Thôn Thiên

Nhân lúc Đạo Uyển thành lập, Hoàng Đế năm mươi quốc gia, mỗi một thủ đô Dương Lăng có ba nghìn đệ tử. Những ... đệ tử này, đều trứ thư lập thuyết, bằng vào chính cảm ngộ, bách gia tranh ô, đều tự thành lập đạo thống của mình.

Thậm chí, rất nhiều người ly khai năm mươi quốc gia này, hướng tới Cửu Châu địa phương xa hơn, tuyên dương nhân đạo.

Mười lăm vạn đệ tử, đều là loại phi phàm, bọn họ phát huy ra lực lượng thật lớn. Dương Lăng, tổ sư truyền thụ nhân đạo, được tôn sùng là Chí Thánh Tiên Quân, bắt đầu ở các nơi Cửu Châu hưởng thụ đèn nhang.

Lúc này, trên Tu Di Sơn hiển hóa ra đệ nhị tôn ảnh tượng, cùng tượng Dương Lăng trong miếu thờ giống nhau như đúc, là Chí Thánh Tiên Quân ở bên ngoài.

Hình tượng này, chính là Dương Lăng một cái nguyện lực báo thân. Đồng dạng, trong Tu Di Sơn cũng có, cũng là nguyện lực báo thân. Ngày sau đợi Dương Lăng mở linh đài, nếu là hắn nguyện ý, có thể đem hai báo thân này chém làm hóa thân.

Trong Vạn Pháp Môn, không lâu sau Dương Lăng cảm ứng báo thân, Huyết Ảnh Đại Đế dựa theo ước định tới Vạn Pháp Môn, đây cũng có ý nghĩa, cùng Ma Vực chiến đấu bắt đầu rồi.

Lúc Huyết Ảnh Đại Đế đến đây, hành sự có chút điệu thấp, cực ít phát biểu kiến nghị. Hắn hôm nay đang ở Vạn Pháp Môn, tại địa bàn người khác, tự nhiên phải có chút thu liễm.

Vạn Pháp đại điện, chư thượng trưởng lão, đại trưởng lão tề tụ, Thái Dịch Môn, Phiêu Miểu tiên cung, cũng có Tiên Tôn tới rồi. Lúc này, trong toàn bộ đại điện, hội tụ một trăm năm mươi vị Tiên Tôn. Một trăm năm mươi vị Tiên Tôn này, là chủ lực chống lại Ma Vực.

Lần hội nghị này, là muốn thương nghị làm sao phản kích Ma Vực hữu hiệu, người người ai giữ ý nấy.

Lúc đó, có người nói: "Có thể chia làm nhiều bộ phận, phân tán công kích."

Lập tức có người đưa ra phản đối: "Trong Ma Vực có Nghiền Luân, một khi lạc vào, sẽ hãm thân trong đó."

"Nếu có loại biện pháp, có thể đem lực lượng mọi người đều tập trung lại, là hay nhất."

Mọi người tranh luận không ngớt, mỗi người đều có quan điểm riêng, lúc này, Thiên Ưng Tiên Tôn đột nhiên nói: "Bản nhân có luyện chế một bộ pháp khí, tên là Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp. Tháp này, có thể tập hợp toàn bộ lực lượng Tiên Tôn ở đây, phát huy ra uy lực lớn nhất."

Trầm Khắc nhãn tình sáng lên: "Nếu quả thực như vậy, thì Thiên Ưng trưởng lão lập được đại công!"

Thiên Ưng Tiên Tôn nói: "Bất quá, hiện nay Thủy Tinh Bảo Tháp còn chưa thành công." Hắn nhìn về phía Dương Lăng, "Việc này, cần Dương đạo hữu bang trợ."


Dương Lăng liệu định loại Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp này, nhất định cùng hạt châu trên đầu Thủy Tinh Giao có liên quan, nên hơi trầm ngâm, gật đầu nói: "Ta sẽ toàn lực phối hợp."

Trầm Khắc vui vẻ nói: "Vậy làm phiền nhị vị trưởng lão, thỉnh mau chóng làm thành."

Dương Lăng cũng muốn sớm biết, Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp này, rốt cuộc là bộ dáng gì, lập tức cùng Thiên Ưng Tiên Tôn, ly khai đại điện trước.

Đem Thiên Ưng Tiên Tôn thỉnh đến trong Cửu Dương Tháp, Dương Lăng cười nói: "Chớ không phải là cần cái loại hạt châu này?"

Thiên Ưng Tiên Tôn gật đầu: "Hạt châu trên đầu Giao, tên là ‘ Thủy Tinh Châu ’. Vốn, ta luyện chế ra Thủy Tinh Bảo Tháp, chỉ cần ba tầng, dùng để phòng thân. Nhưng hiện tại xem ra, cần phải đề thăng tới chín tầng, mới có thể chống đỡ Ma Vực."

"Nhưng luyện chế chín tầng Thủy Tinh Châu,số lượng hạt châu cần càng nhiều, chỉ có Dương trưởng lão mới có thể cung cấp."

Dương Lăng thẳng thắn hỏi: "Cần bao nhiêu Thủy Tinh Châu?"

"Chí ít mười ức mai."

"Được!" Dương Lăng lập tức đồng ý.

Bảo Bảo dùng Tử Vong Tuyệt Địa bồi dưỡng Thủy Tinh Giao, trong quá trình bồi dưỡng, tuyệt đại đa số Thủy Tinh Giao đều chết già. Thủy Tinh Giao chết đi, để lại đại lượng Thủy Tinh Châu, số lượng nhiều hơn mười ức, xuất ra mười ức viên, không tính là cái gì.

Thiên Ưng Tiên Tôn được mười ức Thủy Tinh Châu, liền tại trong Nhất Nguyên Cảnh luyện chế Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp. Tháp này, hoàn toàn do Thủy Tinh Châu luyện chế mà thành. Bởi vì tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng trước, vì thế quá trình luyện chế mười phần nhanh chóng, chỉ dùng ba ngày thời gian mà thôi.

Thiên Ưng Tiên Tôn dùng Thiên Nhất Chân Thủy hòa tan Thủy Tinh Châu, làm thành bảo tháp, lại dùng chân hỏa thiêu chế.

Bảo tháp vừa thành, phóng xạ ra tinh tinh quang lượng, chiếu khắp mười phương.

Dương Lăng khen: "Tuy không phải là Tiên Khí, nhưng phẩm chất kỳ lạ, là một kiện bảo bối!"

Thiên Ưng Tiên Tôn hướng Dương Lăng giải thích một hồi, Thủy Tinh Bảo Tháp này, có toàn bộ chín tầng, mỗi một tằng, đều thích hợp cho tu sĩ bất đồng đẳng cấp tiến vào chiếm giữ. Tầng thứ nhất, tiến vào chiếm giữ là cửu phẩm linh đài Tiên Tôn, tầng thứ hai tiến vào chiếm giữ là bát phẩm linh đài Tiên Tôn v…v...


Như vậy loại suy, tầng chín tiến vào chiếm giữ là nhất phẩm linh đài Tiên Tôn. Cuối cùng, tháp này đem một trăm năm mươi danh Tiên Tôn đều trang nhập trong đó, cùng phát huy lực lượng.

Bảo tháp vừa thành, hai người trở lại đại điện.

Mọi người vẫn chưa tán đi, cùng đợi bảo tháp hiện ra, chúng tu sĩ đều nói rất tốt.

Thiên Ưng Tiên Tôn cười nói: "Thỉnh chư vị đạo hữu nhập tháp, trắc thí (thử) uy lực bảo tháp!" Lập tức, hắn hướng mọi người giảng giải phương pháp khống chế.

Một trăm năm mươi vị Tiên Tôn, lục tục tiến nhập bảo tháp. Mỗi một tằng bảo tháp, đều bị ngăn thành không gian chắc chắn. Trong mỗi một không gian, đều huyền phù một quả hạt châu. Các vị Tiên Tôn, có thể ở đây thấy được tình huống bên ngoài, sau đó thông qua hạt châu phát huy uy lực Thủy Tinh Tháp.

Một trăm năm mươi danh Tiên Tôn, trong đó cửu phẩm linh đài chín người, bát phẩm linh đài bảy người, thất phẩm linh đài năm người, lục phẩm linh đài hai mươi người, ngũ phẩm linh đài ba mươi bảy người, tứ phẩm linh đài ba mươi chín người, tam phẩm linh đài mười tám người, nhị phẩm linh đài mười một người, nhất phẩm linh đài bảy người.

Một trăm năm mươi vị Tiên Tôn, tổng hợp lại linh đài lực vượt lên trên một trăm hai mươi ức đấu!

Thiên Ưng Tiên Tôn thống nhất điều hành, Thủy Tinh Bảo Tháp bay ra Vạn Pháp Thiên Cung, phóng lên cao. Tháp này vừa ra, uy thế kinh thiên động địa, đến chỗ nào, không gian tầng tầng sụp đổ.

Trên đỉnh Tháp, bắn ra một mảnh tinh quang, tinh quang nhất giảo, nát bấy không gian, hướng mười phương tràn đi ra ngoài.

"Tốt! Chỉ cần một phen diễn luyện, trong tháp này có thể xông vào Ma Vực!" Trầm Khắc mừng rỡ.

Dương Lăng vẫn chưa nhập tháp, hắn cùng với Huyết Ảnh Đại Đế tại bên dưới tham quan hoc tập.

Dương Lăng đột nhiên nói: "Huyết Ảnh, Huyết Ảnh chú linh của ngươi ác độc nhất, không bằng ngươi ta đi Ma Vực một phen?"

Huyết Ảnh Đại Đế thản nhiên nói: "Nếu như ngươi muốn đi, bản đại đế sẽ phụng bồi."

Cứ như vậy, Dương Lăng cùng Huyết Ảnh Đại Đế, độn tới Ma Vực. Hai người đều là đại năng giả, đến chỗ kết giới, trực tiếp phá kết giới, mạnh mẽ tiến nhập.


Trong Ma Vực, Ma Ảnh trọng trọng, Dương Lăng tế ra chín thanh Đại Lôi Âm Kiếm, kết thành kiếm trận. Kiếm trận phóng xạ ra hàng tỉ kim quang, đem Dương Lăng bao phủ trong đó, vạn ma bất xâm.

Còn Huyết Ảnh Đại Đế, phân hoá ra hàng tỉ Huyết Ảnh, mọi nơi trùng kích. Huyết Ảnh bốn phương tám hướng đánh về phía yêu ma quỷ quái, dưới một kích này, liền đem lực lượng yêu ma quỷ quái ép đến sạch sẽ, trở thành lực lượng Huyết Ảnh Đại Đế.

Mà Dương Lăng một bên, Đại Lôi Gian Kiếm Trận phóng xạ ra từng sợi kim quang, ngang dọc cắt phá, trong phương viên nghìn dặm, phàm yêu ma quỷ quái, tất cả đều bị giết.

Hai người làm ra đại động tĩnh, lập tức kinh động cường giả trong Ma Vực.

Hơn mười vị Ma thần xuất hiện, không nói hai lời, lập tức động thủ.

Huyết Ảnh Đại Đế cười lạnh một tiếng, chú linh phân thân cải biến phương hướng, hướng mười Ma thần công tới giết qua.

Đối mặt Huyết Ảnh chú linh, ngay cả Ma thần cũng kiêng kỵ, mười Ma thần đều né tránh.

Dương Lăng nhìn chuẩn thời cơ, huy động Hình Thiên Xích, hướng một vị Ma thần đánh qua.

Ma thần thân thể, đồng dạng mạnh mẽ, hơn nữa vị Ma thần này là Bất Động Tương Ma thần, ma lực cường hoành, không kém gì Dương Lăng. Ma thần này cuồng quát một tiếng, trong tay cầm một cây gậy, hướng Dương Lăng quét ngang qua.

Hình Thiên Xích cùng cây gậy này va cùng một chỗ, phát sinh ra tiếng nổ kinh thiên, Dương Lăng hơi nhoáng lên, Ma thần thì bị chấn đến thối lui cực xa, thần sắc giật mình.

Dương Lăng thoáng cái thấy được thực lực đối phương, cười nói: "Ăn của ta một thước!" Huy động Hình Thiên Xích, đổ ập xuống điên cuồng tấn công.

Hai người thực lực tương đương, Dương Lăng vũ kỹ bắt đầu phát huy tác dụng, mỗi một phân lực lượng, đều sản sinh lực sát thương lớn nhất.

"Leng keng đinh!"

Ma thần này cảm giác được Dương Lăng xuất thủ rất chuyên nghiệp, chưa kịp nghĩ qua là, trên đầu đã trúng một cái. Hình Thiên Xích, lực của một thước, khả sản sinh ra ba ức đấu đạo lực, đánh cho Ma thần này linh châu rung động, trong thất khổng phun ra ma hỏa.

Thừa dịp hắn đầu óc cháng váng, Dương Lăng phóng xuất Đại Nhật Phục Ma Tháp, trong tháp phóng xạ ra hàng tỉ quang hoa, thoáng cái định trụ đối phương. Mượn Đại Nhật Phục Ma Tháp, Dương Lăng ngạnh kháng đem Ma thần này thu hút trong Kim Quang.

Ma thần còn lại trốn tránh Huyết Ảnh chú linh, thấy Dương Lăng hung hoành như vậy, giật nảy mình, lập tức bỏ chạy.

Dương Lăng thu Đại Nhật Phục Ma Tháp, quát to: "Đi!" Lần này tiến nhập Ma Vực, chỉ bất quá là tiểu thí thân thủ (thử bản lãnh), không thể ở lâu.


Huyết Ảnh Đại Đế cũng biết, nhân vật trong Ma Vực lợi hại, chỉ sợ cũng sắp xuất hiện, cùng Dương Lăng rời khỏi Ma Vực.

Phản hồi Vạn Pháp Môn, trong Thủy Tinh Bảo Tháp còn đang diễn luyện, Dương Lăng tiến nhập Nhất Nguyên Cảnh, đi thu thập tên Ma thần Bất Động Tương kia. Bất Động Tương Ma thần, ước chừng đẳng cấp là tứ phẩm linh đài Tiên Tôn.

Ma thần này bị nhốt trong Kim Quang, không ngừng chửi bậy, Dương Lăng cũng mặc kệ hắn.

Kim Quang ngưng tụ ra một tòa đại điện, trong đại điện, Đế Tà cùng ba vị phu nhân hắn ở lại trong đó. Bất quá một đoạn thời gian này, Nguyệt Vô Tâm cùng Tiểu Ngư vẫn ở lại trong đại điện.

Cũng không phải Nguyệt Vô Tâm không muốn ly khai Kim Quang, mà là nàng một mực cùng Đế Tà cùng nhau nghiên cứu phương pháp luyện phách. Nguyệt Vô Tâm, muốn mượn chú lực trợ giúp, tiến thêm một bước tăng cường hiệu quả luyện phách.

Đế Tà là tổ tông chú linh, tinh thông đạo này, cho Nguyệt Vô Tâm rất nhiều linh cảm.

Kim quang đang luyện Ma thần, Đế Tà Đồng tử bỗng nhiên chạy tới, kêu lên: "Lão gia, đừng nên giết hắn, giữ lại có hữu dụng!"

Kim Quang vừa thu lại, Dương Lăng kỳ quái hỏi: "Có ích lợi gì?"

Đế Tà Đồng tử cười nói: "Thỉnh lão gia nhập điện nói chuyện."

Kim Quang ngưng tụ thành thân hình Dương Lăng, tiến nhập trong đại điện. Nguyệt Vô Tâm chào đón, đầy mặt vui mừng: "Dương đạo hữu, Vô Tâm mấy năm nay tìm hiểu, rốt cục tạo ra một loại luyện phách thuật mới!"

Dương Lăng tinh thần thật tốt, tinh tế nghe nàng nói.

Nguyệt Vô Tâm kết hợp chú thuật, cùng luyện phách thuật dung hợp cùng một chỗ, linh cảm của nàng phát ra từ nơi Huyết Tổ.

Nguyệt Vô Tâm tạo ra luyện phách thuật, mượn cổ chú, có thể càng tiện lợi mà khống chế phách thể. Mới vừa rồi đế cổ thấy Dương Lăng bắt giữ một vị Bất Động Tương Ma thần, liền đem thực nghiệm có một chút hiệu quả.

Dương Lăng nói Ma thần này luyện ra, cũng không nhiều lắm đan dược, vì vậy thẳng thắn mà đáp ứng, hắn cũng không hỏi quá nhiều, để Đế Tà cùng Vô Tâm làm thử nghiệm.

Trong ba ngày đó, Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp đã diễn luyện thuần thục. Tháp này, có thể phát sinh ra thủy tinh sát quang, đối mặt loại sát quang này, nhất phẩm linh đài Tiên Tôn cũng ăn không tiêu, uy lực không phải chuyện đùa.

Có thể nói, Thập Phương Thủy Tinh Tháp uy lực, mặc dù mạnh mẽ không bằng sát tinh ngày trước, nhưng là cũng đủ làm cho kinh hồn táng đảm.

Lúc Thủy Tinh Bảo Tháp thành tựu, Thái Huyền Môn nhất phương, lại đang cùng ma đầu trong Ma Vực đại chiến. Hai trăm bốn mươi vị Ma thần, nhảy vào Ma Vực, cư nhiên đánh sào huyệt của Thái Huyền Môn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận