Thôn Thiên

Lần này công kích Ma Vực, trước đó không hề có dấu hiệu, bỗng nhiên trong lúc đó, hai trăm bốn mươi vị Ma Thần, xuất hiện ở trên khoảng Thái Huyền Môn.

Thái Huyền Môn, lúc này không có cường đại, liên tục bị đả kích cùng tổn thất lớn, có thể nói Thái Huyền Môn hôm nay là miệng hùm gan sứa. Bất quá, dù sao trên cơ sở, cũng lập tức phản ứng.

Thiên Ngoại Thiên, hai mươi vị Tiên Tôn, cùng với Thiên Chú Thần Tôn đóng ở Thái Huyền Môn.

Chúng Ma Thần vừa xuất hiện, Thái Huyền Môn một ... tôn ngọc phẩm linh đài khác, bỗng nhiên bay lên không, linh đài phóng xạ ra một đạo sát quang, trong nháy mắt đánh chết một vị Ma Thần. Cư nhiên lại là một tôn Sát Tinh!

Sát Tinh vừa ra, các Ma Thần cũng không e ngại, mà là trong nháy mắt kết thành một tọa đại trận. Trong kết giới rất xa xôi của Ma Vực, bỗng nhiên vọt lên một đạo hắc quang, không thấy không gian tồn tại, xuất hiện tại trên khoảng không Thái Huyền Môn.

Hắc quang này thoáng cái mở rộng ra, cư nhiên trong nháy mắt đem đất này biến thành Ma Vực kết giới. Trong kết giới Ma Vực, mười cái Nghiền Luân thật lớn xuất hiện, thật lớn lực lượng trấn áp qua, chống lại Sát Tinh.

"Thái Huyền Môn hôm nay tất nhiên sẽ bị diệt!" Cổ Di Ma Thần thanh âm, vang dội truyền tới.

Thanh Dương đạo nhân quát to: "Cổ Di, các ngươi các Ma Thần, cho tới bây giờ đều là sinh hoạt tại trong Ma Vực, Cửu Châu đại lục, không hẳn là địa phương các ngươi có thế tới!"

Cổ Di Ma Thần cười to: "Thanh Dương, ngày trước Thiên Thần mở đại môn Bàn Cổ Giới, là đã định trước kết quả ngày hôm nay, Ma Vực chắc chắn sẽ thống trị Bàn Cổ Giới!"

"Sâm!"


Sát Tinh bắn ra một lũ bạch quang, mười cái Nghiền Luân chấn động, đồng dạng bắn ra một đạo hắc quang, kết thành một cái tấm chắn thật lớn, che ở phía trước.

"Oanh!"

Hắc bạch quang khí chạm vào nhau, sản sinh ra cường liệt bạo tạc, toàn bộ Bàn Cổ Giới cũng chấn động ba lần.

Trong Sát Tinh Thanh Dương đạo nhân cũng cả kinh, thầm nghĩ: "Không tốt! Như vậy tiếp tục đánh nhau chết sống, nói không tốt sẽ khiến Bàn Cổ Giới tan vỡ!"

Sát Tinh cùng Nghiền Luân, đều có vô thượng uy lực, vô cùng có khả năng phát sinh tình huống như trong Thái Tiêu Cảnh, song phương đồng quy vu tận.

Đúng lúc này, trong Sát Tinh, Hoa Mị đem Trấn Ma Thung tế ra. Thung này vừa ra, lập tức trưởng thành lớn lên nghìn dặm, khổng lồ không gì sánh được, hung hăng hướng tấm chắn đả qua.

"Ông!"

Hắc quang làm thành tấm chắn chấn động, lui về sau một bước.

Nhưng Hoa Mị người cũng tiêu hao quá độ, sắc mặt trắng bệch, vô pháp phát ra kích thứ hai.

Lúc Ma Vực đánh Thái Huyền Môn, Vạn Pháp Môn trước tiên chiếm được tin tức Thái Huyền Môn truyền đến. Song phương đã từng ước định, phải phối hợp hành động. Lúc này, trong Ma Vực trống rỗng, vừa lúc là thời cơ tốt nhất để Vạn Pháp Môn hành động.


"Chư vị đạo hữu! Ma Vực chính là Cửu Châu đại địch, nó uy hiếp, so với Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên càng thêm thật lớn. Hôm nay, mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, toàn lực sát tới Ma Vực!"

Một tiếng hạ lệnh, Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp bay lên trời, trùng kích vào trong Ma Vực.

Dương Lăng, Huyết Ảnh Đại Đế cũng không ở trong tháp, hai người phân biệt tuyển trạch một cái phương hướng, nhảy vào trong Ma Vực, thấy ma liền giết. Như vậy ba phương công sát, có thể phân tán lực lượng Ma Vực.

Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp, phóng xạ ra hàng tỉ tinh quang, chiếu sáng xuống dưới, sát diệt tất cả. Đến chỗ nào, Ma Thần cũng không có thể may mắn tránh khỏi.

Dương Lăng độn tới Bạch Cốt Địa, trước phóng xuất ra ngũ đại Ma Thần. Ngũ đại Ma Thần, kết thành Bạch Cốt sát trận, hộ vệ ở một bên, Dương Lăng thì tế ra Niết Bàn Tâm Đăng, mang theo Hình Thiên Xích đại sát tứ phương.

Trong Bạch Cốt Địa, có ba mươi hai vị Ma Thần, lúc này đều bị kinh động, tụ tập mà đến. Trước hết chạy tới, là chín vị Ma Thần. Bất quá, chín vị Ma Thần này thực lực hữu hạn, một người cực mạnh, mới có Cực Lạc Tương cảnh giới, tương đương với cửu phẩm linh đài.

Dương Lăng biết cơ hội khó có được, muốn lập tức đưa tay một trảo bắt gọn, thần hóa trên bàn tay, phong lôi bắn ra, biến thành ta cả trăm dặm, hung hăng tới phía trước một trảo. Lúc xuất thủ, Dương Lăng thần hóa lực lượng, kết thành Trấn Ma Thủ Ấn, một cổ Trấn Ma đại lực sản sinh.

Chín vị Ma Thần, toàn bộ đứng lên, ma lực không tới hai nghìn vạn đấu, làm sao có thể là đối thủ Dương Lăng? Bàn tay to chụp tới, trực tiếp đem chín vị Ma Thần bắt ở trong tay, thu hút trong Kim Quang.

Vừa thu xong Ma Thần, một tiếng gầm lên truyền tới: "Thật lớn lá gan, dám chạy đến Bạch Cốt Địa tát quái!" Một cái bàn tay Bạch Cốt khổng lồ, hung ác độc địa hướng bàn tay thần hóa của Dương Lăng bắt tới.


Đối phương vừa ra tay, Dương Lăng liền biết là một vị chân thánh Ma Thần Tương xuất thủ, ma lực trên ức đấu!

"Oanh!"

Một cái ngạnh kháng, Dương Lăng bị một chưởng đánh bay, nhưng cười to nói: "Xem ra trong Ma Vực cũng để lại cao thủ giữ nhà! ."

Trên không trung Niết Bàn Tâm Đăng đại trận biến đổi, bắn ra một lũ đăng quang, hướng Ma Thần bao phủ tới. Vị Ma Thần này chạy tới, là Bạch Cốt hóa ma, bản thể là một cái khô lâu, thập phần kinh khủng.

Niết Bàn Tâm Đăng, chuyên khắc ma đầu, đăng quang chiếu xạ qua đó, Ma Thần này nhất thời cả người khói đen ứa ra, kêu to một tiếng, tránh xa đăng quang, xa xa tách ra.

Dương Lăng thầm kêu đáng tiếc, hắn lực lượng hữu hạn, vô pháp chế phục hạng người mạnh mẽ bực này.

Lục tục, lại có Ma Thần chạy tới, đều bị đăng quang bức khai, không dám tới gần.

Bất quá, cứ như vậy, không có yêu ma quỷ quái có can đảm tới gần, Dương Lăng cũng không thể đánh chết ma đầu. Trong lòng hắn thay đổi, triệt lại đăng quang, linh khởi Hình Thiên Xích, hướng một vị Ma Thần Tương đả qua.

Ma Thần này, là Tự Tại Tương Ma Thần, tương đương với ngũ phẩm linh đài, thấy Dương Lăng đánh tới, sợ đến quay đầu bỏ chạy.

Dương Lăng cười to: "Ngươi chạy trốn đi đâu?"

Hình Thiên Xích vung lên, phát ra một đạo bạch sắc quang hoa, bắn trúng Ma Thần này. Hình Thiên Xích dung hợp Hình Thiên đại trận, hơn nữa chất chứa cửu đại chân văn. Một kích này, hung mãnh không gì sánh được, trực tiếp đem Ma Thần này chém giết thành hai đoạn.

Dương Lăng liên tục xuất thủ hai lần, chín người bị bắt một người chết, nhất thời khiếp sợ chư ma.


Một đoàn phấn hồng quang mang, trên mặt đất hạ xuống chợt lóe như thiểm điện, nhất thời, toàn bộ thế giới một mảnh phấn hồng, Dương Lăng cũng bị phấn hồng sắc bao phủ trong đó.

Ngũ đại Ma Thần kết thành Bạch Cốt sát trận, cũng không thể chống lại, cả đám đều tâm thần nhộn nhạo. Ma Thần tâm tính kém cõi nhất, Dương Lăng thẳng thắn đem chúng nó thu lại. Đồng thời cũng minh bạch, phấn hồng sắc quang mang này, có thể nhiễu loạn tâm chí con người.

"Theo truyền thuyết nơi Cửu Châu, xuất ra một vị Dương Lăng, là ngươi sao?" Một nữ tử, tại trong hồng quang xuất hiện.

Dương Lăng gặp qua không ít mỹ nhân, thậm chí, đạo lữ hắn cũng là thiên hạ tuyệt sắc. Bảo Bảo, Ngọc Dung, Minh Nguyệt tiên tử, Dịch Chân, Bạch Liên, đều là tư sắc vô song.

Nhưng các nàng này cùng nữ tử trước mắt mà so sánh với, hình như thiếu một cái gì đó. Trước mắt nữ tử này, một thân phấn hồng lụa mỏng, trong nháy mắt đã câu dẫn cả người lẫn thú, khiến người ta muốn lập tức đem chiếm hữu.

Dương Lăng bất vi sở động, hắn tâm như bồ đề, thấy mỹ nữ như bạch cốt, trái lại lãnh đạm nói: "Hông Phấn Khô Lâu, ngươi thực sự là danh đúng với thực tế!"

Nguyên lai, bản thể nữ tử chính là Hồng Phấn Khô Lâu. Nàng vốn là thiên đình "Thần" chết đi khô lâu biến hóa mà thành, tu luyện ma đạo, cũng tới chân thánh Tương Ma Thần, thực lực mạnh mẽ.

Dương Lăng chân nhân chi nhãn, thoáng cái liền nhìn thấu bản chất của nàng. Tại trong mắt Dương Lăng, nàng cũng không phải là mỹ nhân, mà là một đống bạch cốt.

Nữ tử "Khanh khách" cười: "Ta thật là khô lâu, nhưng người thiên hạ, ai mà ngày sau sẽ không thay đổi thành khô lâu? Chỉ cần trong mắt thấy ta là mỹ nhân, vậy ta đó là mỹ nhân." Nàng cười khẽ, hướng Dương Lăng tới gần.

Dương Lăng ánh mắt phát lạnh: "Không biết tốt xấu!" Hai tay kết Hàng Ma Ấn, một cổ đại uy thế sản sinh, trong chư Thế Giới, phảng phất có một cổ hàng ma đại lực sản sinh, gia trì đến trên người Dương Lăng.

Hồng Phấn Khô Lâu biến sắc, trong mắt hiện ra sát ý: "Ngươi đây là không hiểu được phong tình!" Phất nhẹ tay ra, hé ra huyết bồn cự khẩu khổng lồ, xuất hiện tại đỉnh đầu Dương Lăng, hung hăng ập xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận