Thôn Thiên

Lúc Dương Lăng trong lòng suy nghĩ, Thiên Dương Tiên Tôn cười nói: "Nếu tứ đế tin được, có thể để Thiên Chú Thần Tôn, Huyết Ảnh Đại Đế gia nhập vào bên ta, kể từ đó, lực lượng sẽ tăng nhiều." Thanh Hoa đại đế thản nhiên nói: "Thiên Chú, Huyết Ảnh hai người, đều là người Thiên Ngoại Thiên, nếu thêm vào hai người hắn, Thiên Dương Tiên Tôn sợ rằng sẽ sinh ra tâm tư khác."

Những lời này biểu lộ, tứ đế sẽ không tiếp thu những người khác thêm vào. Thiên Dương Tiên Tôn thở dài một tiếng, hình dạng thập phần tiếc nuối: "Tất cả do bốn vị đại đế tác chủ, nhưng chẳng biết lúc lấy được Bàn Cổ phân thân, làm sao phân phối?" Huyền Binh đại đế lãnh đạm nói: "Chiếm được Bàn Cổ phân thân, sẽ bằng vào bản lĩnh." Huyền Binh đại đế nói, ai có thực lực cực mạnh, sẽ có tư cách được Bàn Cổ phân thân trước tiên.

Mọi người trong lòng đều rõ ràng, hôm nay nhân vật có thể ngồi ở nơi đây, cũng không phải là hạng người dẽ chọc. Bọn họ đối với Huyền Binh đại đế nói, cũng không có dị nghị, tu chân thế giới, cường giả vi tôn, còn lại chỉ là phù vân.

"Chuyện tranh đoạt Bàn Cổ phân thân, không thích hợp để những người khác biết. Vì thế ủy khuất chư vị, tạm thời ở lại nơi đây, thẳng đến khi hành động bắt đầu." U Minh đại đế ngữ khí thập phần sâm nghiêm, không cho người khác trái ý.

Bốn vị đại đế, vẫn chưa nói ra lúc nào thì hành động, cũng không nói ra ba nhóm người còn lại thực lực làm sao, ai cũng đều nhắm mắt, không thèm nói (nhắc) lại.

Thiên Dương Tiên Tôn, Thanh Dương đạo nhân, tựa hồ cũng khuất phục dưới uy nghiêm của bốn vị đại đế, tọa lập bất động, không có biểu thị bất luận cái gì.

So sánh với mà nói, thì Dương Lăng nỗi lòng bình tĩnh nhất: "Hiện tại chỉ có đề thăng lực lượng, đến lúc đó mới có một đường sinh cơ."

Mấy phương thế lực, chỉ Yêu Tộc nhất phương, Dương Lăng đã biết Tề Thiên, Lăng Thiên, Huyền Thiên, Bình Thiên bốn vị yêu thánh, đều là hạng người đại năng lưc. Yêu Tộc nếu xuất thủ, tứ thánh này tất nhiên ở trong đó. Tứ thánh lực lượng mạnh như thế nào, Dương Lăng cũng nhìn không ra hắn tự nhận nếu cùng tứ thánh chống lại, tuyệt không được chỗ tốt gì. Dù là có Tứ Cực đại đế ra sức, chỉ sợ cũng khó có thể thắng lợi.

Còn thêm một phương Ma Vực, trong Ma Vực, Ma Thần lợi hại vô số kể. Như Cổ Di Ma Thần cấp bậc Ma Thần, cũng không phải là một, hai vị, nói về thực lực, đồng dạng cũng sẽ không thua gì tứ đại đế.

Đệ tứ phương là Long Tộc, Dương Lăng đối với phuong này hiểu ít nhất, nhưng cũng phán đoán ra, Long Tộc lực lượng tuyệt sẽ không nhỏ yếu. Long Tộc có Tứ Hải, cùng Cửu Châu liên hệ mật thiết, hơn nữa Chân Long so với nhân loại càng thích hợp tu luyện. Đã nhiều năm qua, chẳng biết bồi dưỡng ra bao nhiêu kim phẩm, ngọc phẩm chân long, nếu lực lượng này một khi triển lộ ra, cũng là một cổ lực lượng đáng sợ.


Dương Lăng cho rằng, tam phương thế lực không có một ai dễ đối phó. Bốn vị đại đế muốn đoạt được Bàn Cổ phân thân, nhất định phải nhất nhất chiến thắng ba cổ thế lực khác, đây hiển nhiên là rất khó. Bốn vị đại đế thành công hay không, Dương Lăng căn bản không quan tâm, hắn trước gia nhập vào nhóm người này, bất quá chỉ để bảo mệnh, nếu không, ngay tình huống lúc đó, bốn vị đại đế rất có khả năng cùng Thiên Dương, Thanh Dương liên thủ, đem hắn đánh chết.

Hôm nay gia nhập, chuyện còn lại Dương Lăng lo lắng là làm sao bảo toàn tính mệnh. Dài dòng quá trình chờ đợi, Dương Lăng toàn lực đả thông thần hóa huyền khiếu. Trên cánh tay, tổng cộng có tám mươi mốt chỗ thần hóa huyền khiếu, hiện nay đã đả thông bốn mươi tám chỗ, còn trên ba mươi ba chỗ không có đánh thông. Thần hóa lực lượng thong thả mà mài dũa bích chướng thần hóa huyền khiếu.

Dương Lăng tinh chuẩn khống chế được lực đạo, có thể khiến cho thần hóa huyền khiếu bị vây tương thông với nhau. Nói cách khác, ngày sau nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, Dương Lăng trong nháy mắt là có thể đả thông huyền khiếu này, từ đó đề thăng lực lượng. Dương Lăng tuyển trạch làm như vậy, mục đích là vì ẩn dấu thực lực, đề cao cơ suất bảo mệnh.

Trước bốn tháng, đã có mười hai chỗ thần hóa huyền khiếu được Dương Lăng xử lý như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc là có thể đả thông mười hai chỗ huyền khiếu này, có thể khiến thần hóa lực lượng trong nháy mắt đề thăng một nghìn hai trăm vạn đấu!

Cho nên trên thực tế, Dương Lăng hiện nay cần xử lý thần hóa huyền khiếu, chỉ có hai mươi mốt cái. Một năm thời gian, thoáng cái liền qua. Biểu hiện ra, Dương Lăng không có bất luận cái gì tiến bộ, ngoại nhân lại không biết, hắn đã xử lý xong hai mươi mốt chỗ thần hóa huyền khiếu. Hơn nữa bốn tháng trước xử lý mười hai cái huyền khiếu, có toàn bộ ba mươi ba cái thần hóa huyền khiếu. Ba mươi ba huyền khiếu, đều bị vây đều tương thông điểm tới hạn với chưa thông, Dương Lăng không dám xúc động, đem chúng nó đả thông, trong nháy mắt liền đề thăng ba nghìn ba trăm vạn đấu lực lượng.

Đến lúc đó, Dương Lăng thần hóa lực, sẽ đạt được tám nghìn một trăm vạn đấu xưa nay chưa từng có!

Tam phẩm linh đài Tiên Tôn, linh đài lực, thường thường cũng chỉ có sáu nghìn vạn đấu, Dương Lăng có thực lực bực này, gia tăng năng lực bảo mệnh thật to rồi.

"Đáng tiếc! Chỉ có trên cánh tay thần hóa huyền khiếu hiển lộ ra, bộ vị còn lại chưa xuất hiện, lúc này vô pháp đả thông." Dương Lăng thập phần tiếc hận, hắn vốn có thể đả thông càng nhiều thần hóa huyền khiếu, chính mình lực lượng càng thêm mạnh mẽ.

Bảy người khô tọa một năm thời gian, Thanh Hoa đại đế bỗng nhiên trợn mắt, cười nói: "Thời gian không sai biệt lắm!" Một năm trước, Trầm Khắc đánh chết Thái Huyền Môn mười một vị Tiên Tôn, chỉ để Hoa Mị đào tẩu. Lúc này, Dương Lăng vẫn không có trở về. Có mấy Tiên Tôn cho rằng Dương Lăng đã bị Thanh Dương đạo nhân giết chết, mà Trầm Khắc không cho là đúng, hắn đối với Tiên Tôn lo lắng nói rằng: "Dương Lăng nếu như đã chết, thì hắn sớm đã chết một trăm lần rồi!"


Tuy nói tin tưởng Dương Lăng vô sự, nhưng đã hơn một năm không về, Trầm Khắc cũng khó miễn đi lòng nghi ngờ, trong lòng có các loại nghi ngờ.

Bất quá, dù là Dương Lăng không ở đây, Trầm Khắc mười một vị Tiên Tôn, thực lực cũng là kinh khủng. Một năm thời gian, Tiên Tôn chết ở trên tay bọn họ đã gia tăng lên năm mươi người rồi, cảnh này khiến mỗi người mệnh số, bình quân tăng trưởng một trăm vạn điểm.

Thái Huyền Môn bốn vị Tiên Tôn, cũng đã cùng Hoa Mị đạt được liên hệ. Thái Huyền Môn hai mươi chín vị Tiên Tôn, hôm nay chỉ còn lại năm người bọn họ, ngay cả chưởng giáo Thanh Dương đạo nhân cũng không biết tung tích.

Dù sao cũng là tu sĩ danh môn đại phái, bình tĩnh lãnh tĩnh, tại trong một năm thời gian cũng có thu hoạch. Dưới năm người liên thủ, giết chết hơn mười danh Tiên Tôn. Nhưng nếu luận về sát nhân, không có phương thế lực nào có thể cùng Thiên Ngoại Thiên so sánh với.

Thiên Ngoại Thiên, ba mươi chín vị Tiên Tôn, dưới suất lĩnh của Huyết Ảnh Đại Đế, Thiên Chú Thần Tôn, đánh chết trên trăm vị Tiên Tôn, hung danh thao thao.

Hôm nay, toàn bộ tu sĩ trong kiếp cảnh, được khống chế vững vàng ở tại dưới chín trăm người. Chỉ cần số người không vượt lên trên một nghìn người, sẽ không dẫn phát đệ nhị giai đoạn kiếp lực. Mặc dù không có đệ nhị giai đoạn kiếp lực uy hiếp, giết chóc trong kiếp cảnh, dưới tác dụng quán tính vẫn như cũ tiến hành, thời khắc đều phát sinh đánh nhau chết sống.

Với mọi người tranh đấu không thôi so sánh với, trong kiếp cảnh, đã có mấy cổ lực lượng, vẫn án binh bất động, cùng bảy người Dương Lăng như nhau, bảo trì an tĩnh, bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

Thẳng đến hôm nay, vị trí trung ương nhất kiếp cảnh, bỗng nhiên lượng khởi một đạo bạch quang chói mắt, song song một cổ uy thế mạnh mẽ quét ngang, có thể khiến cho người người giật mình.

"Xảy ra chuyện gì? Trong Kiếp cảnh, không phải không thể đấu pháp sao?"


"Lẽ nào có người ở trong kiếp cảnh đột phá?" Tu sĩ cảm thụ được uy thế, có loại đoán rằng, thậm chí có người chạy tới địa điểm phát sinh. Bốn phương tám hướng, trên trăm vị tu sĩ, có Ma Thần, Thần Tôn, cũng có Tiên Tôn, Bồ Tát, đều hứơng về một vị trí tụ lại.

Nhưng chính vào lúc này, bốn bên tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ phân biệt ngăn chặn một cái phương vị. Dương Lăng bảy người, ở tại vị trí hướng Đông, khi vị tu sĩ thứ nhất tới rồi, bốn vị đại đế song song xuất thủ, hướng đối phương phát ra một kích.

Hợp lực một kích, trong nháy mắt tiêu hao hết của đối phương một trăm chín mươi vạn điểm mệnh số. Tu sĩ này cũng không phải nhân vật bình thường, lúc này cư nhiên chỉ còn tàn dư hai mươi vạn mệnh số, hắn vừa sợ vừa giận, nhưng mà sợ hãi nhiều hơn.

Thiên Dương Tiên Tôn rốt cục xuất thủ, hắn hung hăng đánh ra một quyền, trực tiếp đem người này sát diệt.

Bốn cái phương vị, phát ra chuyện tình tương đồng, nhóm tu sĩ đầu tiên xông vào, đều bị giết chết. Chết một người, sẽ khiến người ngoài ý muốn, chết mười người, sẽ làm cho sợ.

Trước mặt mấy nhóm tu sĩ vừa đi không trở về, quả nhiên không còn có người nào dám tùy tiện xông vào , bọn họ đều xa xa tách ra, úy kỵ như rắn rết.

Khoảng chừng một canh giờ sau, thậm chí ngay cả tu sĩ quan vọng cũng không xuất hiện. Dương Lăng một mực quan sát phía sau đoàn bạch quang này, trong bạch quang tản mát ra đại lực lượng rất mạnh, tựa hồ nội bộ có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắn thậm chí còn cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, chỉ là nhớ không nổi lúc nào cảm thụ được.

"Đây là Bàn Cổ phân thân mở ra thế giới độc lập, muốn chiếm Bàn Cổ phân thân, phải tiến nhập trong đó!"

Nói xong, Huyền Binh đại đế vung tay áo, mọi người cùng nhau chạy ào vào bạch quang. Quang hoa chói mắt qua đi, Dương Lăng phát hiện đã đến một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Chung quanh cuồn cuộn linh khí nồng nặc, mọi nơi nhìn lại, mang mang vô bờ, nhìn không thấy đầu cùng.

Dương Lăng kinh ngạc phát hiện, quy tắc lực lượng trong kiếp cảnh cư nhiên tiêu thất, hơn nữa "Mệnh số" cùng "Sát sổ" cũng không có tái hiển lộ ra.


Nói cách khác, bọn họ đã thoát ly kiếp cảnh, tiến nhập một cái thế giới khác.

"Trách không được bốn vị đại đế căn bản không đi tích lũy mệnh số, nguyên lai chỗ thế giới Bàn Cổ phân thân, căn bản không bị kiếp cảnh ảnh hưởng!" Dương Lăng đột nhiên nghĩ thông suốt điều này.

Tiến nhập nơi đây, Thanh Hoa đại đế trầm giọng nói: "Bước đầu tiên, phải thoát đi Bàn Cổ phân thân truy sát!" Dương Lăng còn chưa hiểu được, một cổ cường liệt sát ý tràn ngập ra, sau đó là gầm lên giận dữ: "Chết tiệt loài bò sát, các ngươi còn dám xuất hiện! Bản chân nhân muốn giết các ngươi! Sát!"

"Rầm rầm oanh!"

Phương xa, một tôn thân hình thật lớn, cao tới nghìn trượng, cuồn cuộn mà đến. Trong tay người to lớn này, giơ một bả Vô Phách Phủ, trong lúc huy động, mây bay cũng biến sắc.

"Đều theo mệnh trời!" U Minh đại đế một tiếng la lên, là người thứ nhất đào tẩu.

Đối mặt Bàn Cổ phân thân, đường đường tứ đế cũng ôm đầu bỏ chạy. Dương Lăng cùng Thiên Dương, Thanh Dương ba người, tự nhiên cũng chia ra đào tẩu, không khéo chính là, Thanh Dương đạo nhân cùng Dương Lăng đào tẩu phương hướng giống nhau.

Trong lúc độn đi, Thanh Dương đạo nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng Dương Lăng xuất thủ. Thanh Dương đạo nhân, chính là nhất phẩm linh đài Tiên Tôn, lực lượng cao tới tám ức! Dương Lăng mấy nghìn vạn lực lượng cùng lão so sánh với, bất quá là như đệ tử gặp sư phụ.

Thanh Dương đạo nhân tiện tay phát ra một cái tiên thuật, tiên thuật này, tên là "Trệ Ngưng Không Gian ", tiên thuật vừa ra, động tác Dương Lăng bỗng nhiên chậm lại.

"Thanh Dương! Ngươi vô sỉ như vậy!"

Dương Lăng giận dữ, tay phải hoa lên, đả phá tiên thuật. Thanh Dương đạo nhân đã độn xa, Dương Lăng vừa đình lại, người to lớn liền chạy tới, đưa tay trảo một cái, liền đem Dương Lăng bắt ở trong tay, trong miệng rộng truyền ra cuồng tiếu: "Chết tiệt đông tây, ngươi muốn trốn sao?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận