Thôn Thiên

Lúc Phật Giới thành tựu, Dương Lăng trong lòng khẽ động, từ trong định tỉnh lại, suy nghĩ sâu xa chốc lát, lẩm bẩm: "Cửu Châu tất nhiên có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không phải là chuyện xấu."

Ý niệm trong đầu khẽ động, trong cánh tay phải Dương Lăng, hai mươi mốt chỗ thần hóa huyền khiếu còn lại toàn bộ đả thông. Nhất thời, toàn bộ Nhất Nguyên Cảnh đều là chấn động, Dương Lăng thần hóa lực lượng, thăng lên tới tám nghìn một trăm vạn đấu!

"Hôm nay lực lượng, đã có thể cùng tam phẩm linh đài Tiên Tôn sánh bằng rồi." Nghĩ xong, Dương Lăng xuất ra Đạo Lực Xích, trắc lượng đạo lực.

Hắn tọa quan hai mươi bảy năm, hình thành Đạo Anh, đạo lực tất có tăng lên. Vừa đo thử , Dương Lăng phát hiện đạo lực đã đạt năm mươi lăm vạn đấu. Còn chân lực, đạt được tám mươi lăm vạn đấu.

Bất quá, Dương Lăng bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên đạo thể, lực lượng trong cơ thể hắn, sẽ tự nhiên mà ngưng tụ thành Hỗn Nguyên Đại Lực .

Đạo lực cùng chân lực thiên nhiên ngưng tụ, hóa thành Hỗn Nguyên Lực , đạt được hai trăm vạn đấu xưa nay chưa từng có!

"So sánh với thần hóa lực, Hỗn Nguyên Lực vô cùng nhỏ yếu." Dương Lăng suy nghĩ nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hạt châu trong cơ thể.

Ngày trước khi tiến nhập Hỗn Nguyên Đấu, Hỗn Nguyên Đấu đem nó tích lũy toàn bộ lực lượng, ngưng tụ thành một quả hạt châu. Hạt châu này, bao hàm rất nhiều loại lực lượng, thần lực, đạo lực, tiên lực, vu lực, chú lực, tinh lực các loại.

Hạt châu này chất chứa lực lượng, cường đại không gì sánh được. Nó lúc này huyền phù trên đạo thai Dương Lăng, thập phần an tĩnh, tựa hồ chỉ cần Dương Lăng không xúc động nó, nó vĩnh viễn sẽ bảo trì an tĩnh.

Dương Lăng tâm thần tập trung trên hạt châu, dưới xúc động này, hạt châu không hề phản ứng.

Cho tới nay, Dương Lăng chưa từng dám động tới nó, hôm nay hắn thực lực cũng đủ cường, quyết định muốn xem rõ ràng hạt châu này bên trong rốt cuộc chất chứa bao nhiêu lực lượng.

Hạt châu chấn động, bị thu hút trong Kim Quang.


Vừa vào trong Kim Quang, hạt châu lập tức rung động lên, phát sinh tiếng nổ ầm ầm, tràn ra vô số cổ lực lượng, hướng bốn phương tám hướng, mãnh liệt trùng kích. Hoàn hảo Kim Quang cũng đủ mạnh mẽ, ngạnh kháng được những lực lượng... loạn thất bát tao này.

Những ... lực lượng này, đủ loại, Dương Lăng thần thức tinh tế phân tích. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được ba cổ tinh lực lớn.

Kim Quang tiến lên lôi kéo, đem cổ tinh lực bao vây lại, phóng tới một bên đợi dùng.

Kế tiếp, Dương Lăng lại lục tục phân ra năm mươi đạo tiên lực, mười hai đạo chân lực. Lúc tìm ra được ba cổ lực lượng quen thuộc này, Dương Lăng lại rút ra ba cổ lực lượng phân biệt bất đồng.

Ba cổ lực lượng, Dương Lăng cũng gọi không ra tên, cũng không biết lai lịch, lại biết ba cổ lực lượng này không phải chuyện đùa, phẩm chất không thua tiên lực.

"Hỗn Nguyên Lực nhỏ yếu, nếu là đem những ... lực lượng này luyện hóa, nhất định có thể cực đại đề thăng thực lực." Nghĩ tới đây, Dương Lăng dùng Kim Quang bao vây một cổ tinh lực. Kim Quang nhất giảo, từ trong tinh lực, lấy ra ước chừng mười đấu lượng tinh lực.

Tinh lực tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng, hắn lập tức nghĩ cả người chấn động, một cổ tinh lực, từ trong thân ti là mỗi một cái không gian thần bí, thẩm thấu đi ra.

Dương Lăng cả kinh, theo nơi phát ra tinh lực, truy tra qua nó. Cuối cùng, hắn phát hiện được vị trí, có một cái không gian. Bởi tinh lực đang từ trong không gian này thẩm thấu đi ra, cho nên Dương Lăng đơn giản liền tìm được thiết nhập điểm cái kia rồi.

Thần thức vừa đụng tới, nhất thời, trong đầu Dương Lăng vang lên, thần thức tiến nhập trong một cái không gian thật lớn.

Nơi này là một mảnh tinh vực, mang mang vô bờ, vô số tinh thần, to to nho nhỏ, ở vào trong tinh vực.

"Đây là Tinh Cảnh!" Dương Lăng cùng Bảo Bảo sớm chiều ở chung, tự nhiên biết trong cơ thể Bảo Bảo cũng có một Tinh Cảnh. Ngày trước Dương Lăng cùng Bảo Bảo hợp nhất, do đó chiếm được phân nửa tinh lực của Bảo Bảo. Một khi có tinh lực, tự nhiên sẽ sản sinh ra Tinh Cảnh.

Chỉ là tinh lực này vẫn ẩn núp, chưa bị Dương Lăng phát hiện. Thẳng đến hôm nay, số lượng không nhiều lắm tinh lực xa lạ này tiến nhập trong cơ thể, lập tức xúc động Tinh Cảnh.


Dương Lăng quan sát đến tinh thần trong Tinh Cảnh, phát hiện trên tinh thần, không khí trầm lặng, khuyết thiếu linh động khí.

Lúc này, đoàn tinh lực tiến nhập trong cơ thể, như đã bị hấp dẫn nhau vậy, tự động mà tiến nhập trong Tinh Cảnh. Thêm một tia tinh lực Tinh Cảnh, cũng không có phát sinh ra cái gì biến hóa.

Dương Lăng lại đem nửa tinh lực đầu nhập trong Tinh Cảnh, nhưng không có gì biến hóa, hắn yên lòng. Những ... tinh lực này, đã sớm bị Hỗn Nguyên Đấu tẩy quá, là vật vô chủ. Dương Lăng mặc dù chẳng biết tinh lực nếu đầu nhập trong Tinh Cảnh, sẽ phát sinh ra cái gì cải biến, nhưng nghĩ đến cũng không phải chuyện xấu.

Cho nên, tinh lực được Dương Lăng từng nhóm dời đi, từ từ đều đưa lên tới trong Tinh Cảnh. Ba cổ lớn tinh lực, tổng lượng ước chừng ba trăm vạn đấu, trước sau đều được Dương Lăng đầu nhập trong Tinh Cảnh.

Khi một đạo tinh lực cuối cùng tiến nhập Tinh Cảnh, Dương Lăng rốt cục phát hiện, trong Tinh Cảnh có thêm một tia sinh khí. Mơ hồ trong lúc đó, Dương Lăng cảm ứng được địa phương cực xa xôi, có một tia tinh lực muốn hàng lâm rơi xuống. Chỉ là, phảng phất như có vật gì ngăn trở tinh lực, khiến Dương Lăng vô pháp tiếp thu được tinh lực này.

Lúc xử lý xong tinh lực, Dương Lăng bắt đầu đem một cổ tiên lực dùng Kim Quang bao vây, thu hút trong cơ thể. Bởi vì biết tiên lực đều có oai lực nghịch thiên, cho nên Dương Lăng thập phần cẩn thận, một lần chỉ lấy ra một đấu tiên lực.

Một tia tiên lực này, vừa tiến vào thân thể Dương Lăng, liền cuồng bạo đứng lên. Lại bị Dương Lăng thần hóa lực, gắt gao ngăn chặn. Hắn lại càng hoảng sợ, vội vã lại đem tiên lực thu hút trong Kim Quang. Năm mươi đạo tiên lực, tổng lượng ước chừng có ba ức đấu, số lượng tối đa.

Bất quá, Dương Lăng hiện nay cũng không thể lợi dụng nó, chỉ có thể tạm tồn trử trong Kim Quang.

Tiên lực không thể đụng vào, Dương Lăng lại đánh chủ ý lên mười hai đạo chân lực.

Đặc tính chân lực này, Dương Lăng hiểu rất rõ. Khi lấy ra một đoàn chân lực, thu hút trong cơ thể xong, chân lực này mười phần tự nhiên mà dung nhập trong cơ thể Dương Lăng, cùng bản thân chân lực hợp làm một.

Dương Lăng mừng rỡ, lục tục đem khoảng chừng hai mươi vạn đấu chân lực thu hút trong cơ thể. Đã làm xong, Dương Lăng lập tức dùng Đạo Lực Xích trắc lượng, phát hiện chân lực quả nhiên thăng lên tới một trăm lẻ năm vạn đấu.


"Hỗn Nguyên Đấu này thực sự là thần kỳ, hắn cắt giảm lực lượng, trực tiếp là có thể hấp thu vận dụng. Chỉ tiếc ta hiện tại không thể thu nạp tiên lực, bằng không, có thể tăng lên ba ức đấu tiên lực!"

Về phần còn lại ba cổ lực lượng không biết tên, Dương Lăng tạm thời không dám động tới. Mà vu lực, chú lực, thần lực các loại, Dương Lăng căn bản chẳng thèm quan tâm.

Còn lại những ... lực lượng này, phẩm chất không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Dương Lăng tính ra một chút, những ... lực lượng này, chí ít có năm mươi ức đấu!

"Giữ lại cũng vô dụng, không bằng đều đưa cho Hồn Độn ăn." Ý niệm trong đầu khẽ động, trong Kim Quang phân ra một đoàn huyền sắc quang khí, một cái kê đản dường như quái vật tiến lên nuốt một cái, liền đem năm mươi ức đấu lực lượng, thoáng cái nuốt sạch.

Hồn Độn Thú, thôn thiên cật địa, thiên hạ không có gì nó chẳng nuốt được, những ... lực lượng này đều là thuốc bổ.

Nuốt năm mươi ức đấu lực lượng xong, Kim Quang khôi phục lại như lúc ban đầu. Bất quá, Dương Lăng có thể rõ ràng mà cảm giác được, Kim Quang uy lực lại tăng lên vài phần.

Xử lý qua tất cả, Dương Lăng mới đi ra Cửu Dương Tháp.

Trầm Khắc đang cùng với mấy yếu nhân trong môn thương nghị, Dương Lăng vừa ra tới, liền được thỉnh tới trong điện, cùng nhau nghị sự.

"Cái gì? Phật Giới!" Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn, hắn cũng liệu không được, Chân Thánh cư nhiên mở ra Phật Giới!

Nhưng suy nghĩ một chút, hắn cũng bình thường trở lại. Chân Thánh này, chính là Phật Môn ngũ tổ, Trán Quang Đại Đế truyền xuống đạo thống, lai lịch phi phàm, mở linh đài thế giới, cũng không đáng kinh ngạc.

Trầm Khắc nói: "Đại Nhật Giáo Chủ này, ngạnh kháng từ Thần Giới đoạt đi phân nửa lực lượng, mở ra Phật Giới! Toàn bộ Linh Châu, Bồ Tát, La Hán các vị, đều đã tiến nhập Phật Giới."

"Thần Giới lẽ nào lại ngồi yên không lý đến?" Tây Môn Cực cũng tham dự hội nghị, hỏi.

Một vị đại hộ pháp nói: "Thần giới tự nhiên không vui, nhưng hiện hôm nay đã phong bế Thiên môn, không hỏi tới hạ giới, thì làm sao hỏi đến? Huống hồ, Đại Nhật Giáo Chủ này giác hạnh viên mãn, một khi đốn ngộ, là Phật Đà quả vị. Hôm nay hắn nắm giữ Phật Giới, thực lực bất tiên, thiên đình cũng không có thể làm gì được."


Tây Môn Cực ngạc nhiên nói: "Phật môn tu hành thủ đoạn thực sự là kỳ diệu, trong một ngày là có thể trở nên lợi hại như vậy! Chúng ta tu tiên giả, người người đều chậm rãi tích lũy, ngày sau mới có thành tựu."

Dương Lăng nghe hắn nói dễ dàng, cười nói: "Ngươi nói phật môn tu sĩ như vậy dễ tu sao? Đại Nhật Giáo Chủ, ở trong Bàn Cổ Giới, có vô số tín đồ. Phật môn thủ đoạn, cùng Tiên gia bất đồng, Đại Nhật Giáo Chủ lực lượng, được phân tán ra, ký thác ở đông đảo tín đồ. Đợi lúc hắn quyết định mở Phật Giới, khoảnh khắc trong lúc đó là có thể sưu tập được lực lượng thật lớn, thành Thánh làm Tổ."

Trầm Khắc gật đầu: "Hơn nữa Phật môn thiện dùng nguyện lực, Đại Nhật Giáo Chủ một người, trên toàn bộ Cửu Châu, hưởng thụ hàng triệu bách tính đèn nhang nguyện lực, lực lượng bực này, mở Phật Giới cũng cũng đủ dùng rồi."

Nói tới điểm này, Trầm Khắc lại nói: "Phật Giới mở ra, ngày sau không hề là một nhà Thiên Đình độc tài. Tiên, Phật, Thần, ba nhà thế chân vạc mà đứng. Bất quá, việc này hiện nay đối với tình thế Cửu Châu không có bao nhiêu ảnh hưởng." Nói xong, hỏi Dương Lăng, "Dương trưởng lão thấy thế nào?"

Dương Lăng trầm ngâm nói: "Thái Huyền Môn lực lượng bị suy yếu rất nhiều, Thiên Ngoại Thiên cũng như vậy. Ta xem, đã tới thời gian chủ động xuất kích rồi. Về phần Phật Giới mở ra, kỳ thực cùng chúng ta không quan hệ."

Trầm Khắc cười nói: "Ta đang có ý này! Ba ngày sau, Vạn Pháp Môn sẽ hướng toàn bộ Bàn Cổ Giới khởi xướng tuyên cáo, Vạn Pháp Môn thành lập liên minh, cộng đồng đối kháng Ma Vực, cùng với Thái Huyền Môn!"

Bốn vị thượng trưởng lão đã sớm được thông báo qua, vì thế nghe xong thần sắc bất động, mà Tây Môn Cực thực tại lại càng hoảng sợ, hỏi: "Vạn Pháp Môn làm như vậy, chẳng lẽ không phải đem mình đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, đặt mình trong nguy cảnh sao?"

Trầm Khắc cười nói: "Tây Môn trưởng lão, có một số việc ngươi chẳng biết. Ta đã cùng Thái Hư Môn, Phiêu Miểu tiên cung, Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn, Cửu Dương kiếm phái, Xạ Nhật kiếm phái, Hoàng Long kiếm phái thông qua rồi, đến lúc đó, tám phái cùng nhau giải quyết phát biểu tuyên cáo, thành lập liên minh!"

Tây Môn Cực thập phần giật mình, cười khổ nói: "Xem ra, vô luận đang ở đâu, cũng không thể không đếm xỉa đến!"

Ngày kế, Vạn Pháp Môn, Thái Hư Môn, Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn, Phiêu Miểu tiên cung, Cửu Dương, Xạ Nhật, Hoàng Long, bát phái đồng thời tuyên bố tuyên cáo, ngay hôm đó thành lập "Vệ Đạo Minh" . Bát phái cộng đồng tiến thối, đồng thời hoan nghênh các môn phái tán tu gia nhập vào.

Lúc tin tức tuyên bố, toàn bộ Bàn Cổ Giới tu sĩ nghe tin lập tức hành động, đại lượng tán tu hướng Vạn Pháp Môn tụ lại.

Cùng lúc đó, Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên cũng tuyên bố thông cáo, tuyên bố hai người kết thành "Thiên Huyền Minh ", đồng dạng cũng chiêu nạp các nơi tu sĩ gia nhập vào, cộng đồng tiến thối.

Không lâu sau hai đại liên minh thành lập, Chân Long Tộc, các tộc cũng chính thức kết thành liên minh.

Trong một đêm, thế lực khắp nơi đều khởi lên, bầu không khí Cửu Châu cũng theo đó khẩn trương lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận