Thôn Thiên

Nhân Hoàng Ấn hướng quang ảnh trên tiếp xúc, nhất thời, trong minh minh, thập phương trên dưới, một cổ nhân đạo số mệnh hàng lâm xuống, gia trì trên người Sở Anh. Nhân Hoàng Ấn diệu dụng chính là như vậy, đem nhân đạo số mệnh, tập trung trên thân một người.

Dương Lăng thu lại đại ấn, không trung trống rỗng xuất hiện một đạo phù chiếu, trên đó con dấu Nhân Hoàng đại ấn. Phù chiếu này, rơi vào tay Sở Anh.

Sở Anh thần tình kích động, hai tay nâng lên phù chiếu, tiến lên quỳ lạy: "Đa tạ tiên sư!"

"Hôm nay, phong ngươi làm Thanh Hoa Hoàng Đế, trọn đời hưng thịnh!" Dứt lời, Dương Lăng thu Nhân Hoàng Ấn, cước đạp ngũ thải quang hoa, lên không bay đi.

"Cung tống tiên sư!" Sở Anh cùng văn võ bá quan, ra điện tiễn đưa.

Thanh Hoa Quốc, có nhân khẩu trăm ức, lúc Sở Anh đăng cơ, quốc thái dân an, nghỉ ngơi dưỡng sức, rất nhanh phồn vinh trở lại. Sở Anh nhớ ơn Dương Lăng, lệnh các nơi tu kiến đạo quan, cung phụng bài vị Dương Lăng.

Phàm thấy chỗ đạo quan, trên đề "Tiên Quân Quan ", Dương Lăng được tôn sùng là "Chí Thánh Tiên Quân ", đèn nhang không ngừng.

Trong ba tháng thời gian, Dương Lăng cũng không phải là chỉ khô tọa trong quân, hắn quan sát nhân gian bách thái, sát nhân tâm cơ biến đổi, phóng thế tình đời dân dã, kết hợp nhân đạo diệu nghệ, trong lòng dần có điều cảm ngộ.

Lại qua ba tháng, Dương Lăng lại sắc phong bốn mươi chín vị quốc đế. Năm mươi nước, lãnh thổ quốc gia tương liên, ngang dọc mười vạn dặm, ở giữa bách tính, đều cung phụng "Chí Thánh Tiên quân Dương Lăng" .

Một hôm, Dương Lăng đốn ngộ nhân đạo, thi triển tiên gia thủ đoạn, ở Huyền Vũ Quốc thành lập đạo uyển, tên là "Nhân Đạo Uyển" . Đạo uyển này, chiêm địa mười vạn mẫu, đền đài vô số. Dương Lăng vừa phát sinh chiếu văn, Hoàng Đế năm mươi quốc gia, đều phụng mệnh hành sự.

Trước lấy hiền lương chi sĩ thông minh trong nước, mỗi quốc gia ba nghìn người, thêm mười lăm vạn học sinh, đi tới Nhân Đạo Uyển nghe kinh.

Mỗi học sinh nghe kinh, mỗi người đều có một gian nhã thất, ngày ngày cung ứng mỹ thực. Mỗi thời khắc nhất định, liền có một thanh âm, rõ ràng lọt vào tai, giảng giải ảo diệu nhân đạo.

Người đến đây nghe kinh, đều là thông minh chi sĩ, lúc Dương Lăng giảng đạo, lại thi triển ra tiên gia thủ đoạn, " Ngôn Xuất Pháp Tùy ", có thể khiến người người đều ngầm hiểu.

*( Ngôn xuất pháp tùy: Nói và làm đi đôi ND)


Tuyên kinh ba tháng có thừa, ngày hôm đó, Dương Lăng đột nhiên nói: "Thiên, địa, nhân, gọi là tam tài, các hữu kỳ đạo, hôm nay bản tiên sư truyền thụ nhân đạo đại pháp, chư học sinh nên ghi nhớ vào tâm, rồi đem nó phát dương quang đại!"

Dứt lời, một đạo tường quang trùng thiên bay ra, Dương Lăng ngồi trên Hắc Kỳ Lân, ly khai Nhân Đạo Uyển.

Dương Lăng sáng lập ra Nhân Đạo Uyển, sau này trở thành địa vực thần thánh nhất Cửu Châu, địa vị một ngày so với một ngày càng cao, kéo dài không dứt, lịch đại đều có sản sinh thánh hiền, giáo hóa Cửu Châu.

Mà Dương Lăng, cũng được Cửu Châu bách tính tôn là "Chí Thánh Tiên quân ", vĩnh hưởng đèn nhang.

Dương Lăng cuối cùng trong một năm, rốt cục thành lập được nhân đạo, liền phản hồi Vạn Pháp Môn.

Một năm thời gian, Cửu Châu gió êm sóng lặng, chuyện tình duy nhất đáng chú ý, đó là Ma Vực kết giới bắt đầu trắng trợn mở rộng. ra chung quanh Thiên Nguyên Châu, Cửu Châu, Linh Châu, Doanh Châu, bốn bề uy hiếp.

Dương Lăng hồi môn không lâu, Trầm Khắc mời dự họp hội nghị một lần.

Nguyên lai nữa tháng trước, Thiên Huyền Minh đưa tới thiệp mời, biểu thị nguyện cùng Vệ Đạo Minh hợp tác, cộng đồng chống lại Ma Vực xâm lấn.

Trầm Khắc nói: "Hiện nay mà nói, mối họa lớn nhất là Ma Vực, trong Ma Vực có Vô Thượng Niễn Luân, ngay cả Thái Huyền Môn sát tinh cũng chiếm không được tiện nghi. Hôm nay Ma Vực điên cuồng mở rộng, đã bắt đầu xâm phạm lợi ích Vạn Pháp Môn."

"Bản chưởng giáo đã cùng với bảy phái thương nghị, quyết định phái sứ giả, đại biểu Vệ Đạo Minh cùng Thiên Huyền Minh thương nghị việc chống lại Ma Vực." Trầm Khắc nói xong, quét nhìn mọi người hỏi, "Chư vị cho rằng, người phương nào đi tới thích hợp?"

Một vị đại hộ pháp nói: "Thương nghị địa điểm, là trên Đông Hải đảo Chi Lan, Thiên Huyền Minh cũng sẽ phái người đi tới. Chuyến này, chủ yếu thương nghị việc làm sao phối hợp đánh Ma Vực."

Một vị thượng trưởng lão nói: "Dương trưởng lão cùng Tây Môn trưởng lão, đều là lựa chọn thích hợp, ta kiến nghị, để nhị vị trưởng lão đi tới trước."

Trầm Khắc nhìn về phía Dương Lăng cùng Tây Môn Cực: "Nhị vị nghĩ như thế nào?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Ta có thể đi tới đó."


Tây Môn Cực cười nói: "Dương huynh đã đáp ứng rồi, ta há có thể không sao?"

Trầm Khắc gật đầu: "Đã như vậy, thỉnh nhị vị trưởng lão sớm chuẩn bị, ba ngày sau đi tới Chi Lan đảo."

Chư trưởng lão sau khi rời khỏi, Dương Lăng cùng Tây Môn Cực được Trầm Khắc lưu lại, hắn thần tình có chút ngưng trọng: "Phương hướng Ma Vực mở rộng, chủ yếu có hai hướng, một là phương vị Vạn Pháp Môn, một là phương vị Thái Huyền Môn. Hiện nay xem ra, bên ta đã bị áp lực lớn nhất. Vì thế lần này trao đổi, nhất định phải khiến Thiên Huyền Minh đáp ứng sóng vai chống lại, mà không phải là các chuyện khác."

Dương Lăng vừa nghe, liền biết ý tứ Trầm Khắc, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng: "Muốn cho Thiên Huyền Minh sóng vai kháng địch, sợ rằng không dễ dàng. Thiên Huyền Minh một bên, tối đa nguyện ý chia sẻ áp lực phương hướng Ma Vực - Cửu Châu."

Trầm Khắc có phong phạm đứng đầu, rất có trí tuệ chỉ điểm giang sơn, cười nói: "Muốn cho Thiên Huyền Minh xuất lực nhiều, cũng không nhất định để cho bọn họ đứng về phía Vạn Pháp Môn chống lại Ma Vực."

Dương Lăng vừa nghe, liền biết ý tứ của hắn, Trầm Khắc là muốn để Dương Lăng nghĩ một cái biện pháp, có thể khiến Ma Vực đem lực chú ý đều tập trung đến Thiên Huyền Minh , từ đó giảm bớt áp lực bên Vệ Đạo Minh này.

Suy nghĩ một chút, Dương Lăng nói: "Được, việc này do ta sắp xếp."

Hội nghị kết thúc, Dương Lăng ngay cả Cửu Dương Tháp cũng không quay về, trực tiếp đi tới Ma Vực. Trước khi làm việc, hắn phải rõ ràng tình huống Ma Vực lúc này.

Dương Lăng trong tay, còn giữ Thiên Ma Lệnh, đơn giản liền tiến nhập Ma Vực, biến hóa thành hình dạng Ngũ Uẩn Ma Thần.

Hắn đầu tiên tìm Khô Lâu Ma Thần, Vô Gian Ma Thần, Lữ Hiển, đem ba người gọi ra bên ngoài, hỏi tình huống gần đây của Ma Vực.

Lúc này, Khô Lâu Ma Thần nói: "Hồi bẫm gia gia, hôm nay Ma Vực đang chuẩn bị đánh Vạn Pháp Môn, chậm thì ba năm, lâu thì năm năm, sẽ tiến hành toàn diện tiến công."

Dương Lăng vừa nghe vậy, lấy làm kinh hãi, hắn bốc lên một hồi tư tự, chợt hỏi: "Một đoạn thời gian gần đây, Cổ Di Ma Thần có hỏi qua ta không?"

Khô Lâu Ma Thần liền cười một tiếng: "Cũng có hỏi qua, nhưng ta nói với Cổ Di, gia gia gần đây bế quan, không thể ra được."


Dương Lăng gật đầu: "Ta bây giờ tới chỗ Cổ Di một chuyến!"

Ngũ Uẩn Ma Thần khởi lên ma vân khắp bầu trời, xuất hiện tại trước đại điện. Lưỡng tôn Ma Thần chào đón, thấy Dương Lăng đưa ra Thiên Ma Lệnh, liền để hắn vào trong điện.

Vào đại điện, ảnh tượng Cổ Di Ma Thần hiển hiện ra: "Ngũ Uẩn Ma Thần, ngươi một lần bế quan, thực lực tăng trưởng lên mấy lần, thật đáng mừng." Dương Lăng hiện nay biểu diễn ra thực lực, tương đương với Ma Thần cửu tương bất động Ma Thần tương, cùng cấp với tứ phẩm linh đài Tiên Tôn.

Dương Lăng trầm giọng nói: "Tiểu ma đến đây, là có việc trọng đại bẩm báo!"

"Nga? Chuyện gì?" Một lần đó, Dương Lăng đưa tới người Thái Huyền Môn, đánh chết chín vị Tiên Tôn, lập được đại công, Cổ Di Ma Thần đối với hắn ấn tượng không tệ, trong giọng nói cực kỳ coi trọng.

Dương Lăng nói: "Tiểu ma nghe nói, Ma Vực gần đánh Vạn Pháp Môn, có việc này hay không?" Cổ Di Ma Thần cười nói: "Thế nào, ngươi thấy không thích hợp sao?"

Dương Lăng: "Tiểu ma ngu dốt, không rõ Ma Thần vì sao lại tuyển trạch làm việc này."

Cổ Di Ma Thần trầm ngâm nói: "Nói cho ngươi nghe cũng không sao, mượn ‘ Hóa Nhân Duyên Tán ’ che đậy lực lượng nghiêm phạt, phái mật thám đi tới Cửu Châu tìm hiểu tin tức. Kết quả biết được, hôm nay Vạn Pháp Môn là hạch tâm Vệ Đạo Minh, liên hợp thất đại môn phái còn lại, cộng đồng chống lại Ma Vực."

"Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên, cũng kết thành liên minh. Dưới tình huống này, Ma Vực phải sớm hạ thủ, đánh tan mấy liên minh này. So sánh với mà nói, Vạn Pháp Môn càng dễ đột phá, vì thế bản Ma Thần tuyển trạch Vạn Pháp Môn."

Dương Lăng gật đầu: "Ma Thần nói, rất có đạo lý, bất quá, tiểu ma lại biết một ít bí mật."

Cổ Di Ma Thần rất hứng thú, nói rằng: "Ngươi có thể tự do tới Cửu Châu, không giống chúng ta, còn phải mượn ‘ Hóa Nhân Duyên Tán ’. Được, ngươi biết cái gì, nói cho bản Ma Thần nghe thử."

Dương Lăng: "Vâng, tiểu ma biết, trong Vạn Pháp Môn có bốn mươi tám tôn Thiên Tiên khôi lỗi. Thiên Tiên khôi lỗi này, có thể kết thành một tọa đại trận. Vốn, có những khôi lỗi này, Vạn Pháp Môn cũng không phải là đối thủ Ma Vực. Nhưng Vạn Pháp Môn này còn có gì đó càng đáng sợ, gọi là Thiên Tiên thủ hộ."

"Thiên Tiên thủ hộ?" Hiển nhiên, Cổ Di Ma Thần cũng không biết việc này, thanh âm hắn có vài phần trầm trọng.

"Thiên Tiên thủ hộ, mượn bốn mươi tám Thiên Tiên khôi lỗi, bày Thiên Tiên phòng ngự đại trận, coi như là đem thiên ma kết giới đẩy tới, cũng không có khả năng công phá kết giới. Đó là thứ nhất."

"Tiếp tục nói." Cổ Di Ma Thần nói.

"Theo như Ma Thần nói, Thái Huyền Môn thực lực còn trên cả Vạn Pháp Môn. Gần đây, Thái Huyền Môn sưu tập Đại Nhật Phục Ma Tháp, Trấn Ma Thung v…v…, muốn làm ra Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Tháp này, chính là đối phó với chung cực sát khí của Ma Vực, một khi thành công, không người có thể may mắn tránh khỏi!"


Cổ Di Ma Thần rốt cục động dung: "Ngươi nói cái gì? Đại Nhật Diệt Ma Tháp! Thái Huyền Môn đang động thủ sao?"

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Không sai, tin tức này là thiên chân vạn xác. Ngày trước, Cửu Châu chưa nhất thống, Thái Huyền Môn đã phái người đi tới Thiên Nguyên Châu tìm kiếm Trấn Ma Thung. Hiện hôm nay, nghe nói Thái Huyền đệ tử, Hoa Mị trong tay có vật trấn ma này."

Cổ Di Ma Thần quát to: "Truyền gọi Tiêu Tức Ma Thần!"

Tiêu Tức Ma Thần, chính là Cổ Di Ma Thần trướng hạ, Ma Thần phụ trách tình báo.

Không đầy chốc lát, một Ma Thần, tai dài mắt to, hình dung kinh khủng, cấp cấp đi vào đại điện, bái nói: "Tham kiến Cổ Di thống lĩnh!"

Cổ Di Ma Thần quát hỏi: "Thái Huyền Môn có thể có được vật trấn ma sao?"

Tiêu Tức Ma Thần ngẩn ra, nói rằng: "Trong Thái Huyền Môn, xác thực có một Hoa Mị Tiên Tôn, được một kiện trấn ma vật, gọi là Trấn Ma Thung."

Cổ Di Ma Thần cả giận nói: "Vì sao không đem việc này bẩm báo, ngươi suýt nữa làm hư đại sự!"

Tiêu Tức Ma Thần sợ đến phủ phục trên mặt đất, kêu lên: "Tiểu ma có tội! Nhưng cho rằng đây chính là một kiện pháp khí, không để ở trong lòng."

Cổ Di Ma Thần cười lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ như vậy, chỉ vì chẳng biết Đại Nhật Diệt Ma Tháp lợi hại! Diệt ma tháp vừa ra, toàn bộ thập-địa Ma Vực cũng phải tan vỡ!"

Tiêu Tức Ma Thần cũng không có trả lời, chỉ xin lỗi, hỏi: "Xin hỏi thống lĩnh, Đại Nhật Diệt Ma Tháp, do người phương nào sáng tạo, vì sao lại xuất hiện?"

Cổ Di Ma Thần trước tiên đối với Dương Lăng nói: "Ngũ Uẩn Ma Thần, hôm nay nhờ có ngươi nhắc nhở."

Dương Lăng vội vàng nói: "Đều là một phần tử của Ma Vực, Ngũ Uẩn theo lý nên tận lực."

Cổ Di Ma Thần tán thưởng gật đầu: "Ngươi không tệ, ngày sau, bản Ma Thần sẽ trọng dụng ngươi."

"Đa tạ Ma Thần." Dương Lăng tạ ơn qua.

Cổ Di Ma Thần nhìn thẳng Tiêu Tức Ma Thần: "Ngươi thân là Tiêu Tức Ma Thần, cư nhiên chẳng biết việc song tháp, thực đáng trách!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận