng Tiêu Tổ Sư, cùng phân thân Đế Thích Thiên lại mất thêm một đạo.


Đại chiến nãy giờ, Tâm Ma Tàn Ảnh bị Liệt Thiên kiếm phái, Vạn Kiếm Ma Tông hủy diệt hai đạo, lại bị Hiên Viên kiếm phái hủy hai phân thân, hiện tại chỉ còn lại bốn phân thân cuối cùng. Lần này nó phát hiện ra năm đại kiếm phái hết sức hùng mạnh, không thể chiến đấu như trước nữa. đành phải hiện hình tất cả. dốc hết toàn lực đánh một trận.


Bốn phân thân đồng thời xuất hiện, Nam Thiên Chân Quân sửng sốt. nhưng ông nhanh chóng lựa một trong bốn phân thân phát ra một đòn Phá Hồn Diệt Thế thuật, lập tức Tâm Ma Tàn Ảnh chỉ còn lại ba phân thân.


Ba phân thân còn lại nhanh nhẹn phát động tấn công đại trận kiếm cưu. nháy mắt vạn đạo hào quang dâng lên.


Thật ra Nam Thiên Chân Quân vốn chỉ có thể phát ra một đòn Phá Hồn Diệt Thế thuật. Lúc trước chưởng môn Thạch Cơ đại chiến Bát Tàn môn, cũng chỉ có thể phát ra một đòn, sau đó lập tức không còn chiến lực.


Nhưng trận chiến này, Nam Thiên Chân Quân đã phát ra ba đòn liên tiếp, quả thật khó tin. Sỡ dĩ ông làm được như vậy là nhờ một người, chính là Dư Tắc Thành.


Sau khi Dư Tắc Thành lãnh ngộ Hồng Mông tử quang, đại chiến bắt đầu, hắn lập tức tụ tập tử quang này vào Kiếm Ý Như Thiên của mình, hóa kiếm ý căn bàn nhất của mình thành lực Than Uy.


Cái gọi là lực Thần Uy thật ra là một loại pháp tắc Thiên Đạo được dung hợp cài biến, một biện pháp thông qua cài biến đạt được lực lượng biến dị, từ đó phát huy lực lượng của mình tới cực hạn. trở thành lực lượng vô thượng, uy của thần.


Lấy một tỷ dụ minh họa, ở nhân gian này, Cường giả mạnh nhất là Phản Hư Chân Nhất, lấy đó làm tiêu chuẩn. lực lượng mà Phản Hư Chân Nhất có được là mười, tỷ như thực lực của Kim Tâm Đại Trưởng lão, Hồng Phát lão tổ, Côn Bằng Yêu Vương, lão điên...


Đây là lực lượng tối đa mà thế giới vật chất này có thể dung nạp được. Nhưng sau khi có được lực Thần Uy, có thể khiến cho nó bạo phát trong nháy mắt, vượt qua hạn chế của thế giới, từ mười thành tiêu chuẩn có thể phát huy lên thành mười ba, mười bốn thành thực lực, thậm chí là mấy chục thành.


Lực Đại Thần Uy là lực lượng do dung hợp vô số loại pháp tắc Thiên Đạo mà đạt được, có thể phát ra hơn trăm thành thực lực tiêu chuẩn.


Còn lực Chung Cực Thần Uy, lần trước ở đại hội Thiên Lại đã xuất hiện một lần, bất quá lần ấy Tứ sư huynh đã không phải là người, cũng không phải sinh linh, mà là một thể tập hợp sinh mạng kỳ dị, thống nhất lực huyết hồn của một trăm hai mươi sáu ngàn vạn chiến sĩ Dị tộc, sinh ra sinh vật biến dị, cũng gần giống như pháo đài Thiên Lại hóa thân thành Thiên Lại Cự Nhân.


Sau này tuy rằng đã được Dư Tắc Thành thanh trừ tạp chất, sinh vật biến dị kia lại trở thành Tứ sư huynh, nhưng y muốn khống chế sử dụng lực Chung Cực Thần Uy kia, cần phải lặng lẽ tiềm tu hàng ngàn hàng vạn năm nữa.


Thật ra Hiên Viên Thần Kiếm cũng là một loại lực lượng Chung Cực Thần Uy, tập hợp ba ngàn Đại Đạo trong khoảnh khắc sinh ra tác dụng thần kỳ, nhưng cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc mà thôi.


Thật ra lực Thần Uy là một phương pháp bạo phát, nhờ vào biến hóa biến dị để đạt được lực lượng hùng mạnh hơn. Nhưng nếu sử dụng nó không giới hạn. sẽ sinh ra thương tốn nhiều mặt đối với bản thể.


Còn Tiên Nhân hạ giới, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay Tiên Nhân Tu La. vì bọn họ tồn tại dưới hình thức sinh linh trên thế gian này, cho nên thực lực hùng mạnh nhất có được trong cơ thể cũng chỉ là mười thành, là lực lượng tối đa mà Phản Hư Chân Nhất có thể đạt tới, không thể vượt qua được hạn chế của thiên địa.


Nhưng vì Tiên Nhân tồn tại đã lâu, cho nên thủ đoạn khống chế lực lượng của họ mạnh hơn tu sĩ nhân gian không biết bao nhiêu mà kể.


Thật ra hào quang Kim Tiên của phân thân Đế Thích Thiên, hay lực Phi Tiên của Hoằng Tiêu Tổ Sư chính là biểu hiện của các thủ đoạn khống chế lực lượng.


Bọn họ có thể thông qua thủ đoạn khống chế lực lượng hoàn mỹ của mình, phát huy mười thành thực lực của bàn thân mình tới mức độ hoàn mỹ nhất, đạt được hiệu quà mười ba, mười bốn thành thực lực, thậm chí là vài chục thành. Nhưng thực lực sẵn có của bàn thân bọn họ cũng chỉ là mười thành, không hề thay đổi, chỉ là thủ đoạn khống chế lực lượng của họ đạt tới mức hoàn mỹ tinh vi mà thôi.Chuyện này cũng giống như một thanh niên trai tráng ở thế tục học qua công phu quyền cước, có thể dễ dàng đánh bại vài thanh niên khác như mình, thậm chí là bảy, tám, mười người. Nhưng nếu đối phương người đông thế mạnh, một đống người bao vây lại, y cũng sẽ bất lực, chỉ còn nước ngồi xuống đất ôm đầu lãnh đòn mà thôi.


Phân thân Đế Thích Thiên hạ giới, hào quang Kim Tiên của y chỉ là một thủ đoạn khống chế lực lượng, trong đó cũng ẩn chứa lực Thần Uy, nhưng thực lực chân chính của y cũng chỉ là Phản Hư Chân Nhất.


Nhìn bề ngoài y đánh chết dễ dàng năm vị Chân Nhất Thần Quân chưởng môn Thạch Cơ, thật ra đó chỉ là tá lực đà lực, nhờ đối phương không tinh thông tiên trận, lấy lực lượng đối phương đánh bại chính đối phương. Nếu năm vị Chân Nhất Thần Quân không bị cành tượng hạ giới của y làm cho mê hoặc chấn nhiếp, bình tĩnh sử dụng thực lực bàn thân chiến đấu với y một trận, lúc ấy cũng chưa biết hươu chết về tay ai.


Nói đi cũng phải nói lại, cái gọi là chấn nhiếp, già bộ lừa gạt làm cho đối phương khiếp đàm. không thể phát huy thực lực của mình, đó cũng là một loại năng lực. Đạo hữu mắc mưu bần đạo là vì đạo hữu ngu, ráng chịu... Đáng tiếc rốt cục Đế Thích Thiên gặp phải Hoằng Tiêu Tổ Sư còn cao tay hơn y, dù rằng y cao hơn ông hai cảnh giới, nhưng rốt cục vẫn bị ông đồng quy ư tận.


Đây là sự khác nhau của hai loại lực lượng. Lực Thần Uy cải biến bạo phát, gia tăng thực lực trong nháy mắt. Còn Tiên Khí khống chế hoàn mỹ, tha hồ phát huy lực biến ảo, dùng lực lượng yếu ớt của mình đạt tới hiệu quả tương đương lực lượng hùng mạnh.


Giữa hai lực lượng này cũng không xung đột với nhau, cũng chỉ là pháp môn vận chuyển lực lượng, cũng không có cái gọi là bên mạnh bên yếu. Quan trọng là ở năng lực của người sử dụng nó, bởi vì không có pháp thuật hùng mạnh nhất, mà chỉ có người sử dụng hùng mạnh nhất.


Đương nhiên đây chỉ là nói ở nhân gian, trên thế giới Thương Khung mà thôi, bởi vì nơi này là thế giới vật chất, chứ không phải là Tiên Giới. Nếu như phi thăng Tiên giới, lực lượng không còn bị hạn chế, lúc ấy lại khác.


Những điều này Dư Tắc Thành chợt hiểu ra trong khoảnh khắc hắn nâng cao kiếm ý của mình, đạt được tâm đắc không thể dùng lời lẽ nào diễn tả.


Thì ra là như vậy...


Cho nên Nam Thiên Chân Quân sử dụng Phá Hồn Diệt Thế thuật, cứ mỗi lần sử dụng, Dư Tắc Thành lại lợi dụng lực Thần Uy mà mình mới vừa đạt được, tiến hành hỗ trợ cho sư phụ. Nhờ vậy Nam Thiên Chân Quân mới có thể xuất ra ba lần. nhưng sau ba lần, sáu người tạo thành trận kiếm cưu của ông cũng đã cạn kiệt chân nguyên, sức cùng lực kiệt.


Lúc này vô số kiếm quang đánh úp tới, kiếm cưu chợt biến, vượt không mà đi.


Nhưng kiếm quang này là do ba phân thân cuối cùng của Tâm Ma Tàn Ảnh đồng thời phóng xuất. Bọn chúng có được thân thể Tiên Nhân, khống chế hoàn mỹ, lại có được lực Thần Uy, nháy mắt bạo phát.


Ba phân thân này phát ra một đòn dốc hết toàn lực, vì chúng thấy Cưu Kiếm thuật của


Hiên Viên kiếm phái vô cùng đáng sợ, đánh chết ba phân thân chỉ trong nháy mắt. Cho nên lúc này là lúc liều mạng một mất một còn, mỗi một đòn chúng phát ra đều ẩn chứa lực Thần Uy trong đó.


Đối mặt công kích của Tâm Ma Tàn Ảnh. kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái tuyệt đối không thể chống lại. Tuy rằng có thể phân tán thương tổn trải đều cho mọi người, nhưng chuyện này rất có thể khiến cho tất cả mọi người chết sạch.


Nam Thiên Chân Quân nhanh chóng niệm pháp chú, rốt cục phân giải kiếm cưu. hóa nguy thành an.


Chỉ trong nháy mắt, kiếm cưu tách rời, hóa thành ba mươi sáu kiếm trận sáu người, nhanh chóng bay đi tứ tán.


Lúc bay đi như vậy, sản sinh ra một lực đẩy mênh mông kỳ dị, khiến cho ba mươi sáu trận kiếm cưu này thay đổi phương vị, na di trong nháy mắt, nhờ đó né tránh đòn công kích điên cuồng của đối phương.


Đương nhiên dưới kiếm quang của Tâm Ma Tàn Ảnh. nhất định cũng có đệ tử Hiên Viên bị đánh trúng. Chuyện này cũng đành chịu, chỉ có thể thí Xe giữ Tướng, còn lại phải nghe theo mệnh trời.Lập tức kiếm cưu giải tán, mạnh ai nấy chạy.


Trong khoảnh khắc này, giữa đất trời chỉ còn lại một loại nguyên lực, chính là Hỏa Diễm, Liệt Diễm Phần Thiên, Hỗn Nguyên kiếm phái đã ra tay.


Mà trên mặt đất. kiếm ánh mênh mông xuất hiện, Ma Kiếm Yêu tông cũng đã xông vào


vòng chiến. Đồng thời những đệ tử còn sống sót của Liệt Thiên kiếm phái, Vạn Kiếm Ma Tông, còn có đệ tử Hiên Viên kiếm phái vừa chạy đi quay trở lại, tất cả cùng nhau đánh về phía ba phân thân cuối cùng của Tâm Ma Tàn Ảnh.


Loạn chiến bắt đầu, không còn phối hợp như trước nữa, ai nấy vung kiếm trong tay đánh về phía đối phương, lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng.


Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, thiên địa nguyên khí biến hóa như nước thủy triều, họa trời xuất hiện liên tu bất tận. kiếm quang bắn tung tóe, máu tươi cũng bắn khắp nơi.


Đặc biệt tới khi một phân thân của Tâm Ma Tàn Ảnh bị Hỗn Nguyên kiếm phái, Ma Kiếm Yêu tông hợp lực đánh chết, có người kế thừa được Uyên Kiếm thuật, lập tức tất cả mọi người đều trở nên điên dại. Chỉ cần giết chết đối phương là được kiếm thuật vô thượng, là có thể giúp cho môn phái không còn kiếp nạn. là có thể làm rạng rỡ tổ tiên, có được hết thảy, cho nên tất cả mọi người ra sức chiến đấu điên cuồng.


Trận chiến lúc này trở nên vô cùng đẫm máu, vô số kiếm quang bay lượn, vô số đệ tử chết trận, hóa thành tro bụi liên tục, nhưng không ai lui về phía sau, giờ phút này ai nấy đều liều mạng xông lên phía trước.


Sống cũng không lấy gì làm vui, chết cũng không lấy gì làm buồn, giờ phút này sinh tử đã bị gạt sang bên, chỉ còn có chiến.


Vô số người hát lên chiến ca, phát ra một đòn mạnh nhất sau cùng của bàn thân, chỉ vì nỗ lực đánh cho đối phương bị thương, hoặc làm cho động tác đối phương ngưng trệ trong giây lát. để tạo ra cơ hội cho đồng bạn của mình.


Vô số Kim Đan nổ tung, chính là công kích sau cùng, hy sinh bàn thân mình hóa thành kiếm quang, công kích địch nhân.


Chiến, chiến, chiến, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng thảm thiết.


Chân Nhất Thần Quân tử trận, Nguyên Anh Chân Quân xông lên. Nguyên Anh Chân Quân tử trận, Kim Đan Chân Nhân xông lên. Cho dù chết đi cũng phải tắm máu đối phương mới chịu. Nguồn: https://truyenfull.vn


Trong khoảnh khắc kiếm cưu phân giải bỏ chạy, Dư Tắc Thành có cảm giác như tâm thần vô lực.


Nam Thiên Chân Quân sử dụng Phá Hồn Diệt Thế thuật, lấy nguyên lực của tất cả đệ tử Hiên Viên trong đại trận kiếm cưu làm nguồn. Nhưng có tác dụng chân chính là kiếm trận sáu người làm đầu kiếm cưu.


Sáu người này là Nam Thiên Chân Quân. Dư Tắc Thành. Hán Nghiễm sư tổ, cùng ba vị Phản Hư Chân Nhất của ba Kiếm các. Sáu người bọn họ phải vận dụng pháp lực toàn thân, để phụ trợ Nam Thiên Chân Quân xuất ra Phá Hồn Diệt Thế thuật kia.


Đại chiến vừa bắt đầu. Dư Tắc Thành sử dụng Phá Hồn Diệt Thế thuật, Thấu Không Đại Thần Niệm thuật hỗ trợ cho sư phụ. Nhưng hai đòn Phá Hồn Diệt Thế thuật sau có thể nói hoàn toàn là nhờ hắn xuất ra, cho nên hắn tiêu hao tâm thần nặng nhất.


Cho nên khi kiếm cưu phân giải, xuất hiện cắn trà ngược lại, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy trước mất tối sầm. lập tức roi vào trong hôn mê.


Lần hôn mê này không biết bao lâu, rốt cục Dư Tắc Thành phục hồi tinh thần lại. Mỡ mất ra chỉ thấy vầng dương đã ngã về Tây, có lẽ lần này mình hôn mê mất mấy canh giờ.


Không biết tình hình chiến đấu thế nào rồi... Dư Tắc Thành vội vàng ngồi dậy, phát giác ra mình đang ở trong một pháp khí không gian ân thân.


Pháp khí ư? Đây chính là thứ mà đệ tử Luyện Khí kỳ sử dụng, vì sao mình lại ở trong này?


Lúc này trước mặt Dư Tắc Thành có một người xuất hiện, theo như pháp y, chính là đệ tử Ẩn Kiếm các ngoại môn Hiên Viên kiếm phái.


Những đệ tử này toàn là những kẻ không thể tiến vào nội môn, nhưng cũng là tinh anh được chọn ra ở ngoại môn, hoặc là hậu duệ Hiên Viên trên Gò Hiên Viên.


Bọn họ phụ trách quét dọn chiến trường, cứu hộ người bị thương, thu thập tàn thi, giữ gìn chiến trường.Dư Tắc Thành thấy y bèn hỏi:


- Tình hình chiến đấu thế nào rồi?


Tên đệ tử này đáp:


- vẫn còn đang chiến đấu, Tâm Ma Tàn Ảnh chỉ còn lại một phân thân. Bốn canh giờ trước, bọn họ đã đánh ra ngoài vạn dặm trên Thương Khung hải.


- Lúc ấy ngài hôn mê, chưởng môn giao ngài cho chúng ta bảo vệ. Nhưng hiện tại đám tán tu tới dọn dẹp chiến trường quá đông, khiến chúng ta bị thất lạc, bất đắc dĩ đệ tử phải đưa ngài lẩn trốn ở nơi này.


Mỗi lần năm đại kiếm phái đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, sẽ có vô số tán tu tới dọn dẹp chiến trường, tìm may mắn. Tỷ như khai tông tổ sư của Sát Ma tông, Tinh Cơ Kiếm tông vậy, cũng nhờ chuyện này mà nhặt được kiếm thuật vô thượng, khai tông lập phái.


Thật ra cũng không hẳn là tán tu, có rất nhiều cao nhân thượng môn, trung môn ngụy trang làm tán tu, chạy tới đây thanh lý chiến trường. Cho dù là không được kiếm thuật vô thượng, chỉ cần nhặt được một hai thanh phi kiếm vô chủ, cũng sẽ phát tài không nhỏ.


Lần nào cũng là như vậy, năm đại kiếm phái đã có kế hoạch ứng phó chuyện này, những Kiếm các của Hiên Viên kiếm phái thành lập chính là có tác dụng vào những dịp này.


Nhưng xem tình thế hiện tại dường như bất ổn.


Dư Tắc Thành gật gật đầu. ra khỏi pháp khí bảo vệ, nhìn qua quang cành xung quanh.


Nơi này vốn là một sơn mạch, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến dạng, trở thành một vùng bình nguyên, trong phạm vi ngàn dặm không còn một gốc cây ngọn cỏ, đã tiêu tan trong chiến đấu. Có thể nhìn thấy vết máu loang lổ trên mặt đất, là máu của những người tử trận.


Lúc này trên chiến trường, tán tu đông như kiến, vô số tu sĩ đang dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm bảo vật.


Thiên địa vạn dặm đã biến đổi hoàn toàn, Dư Tắc Thành cũng không rõ chiến đấu khi trước tiến hành ở nơi nào. Hắn đành ngự kiếm bay lên, lần theo dấu vết chiến đấu bay từ từ tới trước.


Bay được năm ngàn dặm. dọc trên đường đi toàn là những đống hoang tàn đổ nát, đâu


đâu cũng có dấu vết của họa trời, đâu đâu cũng thấy dấu vết chiến đấu lưu lại.


Ngoài năm ngàn dặm. nơi này vốn trước kia có một thành thị lớn, trong thành có mười vạn cư dân. Thế nhưng hiện tại chỉ còn là một hố sâu, nước biển chày vào trong đó hóa thành một hồ nước lớn, rộng năm trăm dặm.


Không biết cư dân trong thành này có kịp sơ tán hay không... Dư Tắc Thành tiếp tục phi hành về phía trước.


Trong hồ nước này, vô số tán tu, có cả phàm nhân đang lặn ngụp tìm vớt bảo vật do đệ tử năm đại kiếm phái tử trận bỏ lại. Có phàm nhân chèo thuyền mà vớt, có người chỉ ôm một tấm ván mà vớt. Theo như số lượng và hình dáng bọn họ, có lẽ là cư dân thành này đã kịp sơ tán. hiện tại trở về.


Đột nhiên có một phàm nhân trên thuyền cất tiếng kêu to:


- Ta mò được bảo bối, ta được bảo bối, đại tiên mau tới đổi, ta đổi lấy hoàng kim.


Lập tức có một phi xa bay nhanh tới, một tên tu sĩ Trúc Cơ trên phi xa dùng hoàng kim trao đối bảo vật mà phàm nhân kia vừa vớt được.


Dư Tắc Thành thờ ơ liếc qua bảo vật kia một cái, lập tức giật này mình, nháy mắt hắn đã na di lên thuyền.


Tên tu sĩ Trúc Cơ nhìn thấy Dư Tắc Thành, sợ hãi tới mức đứng im bất động. Dư Tắc Thành run rây cầm lấy bảo vật kia, chính là một chiếc đai lưng. Đai lung này Dư Tắc Thành đã nhìn thấy rất nhiều lẩn. chính là đai lưng mà Phong Sư sư tổ Hiên Viên kiếm phái vẫn đeo bên mình không rời một khắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận