Thôn Thiên

Trữ bỗng nhiên cười nói: "Chủ nhân, gọi là giáo hóa Cửu Châu, chính là muốn chủ nhân dẫn dắt nhân luân Cửu Châu. "

Dương Lăng suy nghĩ một chút, hỏi: "Như thế nào là nhân đạo?"

Trữ đưa tay chỉ ngọc giản: "Không phải có trên đó sao?"

Trên ngọc giản, hốt nhiên vọt lên một đạo quang hoa, quang hoa đánh vào mi tâm Dương Lăng, một đạo thiên kinh, chảy qua trong nội tâm Dương Lăng.

"Nhân Đạo Kinh!" Sát na trong lúc đó, Dương Lăng liền biết như thế nào là "Nhân đạo ", làm sao "Giáo hóa" . Bất quá, khi biết xong, nét mặt Dương Lăng lộ ra cười khổ, "Giáo hóa người Cửu Châu, thật khó a!"

Trữ "Hì hì" cười: "Chủ nhân, ngày trước là Tam Hoàng trì thế, ca vũ thăng bình, người người an cư lạc nghiệp. Hôm nay chủ nhân chịu thiên mệnh, chấp chưởng nhân gian đại quyền, nhất định cũng sẽ không tệ!"

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Trì nhân, khó với tu tiên. Tu tiên chỉ tu tâm mình, trì nhân lại là tu tâm người khác!" Hắn nói xong, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên lẩm bẩm, "Tự giác mà giác tha, gọi là Bồ Tát, nếu ta giáo hóa muôn dân, chẳng lẽ không phải cũng là hành Bồ Tát Đạo sao?"

Trữ chẳng biết, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì Bồ Tát Đạo?"

Dương Lăng mặt lộ vẻ vui sướng, lại vỗ tay lẩm bẩm: "Diệu! Diệu! Phải nên như vậy!"

Trữ nghe được mạc danh kỳ diệu (lấy làm hồ đồ ND), không khỏi nhuếch miệng lên hỏi: "Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì?"

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Trữ, ngươi đã đợi đến muộn rồi, có thể trong Cửu Dương Tháp hành tẩu là vừa. Bất quá, chuyện tình nơi đây, không thể nói cho người thứ hai nghe được."

Trữ vừa trợn mắt: "Trữ đương nhiên hiểu được." Sau đó vui mừng độn xuất động thiên, tiến nhập trong Cửu Dương Tháp.

Lúc Dương Lăng được cái nhiệm vụ thứ hai, liền đem Nhân Hoàng Ấn lấy ra, nâng trên tay phải.

Thần hóa lực, đưa vào trong Nhân Hoàng Ấn, đại ấn này hơi rung động, cùng Dương Lăng sản sinh ra một tia cảm ứng. Nhân Hoàng Ấn này, vốn do Nhân Hoàng Hiên Viên chưởng quản. Hiên Viên đại đế bị người chém giết, thân thể lại được Dương Lăng luyện hóa hấp thu.

Vì thế trên người Dương Lăng, cũng có khí tức Hiên Viên đại đế, Nhân Hoàng Ấn có thể phân biệt được. Huống chi, trong Nhân Hoàng Ấn, có năm mươi mai chân văn, đều bị Dương Lăng luyện hóa. Đã từng có cản trở duy nhất, là Dương Lăng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng Nhân Hoàng Ấn.


Trong Kiếp cảnh, Dương Lăng đả thông tám mươi mốt thần hóa huyền khiếu, có tám nghìn một trăm vạn đấu thần hóa lực lượng, cũng có hai trăm bốn mươi vạn đấu hỗn nguyên đại lực. Chỉnh thể lực lượng, cao tới tám nghìn ba trăm bốn mươi vạn đấu.

Thực lực như vậy, đã có thể khống chế bộ phận Nhân Hoàng Ấn.

"Nhân Hoàng Ấn, chẳng biết ta hôm nay có thể hay không đem ngươi khống chế?" Dương Lăng hai mắt vừa mở, quát to lên, "Khởi!"

"Ầm ầm!"

Nhân Hoàng Ấn bay lên trời, chung quanh đại ấn, quang diễm đằng đằng, một cổ khí tức thánh hiền trang nghiêm tỏa ra. Ấn này cùng nguyên thần Dương Lăng phù hợp, chỉ huy như ý.

"Tốt! Ta cảm giác, đã có thể phát huy một phần uy lực của Nhân Hoàng Ấn!" Dương Lăng trong lòng vui vẻ, vung tay, thu lại Nhân Hoàng Ấn.

"Chỉ có thi triển Nhân Hoàng Ấn, mới có thể giáo hóa Cửu Châu!"

Dương Lăng chuẩn bị ly khai Vạn Pháp Môn một đoạn thời gian, vân du bốn bể tứ phương. Hành động như vậy, không chỉ có là vì cái nhiệm vụ thứ hai, đồng thời cũng là mượn huyền cơ cảm ngộ, khiến tu vi có đột phá.

Ngay lúc Dương Lăng chuẩn bị ly khai, Động Huyền Phái, có đệ tử ngưng tụ thần anh, hơn nữa không chỉ một người.

Khi Dương Lăng chạy tới, Hồng Thiên Kiều, Đông Phương Vô Kỵ, Hoàng Thạch, Hàn Ích Tà, đã ba ngày liên tiếp, lục tục ngưng tụ ra thần anh.

Dương Lăng khen ngợi một hồi, sau đó lưu lại chân ngũ hành, để cho bọn họ khi ngưng kết chân hình thì sử dụng. Hắn trong lòng minh bạch, Thiên Tiên hóa thân, tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, trong vòng một năm, tất có thể ngưng tụ chân hình.

Ở lại ba ngày, Dương Lăng rốt cục cũng đi ra Vạn Pháp Môn.

Hôm nay, Cửu Châu tình thế trong sáng, tranh đấu trái lại giảm thiểu đi. Loại bình tĩnh trước bão tố này, ai cũng không biết sẽ duy trì liên tục bao lâu, mà mượn cơ hội bình tĩnh, Dương Lăng mới có thể đi thăm thú chung quanh.

Đi ra Vạn Pháp Môn, Dương Lăng ngồi trên Hắc Kỳ Lân, cũng không có biến hóa dung mạo, độn đi Cửu Châu. Hắc Kỳ Lân này, dưới chân đằng khởi tường vân, không vội vàng nhưng cũng chạy như bay.

Ly khai Vạn Pháp Môn, phi hành không lâu sau, Dương Lăng chợt thấy phía dưới có hai phương nhân mã tranh đấu, giết nhau máu chảy thành sông, sát khí tận trời. Dương Lăng thần thức đảo qua, ngang dọc bắn phá hơn mười vạn dặm, khoảnh khắc hiểu được chuyện gì xảy ra phía dưới.


Phía dưới có một quốc gia, tên là Thanh Hoa Quốc. Trong Thanh Hoa Quốc, lão Hoàng Đế băng hà, lưu lại di chiếu, lệnh cho lĩnh binh tại ngoại, hiền đức lương thiện đại hoàng tử Sở Anh kế vị. Nhưng nhị hoàng tử Sở Liêu, ở trong cung, hắn liên lạc quần thần trong triều, giả chiếu thư, ban cho Sở Anh tội chết.

Sở Anh cũng không phải là hạng người ngu dốt, xuyên qua huyền cơ trong đó, dưới cơn giận dữ, khởi binh đánh vào hoàng thành, mới nổi lên trận binh đao này.

Dương Lăng khi biết được sự tình tiền căn hậu quả, nghĩ thầm: "Trị quốc chủ yếu tại tâm, Thanh Hoa Quốc này chính trị hỗn loạn, phải nên lập lại!" Lập tức, hắn án hạ tường mây, hạ xuống Thanh Hoa Quốc.

Trăm dặm liên doanh, trung quân đại trướng, một vị thanh niên nam tử, mãng bào ngọc đái, thần tình lãnh túc, bình tĩnh mà cùng chư tướng đang thương nghị quân tình.

Lúc này, một tiểu tốt lễ bái nhập trướng: "Điện hạ! Ngoài trướng có một dị nhân, cởi Kỳ Lân hàng nhập trong quân, cầu kiến điện hạ!"

Đại hoàng tử ánh mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì? Có dị nhân cưỡi kỳ lân? Mau mau cho mời!" Đại hoàng tử Sở Anh là đại cao thủ luyện huyết cửu trọng, đối với tiên đạo cũng có vài phần lý giải. Biết Cửu Châu to lớn, người tài ba dị sĩ vô số, thậm chí còn có tiên nhân tồn tại.

Không dám chậm trễ chút nào, đại hoàng tử Sở Anh, tự mình suất lĩnh chúng tướng ra ngoài nghênh đón.

Vị dị nhân này đến đây, tự nhiên là Dương Lăng. Tại một lúc quan sát, hắn quyết định phụ trợ đại hoàng tử thành sự.

Sở Anh đi ra, chỉ thấy một thanh bào nam tử, mục như hàn tinh, khí chất tôn nghiêm, mỉm cười đứng ở ngoài trướng, còn kỳ lân chẳng biết đi địa phương nào. Ánh mắt đảo qua, Sở Anh hoảng hốt bước lên phía trước, vái chào thật dài: "Sở Anh, cung nghênh tiên sư!"

Dương Lăng thấy hắn biết lễ, khẽ gật đầu: "Bản nhân chính là Cửu Châu tu sĩ, họ Dương tên Lăng. Hôm nay ngẫu nhiên qua nơi đây, thấy Thanh Hoa Quốc bão kinh chiến loạn, sinh linh đồ thán, tâm sinh bất nhẫn, bởi vậy hạ giới trợ giúp các ngươi."

Sở Anh vừa nghe, vui mừng quá đỗi, vừa cúi đầu: "Thượng tiên buông xuống, Sở Anh vô cùng cảm kích! Thỉnh thượng tiên nhập trướng đàm đạo!"

Dương Lăng được mời vào trong trướng, ngồi trên thượng tịch.

Dương Lăng bên ngoài, nhìn qua chỉ có hai mươi tuổi, hơn nữa cũng không cường tráng. Các võ tướng đang ngồi, ai mà không phải luyện huyết thất bát trọng cường giả? Bọn họ mắt thấy Dương Lăng ngồi ở chủ vị, người người trong lòng không phục.


Võ tướng đều là hạng người tính tình dữ dằn, lập tức có một người đứng ra, quát lên: "Đạo nhân kia, chẳng biết ngươi có biết kiếm pháp?"

Dương Lăng biết rõ nhân tâm, chẳng phải không biết ý nghĩ loại võ tướng này, hắn mỉm cười: "Sơ lược thông một ... hai ...."

Có một người đứng ra, lập tức lại có một gã võ tướng quát hỏi: "Có thông quyền pháp?"

Dương Lăng vẫn là cười đáp: "Có biết một ít."

Hai vị võ tướng nhìn nhau cười nhạt, cùng kêu lên nói: "Đã như vậy, chúng ta thỉnh tiên sư chỉ giáo một ít kiếm thuật, quyền pháp!"

Sở Anh này nghĩ thầm: "Người này chẳng biết cái lai lịch gì, có thủ đoạn thế nào, để hai người này thử một lần cũng tốt." Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng nét mặt lại quát lên trách mắng: "Không được vô lễ!"

Dương Lăng khoát tay chặn lại, thản nhiên nói: "Không sao." Bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, kiếm khí kia, sắc bén vô cùng, nhanh như điện loe lóe, đem mũ trên đầu hai vị võ tướng tước thành hai nửa.

Hai vị võ tướng chỉ nghe bên tai "Ti" một tiếng, thấy trên đầu nhẹ đi, đều cả kinh sau lưng thấm mồ hôi lạnh, khiếp sợ mà nhìn về phía Dương Lăng.

Dương Lăng thu kiếm quang, cười nói: "Chẳng biết kiếm pháp ta thế nào?"

Hai võ tướng nghiêm nghị, chẳng biết làm sao trả lời.

Dương Lăng lại nói: "Diễn kiếm pháp xong, giờ diễn một chiêu quyền pháp." Hắn huy quyền hướng ra ngoài đánh ra.

Trung quân trướng ngoại, tám trăm dặm ngoài có một tòa cao sơn, núi cao ba nghìn trượng, tại trong trướng cũng có thể nhìn thấy. Dương Lăng một quyền đánh ra, tám nghìn một trăm vạn đấu thần hóa lực, không một tiếng động phát sinh.

"Ầm ầm long!"

Kinh khủng thần hóa lực, trong nháy mắt đi ra sơn tiền, dưới trùng kích, sơn băng địa liệt, nghìn trượng cao phong hóa thành bột mịn. Chư tướng trong trướng, đều cảm giác được như có động đất, người người biến sắc, sợ đến quỳ lạy xuống đất.

Hai người võ tướng này, cả người càng run run, ngũ thể đầu địa, run giọng nói: "Hai người ta hữu nhãn vô châu! Thỉnh tiên sư giáng tội!"

Dương Lăng mỉm cười: "Xem ra, quyền pháp của ta cũng không có gì trở ngại. Nhị vị tướng quân, xin đứng lên."

Sở Anh mừng rỡ, thầm nghĩ: "Tiên sư pháp lực vô biên, có hắn tương trợ, chẳng lẽ không phải lập tức là có thể đánh bại Sở Liêu?" Lập tức, hắn đối Dương Lăng càng thêm cung kính, phàm là đại sự, tất đều hướng Dương Lăng thỉnh giáo.


Bất quá, phản ứng của Dương Lăng lại khiến Sở Anh rất thất vọng. Dương Lăng đối với hành quân chiến tranh mấy việc, một mực không thèm hỏi đến, đối với trị quốc an bang chi đạo, cũng không đề cập một câu, mỗi ngày chỉ khô tọa trong trướng.

Một ngày cũng được, ba ngày cũng không sao, khi mười ngày sau, Sở Anh rốt cục nhịn không được.

Hôm nay, Sở Anh đi tới trong trướng bái kiến, người vừa đến, hắn liền quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: "Sở Anh, thỉnh tiên sư thi triển thủ đoạn, cầm sát gian thần Sở Liêu!"

Dương Lăng mở mắt ra da, nhàn nhạt hỏi: "Sở Anh vì sao khóc?"

Sở Anh nói: "Mỗi ngày đánh trận, đều có binh sĩ thương vong, đều là bách tính vô tội, Sở Anh trong lòng bất nhẫn! Cầu tiên sư thành toàn!"

Dương Lăng cười nói: "Nếu không muốn có người chết, ai ai cũng sẽ hướng Sở Liêu đầu hàng, chiến tranh chẳng lẽ không phải sẽ không có sao?"

Sở Anh lộ vẻ sầu thảm cười: "Tiên sư nhã giám! Hôm nay Sở Anh thân bất do kỷ, bên người trăm vạn tướng sĩ, đều đem tính mệnh giao cho Sở Anh. Một cái mệnh của Sở Anh, quan hệ đến trên trăm vạn tính mệnh, không dám đơn giản giao cho người khác!"

Dương Lăng nói: "Nhân tâm khó lường, nhân tâm cũng khó trì, Sở Anh, ngươi cứ coi như ta không ở trong quân, nên làm như thế nào, thì làm như thế ấy."

Sở Anh thở dài một tiếng: "Tiên sư làm như vậy, nhất định có lý do, Sở Anh không dám miễn cưỡng." Hắn xá một cái, ly khai quân trướng.

Sở Anh quả nhiên không đến đây tìm Dương Lăng nữa, hắn nghiêm ngặt trì quân, trên dưới nhất tâm, trãi qua ba tháng thời gian, thế như chẻ tre, liên tục phá được thành trì, đánh vào hoàng thành. Nhị hoàng tử Sở Liêu, bị chém đầu xuống, treo ở cửu môn.

Một ngày này, Sở Anh ngồi vào đại điện hoàng cung, đủ loại quan lại triều kiến. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong điện nổi lên một cổ hương phong, một đạo quang hoa hiện lên, trong quang hoa, Dương Lăng đi ra, hắn mỉm cười: "Chúc mừng ngươi, hôm nay tu thành chính quả."

Sở Anh vội vã đứng dậy, chắp tay nói: "Tiên sư!" Xá một cái, cười nói, "Quả nhân không phải là tu sĩ, tại sao thành chính quả?"

Dương Lăng nói: "Nhân sinh trên đời, người nào mà không phải đang tu hành? Làm quan, làm dân, cực khổ vui sướng, đều là tôi luyện nhân tâm, đều là tu hành. Ngươi tinh thông nhân trì chi đạo, nên làm quốc đế."

Nói xong, Dương Lăng trong tay nâng lên một cái đại ấn, ấn này vừa ra, ngay cả Sở Anh cùng văn võ liên can cũng đều suy đoán.

Có quan văn khiếp sợ mà kêu to: "Chớ không phải là Nhân Hoàng Ấn sao?"

Dương Lăng cười nói: "Chính là Nhân Hoàng Ấn, Cửu Châu chi dân, nhận Nhân Hoàng làm chủ, Sở Anh, thụ phong!"

Đại ấn này bay lên, một cổ uy thế phát ra. Cùng lúc đó, mi tâm Sở Anh, bắn ra một đạo quang khí như có như không, mơ hồ là hình tượng đế vương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận