Thôn Thiên

Đại khẩu huyết bàn này, che toàn bộ trên cao, bắn ra một mảnh huyết sắc sát quang, bao phủ lấy Dương Lăng. Sát quang so với kiếm quang còn muốn sắc bén hơn, không ngừng cắt tới giảo sát qua.

Dương Lăng thủ ấn liên tục, Kim Linh đồng tử bỗng nhiên lao ra, trong tay cầm lấy Đại Nhật Phục Ma Tháp. Tháp này vừa ra, huy hoàng uy thế tản mát ra, bức tản sát quang, khiến cho không thể tiếp cận người Dương Lăng.

Thấy Kim Linh đồng tử khống chế Phục Ma Tháp thập phần dễ dàng, Dương Lăng cười lớn một tiếng: "Ma đầu, ngươi lại không biết, bản Đạo Quân là tổ tông hàng ma a!" Sau một khắc, Hàng Ma Ấn đạt được viên mãn, một cái đại thủ kim quang, từ không trung xuất hiện.

Đại thủ này, ngang dọc ba nghìn dặm, trên đó trải rộng ra hàng ma phù văn, trong chư Thế Giới, vô cùng hàng ma đại lực gia trì đến, khiến nó có vô thượng uy năng hàng ma.

Hồng Phấn Khô Lâu hoa dung thất sắc, dung mạo kiều diễm trong nháy mắt tiêu tán, chuyển làm một bộ phấn hồng sắc xương khô, nàng hét lên một tiếng, muốn đào tẩu. Đối mặt đại thủ Hàng Ma Ấn, tất cả tà ma đều phải tránh lui.

"Chạy đi đâu!"

Kim quang đại thủ ấn, đoan chính trang nghiêm, một cổ uy đức khí cơ, tỏa định Hồng Phấn Khô Lâu, khiến cho không thể nhúc nhích, trong miệng Dương Lăng vang lên chân ngôn: "Úm! Ma! Ni! Bá! Nhi! Hồng!"

Đây là trấn ma lục tự chân ngôn, phối hợp Hàng Ma Đại Thủ Ấn, uy lực càng tăng, Hồng Phấn Khô Lâu này hoàn toàn bị lực lượng này ngăn chặn, không thể động đậy.

"Ma đầu nhận lấy cái chết!"

Kim quang đại thủ, thiêu đốt ra diệt ma cương diễm, tiêu ma lôi điện, thoáng cái trấn áp xuống tới. Hồng Phấn Khô Lâu trong khoảnh khắc nát bấy, chỉ để lại một tôn Ma Châu huyền phù trên không trung, bị Dương Lăng thuận lợi thu nhập trong Kim Quang.

Mượn Hàng Ma Đại Thủ Ấn, Dương Lăng cư nhiên đem một gã Chân Thánh Tương Ma Thần bắt giết, ngay cả hắn cũng cảm giác giật mình. Vốn chỉ dự định giáo huấn Hồng Phấn Khô Lâu một chút, không nghĩ tới thoáng cái thành công bắt giết, vượt quá dự liệu của hắn.

Phấn hồng sắc quang vụ, cũng thoáng cái tiêu tán, Ma Thần chung quanh cũng đều hiển lộ ra.

"Cái gì! Hồng Khô Lâu cũng bị bị giết chết?" Các Ma Thần thấy Dương Lăng vô sự, mà Hồng Phấn Khô Lâu lại chẳng biết đi đâu, đã biết là không ổn.


Dương Lăng mới vừa rồi có kinh nghiệm, hét lớn một tiếng: "Sát!" Thần hóa bàn tay, trực tiếp ngưng tụ thành Hàng Ma Đại Thủ Ấn, hướng một tôn Ma Thần chộp tới.

Ma Thần này, cấp bậc Bất Động Tương, có hơn một nghìn vạn đấu ma lực, nhưng đối mặt Hàng Ma Ấn, đồng dạng cũng bất kham một kích, hắn kêu to một tiếng, liền bị kim quang đại thủ thoáng cái trảo phá linh châu Ma giới, trực tiếp sát diệt!

Trong Kim Quang, Đế Tà thấy thật đáng tiếc: "Lão gia! Bắt một ít Ma Thần sống, tiểu nhân muốn luyện chế tiên phách!"

Dương Lăng lại giết thêm một Ma Thần, chư ma khiếp sợ, đều tránh lui.

Bạch Cốt Địa ba mươi hai vị Ma Thần, hôm nay còn lại chỉ hơn mười vị, vừa bắt vừa giết, đã hơn tám người, mỗi người còn lại đều kinh hồn táng đảm, nhất thời chim thú tán lạc, ngay cả Chân Thánh Tương Ma Thần cũng không ngoại lệ. Hồng Phấn Khô Lâu cũng đều đã bị giết.

Bên kia, Huyết Ảnh Đại Đế nhảy vào Xích Huyết Địa. Xích Huyết Địa này, cùng Huyết Ảnh Đại Đế có uyên nguyên, như rồng nhập biển rộng, hổ về thâm sơn, thoáng cái phóng xuất ra toàn bộ Huyết Ảnh Chú Linh. Hàng ức chú linh, thoáng cái đầy rẫy trên toàn bộ Xích Huyết Địa.

Phàm Ma Vực sinh linh, đều khó thoát chết, thậm chí một ít Ma Thần tu vi yếu nhược, cũng bị chú linh hút khô tinh huyết. Huyết Ảnh Đại Đế lực sát thương, so với Dương Lăng lớn hơn nữa, nhất thời kinh động chư Ma Thần.

Trong Xích Huyết Địa có bốn mươi mốt vị Ma Thần, còn lại mười chín vị. Mười chín vị Ma Thần này, thực lực cực mạnh là Đại Thánh Tương Ma Thần, ước chừng tam phẩm linh đài. Loại thực lực này, làm sao có thể là đối thủ Huyết Ảnh Đại Đế chứ?

Đại đế cuồng tiếu một tiếng: "Toàn bộ đều phải chết!" Lấy hắn làm trung tâm, một đoàn huyết quang, thoáng cái mở rộng đi ra ngoài, nơi huyết quang đi qua, tất cả sinh cơ đều bị ép, trở thành lực lượng của Huyết Ảnh Đại Đế.

Huyết Ảnh Chú Linh, đặc điểm lớn nhất là cướp đoạt, cướp đoạt tất cả sinh cơ, lực lượng, quỷ dị bá đạo.

Ác Xú Địa, Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp, phóng xạ ra thủy tinh sát quang, nơi sát quang đi qua, chém giết vạn vật. Ma Thần còn lại, bị khí thế Thủy Tinh Bảo Tháp sở nhiếp, cư nhiên không một ai dám ra đây nghênh chiến.

"Nghiền Luân đang đối phó Thái Huyền Môn, vậy làm như thế nào cho phải!" Các Ma Thần vừa sợ vừa giận, cùng nhau gom lại thương nghị, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp khắc chế. Vạn Pháp Môn xuất động lực lượng, vô cùng cường đại, không phải Vô Hình Tương Ma Thần cùng Nghiền Luân là không thể khắc chế.


"Chỉ có thể thông báo Cổ Di thống lĩnh, để hắn nghĩ biện pháp!" Các Ma Thần lập tức phát ra tín hiệu.

Dương Lăng tại trong Bạch Cốt Địa đại sát tứ phương, dưới một phen truy kích, lại bắt được hai vị Ma Thần. Hắn cũng biết, giết chết ma vật cấp thấp này, hiệu quả không lớn. Muốn yếu bớt lực lượng Ma Vực, biện pháp hữu hiệu nhất, là bắt giết Ma Thần.

Bạch Cốt Địa Ma Thần, phải bỏ chạy tứ tán, toàn bộ Bạch Cốt Địa, đã không có bóng dáng Ma Thần.

Dương Lăng tìm không được ma đầu, trong lòng tức giận, gọi ra Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, lại đem một trăm vạn ức đan dược đầu nhập trong đó, sau đó chặt đứt liên hệ, quát to lên: "Tiểu Ngũ! Giết cho ta, một người không để lại!"

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn "Ông" lên chấn động, bạo phát ra cường đại lực sát thương, hàng tỉ ngũ sắc sát quang khắp bầu trời bắn xạ, đến chỗ nào, hư không sinh điện, đại địa thiêu đốt. Đại ấn này tượng như điên lên rồi, không thể không công kích đại địa.

"Rầm rầm oanh!"

Mỗi một ấn, đều bao phủ phạm vi phương viên trăm vạn dặm, diệt sạch tất cả sinh linh.

Thấy uy thế Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, Dương Lăng cũng da đầu tê dại, chuyển đi Tuyệt Độc Địa, lưu lại Phiên Thiên Ấn bão nổi.

Tuyệt Độc Địa, một trong Ma Vực thập-địa, Ma Thần trong đó khó chơi nhất. Tuyệt Độc Địa, có tên như nghĩa, trong ma địa này chất chứa vô số độc khí, ngay cả Tiên Tôn cũng không có thể bị nhiễm, bằng không mà nói, nhẹ thì tu vi rơi chậm lại, nặng thì linh đài bị hủy diệt.

Dương Lăng cũng biết lợi hại, gọi ra La Yên, Xích Luyện, Bích Ba ba vị tiên tử. Ba vị tiên tử, đều là vạn độc chú linh biến hóa mà thành, khắc tinh của vạn độc, tổ tông của ngoạn độc.

Hồng, lục, hoàng, ba đạo quang hoa chợt lóe, tam tiên tử hiện thân, trên mặt đều là ý hưng phấn.

"Thực sự là địa phương tốt a, thật nhiều độc khí, lúc này có thể thực lực đại tăng!" Xích Luyện tiên tử cười nói.


Dương Lăng cười nói: "Tuyệt Độc Địa, được gọi là thiên hạ đệ nhất độc địa, hôm nay ta và các ngươi phải đem Tuyệt Độc Địa biến thành không độc địa!"

Tam tiên tử nhìn nhau cười, đều nói: "Chủ nhân yên tâm!" Dứt lời, biến thành ba đạo quang hoa, phân biệt chọn một cái phương hướng bay đi.

Dương Lăng lại gọi ra Đế Tà, cười nói: "Đế Tà, nữ nhân của ngươi xuất lực, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, mọi nơi tìm một chút, xem thử Tuyệt Độc Địa, có hay không có cái gì ảo diệu."

Dương Lăng kiến thức rộng rãi, biết Tuyệt Độc Địa rất độc, không có khả năng vô duyên vô cớ mà xuất hiện, nhất định có vật gì đây, có thể khiến cho nơi đây độc khí tràn ngập.

Đế Tà lên tiếng, phân ra hàng tỉ cổ quang, hướng bốn phương tám hướng tra xét.

Dương Lăng phóng xuất tâm đăng, ngồi xếp bằng trong đăng quang, lẳng lặng đợi tin tức. Loại chuyện tình ngoạn độc này, hắn nghĩ mình không nên tham dự, để ba vị độc tiên tử nơi nơi để ý.

Xích Luyện tiên tử độn đi không lâu, mặt đất bỗng nhiên vọt lên một đạo thất thải độc quang, trong độc quang này, hiện ra một nữ tử, răng nanh tai nhọn, da ngũ nhan cửu sắc, cười một tiếng: "Cư nhiên là chú linh!"

Xích Luyện tiên tử, tu vi cũng không cao minh, bất quá là Đạo Quân, Đạo Tôn tầng thứ, nhưng nàng thấy Ma Thần này, cũng không sợ chút nào, cười nói: "Ngươi chỉ nhìn ra ta là chú linh, lại không biết lai lịch ta." Thân thủ phất ra.

Một cổ quỷ dị lực lượng phát sinh, độc nữ Ma Thần này bỗng nhiên hét lên một tiếng, cảm giác độc lực cả người, cũng không khống chế được mà lao ra bên ngoài cơ thể, hướng Xích Luyện tiên tử bay đi. Thậm chí, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, không thể nhúc nhích.

Xích Luyện tiên tử "Khanh khách" cười: "Vạn độc lấy ta vi tôn, dù ngươi là thiên tiên trình tự, cũng không thể may mắn tránh khỏi! Ma nữ, cống hiến ra lực lượng của ngươi!"

Thất thải độc quang, phóng lên cao, Xích Luyện tiên tử há mồm hút một cái, khắp bầu trời độc quang đều bị nàng hút vào trong miệng. Xích Luyện như uống rượu ngon, mặt phiếm đà hồng, chỉ khoảng nửa khắc, sau đầu nàng ngưng tụ ra một đoàn quang vựng.

Độc nữ Ma Thần này, chỉ là Cực Lạc Tương tu vi, có mấy trăm vạn đấu ma lực, lúc này từ từ bị Xích Luyện tiên tử hấp thu.

"Tha mạng! Tiên tử tha mạng!" Độc nữ trong mắt rốt cục lộ ra ý sợ hãi, thất thanh gọi.

Xích Luyện tiên tử cười nói: "Mượn lực của ngươi, hôm nay lực lượng tăng nhiều, há có thể thả ngươi?"

Trước sau, bất quá chỉ trải qua mười mấy cái hô hấp, thân thể độc nữ hoàn toàn khô quắt lại, hóa thành một cái túi da rơi xuống. Độc lực quanh thân nàng, đều bị Xích Luyện tiên tử hấp thu sạch.


Ma Thần này, tên gọi là Thiên Độc Ma Thần, kết thành linh châu thế giới, cũng là Thiên Độc Ma giới. Toàn bộ linh châu Ma giới, đều là do độc lực hình thành. Thân thể Xích Luyện vừa hấp thu, đem linh châu thế giới của nàng cũng hút khô, lúc đó liền ngã xuống (chết).

Hấp thu độc lực một gã Ma Thần, Xích Luyện tiên tử thân thể càng thêm ngưng tụ, nàng "Khanh khách" cười, tiếp tục bay đi cái địa điểm khác, tìm kiếm độc nguyên.

Toàn bộ Tuyệt Độc Địa Ma Thần, yêu ma quỷ quái, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện độc đạo, bởi vậy, mỗi người đều là con mồi của ba vị tiên tử. Ngắn ngủi một cái canh giờ, ba vị tiên tử, đều hút khô ba, bốn tên Ma Thần, hấp chết vô số ma binh, ma tướng.

Cùng lúc đó, Đế Tà cũng có phát hiện, hắn bỗng nhiên kêu lên: "Lão gia! Tìm được rồi! Quả nhiên là một đại gia hỏa, rất lợi hại!"

Dương Lăng trong lòng khẽ động, ba vị tiên tử đều bị hắn gọi tới bên người, tại dưới đái lĩnh của Đế Tà, phi độn về phía trước.

Nơi đây, là một mảnh ao đầm độc khí tràn ngập, trong ao đầm này, bốc lên thất thải bọt khí, trận trận khói màu bay lên, mênh mông vô bờ. Trong ao đầm, không có một ngọn cỏ.

Tới trên ao đầm rồi, Đế Tà đưa tay chỉ xuống: "Ngay phía dưới!"

Dương Lăng đối với ba vị tiên tử gật đầu một cái: "Dẫn nó đi ra."

Ba vị tiên tử, đều là thần tình nghiêm túc, Xích Luyện tiên tử đi xuống nhìn thoáng qua, nói rằng: "Chủ nhân, nơi đây chính là mãnh thú ‘ Kịch Độc Thái Tuế ’, thập phần khó chơi." Nó từ trong trí nhớ viễn cổ chú linh, tra được tin tức tương quan.

Dương Lăng vấn: "Các ngươi là có nắm chắc không?"

Ba vị tiên tử thương nghị một hồi, Bích La tiên tử nói: "Chủ nhân nếu có thể chế trụ nó trong chốc lát, ba chúng ta là có thể giết nó!"

Dương Lăng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phóng xuất ra thái cổ chân thân.

Đả thông ba mươi chín chỗ huyền khiếu, cánh tay phải thần hóa, hắn thái cổ chân thân, cao tới bốn trăm trượng hơn, đỉnh thiên lập địa. Trong tay trái, xuất ra Thiên Xạ Cung, trong tay phải, cầm Niết Bàn Chi Tiến.

Dương Lăng tay phải kéo cung, tám nghìn một trăm vạn đấu thần hóa lực nhảy vào trong cung, nhất thời, trên cung thể tám mươi mốt quái nhãn phù điêu, nổi lên sáng tám cái! Dương Lăng khả dĩ rõ ràng mà cảm giác được, mỗi khi sáng lên một con mắt, nhất định phải tăng lên lực lượng chín lần!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận