Thôn Thiên

Ngũ đại Ma Thần, phân biệt chấp chưởng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mượn lực lượng Đại Ngũ Hành Kiếm Trận, dẫn động Ngũ Hành Tiên Hỏa trong bảo luân, dùng tiên hỏa đề thăng uy lực Đại Ngũ Hành Kiếm Trận .

Kiếm trận một khi phát động, ngũ sắc kiếm quang khắp bầu trời bay lượn, trình độ cực kỳ sắc bén không ở dưới Dương Lăng Bát Quái Tâm Ý Kiếm Trận

Ngũ đại Ma Thần tại trong bảo luân diễn luyện kiếm pháp, có thể khiến uy lực Đại Ngũ Hành Kiếm Trận càng ngày càng tăng, công thủ gồm nhiều mặt.

Ngoài ra, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn cũng tiến nhập trong Đại Ngũ Hành Bảo Luân, thu nạp Ngũ Hành Tiên Hỏa, khí linh Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn đề thăng uy lực, ba năm trước đây sát lui Sát Phạt Tiên Tôn, đoạt được một trăm đạo binh mà Sát Phạt Tiên Tôn khổ cực bồi dưỡng ra.

Một trăm đạo binh này, đều là Tiên Tôn cấp bậc, mở linh đài thế giới trải qua ba năm thời gian, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn đã đem một trăm đạo binh này phục tùng, khiến bản thân đại ấn uy lực gia tăng rất nhiều, một khi thi triển ra, thêm đạo binh phụ thêm lực lượng, sẽ cao tới một ức năm nghìn vạn linh đài lực lượng.

Trở lại Thái Hoa Tiên Đảo, Dương Lăng an ổn tu luyện trong ba tháng, vừa đả thông thêm mười chỗ huyền khiếu

Trong lúc tu luyện, Cửu Dương Tháp phóng ra hàng tỉ hào quang, bao phủ phương viên phạm vi vạn dặm, không có một tu sĩ nào dám kinh qua nơi đây, bất quá, sự tình luôn luôn có ngoại lệ, ngày hôm nay, chợt có hai gã nữ tu, xông vào phạm vi hào quang Cửu Dương Tháp

Cửu Dương đồng tử cư nhiên không có làm khó hai người, trái lại khách khí mà thỉnh nhập Nhất Nguyên Cảnh, lệnh cho hoa nô đứng ra chiêu đãi cùng lúc đó, đồng tử bẩm báo Dương Lăng: "Lão gia, Quảng Hàn Tiên Cung Quách Mai, Chu Hương nhị vị tiên tử bái kiến."

Ngày trước tại trong thang trời (thiên thê), Dương Lăng đã từng gặp qua Quách Mai cùng Chu Hương, hai người nàng đều là đồng môn của Minh Nguyệt Tiên Tử, lúc này vừa nghe là người quen, Dương Lăng lập tức ngừng tu luyện, đi ra gặp gở.

"Nhị vị tiên tử, nhiều năm không gặp, tu vi tinh tiến không ít a" Dương Lăng cười đi vào đại điện

Quách Mai cùng Chu Hương ngay cả thời gian cùng Dương Lăng hàn huyên cũng không có, Quách Mai vái lạy nói: "Thỉnh Dương đạo hữu cứu giúp."

Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội hỏi: "Quảng Hàn Cung xảy ra chuyện gì?"

Quảng Hàn Tiên Cung Quảng Hàn Tiên Tôn, sớm biết thời cơ, không đợi Thái Huyền Môn giết lên Cửu Tiêu, ra lệnh cho Quảng Hàn Cung chư đệ tử, cùng nhau dọn khỏi Thần Tiêu Cảnh, tiến nhập chỗ hẻo lánh ở Cửu Châu ẩn dấu, tránh cho phát sinh thảm hoạ diệt môn.


Đã nhiều năm qua, Quảng Hàn Tiên Cung đệ tử hơn phân nửa đóng cửa không ra, nhất tâm tu luyện

Vốn, Quảng Hàn Cung có thể tiếp tục bảo trì yên tĩnh, nói không chừng có thể tránh thoát khỏi nguy hại của nhất nguyên đại kiếp nạn, nhưng một năm trước, Minh Nguyệt Tiên Tử liên tục đột phá tới nhất phẩm linh đài, tiến cảnh thần tốc, tối đa chỉ có nữa năm thời gian nữa, là nàng có thể phi thăng.

Quách Mai vẻ mặt sầu tư: "Sắp tới Minh Nguyệt phi thăng, Dương đạo hữu nếu không tương trợ, nói không chừng nàng phải bước lên Thần Tiên Bảng" Vì vậy, mới đem sự tình kể lại từ đầu đến cuối…

Nguyên lai, Thần Giới để hạn chế lực lượng Bàn Cổ Tiên Giới, đồng thời cũng để lớn mạnh thực lực tự thân, mạnh mẽ đem phân nửa thiên tiên phi thăng, bắt đến Thần Tiên Bảng.

Bàn Cổ Tiên Giới từ lâu tới nay, một mực yên lặng, nhận biết cách làm loại này của Thần Giới , tức trước khi một người phi thăng nhập vào Bàn Cổ Tiên Giới hoặc Tam Thanh đại thế giới, thì người tiếp theo phải phi thăng tiến nhập Thần Giới, cách mỗi một người tu sĩ phi thăng, Thần Giới sẽ thu một người

Một vị Tiên Tôn trước lúc Minh Nguyệt Tiên Tử phi thăng, bị ép lên Thần Tiên Bảng, bị quản chế ở Thần Giới, vì thế Minh Nguyệt Tiên Tử nếu có phi thăng, có thể tuyển chọn tiến nhập Tam Thanh đại thế giới, hoặc đồng ý Bàn Cổ Tiên Giới tiếp dẫn, tiến nhập Bàn Cổ Tiên Giới.

Minh Nguyệt Tiên Tử vận khí, không thể nghi ngờ rất không tệ, không cần đăng lên Thần Tiên Bảng, bị quản chế ở Thần Giới Thần Tiên Bảng, kỳ thực là Thần Giới ràng buộc thiên tiên, Thần Giới thủ đoạn hiệu lực, phàm thần tiên giả, đều không được tự do ngôn luận.

Vốn, Minh Nguyệt Tiên Tử phi thăng hay không, không quan hệ đến người khác, bất quá trong Bàn Cổ giới, lại tới lượt một vị năng nhân khác cũng gần phi thăng, hắn chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế

Tứ phương đại đế, mỗi một người đều có thọ mệnh rất lâu, lão quái vật sống trên vạn năm, thực lực mạnh mẽ

Tứ phương đại đế đều là nhất phẩm linh đài cường giả, tích lũy hùng hậu, nắm chặt chính mình phi thăng, chỉ bất quá, thời cơ phi thăng phải nắm chặt thật tốt, nếu không, sẽ tiến nhập Thần Giới, trở thành thần tiên không có tự do.

Thời gian Trường Sinh Đại Đế phi thăng, phải ở sau Minh Nguyệt Tiên Tử, do đó, nếu Minh Nguyệt Tiên Tử phi thăng, như vậy dựa theo quy tắc Thần Giới, Trường Sinh Đại Đế phi thăng sau, tất nhiên phải leo lên Thần Tiên Bảng.

Đây là Trường Sinh Đại Đế trăm triệu lần không thể tiếp nhận, vì vậy hắn liên danh với ba đại đế khác, hướng Quảng Hàn Tiên Cung phát ra cảnh cáo, khiến Minh Nguyệt Tiên Tử trong vòng trăm năm không được phi thăng, nếu không, tứ phương đại đế sẽ liên thủ phá hủy Quảng Hàn Tiên Cung


Tứ phương đại đế, hành sự đồng tiến đồng thối, nói thế tuyệt không phải đe dọa, một khi Minh Nguyệt Tiên Tử không nghe. Trường Sinh Đại Đế sẽ phân phó tấn công, Quảng Hàn Tiên Cung thế tất sẽ bị tứ phương đại đế liên thủ đả kích

Quảng Hàn Tiên Tôn tuy rằng cũng đã thành tựu nhất phẩm linh đài, nhưng thực lực không bằng Trường Sinh Đại Đế, không phải đối thủ của tứ phương đại đế liên hợp, bởi vậy, tại lúc bị cảnh cáo, toàn bộ Quảng Hàn Tiên Cung nhân tâm hoảng sợ

Nhưng mặc kệ thế nào, Minh Nguyệt Tiên Tử đều phải phi thăng, bởi vì người người đều biết, càng là người có linh đài viên mãn, nhất nguyên đại kiếp nạn đối với họ sản sinh ảnh hưởng lại càng rõ ràng. Minh Nguyệt Tiên Tử linh đài đột phá tới kim phẩm tầng thứ, sắp tới, nếu không sớm phi thăng, nói không chừng sẽ chịu kiếp lực quấy rầy, thì là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ (tất cả là công cốc… ND)

Này đây, Quảng Hàn Tiên Tôn quyết định sẽ toàn lực đề kháng tứ phương đại đế, cũng muốn trợ giúp Minh Nguyệt Tiên Tử phi thăng

Nghe xong tiền căn hậu quả, Dương Lăng nhất thời minh bạch ý đồ nhị vị Tiên Tôn đến đây, hắn không khỏi liên tục cười nhạt: "Thực sự là hảo khí phách, một câu nói đã muốn cho người khác chậm lại phi thăng?" Trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, hắn đối với nhị Tiên Tôn nói, "Nhị vị đạo hữu trở lại báo cho Quảng Hàn Tiên Tôn cùng Minh Nguyệt Tiên Tử biết, lúc phi thăng, chỉ cần gọi một tiếng, là Dương Lăng ta tất nhiên sẽ tới, nhìn một chút thử ai dám ngăn trở Minh Nguyệt phi thăng "

Những lời này của Dương Lăng, tràn ngập tự tin cùng hào khí ngất trời, Quách Mai, Chu Hương âm thầm rúng động, đều nghĩ: "Minh Nguyệt thực sự là có vận khí, cư nhiên có kỳ nam tử như vậy tương trợ."

Quách Mai, Chu Hương nghe được Dương Lăng hứa hẹn, cùng đều vui mừng, các nàng cũng không rảnh ở lâu, lập tức cáo từ, quay về Quảng Hàn Cung báo tin.

Nhị nữ vừa đi, Dương Lăng thầm nghĩ: "Minh Nguyệt rốt cục phải phi thăng, cũng không có gì, ngày sau ta cùng với nàng tại Tam Thanh đại thế giới gặp lại cũng không muộn, lúc này đây, nói cái gì cũng phải trợ giúp nàng thành công "

Lại nghĩ: "Bị động chờ đợi chẳng bằng chủ động xuất kích Trường Sinh Đại Đế, trong tay hắn có Trường Sinh Chân Mộc, nói không chừng, một khi ta ngưng tụ ra chân hình, chân mộc này nhất định phải lấy vào tay "

Suy đi nghĩ lại, Dương Lăng nghĩ cũng cần phải đi Nam Cực Trường Sinh Điện, một là, hắn muốn cướp được Trường Sinh Chân Mộc, hai là cũng có thể tìm hiểu Trường Sinh Đại Đế hư thực, nếu có cơ hội, hắn không ngại cấp cho Trường Sinh Điện nhiều phiền phức.

Minh Nguyệt Tiên Tử, nội trong ba năm tùy thời đều có thể phi thăng, Dương Lăng không dám đình lại, phân phó Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, Kim Linh đồng tử, Phích Lịch Tiên Chung trấn thủ Cửu Dương Tháp, hắn thì lập tức chạy tới Nam Cực Trường Sinh Điện

Bốn cực Bàn Cổ Giới, từ bắt đầu thật lâu trước đây, đã có bốn tòa đại điện, phân biệt là Huyền Binh Điện, Trường Sinh Điện, Thanh Hoa Điện, U Minh Điện


Trong bốn điện, đều có nhất đế, chưởng quản tứ phương

Tứ phương đại đế, luôn không để ý tới mọi sự, cực ít hỏi đến chuyện tình trên Cửu Châu, mà là ở nhà mình tiêu diêu tự tại, hôm nay đây, tu sĩ Cửu Châu đối với tứ điện biết cực ít, gần đây mới biết có bốn tòa đại điện này.

Về phần trong điện có bao nhiêu tu sĩ, tình cảnh thế nào, cũng ít có người biết

Nếu nói, Dương Lăng cùng một gã đệ tử của Nam Cực Trường Sinh Điện, tên là Thường Viêm nhị phẩm linh đài Tiên Tôn, từng có gặp mặt một lần, hai người bọn hắn chính tại trên tiệc rượu ở Phiêu Miểu tiên cung kết bạn, song phương trò chuyện với nhau thật vui

Bất quá, hắn tới đây là tìm chuyện, không tốt cùng người đàm giao luận tình, vì thế không dự định cùng Thường Viêm này gặp mặt

Nam Hải cực nam, lướt qua hoang dã hải vực, có một mảnh bầu trời hồng sắc đây là Thiên Chi Nhai, một góc tận cùng của Bàn Cổ Giới.

Trên bầu trời ráng đỏ, là bình chướng của Bàn Cổ Giới, cắt đứt với tinh vực bên ngoài

Dương Lăng huyền phù trên không trung, thần thức trải rộng ra, nhưng tìm không được chỗ phương vị Trường Sinh Điện, hắn trầm tư: "Tứ phương đại điện luôn luôn thần bí, tìm được nó tất nhiên không dễ dàng, xem ra cần một người dẫn đường."

Hắn cũng không vội mà tìm Trường Sinh Điện, lúc này là dùng thần thức tìm tòi tu sĩ ở phụ cận, bằng vào tu vi của Dương Lăng lúc này, dưới thần thức đảo qua, ngang dọc hơn một nghìn vạn dặm, cực ít có cái gì có thể tránh được thần thức hắn

Nhìn quét qua một lúc, trên Nam Hải này, có một vật khiến cho Dương Lăng chú ý, đây là một cái đài vuông vắn, phảng phất như bạch ngọc thai, thai bàn này rộng chừng trăm dặm, trên đài đang có một đám tu sĩ đang ăn uống…

*(Thai bàn: cái đài… ND)

Dương Lăng hết sức hiếu kỳ, dưới nhất nguyên đại kiếp nạn, người người trong lòng run sợ, ai lại có nhàn hạ thoải mái, cư nhiên cố tình mà hưởng lạc?

Dưới hiếu kỳ, Dương Lăng độn quang, hướng thai bàn này chạy tới.

Vừa đến gần thai bàn, trên đài bay lên hai gã tiên đồng, đều cười nghênh đón, đối Dương Lăng chắp tay nói: "Đạo hữu từ xa mới đến, thỉnh ngồi vào vị trí "


Dương Lăng cũng không chối từ, nghênh ngang mà tiến nhập tịch gian ngồi xuống bàn tiệc, trên dưới một trăm vị tu sĩ đang ngồi, bọn họ tu vi có cao thấp hơn kém, thấp nhất là Đạo Quân cấp số, cao nhất, cư nhiên là nhất phẩm linh đài đại năng ...

Trung ương thai bàn, có hơn một nghìn mỹ nhân, các nàng tư thái tuyệt diệu, dung nhan xinh đẹp, đang huy động tay áo, khởi vũ kỹ thuật nhảy múa, khiến nhiều tu sĩ nhìn như nhập thần.

Một vị thanh niên tu sĩ áo choàng đỏ thẫm ngồi ở giữa, liên tiếp hướng chúng tu sĩ mời rượu, hai bên hắn có mỹ nhân tương bồi, cùng nhau hưởng thụ.

Trong đó, có một vị Dương Lăng nhận biết được, cũng là Thái Huyền Môn Công Tôn Mỹ, Công Tôn Mỹ này, nghe đồn là Thái Huyền dòng dõi kỳ tài nhất, Dương Lăng đã cùng hắn đấu qua một lần

Dương Lăng vừa xuất hiện, Công Tôn Mỹ cũng chú ý tới, bả bả ánh mắt tràn ngập địch ý phóng tới

Dương Lăng thì không để ý tới hắn, cùng tu sĩ bên người bắt chuyện.

Tu sĩ bên trái hắn là Đạo quân, Dương Lăng là Đạo Tôn hướng hắn mà hỏi, Đạo Quân này cuống quít trả lời: "Nguyên lai Đạo Tôn còn không biết nơi đây, hồng bào tu sĩ là chủ nhân nơi đây, Tầm Hoan đạo nhân "

Dương Lăng nghe vậy buồn cười, cư nhiên còn có người lấy đạo hào bực này, Tầm Hoan mà cũng có thể chứng đạo sao?

Người nọ còn nói: "Tầm Hoan đạo nhân, chính là nhất phẩm linh đài đại năng, thai bàn này tên là ‘ Ca Thai ’, mỗi ngày đều có mỹ nhân ca vũ, hơn nữa mỗi ngày lúc ca vũ, sẽ xuất đi mấy mỹ nhân, cung cấp cho các tu sĩ thưởng thức thậm chí, nếu là người hữu duyên, có thể được mỹ nhân ưu ái "

Dương Lăng cười nhạt, đây còn là hành vi của người tu hành sao? Căn bản chỉ là nhân gian hoàn khố (quần áo lụa là).

Đúng vào lúc này, ánh mắt Tầm Hoan đạo nhân nhìn về phía Dương Lăng, cười nói: "Vị đạo hữu này, xin hãy xưng tên ra "

Dương Lăng trầm giọng nói: "Cửu Châu Dương Lăng "

"Dương Lăng" hai chữ này vừa ra, phảng phất như một tiếng sấm đang tại trên cao nổ vang, chấn động tất cả mọi người ngậm miệng lại, mỹ nhân đang ca múa, cũng đều dừng lại, ngơ ngác nhìn qua

Dương Lăng cũng liệu không được mình có danh khí cư nhiên to lớn như vậy, liền cười một tiếng: "Quấy rối chư vị, xin cứ tiếp tục… "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận