Thông Thiên Chi Lộ


"Lão đầu, giáp xác Hoang cổ cự ngao, trong mấy ngày có chắc luyện chế thành một món pháp bảo?"

Ngụy Tác nhìn tinh kim tôi luyện và Đông hoang trấn yêu tháp, hỏi lục bào lão đầu cú, mục quang lóe lên.

Gã đã định sẽ mượn chỗ luyện khí của Đông Hoang tông để luyện mười một thanh phi kiếm và xương sống Hoang cổ bạch trạch. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Chất liệu phi kiếm này, dù tu sĩ Kim đơn tứ trọng toàn lực phát ra thuật pháp cũng vị tất gây tổn hại được, với tu vi của gã thi triển xuất lai, rất có thể đạt tới uy năng huyền giai trung phẩm trở lên. Xương sống Hoang cổ bạch trạch luyện chế thành pháp có thể bao trùm phạm vi rộng, kích phát bạch sắc chướng khí mà nếu không có thuật pháp như thái cổ hung hỏa của gã, dù đại tu sĩ Kim đơn tam trọng, tứ trọng chưa chắc đỡ được.

Quan trọng nhất là bạch sắc chướng khí này còn thấm vào pháp bảo, khi đấu với Lâm Thái Hư, y động dụng Phá diệt thần thương, khẳng định sẽ tự rước phiền hà.

Đột nhiên phát hiện có đỉnh cấp thượng cổ luyện khí lô, gã lại có dự định khác.

Lúc đấu với bọn Đông Hoang tông tông chủ, Ngụy Tác phát hiện Đông hoang trấn yêu tháp có chất liệu siêu phàm, chịu được uy năng xung kích huyền giai thượng phẩm.

Nung chảy chất liệu này, cộng thêm Thiên huyết vẫn thiết của Đông Hoang tông và khối tinh kim của gã nữa thì phẩm giai phi kiếm sẽ đạt mức kinh nhân.

Muốn nung chảy cả Đông hoang trấn yêu tháp và Thiên huyết vẫn thiết thì mười ngày không đủ.

Ngụy Tác tối đa chỉ đủ kiên nhẫn ở lại mười ngày, vẫn chưa có tin về Lý Tả Ý thì gã sẽ đến thẳng U Minh thành. Cho mình kỳ hạn này vì nếu gã cùng Huyền Phong môn đại chiến, giết nhiều cường giả của họ thì sẽ khiến cả tu đạo giới chấn động, tin tức chưa biết chừng sẽ đồn đến Vân Linh đại lục, khiến bọn Cơ Nhã nghe được.

Ngụy Tác phải gây chuyện! Phải đủ chấn động!

Giết Chân Võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo mà còn bị ỉm đi, nhưng nếu giết cả Huyền Phong môn chân truyền đại sư huynh Lâm Thái Hư cùng đánh cho các thái thượng trưởng lão liêu xiêu thì tin này không thể giếu được. Huyền Phong môn cử ngần ấy đại nhân vật tụ tập ở Thiên Huyền đại lục bắc bộ, kết quả chết không ít sẽ khiến tu đạo giới Thiên Huyền đại lục rúng động, chỉ cần có tu sĩ đến Vân Linh đại lục, khẳng định sẽ đề cập.

Gã biết thường thì không ít hãng buôn vẫn qua lại giữa Thiên Huyền đại lục và Vân Linh đại lục.

Gã có pháp khí, pháp bảo cỡ Tuyệt diệt kim đơn và Trấn thiên pháp tướng, nhưng hai loại này không thể dùng lâu dài, đối địch thông thường đương nhiên không đáng để động dụng, tu sĩ Huyền Phong môn có Nguyên thần đăng, giết một người thì cường giả khác kéo tới, thời gian đối địch rất lâu nên cần pháp bảo khác nữa.

Đông hoang trấn yêu tháp có uy năng huyền giai trung phẩm, thậm chí có thể sử dụng như huyền giai thượng phẩm pháp thuẫn, đối với Ngụy Tác cũng thập phần hữu dụng.


Gã nghĩ một chốc rồi quyết định, trong mười ngày mà luyện chế giáp xác Hoang cổ cự ngao thành một món pháp bảo thù nung luôn cả Đông hoang trấn yêu tháp để luyện chế phi kiếm, còn không luyện thành thì tạm dùng Đông hoang trấn yêu tháp. Phi kiếm cứ để đấy đã, không cần phải luyện thành rồi luyện tiếp lần nữa, lãng phí thời gian.

"Lại định nung chảy cả một món pháp bảo huyền giai trung phẩm, ngươi đúng là lớn mật." Lục bào lão đầu quá hiểu gã, nên hừ lạnh, "Bất quá Hoang cổ cự ngao lấy được tại Bắc Minh thành cực hiếm, ngươi đã nghĩ kỹ, muốn luyện chế thì nếu luyện thành trong vài ngày tất uy năng không đạt tới huyền giai thượng phẩm, nhưng nếu gom được hai loại nguyên liệu ta bảo, tốn nửa tháng một tháng luyện chế, dù chưa chắc chặn được công kích của tiên khí trong truyền thuyết nhưng chí bảo như Phá diệt thần thương thì không thành vấn đề, vài trăm lần cũng không ngại."

Ngụy Tác qua thần sắc của lục bào lão đầu là biết lão có cách dùng giáp xác Hoang cổ cự ngao luyện chế pháp bảo, nên gã gật đầu, trực tiếp hỏi: "Hai loại nguyên liệu kia khó tìm lắm hả?"

Ngụy Tác suy nghĩ thập phần giản đơn, nếu hai loại nguyên liệu khó tìm thì dùng luôn Hoang cổ cự ngao, ếu không hiếm thì đợi tìm được, khi xưa gã đấu với Hoang cổ cự ngao đã cảm thụ được việc công kích thế nào cũng không phá được phòng ngự đó.

Nếu có một món pháp bảo phòng ngự khiến đối phương không phá được thì coi như bất bại. Đánh không lại thì dựa vào đó trốn tránh, đối thủ dù không ngừng tấn công cũng bó tay, tất ấm ức khôn tả.

"Hai loại ngyên liệu đó không khó kiếm, ở thương phường tại thành trì lớn một chút là mua được." Lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác, không nhiều lời.

"Giữ Đông hoang trấn yêu tháp đã." Ngụy Tác không hề do dự, trực tiếp vung tay, thu Đông hoang trấn yêu tháp và Thiên huyết vẫn thiết sắp tan chảy.

Đoạn nạp bảo thủ trạc rực quang mang, bao lấy Cửu tiêu ly hỏa lô, thu luôn vào.

"Hiện tại Phần thiên thần lô không biết có còn trong tay bọn Lâm Thái Hư không. Nếu nung chảy cả Phần thiên thần lô để luyện chế phi kiếm không hiểu kiếm đó thế nào." Thu Cửu tiêu ly hỏa lô lại, Ngụy Tác chợt lẩm bẩm.


"Hừ..." Lục bào lão đầu trợn tròng trắng.

Lão hoài nghi Đông hoang trấn yêu tháp có Cửu u minh thiết và Hoang cổ trọng kim, còn Phần thiên thần lô dù không bằng Hằng vũ tinh kim thì cũng là tinh kim không kém, chỉ mỗi Đông hoang trấn yêu tháp mà lưu truyền đến tông môn nà cũng là chí bảo, mà Ngụy Tác còn thấy không đủ, định nung chảy cả Phần thiên thần lô nữa.

"Hừ!... Người ta còn sống nhăn mà ngươi lấy kim đơn ra luyện Tuyệt diệt kim đơn."

Lục bào lão đầu lại trợn tròng trắng.

Vì Ngụy Tác lấy kim đơn của Đông Hoang tông tông chủ ra, định luyện chế thành Tuyệt diệt kim đơn.

Tiếp theo là kim đơn của bạch bào tu sĩ Đông Hoang tông bị Phệ tâm trùng đánh lén, rồi của đại tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp bị phi kiếm cánh cửa lấy mạng...

Kim đơn của năm Kim đơn đại tu sĩ Đông Hoang tông đều bị gã luyện chế thành Tuyệt diệt kim đơn.

Cộng thêm Tuyệt diệt kim đơn luyện từ kim đơn của Bạch Vũ chân nhân, Huyền Vũ chân nhân, Bạch Kiếm Không và Kim Dao chân nhân, hiện tại Ngụy Tác có chín viên.

Chín viên Tuyệt diệt kim đơn, số lượng đủ dọa chết người.

Bạch bào tu sĩ bị Phệ tâm trùng cắt làm mấy khúc, kim giáp tu sĩ bị đánh nát xác, thanh y tu sĩ và lão giả bị nguyên khí dị quả xâm tập, nhục thân mộc hóa, nên Thực huyết pháp đao của gã chưa được hấp nạp khí huyết.


Đoạn Ngụy Tác chụp hết đống nạp bảo nang.

Lần này lấy được hơn một trăm nạp bảo nang của tu sĩ Đông Hoang tông, thường thì cứ mười tu sĩ chưa chắc có một người có nạp bảo nang, món đồ này không nhiều, lại dễ sử dụng, tại phách mại hội có thể bám vói giá cao nhưng ngần ấy nạp bảo nang với Ngụy Tác chỉ là thứ thông thường kiểu phổ thông pháp phù.

"Nếu có Đại thiên hư không đại hoặc Càn khôn pháp giới đựng được cả nạp bảo nang thì tốt." Ngần ấy nạp bảo nang chất trước mặt, lục bào lão đầu lẩm bẩm.

Nạp vật cổ giới và nạp bảo thủ trạc của Ngụy Tác dung lượng kinh nhân, giờ có thêm nhiều nạp bảo nang, dồn đồ trong đó lại sẽ còn sáu, bảy mươi nạp bảo nang trống. Số này vốn vô dụng, ném đi cũng tiếc, để lại thì tốn diện tích, chỉ có viễn cổ pháp bảo mà lục bào lão đầu nói tới như Đại thiên hư không đại mới đựng được nạp bảo nang, ngoài ra thậm chí nạp vật cổ giới và nạp bảo thủ trạc cũng không đựng được.

"Vật này rất hữu dụng."

Mất gần một canh giờ, xem hết mọi thứ trong các nạp bảo nang đoạn Ngụy Tác chỉ lấy ra một món.

Là kim sắc cổ qua của kim giáp tu sĩ, pháp bảo này có uy năng huyền giai hạ phẩm, chất liệu và pháp trận không rõ huyền diệu thế nào mà có thể tạm thời ẩn trong hư không.

Những thứ khác, trừ món do Minh hà thanh trúc luyện chế thành có thể dùng để tôi luyện Hắc thủy liên thì với gã tạm thời chưa có tác dụng gì, tấm ẩn hình pháp y khiến gã chú ý cũng kém xa tấm của gã.

Đếm xong mọi thứ, Ngụy Tác toàn lực luyện chế xương sống Hoang cổ bạch trạch.

Chẵn bốn ngày sau, xương sống Hoang cổ bạch trạch dày mịt phù văn, ràn rạt bạch sắc quang hoa!

Xương sống Hoang cổ bạch trạch đã luyện thành pháp bảo!

Luyện chế xong, Ngụy Tác kích phát uy năng xem thế nào.

Đoạn gã lấy pháp bảo do Minh hà thanh trúc luyện chế thành ra tế luyện Hắc thủy liên.

Nửa tuần hương sau, gã cơ hồ vừa luyện hóa xong thủy linh nguyên khí của pháp bảo của lão giả Đông Hoang tông thì có tiếng nói vang lên, "Huyền Phong môn Thiên Linh Vân cầu kiến.".

Tu sĩ Huyền Phong môn đến rồi!Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận