Thôn Thiên

Nói đến Tần Bắc Đẩu, Thiên Nhất Tiên Tôn đột nhiên nói: "Dương Lăng, ngươi có còn nhớ Lục Tình Tình chứ?"

Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu: "Nàng gần đây khỏe chứ?"

Thiên Nhất Tiên Tôn thở dài một tiếng: "Lục Tình Tình này một năm trước, uống Vô Trần chân thủy "

Dương Lăng trong lòng chấn động, thở dài không nói

Thiên Nhất Tiên Tôn: "Vô Trần chân thủy, là ta tặng nàng, Dương Lăng ngươi nếu đối với nàng không có ý, không bằng buông tay, để nàng tự tại một chút "

Dương Lăng gật đầu: "Vâng!”

Chính là đang khi nói chuyện, bên hông Dương Lăng một phù bài sáng ngời, phù bài này, là sở hữu của Vạn Pháp Môn thấy phù bài có phản ứng, Dương Lăng lập tức đứng dậy: "Có việc quan trọng phải đi, ngày sau có cơ hội sẽ trở lại "

Dương Lăng cũng không giải thích nhiều, trực tiếp phá khai không gian, rồi độn đi

Dương Lăng chạy đi, Khúc Trực Tiên Tôn cười khổ: "Dương Lăng tu vi, tiến triển cực nhanh, đã xa xa đem ngươi với ta ném ở phía sau "

Thiên Nhất Tiên Tôn cười nói: "Còn nói nữa, ngươi so với ta còn dễ chịu một chút, Dương Lăng là do ta thấy lớn lên, từng bước một mà có thành tựu hôm nay khi đó, ta là Đạo Tôn, hắn là Luyện Khí tu sĩ "

Khúc Trực Tiên Tôn: "Dương Lăng ngày sau thành tựu, bất khả hạn lượng chưởng giáo cũng nói vậy, nếu thân thể hắn hoàn toàn thần hóa, có thể cùng nhất phẩm linh đài Tiên Tôn chống lại "

Thiên Nhất Tiên Tôn gật đầu: "Đúng vậy, có người nói thần hóa huyền khiếu chỉ là đệ tam trọng huyền khiếu, huyền khiếu này một khi hoàn toàn đả thông, sẽ triển lộ ra kinh lạc thật chắc chắn, kinh lạc này, gọi là thần hóa kinh lạc, mỗi khi đả thông nhất trọng kinh lạc, bản thân thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh "

Nói đến đây, Thiên Nhất Tiên Tôn lẩm bẩm nói: "Ngày trước Lý Thái Chân, bất quá cũng là như vậy?"

Dương Lăng trong khoảnh khắc liền về tới Vạn Pháp Môn, quả nhiên, là tám tọa Thủy Tinh Bảo Tháp đã thành công

Lúc này, trên bầu trời Vạn Pháp Môn, tám tọa bảo tháp, lẳng lặng huyền phù trên không trung, trong mỗi một tọa Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp, đều có một nghìn ức con thanh nghĩ, có thể sản sinh ra một vạn ức đấu yêu lực


Trong mỗi một tọa bảo tháp, cũng chất chứa một tòa kiếm trận, tám tọa bảo tháp, phân biệt chất chứa Thiên Hành kiếm trận, U Trạch kiếm trận, Kinh Sơn kiếm trận, Huyền Lôi kiếm trận, Nhu Thủy kiếm trận, Liệt Hỏa kiếm trận, Địa Ngưng kiếm trận, Khinh Phong kiếm trận

Trong bảo tháp, đều có ba vị Tiên Tôn chủ trì đại trận, mỗi một vị Tiên Tôn, chí ít đều là nhị phẩm linh đài tu vi

Tám tọa bảo tháp, huyền phù không trung, thấu bắn ra vô thượng hung uy

Diệt Ma Minh mười hai vị chủ sự, đứng trên bảo tháp, bốn vị yêu thánh thần tình khiếp sợ, Bình Thiên Yêu Thánh nói: "Loại bảo tháp này lực lượng thực sự là kinh khủng, nếu chúng nó toàn lực một kích, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt Tứ Thánh kiếm trận "

Trầm Khắc cười nói: "Khi tháp xuất kích, Vạn Pháp Môn dù có Thiên Tiên thủ hộ tất cũng không chịu đựng được "

Bạch Dật Phi cười một tiếng dài: "Tuyệt diệu khi có Thủy Tinh Tháp, Diệt Ma Minh liền có thể dẹp yên Ma Vực "

Nói đến dẹp yên Ma Vực, trong lòng mọi người đều là rùng mình bọn họ đều minh bạch, dẹp yên Ma Vực cũng không phải chuyện dễ, phải nỗ lực đại giới thật lớn, dù là dẹp yên Ma Vực, Bàn Cổ Giới cũng sẽ không thái bình, lúc này liên minh ba thế lực lớn, lập tức sẽ như thế nước với lửa, tiếp tục trình diễn sát phạt tranh đấu

Thấy chư thế lực đều đã đến đông đủ, Trầm Khắc quát lên: "Thỉnh các vị Tiên Tôn nhập tháp, diễn luyện kiếm trận "

Nhất thời, Vạn Pháp Môn một vị trong bốn vị đại hộ pháp, Thanh Dương đạo nhân, Thái Hư Môn một vị nhất phẩm linh đài Tiên Tôn, Thiên Ngoại Thiên Huyết Ảnh Đại Đế cùng Thiên Chú Thần Tôn, một vị yêu thánh, cùng với hai vị kim phẩm linh long, có toàn bộ tám vị nhất phẩm linh đài cấp số đại năng, phân biệt tiến nhập một tòa bảo tháp

Ngoài tám người này, còn có mười sáu vị nhị phẩm linh đài Tiên Tôn, tiến nhập trong tháp

Tất cả sắp xếp xong, tám tọa bảo tháp, đều "Ông" lên chấn động, trong khoảnh khắc độn khỏi hiện trường, xuất hiện trong hoang dã hải vực ở Đông Hải

Xa xa, Trầm Khắc, Dương Lăng người các thế lực đang tề tụ, xa xa quan vọng

"Nghe đồn, kiếm trận trong tháp này, là do Dương Lăng cống hiến, tên gọi là Bát Quái Tâm Ý Kiếm, uy lực vô cùng lớn, không biết là thật hay giả"

"Đó là không sai, Dương Lăng kiếm thuật thập phần cao thâm, ngày trước từng tại Cửu Tiêu nỗi danh, bất quá, kiếm trận này vận dụng trong Thủy Tinh Tháp hiệu quả không biết làm sao, cũng không được biết rồi "


"Ầm ầm long "

Chủ trì đại trận Vạn Pháp Môn đại hộ pháp ra lệnh một tiếng, bát tháp song song bắn ra một đoàn kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang, đều do một trăm vạn khối chân kim luyện thành, mang theo một vạn ức đấu yêu lực, uy lực kinh khủng

Tám đoàn kiếm quang, đan vào cùng một chỗ, nhất thời kết thành Bát Quái Tâm Ý Kiếm trận, trận này vừa ra, không gian hoàn toàn vô pháp thừa thụ được lực lượng này, bị giảo thành vô số mảnh nhỏ không gian

Một bên Đại hộ pháp, Đế Tà hiện ra chân thân, bên người hắn là Nghĩ Đế to lớn, khống chế được tám nghìn ức con thanh nghĩ

Thanh nghĩ lực lượng, thông qua Thủy Tinh Châu, hội tụ đến cùng nhau, sản sinh hợp lực, gia trì trên kiếm quang

Lúc Thủy Tinh Bảo Tháp diễn luyện, trong Ma Vực đại điện, thân thể Ma Đế trong nháy mắt trướng thành ba nghìn trượng cao, lộ ra sát khí không gì sánh được, vô thượng ma ý, hắn phát ra tiếng cuồng tiếu: "Bản đế vô thượng ma thể, rốt cục viên mãn "

"Chúc mừng Ma Đế bệ hạ" chư Ma Thần hộ pháp một năm, rốt cục đợi được ngày hôm nay

Cổ Di Ma Thần nói: "Bệ hạ công hành viên mãn, sau này có thể phát huy ra một phần mười lực lượng Vô Thượng Nghiền Luân, hoàn toàn có thể hoành hành Bàn Cổ Giới "

Ma Đế: "Vô Thượng Nghiền Luân, chính là căn cơ của Ma Vực thập-địa, tại nhất giới đây, căn bản vô pháp phát huy ra lực lượng cực mạnh, một phần mười đã là cực hạn" dứt lời, Ma Đế quát to: "Chư Ma Thần nghe lệnh toàn lực chuẩn bị, ba ngày sau, đánh Cửu Châu "

Trong Ma Vực tin tức, trước tiên truyền tới Thiên Ngoại Thiên, Thủy Tinh Tháp tại lúc diễn luyện, mọi người vạn phần thoả mãn sau đó, mọi người phản hồi Thái Thượng Phong thương nghị việc chống lại. Trầm Khắc thân là minh chủ, chủ trì tất cả, trầm giọng nói: "Ma Vực muốn tới Cửu Châu phát động tổng tiến công, tất nhiên sẽ xuất động Vô Thượng Nghiền Luân, nghiền luân này uy lực thật lớn, trừ phi Thủy Tinh Tháp nếu không là không thể chống lại, ta kiến nghị, tu sĩ thực lực yếu, tạm thời ẩn thân, chỉ để lại Thủy Tinh Tháp cùng sáu dạng chí bảo đối kháng Ma Vực "

Mọi người đều đồng ý

Kế tiếp, Yêu Tộc, Long Tộc, Vệ Đạo Minh, Thiên Huyền Minh các thế lực, đều đem lực lượng ẩn núp, chỉ để lại có đủ cường sức chiến đấu lực lượng dùng cho đối kháng

Dương Lăng ở trong một tòa Thủy Tinh Bảo Tháp, cùng hộ pháp Vạn Pháp Môn cùng nhau khống chế kiếm trận này, là Dương Lăng chế thành, nên không ai so với hắn quen thuộc hơn.


Ba ngày thời gian, thoáng cái liền qua .

Hôm nay, Ma Vực kết giới co đầu rút cổ hơn năm, đột nhiên mở rộng ra, trong khoảnh khắc bao phủ lấy toàn bộ Sâm La Châu, đồng thời hướng Thiên Nguyên Châu, Cửu Châu, Đại Hoang Châu tập kích

Diệt Ma Minh vẫn mật thiết chú ý đến Ma Vực, lập tức phản ứng lại, Trầm Khắc lạnh lùng nói: "Thành hay bại, là tại trận đánh hôm nay, chư vị đạo hữu, dưới nhất nguyên đại kiếp nạn, người người cảm thấy bất an, cần phải hợp lại đem hết toàn lực, chém giết địch nhân, bên ta mới có một đường sinh cơ "

Có thể mở linh đài, mọi người tuyệt không ngu dốt, biết rõ Trầm Khắc nói như vậy là chính xác, nhất thời người người xúc động, thôi động tám tọa Thủy Tinh Bảo Tháp, cùng với lục dạng chí bảo khác, hướng Ma Vực tới gần

Phía trước, hắc quang cuồn cuộn, trận trận ma ý thấu bắn mà đến

Lúc này, hắc quang phân ra, từ đó hiển lộ ra một tôn ma đầu ba nghìn trượng chính là Ma Đế, Ma Đế "Ha ha" cuồng tiếu: "Cửu Châu con kiến hôi, hôm nay là ngày diệt vong của các ngươi, tiếp thu lửa giận của Ma giới " thân thủ đưa phía trước phất tay

"Ầm ầm "

Vô Thượng Nghiền Luân, xuất hiện tại phía sau Ma Đế, từng đợt từng đợt kinh khủng lực lượng truyền đến.

Phía trước, tám tọa Thủy Tinh Bảo Tháp, lập tức hình thành một cái kết giới phòng hộ, ngạnh kháng chống đối lại công kích của Vô Thượng Nghiền Luân

"Y "

Ma Đế thập phần ngoài ý muốn: "Cư nhiên có thể chống lại uy lực Vô Thượng Nghiền Luân, thử coi các ngươi có thể chống được bao lâu" toàn lực thôi động nghiền luân, chỉ một thoáng, một lũ cường liệt hắc quang hướng Thủy Tinh Tháp phóng tới

Loại lực lượng hắc quang này, trên cả lần đó Vô Thượng Nghiền Luân đã phát ra, mạnh mẽ gần thập bội, hắc quang đến chỗ nào, là không còn không gian, không nhìn thấy bất luận cái lực lượng pháp tắc gì , lấy nghịch thiên oai lực, trùng kích mà đến

"Bát Quái Kiếm Trận khải "

Dương Lăng hai mắt trợn tròn, cả tiếng hạ lệnh, nhất thời, bảo tháp phân biệt bắn ra một lũ kiếm quang, kết thành Bát Quái Kiếm Trận, kiếm trận này, chỉ có bằng chậu rửa mặt, như thiểm điện, khí thế không chút nào kém gì hắc quang.

Hắc bạch lưỡng đạo quang mang đánh cùng một chỗ, tám tọa bảo tháp nhất thời chấn động, Vô Thượng Nghiền Luân, là trực tiếp bị chấn quay về Ma Vực

"Phác "

Một tiếng nổ vang lên, vị trí hắc bạch quang mang tiếp xúc, xuất hiện một cái hắc sắc viên động bằng nắm tay, một cái hắc động này, không giống như kẽ nứt, nó trực tiếp đả thông Bàn Cổ Giới cùng thông đạo thế giới ở ngoài, trong đó truyền ra một cổ kinh khủng dị chủng lực lượng


"Không tốt! Lui… "

Thấy một màn như vậy, Trầm Khắc hét lớn, Diệt Ma Minh mọi người tấn lui ra phía sau

Tiểu hình hắc động vừa hình thành, tả hữu phập phềnh một chút, dần dần hướng Ma Vực tiếp cận , nó xuất hiện, tựa hồ không có sản sinh bất luận cái gì phá hư, nhưng bất luận kẻ nào, cho dù là nhất phẩm đại năng thấy nó, cũng đầy mặt sợ hãi

Ma Vực nhất phương thấy hắc động tiếp cận, thất vía hồn kinh, Ma Đế hổn hển la lên: "Đáng trách, cư nhiên sản sinh loại này đông tây, mau lui lại "

Nhưng đã chậm, khi sát na Ma Vực kết giới cùng hắc động tiếp xúc, toàn bộ Ma Vực kết giới, đều hóa thành một lũ hắc quang, bị hắc động đáng sợ này hút vào trong đó, chẳng biết đi nơi nào

Mà hắc động này, tựa hồ bởi vì duyên cớ thôn phệ Thiên Ma Chướng, cư nhiên trong nháy mắt liền tiêu thất

Ma Vực kết giới này, chính là Thiên Ma Chướng hình thành, kết giới vừa trừ, Thiên Ma Chướng kiện vô thượng ma khí này cũng theo đó mà hỏng luôn song song tiêu vong, còn có mấy trăm danh Ma Thần quan chiến, bọn họ ngay cả cơ hội ly khai cũng không có

Duy nhất may mắn tránh khỏi, chỉ có Ma Đế, hắn cùng với Vô Thượng Nghiền Luân bị chấn quay về trong Ma Vực .

Thấy một màn như vậy, Diệt Ma Minh nhất phương đại hỉ, Trầm Khắc trầm giọng nói: "Chư vị đạo hữu, Ma Vực đã bị thương nặng, chúng ta cùng nhau hăng hái lên, san bằng Ma Vực "

"Ti lạp "

Chư bảo khí chấn động, phá khai không gian, tiến nhập trong Ma Vực, tám tọa bảo tháp, thêm lục dạng bảo khí, bắt đầu quét ngang Ma Vực, đến chỗ nào, cũng không để lại bất luận cái sinh linh gì

Ma Đế trăm triệu lần thật không ngờ, Cửu Châu cư nhiên cũng có thể chống lại pháp khí Vô Thượng Nghiền Luân, hắn nhất thời giận dữ, lần thứ hai thôi động Vô Thượng Nghiền Luân, rít gào lên: "Con kiến hôi hèn mọn, giết cho ta"

Vô Thượng Nghiền Luân lần thứ hai bắn ra một lũ hắc quang, Diệt Ma Minh lại dùng Bát Quái kiếm quang nghênh tiếp

Trên đường hắc quang tới, bỗng nhiên lại bị Ma Đế thu hồi, hắn ý thức được, nếu là xuất hiện lại một cái hắc động khác, sợ rằng toàn bộ Ma Vực thập-địa phải hủy diệt

"Ti lăng lăng "

Kiếm quang kia không có gì ngăn cản, đằng đằng sát khí mà trùng kích tới, thoáng cái bao vây Vô Thượng Nghiền Luân, không ngừng giảo sát, ở ngoài Vô Thượng Nghiền Luân, bắn ra một tầng hắc quang, bảo vệ tự thân .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận