Tiên Ngạo


Quả nhiên là như vậy, sau khi xem lại Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, Dư Tắc Thành cảm ngộ được không ít. Thì ra mình tu luyện sai lầm, cho nên mới như vậy. Biết sai thì sửa, hắn bắt đầu điều chỉnh dần dần Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến của mình.


Cái gọi là Đại, có nghĩa là to lớn vô cùng tận, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến này có được lực lượng vô cùng, hủy diệt vạn vật.


Cái gọi là Ngũ Hành, chính là chỉ Ngũ Hành biến ảo, tương sinh tương khắc, hồn nhiên nhất thể, thiên địa tự nhiên.


Diệt. Tuyệt là pháp tắc Thiên Đạo, Dư Tắc Thành chưa phải là Chân Nhất Thần Quân, không thể sử dụng. Nhưng nếu dùng Kiếm Ý Hư Vô, Kiếm Ý Yên Diệt thay thế lại càng tốt hơn một bậc. Tuyến là kết hợp điểm sáng, công kích vô cùng.


Lập tức Dư Tắc Thành đã nắm được lực lượng chân chính của Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến. Tiên thuật này không hề kém hơn Vô Thượng Kiếm Ý của mình, thậm chí còn vượt hơn, đây mới là bí pháp Tiên Tần.


Lập tức bí pháp Tiên Tần thu hút Dư Tắc Thành, hắn bắt đầu không ngừng học tập những bí pháp khác. Có công mài sất có ngày nên kim, dùng chúng để tu luyện thần kiếm của mình.


Hiện tại Dư Tắc Thành tu luyện Tiên Tần Luyện Khí thuật, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, Chuyên Sinh Minh Vương Quyết, Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng pháp, Nộ Hỏa Thiêu Tận Cửu Trùng Thiên, Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao.


Trong quá trình này, Dư Tắc Thành bắt đầu không ngừng học tập bí pháp khác.


Thanh Vi Đại La Thái Tiêu Kiếm Quyết, Tiên Tần Đại Ti Mã Đại La Thần Quyết, Dung Thái Tiêu Lôi Đình Chính Pháp, Đại La Thần Uy Kiếm Quyết, Tử Vi Tỉnh Thần Chu Thiên Quyết, Nội Uẩn Thiên Địa Lôi Đình Quyết...Thanh Vi Đại La Thái Tiêu Kiếm Quyết là Kiếm Tiên thuật, có thể khống chế lực Lôi Đình, thỏa mãn nhu cầu kiếm thuật bản thân Dư Tắc Thành, lại xứng hợp với Vạn Lôi tiên nhãn của hắn. có thể phát huy đến cực hạn.


Giải Ly Tiên Quyết là do Tiên Tần Thủy Hoàng sáng chế. Pháp này có thể lập tức phân giải vạn vật, vạn vật hóa hư, thiên hạ không có gì là không phân giải được, không gì có thể kháng cự.


Bất quá Giải Ly Tiên Quyết là do Tiên Tần Thủy Hoàng sáng chế, vô cùng khó tu luyện, cho nên chỉ được xếp hạng chín mươi ba. Nhưng Dư Tắc Thành có được Sinh Ly Tạo Hóa nhãn, có lẽ năng lực phân giải của Sinh Ly tiên nhãn là pháp môn tất yếu của tiên thuật này, cho nên Dư Tắc Thành mới có thể học được.


Nguyên Thần Thập Binh Trảm, là do Tế Tửu Hải Vô Thường sáng chế, là bí pháp vô thượng dùng tế luyện nguyên thần, có thể hóa thành Thập Binh, bỏ đi bản thể, vô ảnh vô hình, nửa hư nửa thật. Tâm niệm nghĩ khắp nơi, lan tràn thiên địa, giết thần diệt tiên, chỉ cần một niệm là có thể hoành hành thiên địa, không e ngại gì.


Năm xưa Dư Tắc Thành từng tu luyện được một chiêu Nguyên Thần Hóa Kiếm, sau vì uy lực quá yếu cho nên dần dần từ bỏ, hiện tại đã có thể tu luyện nó trở lại lần nữa.


Kim Cương Bồ Đề Vô Thượng Kim Thân Chú, là thành tựu tối cao của sở nghiên cứu Phật Tâm.


Phật Thuyết Thập Hiệu kinh có câu: "Như Lai, ứng Cúng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn."


Phật độ phàm tâm, cho dù là yêu ma quỷ quái, chỉ cần tin theo Phật sẽ được dẫn độ, thành tựu Phật thân. Kim Cương Bồ Đề chính là bí pháp như vậy, có thể hóa hết thảy huyết mạch trở thành kim thân vô thượng Kim Cương Bồ Đề.Bí pháp này dùng tinh lọc huyết mạch yêu ma bên trong huyết mạch của mình. Có được bí pháp này, phối hợp phương pháp tế luyện Tiên Thể Chiến Thân, có thể lợi dụng hoàn mỹ tất cả huyết mạch yêu ma chứa trong Sơn Hà Đinh.


Dư Tắc Thành tạm thời chọn lựa những bí pháp Tiên Tần kể trên, bởi vì những bí pháp này thích hợp với hắn.


Những bí pháp Tiên Tần này cũng không xếp hạng cao trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần, nhưng bí pháp thích hợp với mình nhất mới là bí pháp mà mình cần nhất.


Sau khi chọn được những bí pháp Tiên Tần này, Dư Tắc Thành chỉ tu luyện qua loa mà chưa khổ tu, bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm.


Dư Tắc Thành bắt đầu tế luyện Tiên Thiên Linh Bảo của mình, bắt đầu tính toán đạt đủ Vô Thượng Kiếm Ý Ngũ Hành. Hắn phải thử một lần nữa, nếu mình hội tụ đủ kiếm ý Ngũ Hành, có thể nào đạt được lực Thần Uy hay không.


ở Diệt Độ Thiên, Dư Tắc Thành lấy được sáu món Tiên Thiên Linh Bảo, trong đó đã lấy ra một món luyện chế Diệt Pháp Kim Đăng, hai món đối lấy Kim Hiệt Vân Đạo kinh và Ngũ thải thạch.


Dư Tắc Thành chưa kịp lật xem Kim Hiệt vấn Đạo kinh mà đã luyện chế nó dung hợp vào Khống Tử tiên nhãn, hoàn toàn tan biến. Hiện tại Dư Tắc Thành chỉ còn thiếu một món Tiên Thiên Linh Bảo hệ Kim là có thể đạt được kiếm ý Ngũ Hành.


Đây là lần thử nghiệm cuối cùng của Dư Tắc Thành, nếu lần này mình hợp nhất kiếm ý Ngũ Hành mà vẫn không đạt được lực Thần Uy, vậy bỏ đi, không thể cưỡng cầu được nữa.Dư Tắc Thành cũng không cần tế luyện Tiên Thiên Linh Bảo, hắn dùng một món Tiên Thiên Linh Bảo không thuộc tính của mình đổi với Thiên Lại cổ thành, lấy một món Tiên Thiên Linh Bảo hệ Kim.


Món Tiên Thiên Linh Bảo này có hình dáng như một bộ giáp trụ, tên là Kim Tỉnh Chiến Giáp.


Hình dáng giáp trụ này hết sức kỳ dị, nửa hư nửa thật, tu sĩ Nhân tộc hoàn toàn không có khà năng sử dụng. Dư Tắc Thành hói thăm cẩn thận, quả thật Tiên Thiên Linh Bảo này là giáp trụ mà Cường giả Dị tộc sử dụng.


Vị Cường giả Dị tộc này chính là Hoàng đế của A Thị Nặc tộc. Lúc Hiên Viên Hoàng đế chấn hưng Nhân tộc, y không thể không theo vực sâu dẫn xuống lòng đất, chạy trốn ra khỏi thế giới Thương Khung, tới thế giới Vực Ngoại. Sau đó dần dần nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thực lực, lập tức cùng Dị tộc khác phản công thế giới Thương Khung. Cuối cùng bị pháo đài Thiên Lại hóa thân Thiên Lại Cự Nhân đánh chết.


Năm xưa lúc Hiên Viên Hoàng đế chấn hưng Nhân tộc, tay cầm Hiên Viên Kiếm đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi, thắng bảy trận liên tục, lật đổ Đại Liên Minh Dị tộc, đánh bại bảy mươi hai Dị tộc, khiến cho Phi Không Phù Thành rời đi, Địa Uyên Chỉ Thành tự hủy thông đạo, Thứ Nguyên Chỉ Vực cắt đứt liên hệ, A Thị Nặc tộc này là một trong số đó.


A Thị Nặc tộc nhân không có nhục thân, là do ngọn lửa ngưng kết mà thành, có thể sai khiến Cửu Thiên Liệt Hỏa, Càn Ly Thất Muội Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa, Tinh Thần Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, vang danh thiên hạ.


Hoàng tộc của tộc này tu vi càng cao, lại càng hóa hư thành thật, hóa sinh pháp thể nhục thân, có thể tự do chuyển đổi qua lại giữa ngọn lửa và thân thể.


Năm xưa người đánh bại y chính là Đại Thần Uy Sĩ Đãi Thủ của Nhân tộc. Theo truyền thuyết. Đãi Thủ chính là nô lệ của A Thị Nặc tộc, nửa người nửa Hỏa, nhưng trên người lại có huyết thống của Hoàng tộc A Thị Nặc tộc. Đãi Thủ phát sinh tình cảm cùng Công chúa tộc này, sau sự tình bại lộ, Công chúa tự sát, còn y cao chạy xa bay tới tận Thiên Nhai Chỉ Giác noi Vực Ngoại, thành lập thế lực Hỏa của mình chuẩn bị báo thù.


Sau nhân duyên đưa đẩy, Hiên Viên Hoàng đế tránh né Đại Liên Minh truy nã, chạy tới Thiên Nhai Chỉ Giác gặp được Đãi Thủ. Đầu tiên hai người là địch, chiến đấu với nhau mười mấy trận. Sau dần dần trở thành bằng hữu, rồi trở thành sư đồ. Đãi Thủ được Hiên Viên Hoàng đế điểm hóa, ngộ ra lực Đại Thần Uy Hỏa Diễm.


Sau y trở lại A Thị Nặc tộc báo thù, giết chết Hoàng đế A Thị Nặc tộc khi đó. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, vì muội muội của Công chúa mà tha cho tộc nhân sống sót của A Thị Nặc tộc thoát đi, chạy khỏi thế giới Thương Khung, và lại còn bảo vệ bọn chúng di cư ra Vực Ngoại, không chém tận giết tuyệt.Thông qua truyền thuyết này, rõ ràng là một câu chuyện tình ái thể lương mà đẹp đẽ, có không ít ân oán tình cừu trong đó. Nhưng rồi nó cũng đã trôi qua, sự tình cụ thể đã mai một trong dòng sông thời gian. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn


Tiên Thiên Linh Bảo Kim Tinh Chiến Giáp này là Hoàng đế A Thị Nặc tộc mặc trong khi dẫn dắt tộc nhân phản công thế giới Thương Khung, kết quả bị Thiên Lại Cự Nhân giết chết.


Giáp này là Tiên Thiên Linh Bảo hệ Kim. Hoàng đế A Thị Nặc tộc thân thể toàn là liệt hỏa cực hạn lại có thể mặc vào, bảo vệ thân thể, chính là liệt hỏa luyện chân kim. Có thể thấy Tiên Thiên Linh Bảo hệ Kim này hùng mạnh tới mức nào.


Được Tiên Thiên Linh Bảo này, Dư Tắc Thành luyến tiếc không muốn luyện thành kiếm ý, nhưng không thể không làm. Cung đã giương lên không thể không bắn, phải tiếp tục tiến hành.


Dư Tắc Thành cũng không thể kéo dài thời gian nữa, bởi vì chiến đấu bên ngoài đã rất kịch liệt, mỗi khắc thế giới này đều lay động một lần. Xem ra tinh vực Thiên Lại này cũng đã tới lúc khẩn cấp, không biết còn thủ được bao lâu.


Dư Tắc Thành bắt đầu tế luyện, niệm động chú ngữ. Đỉnh đầu hắn hóa thành một chiếc Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng. Đăng này phát ra hào quang bảy sắc, sinh ra vô số nguyên lực, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, lập tức vang lên một tràng pháp chú:


- Tiên Thiên Nhất Khí. hóa sinh Tam Muội, Chân Hỏa bất diệt, đốt cả đất trời, trên vào Thanh Minh, dưới xuống Cửu u, vô tận vô biên, phá diệt vô hạn. Hỏa như ngọc anh. trong ánh bách bảo, nhỏ như hạt bụi, biến chiếu vô phương, Lục Hợp Bát Cực, nội ngoại thượng hạ. Chân hỏa giao xạ, bảo ti la võng.


- Thu thị phản thính, giám khí điều tức. Bất khi kỳ tâm, vạn thần hàm tập, bất diêu kỳ tinh, nội tường bất xuất, ngoại tường bất nhập, Tam Hoa tụ đinh. Ngũ Khí quy căn, hồi tử bão hoàng, hư thất sinh bạch. Nhập tấc vi đạo, xuất tấc vi pháp. Đạo pháp bàn vô, hư linh thủy hữu. Nhất niệm sỡ chí, vạn linh bẩm...


Nháy mắt hai con rối Tức Nguyên Thổ khôi lỗi, Cực Đạo Tử Kim Cương xuất hiện.


Bọn chúng vừa xuất hiện lập tức liếc nhìn nhau, dường như đã biết vận mệnh của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận