Tiên Luyện Chi Lộ


- Nói tiếp nghe xem!


Trương Hằng sáng mắt lên. Độc Cô Tiên Đế dù sao cũng là nhân vật Tiên đế duy nhất trên Cô Đế Tinh này, nhân vật truyền kỳ như thế lưu lại y bát, ngay cả hắn đều không kiềm được nảy sinh lòng hiếu kỳ.


Mộng Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không bởi vì vừa rồi Trương Hằng cự tuyệt mà sinh giận dỗi, nàng thấp giọng nói:


- Truyền thuyết