Thôn Thiên

"Ngũ Uẩn Ma Thần" cùng Lôi Đình Ma Thần nói bóng nói gió, mất rất nhiều công phu, "Phá Ngọc Tiên Tôn" mới ngẫu nhiên nói lên: "Nếu muốn đối phó với Ma Vực, cũng chỉ có thi triển vô thượng sát khí."

"Ngũ Uẩn Ma Thần" cười nói: "Nghe đồn Thái Huyền Môn Hoa Mị Tiên Tôn, trong tay có Trấn Ma Thung, có thể trấn áp Ma Thần, có việc này chứ?"

"Phá Ngọc Tiên Tôn" thần sắc giật mình: "Ngươi từ chỗ nào mà biết được?"

Cứ như vậy như vậy, Dương Lăng lại một phen thiết kế, chung cuộc khiến "Phá Ngọc Tiên Tôn" nói ra tình hình thực tế, hắn thở dài một tiếng: "Xem ra nhị vị sớm được tin tức, chỉ là hiện nay, Thái Huyền Môn không tìm được cơ hội nhiếp ma, Đại Nhật Diệt Ma Tháp cách xuất thế còn sớm."

Trong nói chuyện, Dương Lăng âm thầm dùng ký ức tinh thạch đem quá trình ghi lại, chuẩn bị mang về Ma Vực, giao cho Cổ Di Ma Thần. Lúc này, nghe "Ngũ Uẩn Ma Thần" nói ra "Tình hình thực tế" .

Toàn bộ quá trình, Dương Lăng đều lừa Lôi Đình Ma Thần, mà lúc đó, hắn âm thầm vận chuyển Đại Thế Đạo, đã đem Phá Ngọc Tiên Tôn thu phục.

Vừa nói chuyện vừa ăn uống một ngày đêm, "Phá Ngọc Tiên Tôn" cáo từ rời đi.

Ra khỏi Mật Ma Tông, Dương Lăng phóng ra Phá Ngọc Tiên Tôn, khiến hắn phản hồi trở lại Thái Huyền Môn. Phá Ngọc Tiên Tôn đã bị Dương Lăng thu phục, phụng Dương Lăng làm chủ, ngày sau, Dương Lăng cũng sẽ biết được một ít tin tức Thái Huyền Môn.

Mà trong Mật Ma Tông, "Ngũ Uẩn Ma Thần" cũng từ biệt Lôi Đình Ma Thần, phản hồi Ma Vực.

Dương Lăng diễn ra trận tuyến này, mục đích cuối cùng chính là muốn được một cái kết quả, đó chính là Thái Huyền Môn đang tổ hợp Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Chỉ cần tin tức này được "Chứng thực" là thật, Cổ Di Ma Thần tất nhiên sẽ vạn phần kiêng kỵ.

Phải biết, Diệt Ma Tháp này được gọi là Ma Thần chung kết sát khí, trong Ma Vực làm sao mà an tâm?

Cùng trong Dương Lăng dự liệu là như nhau, khi hắn trở lại Ma Vực, đem ký ức tinh thạch giao cho Cổ Di Ma Thần, vị Ma Thần này sắc mặt đại biến: "Thái Huyền Môn! Thực sự là dã tâm thật lớn!" Lập tức quát to, "Gọi chư vị Ma Thần đến đây, bản thống lĩnh có sự tình trọng đại muốn tuyên bố!"

Mệnh lệnh truyền xuống phía dưới, bốn phương tám hướng, Ma Thần trong thập-địa Ma Vực, đều xuất hiện. Dương Lăng thậm chí thấy được, bảy vị Ma Thần đi tới kiếp cảnh, cũng đều trình diện. Bất quá, bảy vị Ma Thần địa vị cao cả, đều có chỗ ngồi, Ma Thần còn lại thì đứng ở phía dưới.


Cổ Di Ma Thần trầm giọng nói: "Vừa được tin tức, Thái Huyền Môn đã tập họp Đại Nhật Phục Ma Tháp, Đại Lôi Âm Kiếm, Niết Bàn Tâm Đăng, Trấn Ma Thung, chỉ thiếu tối hậu Nhiếp Ma Xá Lợi, là có thể cấu thành Diệt Ma Tháp! Một khi Diệt Ma Tháp được sản sinh, Ma Vực chắc chắn sẽ tiêu vong!"

Lời vừa nói ra, chúng ma đều biến sắc, một vị Vô Hình Tương Ma Thần cả giận nói: "Thái Huyền Môn lẽ nào muốn cùng Ma Vực ta không chết không ngớt! Nếu bọn họ tuyệt hậu như vậy, vậy giết lên tới cửa luôn, san bằng Thái Huyền Môn!"

Cổ Di Ma Thần: "Trước định ra kế hoạch, lúc này phải sửa chữa! Phương hướng chủ công, sửa làm Thái Huyền Môn!"

Mọi người đối với Thái Huyền Môn Diệt Ma Tháp, vạn phần kiêng kỵ, cư nhiên không một ai phản đối, đều cho rằng hẳn là nên đánh Thái Huyền Môn.

Sau một phen an bài, Cổ Di Ma Thần lại nói: "Ngũ Uẩn Ma Thần sưu tập tình báo, lập hạ đại công. Mà một lần trước đây, cũng là Ngũ Uẩn dụ ra chín vị Thái Huyền Môn Tiên Tôn để giết. Bởi vậy, bản thống lĩnh quyết định để hắn đảm nhiệm chức Phó thống lĩnh."

Cổ Di Ma Thần nói, chính là mệnh lệnh, không một ai phản đối.

"Nếu như thế, Ngũ Uẩn Ma Thần ngày sau chưởng quản Xích Huyết Địa!"

"Cái gì? Để Ngũ Uẩn chưởng quản Xích Huyết Địa!" Một vị Vô Hình Tương Ma Thần đứng lên, "Làm Phó thống lĩnh thì có thể, về phần chưởng quản Xích Huyết Địa, Cổ Di ngươi quá lộng quyền rồi!"

Một vị Ma Thần, sinh trong Xích Huyết Địa, tự nhiên không muốn sào huyệt của mình có người quản.

Dương Lăng lại biết, đây là một cái cơ hội tốt để hắn tại Ma Vực phát triển thế lực, lập tức chắp tay thi lễ, cười nói: "Tiểu ma tuy là Phó thống lĩnh, nhưng đạt giả vi tôn, ngày sau Ma Thần có gì phân phó, không dám chối từ."

Dương Lăng nói rỏ cho thấy, ngày sau hắn mặc dù quản lý Xích Huyết Địa, nhưng lại phải nghe theo cấp trên.

Vị Ma Thần này cười lạnh một tiếng: "Mặc kệ thế nào, Xích Huyết Địa không cần Phó thống lĩnh!"

Cổ Di Ma Thần sắc mặt hơi trầm xuống: "Huyễn Huyết! Ngươi sớm muộn gì phải đi Ma Vực cửu thiên, hà tất chiếm lấy Xích Huyết Địa không tha? Ngươi nếu đáp ứng, bản thống lĩnh có thể đồng ý, tặng ngươi một cân ‘ Nguyên Thủy Ma Huyết ’, thế nào?"


Huyễn Huyết Ma Thần vốn có thái độ cường ngạnh, nhưng vừa nghe Cổ Di tặng Nguyên Thủy Ma Huyết, nhất thời nhãn tình sáng lên, cười nói: "Cổ Di, ngươi có thật không bỏ được, được! Ta đồng ý!"

Cổ Di Ma Thần "Ha ha" cười, đối với Dương Lăng nói: "Ngũ Uẩn, ngươi cầm thủ lệnh của bản thống lĩnh, tùy thời đều có thể đi tới Xích Huyết Địa tiếp quản tất cả."

Dương Lăng cũng nghĩ không ra, Cổ Di Ma Thần lại đem Xích Huyết Địa giao cho hắn quản. Ma Vực thập-địa, Xích Huyết diện tích rất rộng, bên trong có vô tận ma vật.

"Đã như vậy, vậy là lợi dụng tốt lần này cơ hội này. Ngày sau Cửu Châu tình thế phức tạp, ta cái Phó thống lĩnh này, cũng có khả năng trong Ma Vực nói mấy câu."

Suy nghĩ một hồi, Dương Lăng tạ ơn quáa Cổ Di Ma Thần.

Cuối cùng, Ma Vực quyết định trước tiên đối với Thái Huyền Môn hạ thủ, Dương Lăng mục đích đã đạt được.

Trong Ma Vực ở lại một ngày, Dương Lăng hướng Cổ Di biểu thị, nguyện ý tiếp tục trở lại Cửu Châu tìm hiểu tin tức, Cổ Di vui vẻ đồng ý, phóng hắn ra Ma Vực.

Vừa ra Ma Vực, Dương Lăng lập tức trở về Vạn Pháp Môn, bởi vì ngày mai là thời gian cùng "Thiên Huyền Minh" trao đổi cộng đồng kháng cự Ma Vực. Cùng ngày sớm làm chuẩn bị, ngày thứ hai, Dương Lăng cùng Tây Môn Cực, đi tới Đông Hải Chi Lan Đảo.

Trên Chi Lan Đảo, vốn có một vị Chi Lan Tiên Tôn, được gọi là Tu Chân Giới đệ nhất mỹ nam tử. Nhưng dưới đại kiếp nạn, mỹ nam tử cũng không thể bảo mệnh, hắn cách đây không lâu ngã xuống, Chi Lan Đảo thoáng cái cũng thành nơi không có chủ.

Lúc Dương Lăng, Tây Môn Cực đến trên đảo, Phiêu Miểu Tiên Cung, Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn v…v…, cũng đều phái sứ giả đến. Trong đó, Phiêu Miểu Tiên Cung phái tới chính là một nữ tử dung mạo tuyệt đẹp, cư nhiên là nhất phẩm linh đài tu vi.

Bất quá, Dương Lăng vừa nhìn thấy nàng, đã biết nàng là Phiêu Miểu Tiên Tôn. Song phương gặp mặt, Dương Lăng chỉ là khẽ gật đầu, liền đi bắt chuyện với những người khác.

Thái Dịch Môn, là Thiên Nhất Tiên Tôn, Thái Hư Môn tới là Gia Cát Cảnh. Ngoài ra, bốn môn phái còn lại, cũng có một vị thượng trưởng lão đến đây.


Bên Vệ Đạo Minh, tổng cộng có chín người.

Một ... mặt khác, Thiên Huyền Minh cũng có chín vị, người dẫn đầu, cư nhiên là Bạch Dật Phi! Phía sau Bạch Dật Phi, có Huyết Ảnh Đại Đế, Thiên Chú Thần Tôn, Hoa Mị, cùng với Bạch Chấn Thanh, Bạch Triển Hùng, ba vị trưởng lão Thái Huyền Môn.

Dương Lăng cùng Bạch gia mấy huynh đệ, đều có cừu oán, vừa thấy hắn xuất hiện, Bạch Chấn Thanh mấy người đều không che giấu chút nào mặt lộ sát khí.

Dương Lăng thì thoải mái mà đi lên trước, cười nói: "Mấy vị, đã lâu không gặp!"

Bạch Chấn Thanh, ngày trước là lục phẩm linh đài, hôm nay đã thành tựu ngũ phẩm linh đài. Bạch Triển Hùng, lục phẩm linh đài. Bạch Dật Phi cũng có tiến bộ, cư nhiên đã tứ phẩm linh đài rồi, có trên ức đấu linh đài lực.

Người chủ trì lần trao đổi này, là Bạch Dật Phi, hắn cười lạnh một tiếng: "Dương Lăng, ngươi có thể sống tới ngày nay, thực sự là một kỳ tích."

Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu: "Bạch Dật Phi, ngươi có thể sống quá lần đại kiếp nạn này, đồng dạng cũng là một kỳ tích."

Bạch Dật Phi "Hanh" một tiếng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lăng, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng cừu hận. Hắn cũng không phải người mù, nhìn ra Dương Lăng quả nhiên giống như trong đồn đãi, đả thông được thần hóa huyền khiếu!

Thần hóa huyền khiếu a, ngày trước ngay cả phụ thân hắn Bạch Hưng cũng không có thể đả thông, hắn cư nhiên đả thông được!

Bạch Dật Phi không muốn tin tưởng đây là sự thực, cứ như vậy tiếp tục, muốn giết chết cái người này, càng ngày càng khó a!

"Dương Lăng! Ngươi không có tư cách cùng ta đàm phán!" Bạch Dật Phi nghiêng mặt đi, "Vệ Đạo Minh phải thay đổi người!"

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Ngươi nếu không đàm phán, chúng ta lập tức liền đi. Bất quá, Bạch Dật Phi, ta mới vừa nhận tin tức, Ma Vực chủ công kế tiếp sẽ ở Thái Huyền Môn." Nói xong, hắn vung tay lên, "Chư vị đạo hữu, xin theo ta quay về Vạn Pháp Môn chè chén rượu ngon!"

Dương Lăng lời kia vừa thốt ra, Bạch Dật Phi liền biến sắc, hắn đến đây không phải cùng người ta đấu khí, mà là vì cấp cho Thiên Huyền Minh tranh thủ lợi ích. Cho nên Dương Lăng vừa đi, hắn ngược lại luống cuống, quát to: "Dương Lăng!"

Dương Lăng xoay người, cười nói: "Thế nào, ngươi đã quyết định cùng ta nói chuyện sao?"

Bạch Dật Phi thản nhiên nói: "Ma Vực dã tâm cực lớn, nếu song phương không hợp tác, đều phải gặp tổn thất trọng đại."


Dương Lăng gật đầu: "Xem ra ngươi còn không đến nỗi ngu xuẫn, được rồi, ta đàm phán với ngươi!"

Phía dưới, có một tòa Chi Lan tiên phủ, mọi người tiến nhập trong phủ, Dương Lăng cùng Bạch Dật Phi mặt đối mặt ngồi xuống. Phía sau song phương, các nhân vật đều đứng.

Dương Lăng đi thẳng vào vấn đề: "Vì lần này trao đổi nên gặp mặt, cũng bởi vì Vệ Đạo Minh cùng Thiên Huyền Minh hiện nay có cùng địch nhân, đó chính là Ma Vực. Trọng điểm lần này trao đổi, cũng là làm sao đối kháng với Ma Vực."

Bạch Dật Phi lập tức nói: "Đối phó Ma Vực, phải thống nhất chỉ huy, lúc này mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Thiên Huyền Minh cho rằng, Vệ Đạo Minh hẳn là toàn lực nghe lệnh Thiên Huyền Minh!"

Bạch Dật Phi này, hành sự luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, hôm nay cư nhiên vẫn là ngữ khí như vậy, Dương Lăng liên tục cười nhạt, đợi hắn nói xong, chỉ nói một câu: "Vệ Đạo Minh không phục tòng bất luận cái thế lực gì! Không có điểm này, đàm phán tất sẽ không thành!"

Dương Lăng nói lời cự tuyệt, Bạch Dật Phi cả giận nói: "Không đàm phán? Một mình ngươi là có thể đại biểu cho Vệ Đạo Minh sao?"

Phiêu Miểu Tiên Tôn Lãnh U U thanh âm vang lên: "Phiêu Miểu Tiên Cung phục tòng chủ trương của Dương đạo hữu."

"Thái Dịch Môn cũng thế!" Thiên Nhất Tiên Tôn mở miệng.

Lục tục, các môn phái đều biểu đạt ra đồng dạng quan điểm, Dương Lăng cười hỏi Bạch Dật Phi: "Thế nào? Ngươi nếu không muốn đàm phán, tất sẽ không nên lãng phí thời gian."

Dương Lăng chiếm được tin tức, Ma Vực người thứ nhất muốn đánh chính là Thái Huyền Môn, vì thế hắn không chút nào nóng nảy, dù là không hợp tác, Vạn Pháp Môn cũng sẽ không tổn thất.

Bạch Dật Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể đem Dương Lăng làm thế nào được, hắn hít vào một hơi, trầm giọng nói: "Mới vừa rồi ngươi nói, Ma Vực chủ công là Thái Huyền Môn? Tin tức này, từ chỗ nào mà có được?"

Dương Lăng nói: "Ngươi cũng biết, ta tu luyện Tự Ma Kinh, tại trong Ma Vực có nhãn tuyến. Nếu là không tin, các ngươi cũng có thể đi điều tra xong ta bàn lại."

Bạch Dật Phi trong lòng căng thẳng, nếu là Ma Vực đánh tới Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng một hồi đại chiến, tử thương là khó tránh khỏi. Một cửa Kiếp cảnh, Thiên Ngoại Thiên tổn thất thảm trọng, ngay cả phân thân Bạch Hưng cũng ngã xuống, vô luận như thế nào cũng không có thể để tổn thất cái gì thêm.

"Bạch Dật Phi, xem ra ngươi ngay cả tình huống cũng không có hiểu rõ, lại muốn cùng ta trao đổi." Dương Lăng lắc đầu, "Cho các ngươi ba ngày thời gian, hảo hảo điều tra rõ ràng, trở lại trao đổi cũng không muộn."

Bạch Dật Phi trong lòng căm tức, Thiên Ngoại Thiên cũng không phải không nhận được tin tức. Thế nhưng cái tin tức kia cũng không phải là như vậy, Ma Vực rõ ràng là muốn chủ công Vạn Pháp Môn, Dương Lăng thế nào lại nói chủ công là Thái Huyền Môn? Lẽ nào hắn đang nói dối?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận