Thôn Thiên

Dương Lăng cười nói: "Chúc mừng cư nhiên đều mở linh đài thế giới "

Bảo Bảo cười nói: "Phu quân, Bạch Liên vừa từ Tử Vong Tuyệt Địa đi ra, tổn hao hết năm trăm năm thời gian, bằng vào đại lượng đan dược cùng với chân ngũ hành phu quân cung cấp, thành công mở linh đài "

Bảo Bảo tuy nói nhẹ nhàng, nhưng Dương Lăng biết, muốn mở linh đài thế giới khó khăn ra sao, trên Cửu Châu, đều biết có hàng ức tu sĩ, nhưng có thể mở linh đài thế giới, trong vạn người chỉ có một.

Cứ nhìn toàn bộ Bàn Cổ Giới, đều biết có hàng nghìn linh đài tu sĩ, nhưng bọn hắn bất luận một người nào đều là hạng người tư chất bất phàm, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ, gặp gỡ bao nhiêu cơ duyên, mới có thành tựu hôm nay.

Lấy Dương Lăng mà nói, tao ngộ không hề ít, vận khí không thể nói là không tốt, tu luyện hơn mười năm, hôm nay cũng gần mới là chân cương Đạo Quân, cách mở linh đài, còn cách xa vạn dặm .

Bạch Liên có thể dùng năm trăm năm thời gian, mở linh đài, rốt cuộc đã là kỳ tài rồi.

Bạch Liên thể chất khác hẳn với thường nhân, ngày trước chính là dung hợp với thiên địa linh thai, hóa thành thân thể tiên thiên long hổ giao hối, trong linh thai, tiên thiên có chất chứa đạo loại

Về phần Long Vô Song, thân thể chính là chân long thân, đồng dạng cũng có tư chất bất phàm

Dương Lăng trong lòng có chút vui mừng, cùng tam nữ ngồi xuống, nói lên chuyện tình sắp tới

Lúc nhị nữ mở linh đài, khí chất đại biến, thêm thanh tú phiêu dật, Bạch Liên vẫn là bản tôn, mà Long Vô Song, tương đương với một cái hóa thân của Bạch Liên bởi vậy lúc nói chuyện, đều là Bạch Liên mở miệng

"Dương đại ca, nếu bên ngoài nguy hiểm như thế, vì sao không tiến nhập trong Tử Vong Tuyệt Địa của Bảo tỷ tỷ, toàn lực đề thăng lực lượng?" Bạch Liên hỏi ra nghi hoặc trong lòng

Tử Vong Tuyệt Địa, có thể điều chỉnh thời gian, nếu người tiến nhập trong đó, có thể mau đề thăng thực lực

Dương Lăng nghe hỏi, cười khổ nói: "Ta tới đây, vốn là ngăn cản nàng tiến nhập Tử Vong Tuyệt Địa tu luyện. Tử Vong Tuyệt Địa tuy rằng có thể đẩy nhanh hơn thời gian, nhưng dù sao đây cũng là cử chỉ nghịch thiên, ta nếu tiến nhập Tử Vong Tuyệt Địa tu luyện, sẽ tu luyện nhanh nhưng trong thời gian ngắn lưu lại khuyết điểm, loại khuyết điểm này trong phạm vi có thể thừa thụ được nhưng nếu là ỷ lại Tử Vong Tuyệt Địa, mà một mặt cứ đề thăng thực lực, sẽ tạo thành hậu quả thập phần nghiêm trọng "

Bảo Bảo là chủ nhân Tử Vong Tuyệt Địa, nàng nghe xong rất là hổ thẹn: "Phu quân, là do Bảo Bảo không phải, ngày trước không nên đáp ứng thỉnh cầu của Bạch muội muội, để nàng tiến nhập Tử Vong Tuyệt Địa tu luyện "

Dương Lăng cười: "Việc này thập phần huyền ảo, ta nếu không nói, ngươi cũng không biết" hắn là thông qua vận đạo suy tính việc này, nếu không phải phát hiện ra tiến nhập Tử Vong Tuyệt Địa tu luyện có tai hại, Dương Lăng sợ sớm cũng đã tiến nhập trong đó tu luyện rồi.

"Liên muội tiến nhập Tử Vong Tuyệt Địa, không tính là chuyện xấu, ngày sau cho dù có cái ảnh hưởng gì, cũng có thể vượt qua" Dương Lăng liền thoải mái nói với Bạch Liên một câu.

Trong lúc đó thì, Cửu Dương đồng tử bỗng nhiên hiện thân, kêu lên: "Lão gia tiểu nhân lại muốn đột phá, lập tức có thể mở Tứ Tượng Cảnh "

Dương Lăng lấy làm kinh hãi, biết lại phải thiêu đốt đan dược nữa rồi, lập tức quát to: "Còn chờ cái gì? Vậy mở Tứ Tượng Cảnh, cần bao nhiêu đan dược, lão gia bên này sẽ cấp đủ "

Cửu Dương Tháp, tổng cộng có thể mở cửu trọng cảnh thiên, phân biệt là Nhất Nguyên, Lưỡng Nghĩa, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, **, Thất Tinh, Bát Quái, cửu cung mỗi chỗ mở một cái cảnh thiên, từ dương cực thiên hấp thu thuần dương linh khí lại càng nhiều hơn, Cửu Dương Tháp uy lực cũng lại càng lớn, nội bộ thế giới quy tắc cũng lại càng hoàn thiện

Cửu Dương Tháp này, không phải chuyện đùa ngày trước bị người Ma Tông luyện thành Cửu Dương Luyện Thần Phiên, sau đó từ từ giải phóng lực lượng, mới hấp thu tiên thiên chi bảo Cửu Dương Châu, bằng vào Dương Lăng cung cấp một đường Thiên Cơ cùng đại lượng đan dược, từng bước đề thăng

Đợi tới lúc cùng Cửu Dương Bi dung hợp, lại càng không thể vãn hồi, lục tục mở ra tam đại cảnh thiên, hiện như bây giờ, Cửu Dương Tháp gần mở đệ tứ trọng cảnh thiên

Tu sĩ trong tam cảnh, đều cảm giác được một không gian khác đại địa hơi rung động, đang khi nổi lên đó, Cửu Dương đồng tử một ngụm nuốt vào một trăm vạn ức mai đan dược được Dương Lăng cung cấp

"Ầm ầm long "

Mở ra nhất giới rất cần linh khí, thật lớn không gì sánh được giống như tu sĩ mở linh đài tiểu thế giới, phạm vi thường thường chỉ có nghìn dặm, mà Tứ Tượng Cảnh trong Cửu Dương Tháp, ngang dọc 144 vạn dặm, diện tích so với phổ thông linh đài thế giới gấp trăm vạn lần.

Hơn nữa Tứ Tượng Cảnh thế giới quy tắc thêm hoàn thiện, hơn xa linh đài tiểu thế giới, Tứ Tượng Cảnh nếu mở thành công, phẩm chất ít nhất tương đương với nhị phẩm Tiên Tôn linh đài thế giới

Một đoàn Hỗn Độn Khí, chất chứa cuồng bạo lực lượng, tại Cửu Dương Tháp mỗ một cái không gian thần bí trùng kích ra

Giờ khắc này, như lập lại tràng cảnh thiên địa sơ khai, một điểm lực lượng cường liệt bạo tạc ra, mở rộng ra nhất phương thế giới, thế giới này, ngang dọc 144 vạn dặm, trong đó chất chứa bốn loại linh khí, phân biệt là Thiếu Dương, Thiếu Âm, Thái Âm, Thái Dương

Bốn loại linh khí này, phân biệt đối ứng với tứ tượng

Bất quá sự tình xa còn không có kết thúc, Dương Lăng kế tục hướng trong đó đưa lên đan dược, mỗi một lần đều là một trăm vạn ức mai, loại tiêu hao này, nếu là các đại môn phái khác, cũng chống đỡ không nổi

Cuối cùng khoảng chừng tiêu hao hết bốn nghìn vạn lần ức đan dược, Tứ Tượng Cảnh rốt cục ổn định xuống.

Mấy người Dương Lăng là nhóm đầu tiên tiến nhập, chỉ cảm thấy trong Tứ Tượng Cảnh, linh khí thập phần dư thừa, thế giới quy tắc cũng không phải thường, trên thực tế đã hoàn thiện, tứ đại cảnh thiên không có phân ra xấu tốt, chỉ là bất đồng cảnh thiên không có cùng đặc điểm cảnh thiên.


Chạy một vòng, Ngọc Dung Tiên Tôn nói: "Phu quân, ngày sau Cửu Dương Tháp nếu có thể hoàn toàn mở cửu đại cảnh thiên, vậy nó chính là đệ nhất động thiên trong Bàn Cổ Giới"

Coi như là ngọc phẩm linh đài, cũng bất quá ngang dọc trăm vạn dặm, Cửu Dương Tháp lớn hơn nhiều.

Lúc này, Cửu Dương đồng tử hiển hiện ra thân hình, cười nói: "Lão gia, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ "

Dương Lăng nói: "Ngươi nói đi."

"Tiểu nhân mơ hồ nhớ lại, ngày trước Cửu Dương đạo nhân không thể mở Cửu Dương Tháp cửu loại cảnh thiên, là bởi vì hắn cũng vô pháp nắm trong tay một lần chín loại lực lượng này, tiểu nhân từ trên người lão gia, từ trong ngọc bội thu được một đường Thiên Cơ, lúc này mới thành công mở được."

"Nếu tiểu nhân có thể hoàn toàn tìm hiểu được chín loại lực lượng này, Cửu Dương Tháp thực lực còn có thể đề thăng, chí ít thậm chí có thể đạt được tuyệt phẩm tiên khí cảnh giới, nếu tiểu nhân có cơ duyến, tìm được Tiên Thiên Nguyên Thai, còn có thể hóa hậu thiên làm tiên thiên, trở thành Tiên Thiên Linh Bảo"

"Nhưng muốn hoàn toàn tìm hiểu được chín loại lực lượng này, tiểu nhân cần mượn Hà Đồ của lão gia đánh giá" Cửu Dương đồng tử nói

Dương Lăng mỉm cười: "Được chỉ cần ngươi có ngộ tính, tùy thời có thể tìm hiểu Hà Đồ" nói xong, Hà Đồ từ trong Kim Quang nhiếp ra, rơi xuống trong tháp, được Cửu Dương đồng tử thu lấy

Ngọc Dung Tiên Tôn mới gặp Hà Đồ, kinh ngạc nói: "Phu quân, đây là Hà Đồ sao? Nghe nói trong Hà Đồ, chất chứa thiên địa quy tắc tổng cương, có đúng hay không?"

Dương Lăng lắc đầu: "Ta còn không có hoàn toàn đem nó tìm hiểu, Cửu Dương bản mạng pháp tắc cùng Hà Đồ tương ứng, hi vọng nó có thể từ đó tìm hiểu ra huyền bí" Cửu Dương đồng tử đã bị Dương Lăng tế luyện, Cửu Dương đồng tử nếu có thể tìm hiểu, chẳng khác nào Dương Lăng tìm hiểu.

Tứ Tượng Cảnh mở ra, kinh động tu sĩ Thiên Phù Môn, Thanh Khâu Sơn, Thanh Tân Viên, Vạn Kiếm Sơn Trang chư thế lực trong Cửu Dương Tháp, đều có người đi tìm hiểu tin tức

Cửu Dương đồng tử xuất hiện làm sáng tỏ: "Trong Cửu Dương Tháp, đã mở thêm Tứ Tượng Cảnh, chư vị chớ hoảng sợ "

"A lại mở thêm Tứ Tượng Cảnh sao? Thật lợi hại a" các tu sĩ thập phần giật mình

Dương Lăng đang nghiên cứu đem Tứ Tượng Cảnh kiến tạo thành cái dáng dấp gì, Tiểu Hồ Ly Linh Lung bỗng nhiên xuất hiện, vừa ra tới, liền hô to gọi nhỏ: "Đại ca, người ta đã kết thành Kim Đan rồi "

Dương Lăng vừa nhìn, không có thể như vậy chứ, Linh Lung Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, đã đạt được Kim Đan cảnh giới, Cửu Chuyển Kim Thân Quyết này, bao gồm Luyện Huyết, Luyện Khí, Luyện Thần, Kim Đan, Pháp Đan, Đạo Thai, Cửu Chuyển Kim Thân, mấy đại trình tự

Dương Lăng cười nói: "Linh Lung rất dụng công a, đáng khích lệ "

Tiểu Hồ Ly "Hì hì" cười: "Đại ca, người ta kết Kim Đan, có đúng hay không cũng phải tặng một kiện pháp khí?" Đã một lần, Dương Lăng cấp cho thủ hạ đệ tử, mỗi người một kiện Tuyệt Phẩm Đạo Khí, một khi có đệ tử kết thành thần anh, đều có tặng cho Tuyệt Phẩm Đạo Khí .

Lần kia cướp sạch bảo khố Thái Huyền Môn, cùng với từ Trấn Nguyên Tiên Phủ ba nghìn bảo khố được gì đó, trong đó đủ cả Tuyệt Phẩm Đạo Khí, Dương Lăng xuất thủ rông rãi, thưởng cho không ít

Điều đó Tiểu Hồ Ly để ở trong mắt, có vài phần trông mà thèm, lúc này cũng hướng Dương Lăng đòi hỏi

Tiểu Hồ Ly thần thái ngây thơ, câu dẫn ra một tia ký ức của Dương Lăng, hắn trong lòng căng thẳng, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp xuất ra Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, Ấn này vừa ra, để lộ ra vô thượng sát ý

Tiểu Hồ Ly thoáng cái choáng váng, ngơ ngác nhìn Dương Lăng, lẽ nào đại ca muốn đem Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn cấp cho mình?

Dương Lăng hai mắt hàn lãnh, quát to: "Tiểu Ngũ" Trong Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, thẳng tắp bắn ra nhất lũ kỳ mang, ngưng tụ thành một quả chân văn, chân văn này, đại biểu sát phạt ý trong thiên địa, nó vừa ra tới, lập tức thấu bắn ra vô thượng uy sát

Trong chân văn truyền ra một thanh âm thiếu niên: "Thỉnh lão gia phân phó" chỉ bất quá, nó nói không quá thông thuận, có chút khó nghe

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn này, theo Dương Lăng thời gian lâu như vậy, trí tuệ tiệm trường, hôm nay đã có thể tự hành bay ra đối địch

"Từ nay ngày sau, ngươi phụ trách hộ vệ Linh Lung, không thể để cho nàng bị bất luận cái gì thương tổn, ngươi hãy nhớ kỹ?" Dương Lăng ngữ khí nghiêm khắc

"Dạ!”

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn hóa thành một lũ kỳ quang, đánh vào mi tâm huyền khiếu Tiểu Hồ Ly, ẩn núp trong đó

Tiểu Hồ Ly lấy tay sờ sờ đầu của mình, nhăn mặt nói: "Đại ca, đại ấn này quá xấu, người ta không thích."

Dương Lăng bản khởi kiểm: "Xấu tốt gì cũng không sao, chỉ có điều hữu dụng "

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn nghe xong, ấn thân chấn động, tựa hồ phát ra bất mãn


"Ngày sau, ngươi một khi gặp phải nguy hiểm, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn sẽ đứng ra cứu giúp" Dương Lăng nói

Tiểu Hồ Ly tựa hồ rất không cam tâm, cũng không dám không nghe Dương Lăng, chỉ phải tiếp nhận thôi.

Bảo Bảo đi qua, bẹo bẹo trên má ngọc phấn nộn của Tiểu Hồ Ly ngắt một cái: "Tiểu nha đầu này, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn của phu quân, ngay cả ta cũng không bỏ được ham muốn, hôm nay tiện nghi cho ngươi, ngươi ngược lại còn không cam tâm, nên đánh…" trong giọng nói, có vài phần ghen tuông.

Dương Lăng liền cười một tiếng: "Nói về tiên khí, trong Trấn Nguyên Thiên Phủ, còn có một bộ Kiếm Tiên, hôm nay không bằng thu lấy, để Vô Song cùng Liên muội sử dụng?"

Long Vô Song cùng Bạch Liên vừa nghe có tiên khí, nhất thời mừng rỡ, Bạch Liên hỏi: "Dương đại ca, tiên khí này là cái dạng gì?"

"Các ngươi nhìn liền biết" lập tức, Dương Lăng đem Long Vô Song, Bạch Liên thu hút trong Kim Quang

Trong Trấn Nguyên Thiên Phủ, có ba nghìn không gian, trong mỗi một không gian, hiện nay đều cất dấu bảo bối, có gần trên nghìn không gian, Dương Lăng chưa có đoạt lấy

Lúc này, Kim Quang ngưng tụ thành Dương Lăng, cùng với Long Vô Song, Bạch Liên, tiến nhập một chỗ không gian, trong không gian này, có Huyền Sương, Thiên Tuyết hai kiện kiếm tiên

Ba người vừa xuất hiện, hai kiện tiên khí lại hóa thành dáng dấp thiếu nữ, Huyền Sương hỏi: "Ngươi thế nào lại đến nữa rồi?"

Dương Lăng cười nói: "Nhị vị tiên tử, tại hạ là tìm chủ nhân cho nhị vị, để nhị vị tiên tử gặp một lần "

Hai thiếu nữ này, bắt đầu quan sát Bạch Liên cùng Long Vô Song, Thiên Tuyết kinh ngạc nói: "Tu Luyện chi pháp của nàng, thực sự là kỳ lạ, cư nhiên có hai chân thân "

Dương Lăng cười nói: "Đúng vậy nhị vị tiên tử, chỉ có toàn lực phối hợp, mới có thể phát huy ra lực lượng cực mạnh. Vô Song cùng Bạch Liên tâm ý tương thông, nếu do các nàng phân biệt tế luyện nhị vị, đó là phương pháp hay nhất, sợ rằng tìm không ra ai so với các nàng thích hợp làm chủ nhân các vị hơn "

Thiên Tuyết, Huyền Sương hai khí linh, đã ở đây đợi chẳng biết bao nhiêu năm rồi, sớm muộn gì cũng tiêu hủy, đã một lần vẫn nghĩ, nếu như Dương Lăng sớm mở linh đài, các nàng đã sớm theo Dương Lăng rồi.

Vì vậy đã sớm suy nghĩ, Thiên Tuyết nói: "Được, chúng ta đáp ứng" dứt lời, Huyền Sương Kiếm rơi vào tay Long Vô Song, Thiên Tuyết Kiếm rơi vào tay Bạch Liên

Nhị nữ mừng rỡ, chẳng biết phải cảm tạ Dương Lăng thế nào

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Không tệ không tệ hai thanh kiếm này, quả thực là chuẩn bị cho các ngươi "

Bạch Liên cùng Vô Song được kiếm tiên, lập tức mừng rỡ đi tế luyện. Ngọc Dung Tiên Tôn, Bảo Bảo, cũng đều tu luyện, chỉ có Tiểu Hồ Ly lại ở lại bên người Dương Lăng, nói là muốn đi tìm trái cây để ăn.

Trong Nhất Nguyên Cảnh, trồng vô số linh quả

Nhân gần đây sẽ đi ra ngoài, Dương Lăng cũng không có thể chuyên nhất tu luyện, lúc này thẳng thắn mà cùng nàng du ngoạn chung quanh, bọn họ đi tới trong Nhất Nguyên Cảnh, hốt nhiên thấy phía trước một đạo yêu khí độn đi, hướng Dương Lăng phóng tới.

Vừa nhìn yêu khí, Linh Lung cười nói: "Là Đại Thanh" Đại Thanh, là cá trắm đen tinh biến hóa mà thành

Phía sau yêu khí, lại có một đạo kiếm quang sắc bén chém giết tới, trong đó truyền đến thanh âm Lộng Ngọc: "Ác tặc, hôm nay Lộng Ngọc nên vì tộc nhân mà báo thù "

"Cứu mạng a! Tiểu cô nãi nãi cứu mạng! Dương thượng tiên cứu mạng…" Cá trắm đen tinh kêu to Dương Lăng vung tay lên, độn quang phía sau bị ép dừng lại, hiện ra Lộng Ngọc. Lộng Ngọc vốn là nữ tử Giao Tộc, sau được Dương Lăng cứu hai lần, truyền thụ cho chân thủy **, sau đó tu luyện thành công, Lộng Ngọc vừa gặp phải Dương Lăng, được thu làm môn hạ, trở thành đệ tử chính thức.

Lộng Ngọc này, hôm nay cũng ngưng tụ ra thần anh, thực lực cũng đủ mạnh, muốn đến đây báo thù

Cá trắm đen ngày trước giết chết tộc nhân Lộng Ngọc, thù này, lúc này nàng không thể không báo, Lộng Ngọc vẻ mặt đau thương, hướng Dương Lăng quỳ xuống: "Lão sư cầu lão sư vì Lộng Ngọc tác chủ "

Cá trắm đen tinh mấy năm nay dụng công không nghĩ, cư nhiên cũng kết thành đạo thai, hắn nước mắt nước mũi trào ra nói: "Thượng tiên a, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn trứng tôm, loại thiên kinh địa nghĩa này, nên ngày trước giết người nhà Lộng Ngọc tiên tử, tiểu yêu vạn phần hối hận, cầu thượng tiên người cứu mạng a "

Dương Lăng thở dài một tiếng, nhìn về phía cá trắm đen tinh: "Diệt tộc chi cừu, thế nào không báo? Cá trắm đen, hôm nay cho ngươi hai con đường đi, đường thứ nhất, ngươi hôm nay bị Lộng Ngọc giết, tại trong Cửu Dương Tháp chuyển thế đầu thai, kiếp sau ta bảo đảm ngươi tiếp tục tu luyện thành công, đường thứ hai, ta tạm thời bảo hộ ngươi, ngày sau có thể hay không thoát chết tại dưới truy sát của Lộng Ngọc, vậy phải nhìn tạo hóa của ngươi, ngươi tuyển chọn một cái?"

Cá trắm đen tỉ mỉ nghĩ: "Mà thôi dù sao cũng là đệ tử hắn, nhất định là bất công , nhưng chết thì chết, còn có cơ hội đầu thai chuyển thế " nghĩ vậy, hắn cắn răng một cái, hướng Lộng Ngọc quát: "Đợi hai mươi năm sau, cá trắm đen ta là một hảo hán tử "

"Ti lăng lăng "

Lộng Ngọc nghiến răng, không chút do dự phát ra kiếm quang, nhất thời đem đạo thai cá trắm đen tinh trảm phá, một lũ nguyên hồn độn ra, đầu nhập Sinh Tử Luân đi đầu thai


Cá trắm đen tinh vừa chết, Tiểu Hồ Ly có chút sầu não, trong ánh mắt rơi lệ, cá trắm đen tinh cùng xà tinh, tại trong Cửu Dương Tháp bồi tiếp nàng một thời gian rất lâu, rất có cảm tình

Lộng Ngọc báo được thù, nhào tới trước người Dương Lăng quỳ gối, khóc nói: "Tạ ơn lão sư chủ trì công đạo "

Dương Lăng nâng nàng dậy, cười nói: "Lộng Ngọc, ngươi có tư chất tu hành, hôm nay báo thù, khúc mắc đã xong, ngày sau tu vi tất nhiên đột nhiên sẽ tăng mạnh "

Lộng Ngọc lại xá một cái, độn quang ly khai

Lộng Ngọc đi không lâu, phía trước có một gã thiếu nữ, ngồi trên Vân Yên Thú mà đến, thiếu nữ này, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chính là tỷ tỷ Đông Phương Vô Kỵ, Đông Phương Thanh Ảnh. Đông Phương Thanh Ảnh này, tư chất không được tốt, những năm gần đây, mới gần Luyện Khí tam trọng

Đông Phương Thanh Ảnh nhìn thấy Tiểu Hồ Ly, trên mặt cung kính quỳ lạy bái kiến: "Lão sư "

Ngày trước, Dương Lăng khiến Đông Phương Thanh Ảnh bái Tiểu Hồ Ly làm thầy.

Tiểu Hồ Ly thấy người nữ đệ tử này, trên mặt cư nhiên lộ ra cười khổ, nàng vốn tưởng rằng mình ngu dốt, nhưng cái đồ đệ này còn ngu dốt hơn.

"Đại ca, Thanh Ảnh Luyện Khí tiến độ quá chậm, có biện pháp gì giúp nàng hay không?" Tiểu Hồ Ly bắt đầu hướng Dương Lăng thỉnh giáo

Dương Lăng cười nói: "Ngươi không nói, ta ngược lại quên mất một việc, muốn đi Thái Dịch Môn xin Thái Dịch Chân Nhân Đan, loại đan này có thể khiến huyền khiếu bích chướng bị phá vỡ, bốn đầu lôi vượn, cũng muốn ăn một ít "

Tiểu Hồ Ly thập phần vui vẻ: "Thật tốt quá đại ca nhanh đi đi, xin nhiều một chút cấp cho Thanh Ảnh ăn" nhìn ra được, Tiểu Hồ Ly cái lão sư này rất chăm chú, cũng rất tận tâm

Dương Lăng cười: "Được, nhanh thì một ngày, lâu thì bảy ngày, ta liền có thể trở về "

Nói đi là đi, Dương Lăng rời khỏi Cửu Dương Tháp, ra Vạn Pháp Môn, hướng Thái Dịch Môn độn đi

Hôm nay Cửu Châu đại địa, yên tĩnh hơn rất nhiều, một đường đi tới, lúc này Dương Lăng cư nhiên không gặp phải một gã tu sĩ nào, tuyệt đại đa số tu sĩ đều ẩn núp dưới đại kiếp nạn, ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm

Bất quá, thời gian khi Dương Lăng gần đến Thái Dịch Môn, phía trước chạy tới hai đạo độn quang, trong độn quang này, có hai gã tu sĩ, vừa thấy hai người này, Dương Lăng liền mở to hai mắt

Ngày trước, Tự Ma chân nhân bị tiên đạo nhân sĩ chém giết, người hạ thủ, chính là hai người trong độn quang, hai người này, một người tên là Trương Nam, một người tên là Từ Vấn, hôm nay đều là chân hình cấp bậc Đạo Tôn

Phía sau hai người, có sáu vị Đạo Tôn truy sát đến, phát ra lành lạnh kiếm quang, mắt thấy như muốn đuổi kịp

Dương Lăng bàn tay thần hóa bay ra, biến hóa thành to nghìn trượng, ngăn ở tại trung gian hai người. Trương Nam, Từ Vấn đều lấy làm kinh hãi, ngừng độn quang, sau đó phía sau sáu vị Đạo Tôn, cũng đều hoảng sợ dừng lại

"Dương Lăng "

Có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, dùng một tay ngăn bọn họ, hơn nữa xem qua hình dáng tướng mạo, sáu vị Đạo Tôn nhận ra thân phận Dương Lăng, hoảng sợ kinh hô

Dương Lăng cười nói: "Mấy vị cớ gì ? Truy sát Trương, Từ hai đạo hữu?"

Trong sáu vị Đạo Tôn, có một người đứng ra, hướng Dương Lăng chắp tay thi lễ: "Nguyên lai là Dương Lăng đạo hữu, chúng ta là tu sĩ Thiên Ngoại Thiên, phụng mệnh đuổi bắt hai người này."

Vừa nghe là Thiên Ngoại Thiên, Dương Lăng cười nói: "Nếu là Thiên Ngoại Thiên, cũng không là ngoại nhân, hôm nay Diệt Ma Minh thành lập không lâu, há có thể bởi vậy mà tổn thương hòa khí? Ta xem sáu vị Đạo Tôn nên trở lại, việc này nên thôi đi."

Sáu vị Đạo Tôn hai mặt nhìn nhau, một câu nói như thế, đã muốn chúng ta buông tay sao? Bất quá suy nghĩ lại, sáu người cũng không dám phản bác thực lực Dương Lăng, bọn họ sớm có nghe thấy, có người nói có thể cùng tam phẩm linh đài nhân vật chống lại, sáu người đều là Đạo Tôn cấp bậc, tại trước mặt người ta ngay cả con kiến cũng không bằng, làm sao dám tranh?

Biết rõ không đáp ứng cũng phải đáp ứng, một người thẳng thắn nổi lên hào phóng, liền cười một tiếng: "Nếu Dương đạo hữu lên tiếng, chúng ta sao dám không nghe?" Vung tay lên, "Đi "

Cứ như vậy, sáu vị Đạo Tôn quay đầu trở về

Trương Nam, Từ Vấn vừa mừng vừa sợ, đều tiến lên chào: "Đa tạ ân Dương đạo hữu cứu giúp " ngôn ngữ hai người hắn trong lúc đó, tràn ngập cung kính

Dương Lăng tiên đồ cảnh giới tuy rằng mới là Đạo Quân cấp bậc, nhưng chung quang tương giao đều là linh đài cấp bậc nhân vật, hơn nữa bản thân hắn là thái cổ chân thân, thân thể thần hóa, thực lực mạnh mẽ, hơn xa cùng thế hệ.

Dương Lăng khách khí đáp lễ, "Ha hả" cười: "Nhị vị Đạo Tôn, sao lại bị Thiên Ngoại Thiên truy sát?"

Trương Nam thở dài một tiếng: "Nói đến thì dài, Dương đạo hữu nếu không chê, thỉnh hướng hàn xá ngồi xuống một lát"

Dương Lăng cũng không nóng lòng, cùng Trương Nam, Từ Vấn đồng đi

Trương, Từ nơi hai người tu luyện, ở vào một mảnh ao đầm, trong ao đầm này, kiến tạo một tòa động phủ, Dương Lăng được thỉnh ngồi ghế trên

Sơ lược hàn huyên, Trương Nam mới nói đến chính đề: "Mấy ngày trước đây, trong Bắc Hải, chợt có dị triệu trong nước biển, sinh ra một cây ngọc san hô, ngọc san hô này phóng xạ bảo quang, thẳng tận trời cao, lúc đó ta cùng với Từ huynh ở ngay phụ cận, vì vậy đi tới nhìn thử đến tột cùng là cái gì"

"Hai người ta đợi đủ một tháng thời gian, trong ngọc san hô xuất ra một mỹ nhân, mặc dù bất động không nói, nhưng cùng thường nhân không giống "

Dương Lăng hiếu kỳ: "Trong san hô sinh ra mỹ nhân sao?" Hắn đột nhiên nghĩ tới Mỹ Nhân Đồ, vội vã hỏi, "Mạo muội hỏi một chút, mỹ nhân này hiện ở nơi nào?"


Từ Vấn cười nói: "Dương đạo hữu cứu mạng chúng ta, tự nhiên có thể xem" vung tay áo, liền có một gã thiếu nữ huyền phù trên không trung

Dung mạo thiếu nữ này, chính là một trong lục mỹ, tên gọi Băng Lan chỉ là, hiện tại nàng bất động không nói, tựa hồ còn không có xuất hiện ý thức

Dương Lăng thần sắc bất động, hỏi: "Thiên Ngoại Thiên lại làm sao xuất hiện?"

Từ Vấn giọng căm hận nói: "Khi chúng ta thu được mỹ nhân này thì, người của Thiên Ngoại Thiên vừa mới phát hiện, lập tức cướp giật, hai người ta làm sao chống được? Cứ như vậy, một đường vừa đánh vừa chạy, tới ở đây rồi thì được Dương đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không hai người ta đều phải tổn hại "

Dương Lăng cười nói: "Nhị vị đạo hữu, hà tất vì một người mỹ nhân mà đắc tội với Thiên Ngoại Thiên? Ta xem không bằng đem nàng tống xuất, nàng cũng không phải là vật trân quý gì"

Trương Nam cười lạnh một tiếng: "Thiên hạ không thiếu mỹ nhân, chỉ là Thiên Ngoại Thiên thật bá đạo, bọn họ muốn, hai người ta liền không cấp "

Dương Lăng âm thầm thở dài, nếu không có ảnh hưởng kiếp lực nhất nguyên đại kiếp nạn, trước mắt hai người này tuyệt sẽ không cùng Thiên Ngoại Thiên khởi lên xung đột, sớm sẽ đem mỹ nhân giao ra

Nghĩ xong, Dương Lăng cười nói: "Tại hạ trong tay có hai kiện Thượng Phẩm Đạo Khí, muốn dùng nó cùng nhị vị trao đổi mỹ nhân, không biết là có được không?"

Hai kiện Thượng Phẩm Đạo Khí, cái giới cách này không thấp, Trương Nam cùng Từ Vấn do dự chốc lát, Từ Vấn cười nói: "Mà thôi Dương đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu mặt mũi này cũng không cấp, vậy có vẻ keo kiệt quá"

Dương Lăng cười nói: "Xin nhận tình của nhị vị, ngày sau có việc, có thể đến Vạn Pháp Môn tìm ta "

Dương Lăng thu lấy mỹ nhân, xuất ra hai kiện Thượng Phẩm Đạo Khí, lại nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ

Dương Lăng đi rồi, Từ Vấn, Trương Nam trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười quỷ dị, Trương Nam âm thầm truyền âm: "Chúng ta ở bên ngoài thủ đã hơn một năm, mới đụng với cái Dương Lăng này, hắn đã được mỹ nhân, với khí vận của hắn, nhất định sẽ chậm rãi phát hiện ra bí mật , chỉ cần phát hiện ra bí mật, tử kỳ của hắn sẽ tới "

Từ Vấn: "Nếu không có ‘ Đại Thôi Toán Nghi ’, chúng ta cũng không có thể thành công, việc này đã chấm dứt, quay về Thiên Ngoại Thiên, đại công tử còn có chuyện phân phó "

Dương Lăng được mỹ nhân xong, liền đi Thái Dịch Môn

Dương Lăng vừa đến, Thiên Nhất Tiên Tôn, Khúc TrựcTiên Tôn, Long Hổ Tiên Tôn đi ra nghênh tiếp, Tiên Tôn còn lại, đều bế quan, còn có một số ở Thái Thượng Phong nghe lệnh

Thiên Nhất Tiên Tôn cười nói: "Dương Lăng, ngươi lại gây nên chuyện gì?" Hắn biết, nếu vô sự, Dương Lăng sẽ không vô cớ mà đến đây

Dương Lăng cười nói: "Là muốn xin một ít Thái Dịch Chân Nhân Đan, không biết chưởng giáo có cho được hay không?"

Thiên Nhất Tiên Tôn vừa nghe, nhất thời cười to: "Thật xảo a, mới vừa luyện thành một lò, luyện ra mười sáu mai Thái Dịch Chân Nhân Đan ngươi muốn, đều cầm hết đi"

Dương Lăng không thể không có ý tứ: "Sao lại tất cả đều lấy đi? Ta chỉ lấy sáu mai là đủ" lại nói, "Trước đây ta chế tạo không ít thái cổ chân nhưỡng, mấy vị nếu có tửu hứng, mỗi người đều lấy vài đỉnh "

Khúc Chân Tiên Tôn cười to: "Thật diệu a! Mấy ngày trước đây hướng Thiên Nhất sư huynh xin rượu, hắn thập phần từ chối, cư nhiên chỉ tặng ta một chén, hắc hắc…, hôm nay Dương lão đệ tặng rượu tới cửa, ta cũng có thể tận hứng uống một hồi "

Mấy người vừa đi vừa nói giỡn, đã tiến nhập trong đại điện

Đại điện này, là Chu Tước Điện, thấy vật nhớ người, Thiên Nhất Tiên Tôn hỏi việc của Chu Tước đại trưởng lão: "Chẳng biết việc của đại trưởng lão thế nào rồi?"

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Lúc đó chỉ tìm được Chu Tước đại trưởng lão, còn lại ba vị trưởng lão hẳn là đã chìm vào Ô Trọc Chi Hải, ta đành bất lực "

Thiên Nhất Tiên Tôn gật đầu: "Dương Lăng ngươi đã tận lực rồi, U Minh thế giới này, tuyệt ít có người dám vào, ngươi có lòng như vậy, Thái Dịch Môn thập phần cảm kích "

Dương Lăng nói: "Chu Tước trưởng lão đã đầu thai chuyển thế rồi, ta sẽ trông nom "

Nói đến đây, Khúc Trực Tiên Tôn đột nhiên nói: "Dương lão đệ, hai người đồ nhi không nên thân của ta, Tần Bắc Đẩu cùng Bách Tông, hôm nay đã ngưng tụ thần anh, bước tiếp theo, hai người hắn sẽ ngưng tụ chân hình, Dương lão đệ cất dấu phong phú, chẳng biết có thể có dư thừa chân ngũ hành không?"

Ngày trước, Tần Bắc Đẩu cùng Bách Tông đắc tội với Dương Lăng, dưới giận dữ của Dương Lăng, quất sư phụ tôn hai người. Khúc Trực Đạo Tôn dưới cơ duyên, Khúc Trực Đạo Tôn mượn Dương Lăng chi trợ, mở linh đài thế giới

Sau đó, Tần Bắc Đẩu cùng Bách Tông đều bị đưa đến Động Huyền Sơn, nghe theo Lục Tình Tình phân phó

Mấy năm nay, hai người này đều ngưng tụ thần anh, không hổ là thiên nhân chi tư

Nghe hỏi, Dương Lăng không khỏi nở nụ cười: "Hai người đệ tử này, cũng coi như cùng ta có duyến, huống hồ ngươi mở miệng, ta dám từ chối sao?" Lập tức lấy ra chân ngũ hành, giao cho Khúc Trực Tiên Tôn

Khúc Trực Tiên Tôn mừng rỡ, liên tục cảm tạ

Bàn Cổ Giới tu sĩ, có thể hoàn toàn dùng chân ngũ hành ngưng tụ chân hình, ít lại càng ít chỉ vì chân ngũ hành thập phần trân quý, không dễ tìm ra một hai chủng loại, nhưng nếu sưu tập được năm loại chân ngũ hành, có chút khó khăn.

Lấy chân mộc làm lệ, ngoài số lượng cực nhỏ, ngoại trừ Diệu Ứng chân mộc ra, Trường Sinh chân mộc, Thông Thiên chân mộc đều được người ta cầm giữ, ngoại nhân đừng mơ tưởng có được

Dương Lăng có thể có được Diệu Ứng chân mộc, mất không ít công phu, đương nhiên, tịnh không có nghĩa là không thể tề tập được chân ngũ hành, trong thiên hạ, không chỉ có một cây Diệu Ứng chân mộc

Cửu Châu tu sĩ, một trăm người ngưng tụ chân hình, thường thường chỉ có hai ba người tề tựu đủ chân ngũ hành, có ít người không thể tề tựu, chỉ có thể dùng hậu thiên ngũ hành thay thế, cảnh này khiến ngưng tụ chân hình, cũng không hoàn mỹ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận