Thôn Thiên

Quang ảnh chợt lóe, Dương Lăng lần thứ hai xuất hiện trong nghĩ huyệt.

Lúc Dương Lăng xuất động, cũng đã an bài được tất cả rồi, khiến Nghĩ Đế bày bẩy rập, chờ đợi Thiên Thần hóa thân tiến nhập, sẽ đem khẳng phệ nhị vị Thiên Thần lòng tham quá nặng này, không chỉ muốn đánh đuổi Dương Lăng, còn muốn mạo hiểm tiến nhập nghĩ huyệt sưu tập thần thi

Chỉ là, bọn họ trăm triệu lần nghĩ không ra, Dương Lăng cư nhiên thu phục được Thiên Kê, sau đó thông qua Thiên Kê khống chế nghĩ tộc, thiết hạ cái tuyệt sát chi cục này.

Hóa thân ngã xuống, Dương Lăng không chút nào dừng lại, lục tục đem tám nghìn ức thanh nghĩ thu hút trong Kim Quang

Mà kế tiếp, khi hỏi han qua Nghĩ Đế, Dương Lăng rất nhanh liền phát hiện nghĩ tộc giấu tám mươi vạn thần thi ở dưới một cái hầm ngầm sâu thẳm, thông đạo đi thông tới hầm ngầm, đã rất lâu rồi, từng cụ cụ thần thi được tồn trữ trong đó

Thần thi bất hủ (không hư nát), đều vẫn còn duy trì hoàn chỉnh, trông rất sống động

Thần thi số lượng rất nhiều, Dương Lăng phóng xuất Thần Long Tiên, một đạo thất thải quang hoa lưu chuyển qua, đến chỗ nào, thì toàn bộ thần thi đều bị thu lấy

Khi thu xong tám mươi vạn thần thi, Dương Lăng một khắc cũng không ở lại, lập tức ly khai nơi đây

Trở lại Vạn Pháp Môn, Dương Lăng trực tiếp tiến nhập Cửu Dương Tháp, bế quan tu luyện

Từ trong tay Nghĩ Đế, Dương Lăng được một trăm tám mươi mai "Lực Hoàn" hắn đã hỏi qua Nghĩ Đế, Lực Hoàn này, là do lúc thanh nghĩ thôn phệ thần thi, từ trong thần lực thối thủ lực lượng, Thập Duy đại thần lực

Thập Duy đại thần lực, là trình tự lực lượng tối cao của Thiên Thần bộ tộc, cùng Bàn Cổ tộc Bổn Nguyên Đại Chân lực giống nhau, đều dị thường khó có được

Lúc này, Dương Lăng đem một quả Lực Hoàn cầm trong tay, thần thức tiến nhập trong đó, hắn cảm giác được, một quả Lực Hoàn này, chí ít chất chứa ba trăm vạn đấu lực lượng

Lúc này, Dương Lăng còn không thể hấp thu Thập Duy Đại Chân lực trong Lực Hoàn, bởi vì bước đầu tiên, hắn phải tu luyện Đại Hóa Thần Quyết


Thần quyết cùng Tiên đồ bất đồng, ngưng thần thai, kết thánh anh, hóa thần thể, ích tiểu thần giới mà trong quá trình tu luyện, Đại Hóa Thần Quyết phải không ngừng mà hấp thu lực lượng, để mình sử dụng

Đại Hóa Thần Quyết ảo diệu ở chỗ, mặc kệ cái gì lực lượng, đều có thể hấp thu, hóa về thần lực để mình dùng, đạo lực, tiên lực các loại, đều có thể xúc tiến lực lượng tăng trưởng

Đại Hóa Thần Quyết, hoàn toàn là một loại công pháp có tính chất cướp đoạt, thập phần bá đạo , ngày trước sát thần hóa thân Thần Kinh Thiên, có thể tiến bộ nhanh như vậy, chính là bởi vì hắn tu luyện Đại Hóa Thần Quyết

Đại Hóa Thần Quyết, chính là Thiên Thần chi đạo, Dương Lăng cũng là người tu tiên, vốn, hắn vô pháp tu luyện loại đạo này, bất quá, nó cũng không có làm khó được Dương Lăng

Dương Lăng ngón cái tay phải, hóa thành một lũ quang khí, rớt xuống mặt đất, biến thành một cái phân thân cùng Dương Lăng giống nhau như đúc, đây là Dương Lăng thần hoá phân thân loại thần hoá phân thân này, trong cơ thể đồng dạng cũng có kinh lạc, hơn nữa thể chất đặc thù.

Thần hoá phân thân dựa theo Đại Hóa Thần Quyết, bắt đầu tu luyện .

Lúc tu luyện, một quả Lực Hoàn huyền phù trên đỉnh đầu phân thân.

Thần công mới vừa vận chuyển, trong Lực Hoàn, có nhè nhẹ từng sợi quang khí, bị phân thân thần hoá phân thân hấp thu, tu luyện Đại Hóa Thần Quyết tốc độ cực nhanh, không như Dương Lăng tưởng tượng

Ba ngày, gần ba ngày thời gian, Dương Lăng phân thân thành công đột phá Đại Hóa Thần Quyết đệ nhất trọng, đả thông thần khiếu, lại chín ngày thời gian nữa, đã tiến nhập thần quyết đệ nhị trọng, ngưng tụ thần lực, kết thành thần đan

Trong một tháng, Đại Hóa Thần Quyết đệ tam trọng, đả thông thần mạch.

Thần mạch vừa thành, trong Lực Hoàn, đại lượng Thập Duy đại thần lực bị thu hút trong cơ thể, thần mạch thông sướng đệ bát thiên, một mai Lực Hoàn hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ.

Lúc này, thần hoá phân thân lại hóa thành quang khí, trở lại trên người Dương Lăng, biến trở về thành ngón cái.

Trong ngón cái, một cổ đại lực dâng trào, tiến nhập trong toàn bộ cánh tay thần hóa của Dương Lăng, cổ lực lượng này, chính là Thập Duy đại thần lực, Dương Lăng hao tổn tâm cơ, cho tới khi Thập Duy đại thần lực rất nhanh thấu nhập thân thể Dương Lăng, ẩn núp trong đó


Vừa hấp thu xong một quả Lực Hoàn, thân thể Dương Lăng không có bất luận cái gì biến hóa, hắn không khỏi nghi hoặc, suy nghĩ nói: "Lẽ nào nói, một quả Lực Hoàn còn thiếu, còn phải tiếp tục hấp thu Thập Duy đại thần lực, mới có thể mở ra nhiều huyền khiếu?"

Nghĩ đến loại khả năng này, Dương Lăng tiếp tục mượn phân thân tu luyện Đại Hóa Thần Quyết để có thể mau chóng hấp thu nhiều hơn Thập Duy đại thần lực, Dương Lăng dùng năm phân thân, phân biệt là hữu chưởng ngũ chỉ biến hóa mà thành.

Năm ngón tay song song hấp thu Thập Duy đại thần lực, chỉ mười ngày, là Dương Lăng có thể hoàn toàn hấp thu xong một quả Lực Hoàn

Bất tri bất giác, Dương Lăng tu luyện được ba tháng, tổng cộng hấp thu năm mai Lực Hoàn, chỉ bất quá một nghìn năm trăm vạn đấu lực lượng, lực lượng hấp thu vẫn đang ẩn núp, tạm thời không thể để Dương Lăng sử dụng

Trong ba tháng, còn xảy ra một việc, đó là, Dương Lăng trong Tu Di tiểu thế giới, Chí Thánh Tiên Quân xuất hiện đó là bởi vì, nguyện lực Cửu Châu bách tính, thời khắc đều đang sản sinh, khi nguyện lực tích lũy đến cũng đủ lớn thì, sẽ hình thành nguyện lực báo thân

Tu luyện trong ba tháng, Dương Lăng mới ngừng lại, bởi vì ngũ đại Ma thần, cũng đã hoàn toàn luyện hóa xong Nguyên Thủy Ma Huyết, thành tựu Tự Tại Tương Ma thần. Lúc ngũ đại Ma thần thành công, Kim Quang rung động, chúng nó đều độn tới trước mặt Dương Lăng, người người sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng, Dương Lăng nhìn ra được, ngũ đại Ma thần, mỗi một người đều có hai nghìn vạn đấu linh châu ma lực

"Tốt các ngươi năm người tiếp tục củng cố tu vi, ngày sau có thể trợ giúp ta tranh chiến Cửu Châu" Dương Lăng hăng hái, cười ha ha

Bế quan ba tháng, Dương Lăng ra Cửu Dương Tháp, đi bên ngoài thám thính tin tức

Ba tháng này, Ma Vực an tĩnh thần kỳ, không có phát động tiến công, bất quá, Cửu Châu cũng không phải là vô sự, Dương Lăng biết được, Yêu, Long liên minh bắt đầu cùng Thiên Huyền Minh tiếp xúc, tựa hồ có ý đồ hợp tác .

Đối với chuyện này, Vệ Đạo Minh thập phần bất an

Phải biết rằng, Yêu Tộc cùng Long Tộc đều có thực lực rất mạnh, song phương một khi liên thủ, Vệ Đạo Minh tất nhiên sẽ không địch lại

Bất quá, sự tình bực này, Vệ Đạo Minh cũng vô pháp cải biến, chỉ có đề cao cảnh giác


Dương Lăng cùng yếu nhân bát phái thương nghị mấy ngày, cũng không nghĩ được sách lược ứng đối hoàn mỹ .

Ngày hôm đó, chợt có sứ giả Thiên Huyền Minh đến, mời tam minh thủ lĩnh, tái tụ Tiên Chi Đảo, có chuyện quan trọng thương nghị. Nhận được lời mời, Trầm Khắc mời Thái Dịch Môn Cổ Thương Hải tới, Phiêu Miểu tiên cung Phiêu Miểu Tiên Tôn, Thái Hư Môn chưởng giáo Diệu Hư Tiên Tôn, Cửu Dương kiếm phái học giả Cửu Dương tổ sư v…v…, đồng tới Tiên Chi Đảo

Bát đại môn phái, tám vị Tiên Tôn, cùng với các phái nhân vật xuất sắc. Bên người Trầm Khắc, chỉ dẫn theo Dương Lăng cùng Tây Môn Cực hai người, bát phái tổng cộng hai mươi bốn người đi tới

Trên Tiên Chi Đảo, hôm nay náo nhiệt phi phàm, tam minh tu sĩ, tề tụ hơn thế, đạt trên trăm người mà những người này, cư nhiên đại đa số đều là nhất phẩm linh đài cấp số, hạng người mạnh mẽ ngoại trừ Dương Lăng ra, tu vi kém cõi nhất, cũng là ngũ phẩm linh đài

Ba phương thế lực, phân biệt ngồi ở trong điện.

Tứ đại yêu thánh đều đến, khi bọn hắn thấy trong đám người có Dương Lăng thì, Bình Thiên Đại Thánh cười nói: "Dương tiểu hữu, thỉnh ngồi bên này "

Dương Lăng cười, cùng Trầm Khắc mấy người nói vài câu, quả thực đi qua đó, cùng tứ đại yêu thánh ngồi với nhau

Một màn này, có thể khiến cho Thiên Huyền Minh không ít người hơi bị ngạc nhiên, Dương Lăng thế nào lại cùng tứ đại yêu thánh quen biết?

"Đại ca, Dương Lăng thực lực càng ngày càng mạnh, phải mau chóng hạ thủ" Bạch Chấn Thanh âm thầm hướng Bạch Dật Phi truyền âm

Bạch Dật Phi: "Thời cơ chưa thành thục, không thể động thủ đợi san bằng Ma Vực, mới đối phó với hắn "

Thái Huyền Môn một vị thượng trưởng lão, đồng dạng hướng Thanh Dương đạo nhân truyền âm: "Chưởng giáo, trong vòng mười năm không giết người này, sợ rằng cũng khó có thể diệt trừ hắn "

Thanh Dương đạo nhân lãnh đạm nói: "Không sao, bản tôn đã có kế giết được hắn "

Thương nghị còn chưa chính thức bắt đầu, Dương Lăng cùng bốn vị yêu thánh lời nói vui vẽ, lúc này, hắn xuất ra thái cổ chân nhưỡng cung cấp cho tứ thánh thưởng thức, bốn vị yêu thánh mừng rỡ, đối với Dương Lăng càng thêm hảo cảm.

Dương Lăng hỏi: "Chư vị yêu thánh, lần này gặp mặt, chẳng biết muốn thương nghị cái gì?"

Bình Thiên Yêu thánh cười nói: "Dương tiểu hữu, Yêu Tộc cùng Long Tộc chúng ta, quyết định muốn cùng lưỡng minh liên thủ, cùng nhau đối phó với Ma Vực "


"Vì sao?" Dương Lăng thần sắc như thường

Bình Thiên Yêu thánh cười quái một tiếng: "Đạo lý rất đơn giản, Ma Vực tồn tại, không phù hợp lợi ích Yêu Tộc. Ma Vực dã tâm thật lớn, nó một khi cường đại lên, toàn bộ Bàn Cổ Giới, đều phải vì Ma Vực mà ra sức, đã một lần, Vệ Đạo Minh cùng Thiên Huyền Minh tiêu hao một bộ phân lực lượng của Ma Vực "

Dương Lăng gật đầu: "Toàn bộ Bàn Cổ Giới, chỉ có bốn cổ thế lực lớn này, Ma Vực hiển nhiên là tồn tại không thích hợp nhất "

Tề Thiên Yêu thánh: "Kỳ thực nhiều lần đại kiếp nạn, Ma Vực đều là bị hao tổn nghiêm trọng nhất, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ vì Ma Vực dã tâm vĩnh viễn lớn nhất, vì thế bọn họ vĩnh viễn là địch nhân của toàn bộ các thế lực "

Nói chuyện đến đây, Tây Hải Long Đế Kế Đông Thương thần tình xấu hổ mà đi tới trước mặt Dương Lăng, hai tay kính rượu nói: "Dương đạo hữu, lần trước đắc tội "

Vừa nhìn Tây Hải Long Đế, Dương Lăng nhất thời cười lạnh: "Lần đó, bệ hạ liên hợp Thiên Ngoại Thiên đánh chết bản nhân, hiện tại chỉ một câu nói là xong sao?"

Tề Thiên Yêu thánh cười nói: "Chính là Tây Hải Long Đế ngươi, phải xuất ra chút thành ý, bằng không Dương tiểu hữu lại phải cùng ngươi là địch, Dương tiểu hữu tiềm lực vô cùng lớn, cẩn thận ngày sau chém rơi long đầu của ngươi"

Tây Hải Long Đế trong lòng đại hận, nhưng hắn biết trong thời khắc này, không thích hợp cùng Dương Lăng là địch, không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lấy ra hai mươi bốn mai hạt châu bằng đầu người, hạt châu này phóng xuất ra quang mang tươi nhuận, chẳng biết là vật gì.

"Đây là hai mươi bốn khỏa long châu, mỗi một khỏa hạt châu, đều là chân long phi thăng Long Giới sau khi thất bại lưu lại, chất chứa uy lực lớn lao "

Tề Thiên Yêu thánh lông mi giương lên, cười nói: "Hảo bảo bối nếu có thể đem hai mươi bốn khỏa long châu luyện thành pháp khí, tất nhiên sẽ là một kiện tiên khí "

Long châu tác dụng, cùng linh đài, linh châu, linh sơn như nhau, đều là mở ra tiểu thế giới, nói cách khác, mỗi một mai long châu, là một cái tiểu thế giới, tương đương với linh đài tiểu thế giới ngã xuống .

Long Đế xuất ra hậu lễ như vậy, Dương Lăng không khách khí toàn bộ vui lòng thu lấy, thản nhiên nói: "Nếu bệ hạ thành khẩn như vậy, sự tình trước kia, sẽ xóa bỏ "

Tây Hải Long Đế thở phào nhẹ nhõm, Long Tộc đang cùng Yêu Tộc hợp tác, kỳ thực, hắn hôm nay cũng không có dự định cùng Dương Lăng quan hệ tốt nhưng khi hắn thấy Dương Lăng cùng tứ yêu thánh đều là bằng hữu thì, nhất thời nghĩ thấy không ổn

Nếu là bởi vì cùng Dương Lăng quan hệ bất thiện, mà dẫn đến có thắc mắc cùng Yêu Tộc, ngay cả hắn cũng không có thể đảm đương, vì thế một phen suy nghĩ, Long Đế này cắn răng, đưa ra hai mươi bốn khỏa long châu trân tàng.

Kế Đông Thương vừa chắp tay: "Dương đạo hữu đại nhân đại lượng, bất kể trước đây thế nào, làm cho bội phục, ngày sau, Long Tộc là bằng hữu của Dương đạo hữu "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận