Thôn Thiên

Dương Lăng vừa dứt lời, trên tháp bay lên một đạo tinh lượng quang hoa, quang hoa ngưng tụ thành một nữ tử, khí tức nhân uân (dày), thấy không rõ diện mục.

Nữ tử thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không tí hơi hám: "Nguyên lai là tân điện chủ, không có từ xa tiếp đón."

Dương Lăng cười nói: "Hôm nay mới biết được tên tiên tử, bởi vậy đến đây bái vọng."

Huyền Băng Tiên Tử nói: "Bái phỏng là giả, điện chủ hẳn là tới lấy Hậu Thổ Kỳ a?" Dương Lăng "Ha hả" cười, thần sắc như thường: "Hôm nay bản tọa nắm quyền bính điện chủ, đương nhiên muốn đem Hậu Thổ Kỳ thu về trong tay."

"Điện chủ muốn lấy Hậu Thổ Kỳ, Huyền Băng có một lời báo cho. Hậu Thổ Kỳ chưa bị bất luận kẻ nào tế luyện, trong đó có một tôn hung linh, mà ngay cả Thiên Băng Tiên Tôn cũng không có thể áp chế, chỉ có thể dâng lên huyết thực, mượn hung linh lực của nó."

Dương Lăng trầm ngâm chốc lát: "Nếu như thế, việc Hậu Thổ Kỳ, ngày sau mới bàn. Tiên tử ngày sau có rãnh, hoan nghênh đi tới Thiên Băng Điện làm khách." Vừa chắp tay chào, rồi cùng người khác lui ra.

Bảo Bảo kỳ quái hỏi: "Phu quân, vì sao không lấy đi Hậu Thổ Kỳ?"

Dương Lăng nói: "Với tu vi ta hiện nay, còn không thể chế trụ Hậu Thổ Kỳ, mà nó cũng không chạy thoát, trước nên để lại đây. Nếu là cường thủ, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện tình chúng ta không mong muốn." Kỳ thực hắn âm thầm quan sát vận đạo, cảm ứng được không dễ động thủ.

Dương Lăng tại trong Huyền Băng Điện dừng lại mấy ngày, quen thuộc đệ tử trong điện, lệnh ba vị Tiên Tôn phụ trách quản lý.

Chuyện tình Dương Lăng tiến nhập Huyền Băng Điện, truyền khắp Vạn Pháp Môn, lục tục các điện điện chủ, chư vị thượng trưởng lão, thậm chí tứ đại hộ pháp cùng Trầm Khắc, đều đến đây tương hạ. Huyền Băng Điện đại yến đãi tân khách, kéo dài bảy ngày bảy đêm.

Chuyện tình Huyền Băng Điện, rốt cuộc ổn định lại, vô luận là người trong điện, hay thế lực Vạn Pháp Môn còn lại, cũng không có người phản đối Dương Lăng lãnh đạo. Vì thế mười ngày sau, Dương Lăng lần thứ hai đi tới Uy Đức Điện.

Mà lúc này đây, sự tình cũng không có thuận lợi như trong tưởng tượng, khi Dương Lăng xuất hiện tại ngoài Uy Đức Điện, cư nhiên không ai đi ra nghênh tiếp. Dương Lăng phô trương bày ra, cũng không có hiệu quả ứng với.

Dương Lăng cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát một tiếng: "Uy Đức Điện đệ tử, đi ra tập họp! Trong mười hơi thở, nếu là còn có người không ra, cùng với tội phản môn liền tru sát, tuyệt không tha thứ!"


Lời vừa nói ra, chỉ thấy vô số đạo độn quang, từ trong Uy Đức Điện độn ra, trước có bốn vị Tiên Tôn xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Bốn người này, nhãn thần nhìn Dương Lăng đều tràn ngập địch ý.

Dương Lăng trong lòng khẽ động: "Nghe nói Uy Đức Tiên Tôn có bốn nhi tử, đều tại trong Uy Đức Điện. Hơn nữa dưới tay người này, người người đều đối với hắn chịu phục. Uy Đức Điện chủ này, sợ rằng bất hảo a!"

Chuyển nhanh ý niệm trong đầu, ánh mắt Dương Lăng đảo qua bốn vị Tiên Tôn, lạnh lùng hỏi: "Nghe nói, Uy Đức Tiên Tôn vợ con đều tại trong điện, có chuyện gì thế?"

Trong bốn Tiên Tôn đứng ra một người, trong mắt tràn đầy ý cừu hận, lạnh lùng nói: "Ta là con thứ ba Uy Đức Tiên Tôn, Vương Không!"

Dương Lăng không nói hai lời, tế ra Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn. Đại ấn vừa ra, thoáng cái tỏa định Vương Không, hắn ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có, liền bị Ngũ Hành Sát Trận giảo sát.

"A!"

Người người kinh hô ra, ba vị Tiên Tôn rất giận mà không dám nói gì, trái lại cúi đầu, cổ khí thế vừa rồi tiêu thất.

Dương Lăng cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng Vương Không biểu hiện ra địch ý, nếu không diệt trừ, ngày sau tất sẽ họa lớn. Dưới đại kiếp nạn, người người đều cảm thấy bất an, Dương Lăng cũng không đem nguy hiểm giữ ở bên người, nếu đã làm, liền làm cho tuyệt luôn.

"Người nhà Uy Đức Tiên Tôn, đi ra." Dương Lăng nâng Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, kế tục hạ lệnh.

Hơn mười người tu sĩ, có nam có nữ, sợ hãi mà đi tới trước mặt Dương Lăng, biểu tình bọn họ thập phần phức tạp.

Dương Lăng từ trong mắt những người này, nhìn không thấy oán hận, thấy chỉ có sợ hãi, hắn trầm giọng nói: "Uy Đức Tiên Tôn bội phản Vạn Pháp Môn, các ngươi những người này vốn đều phải tru sát. Nhưng bản điện chủ không phải người phệ sát, bởi vậy đưa các ngươi tới một chỗ sinh sống, trọn đời không được đi ra, các ngươi có bằng lòng hay không?"

"Nguyện ý, chúng ta nguyện ý!"

Nghe được có thể bảo mệnh, những người này cuống cả lên đáp ứng ngay.


Cửu Dương Tháp buông xuống một vòng, nhất thời đem tất cả mọi người thu nhập trong Tam Tài Cảnh. Có Cửu Dương đồng tử trông giữ, Dương Lăng cũng không sợ những người này xảy ra chuyện gì nháo sự, làm ra chuyện tình tổn hại lợi ích mình. Dù sao, bọn họ tu vi tối cao mới là Pháp Sư, năng lực có hạn.

Dương Lăng sát nhân lập uy, người trong Uy Đức Điện quả nhiên đều khiếp sợ, trong vòng mười hơi thở, mọi người đều đi ra nghênh tiếp.

Dương Lăng nhìn kỹ mọi người, trầm giọng nói: "Uy Đức Tiên Tôn đã là kẻ phản bội, sau này do bản tọa chấp chưởng tất cả, trong các ngươi có ai không phục, thì có thể đứng ra."

Không ai đứng ra, cũng không có người nào nói chuyện gì.

"Bỏ qua cơ hội hôm nay, ngày sau nếu có người không phục quản giáo, giết không tha!" Thanh âm Dương Lăng lạnh lẽo, có thể khiến mọi người trong lòng nghiêm nghị. Đại trưởng lão các điện, hoàn toàn có tư cách có quyền sanh sát trong tay, chưởng giáo cũng không thể truy hỏi, bọn họ tịnh không nghi ngờ lời nói của Dương Lăng.

"Tốt! Các ngươi đều thức thời. Nhưng ta còn là muốn nói cho các ngươi, thân là người tu hành, tu hành là việc trọng yếu đệ nhất, còn lại đều là thứ yếu! Chỉ mong các ngươi phải tận bản phận, thủ bản phận, bản điện chủ sẽ không nhằm vào bất luận một người nào, chỉ biết cung cấp bang trợ."

Hắn dừng một chút, "Tám mươi mốt thanh Đại La Thiên Kiếm, tại trong tay ai?"

Một vị Tiên Tôn đứng ra, nói: "Hồi bẫm điện chủ, Đại La Thiên Kiếm do tám mươi mốt vị đệ tử trong điện phân biệt chấp chưởng, ngộ địch thì, có thể kết thành Đại La Sát Trận. Dương Lăng nói: "Hôm nay, các ngươi đem kiếm giao ra."

Tu sĩ có Đại La Thiên Kiếm, tự nhiên tất cả không chịu, nhưng không dám không theo, cực không tình nguyện đi ra, lục tục đem Thiên Kiếm giao cho Dương Lăng.

Thiên Kiếm, chỉ dài ba tấc, rộng hai phân, phong cách cổ xưa tự nhiên, Dương Lăng cũng nhìn không ra cái phẩm cấp gì. Bất quá, Thiên Kiếm vào tay, Dương Lăng bỗng nhiên có cảm giác nó cùng với mình có loại quan hệ kỳ diệu, loại quan hệ này, cùng Đại La Huyền Khí trong cơ thể hắn có liên quan.

"Nói vậy Đại La Thiên Kiếm, cùng Đại La Huyền Khí chắc có quan hệ." Dương Lăng vừa suy tư, vừa đem Đại La Thiên Kiếm thu hút trong Kim Quang, chuẩn bị ngày sau hảo hảo nghiên cứu.

Người của Uy Đức Điện, tuy rằng biểu hiện ra khuất phục Dương Lăng, nhưng Dương Lăng biết, chỉ cần có cơ hội, bọn họ vị tất sẽ không phản loạn. Vì thế khi tỉ mỉ nghĩ xong, Dương Lăng đem Cửu Dương Tháp đặt ở trong Uy Đức Điện, do Bảo Bảo tọa trấn.


Kể từ đó, Uy Đức Điện có cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát con mắt Dương Lăng.

Uy Đức Điện đãi ngộ, hoàn toàn không giống Huyền Băng Điện được, không chỉ có không được ban thưởng, mà còn muốn bị giám thị. Kế tiếp, Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc cũng tiến nhập Uy Đức Điện, thay thế Dương Lăng hành sử chức trách điện chủ.

Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc, đến nay còn không có thân thể, hành sự có nhiều bất tiện, nhưng chuyện tình không đến cấp bách như thế, Dương Lăng chỉ có tìm được ký thể thích hợp, mới bang trợ tốt cho hai nàng.

Dương Lăng thi triển thủ đoạn, song song lãnh đạo lưỡng điện.

Tây Hải Tây Sơn, Uy Đức Tiên Tôn cùng Thiên Băng Tiên Tôn đang nghi hoặc nhìn chăm chú vào Tây Sơn Kiếm Tôn. Tây Sơn Kiếm Tôn là một đạo kiếm quang cuồn cuộn, kiếm quang rung động, phát ra một cái quang mang bén nhọn, thanh âm dường như kim chúc ma sát.

"Các ngươi nhất định nghi hoặc, ta vì sao cứu các ngươi?" Tây Sơn Kiếm Tôn mở miệng.

"Vâng, đối với Kiếm Tôn xuất thủ, hai người ta thâm sâu cảm tạ, nhưng cũng không rõ, Kiếm Tôn vì sao xuất thủ cứu giúp? Ta hai người, cùng Kiếm Tôn chưa từng lui tới, càng không có giao tình, lại xuất thủ cứu giúp, tựa hồ quá mức đột ngột." Uy Đức Tiên Tôn nói.

Tây Sơn Kiếm Tôn cười một tiếng dài: "Không sai, cứu ngươi hai người, là bởi vì ta có một chuyện muốn nhờ."

"Mời nói, chỉ cần ta hai người có thể làm được, tuyệt không khước từ!" Thiên Băng Tiên Tôn lập tức tỏ thái độ. Nếu không có Tây Sơn Kiếm Tôn, bọn họ hai người đã bị chém giết, phải chuyển thế sống lại, kết quả như vậy, thực sự khó có thể tiếp thu.

Tây Sơn Kiếm Tôn: "Kỳ thực giản đơn, ta muốn biết hạ lạc của Thiên Nộ Kiếm."

Uy Đức Tiên Tôn cùng Thiên Băng Tiên Tôn nhìn nhau, song song nở nụ cười: "Tây Sơn Kiếm Tôn hảo linh hiểu biết, cư nhiên cũng biết chuyện tình Thiên Nộ Kiếm."

Tây Sơn Kiếm Tôn "Hắc hắc" cười: "Bàn Cổ chân nhân có nhất cụ phẫn nộ hóa thân, sau khi biến thành ba thanh kiếm, xưng là Tam Nộ Kiếm, phân biệt là Thiên Nộ, Địa Nộ, Nhân Nộ. Tam nộ hợp nhất, có thể biết được Thiên Nộ kiếm pháp."

"Bản Kiếm Tôn lấy kiếm nhập đạo, nhưng chung quy muốn đi thiên lộ, muốn phi thăng thượng giới, nhất định phải cùng Tam Nộ Kiếm hợp nhất. Ta kinh qua tìm hiểu đáng kể, biết ngươi hai người tiếp xúc bí mật Thiên Nộ Kiếm, nên mới ra tay cứu giúp, muốn từ trong miệng nhị vị biết được Thiên Nộ Kiếm hạ lạc." Tây Sơn Kiếm Tôn nói ra mục đích.

Uy Đức Tiên Tôn cười nói: "Không sai, Tam Nộ Kiếm hạ lạc, ta hai người xác thực có biết. Trong Vạn Pháp Môn, chỉ có bảy người biết việc Thiên Nộ Kiếm. Vốn, bực này cơ mật, ta hai người tuyệt sẽ không nói cho ngoại nhân. Bất quá nhận được cứu giúp, hơn nữa chúng ta hôm nay bị gian nhân hãm hại, phải thoát ly Vạn Pháp Môn, đã không cần phải ... quá vì Vạn Pháp Môn bảo vệ bí mật."


Thiên Băng Tiên Tôn: "Thiên Nộ tam kiếm, kỳ thực đều tại trong tay Trầm Thiên Quân. Mấy năm nay, hắn cũng muốn tìm hiểu thấu Thiên Nộ tam kiếm, luyện thành Thiên Nộ chân thân. Chân thân nếu thành, hắn sẽ có chín thành cơ hội kết thành kim phẩm linh đài, phi thăng thượng giới."

"Trầm Thiên Quân đã độn vào linh đài thế giới, không hỏi ngoại sự, muốn tìm được hắn, điều không phải chuyện dễ." Uy Đức Tiên Tôn nói.

Tây Sơn Kiếm Tôn: "Nhưng ta nghĩ nhị vị nhất định có biện pháp tìm được phương vị linh đài của Trầm Thiên Quân. Trầm Thiên Quân tuy rằng bế quan, cũng không có khả năng đối với Vạn Pháp Môn chẳng quan tâm."

Nhị vị Tiên Tôn nhìn nhau, Uy Đức trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: "Trầm Thiên Quân phương vị, chúng ta cũng tìm không được. Bất quá, nếu là có người có thể công phá vạn Pháp Thiên Cung, thì nhất định sẽ kinh động Trầm Thiên Quân, buộc hắn hiện thân."

"Trong Vạn Pháp Thiên Cung có phòng ngự đại trận, uy lực đáng sợ, muốn phá điệu nó, độ khó cực lớn."

Cổn động kiếm quang, bỗng nhiên ngưng tụ thành nhất cụ nhân hình, mày kiếm, tóc tím, mặt như đao tước khắc đá, đường cong lãnh ngạnh, một đôi nhãn tuyến lớn, thấu bắn ra hàn quang kinh người.

Bị ánh mắt Tây Sơn Kiếm Tôn đảo qua, Uy Đức, Thiên Băng nhị Tiên Tôn, trong lòng đều là lạnh lẽo, hơi né tránh ánh mắt.

Tây Sơn Kiếm Tôn thấp giọng nở nụ cười một hồi: "Công phá Vạn Pháp Thiên Cung?"

Uy Đức Tiên Tôn nhanh suy nghĩ, kỳ thực tìm được Trầm Thiên Quân, không chỉ một cái biện pháp. Bất quá, Tây Sơn Kiếm Tôn cứu hai người hắn, tất nhiên tâm tồn bất lương, ngoài việc đánh chủ ý lên Vạn Pháp Môn, thứ nhất có thể khiến cho Vạn Pháp Môn nhập vào hỗn loạn, thứ hai cũng hi vọng Tây Sơn Kiếm Tôn bị nhốt trong Thiên Cung.

"Lẽ nào hắn biết ta chưa nói thực?" Uy Đức Tiên Tôn trong lòng nghĩ như vậy, thần sắc không chút nào thay đổi, trầm giọng nói: "Vạn Pháp Thiên Cung Chu Thiên Tinh Vân đại trận, tuy rằng cường đại, có thể có một loại biện pháp phá giải khác. Nếu Kiếm Tôn muốn biết, tại hạ nguyện ý cho biết."

Tây Sơn Kiếm Tôn trọng tân biến thành kiếm quang, thản nhiên nói: "Được, nhị vị sẽ theo ta đánh Vạn Pháp Thiên cung, thế nào?"

Thiên Băng Tiên Tôn nghiêm mặt nói: "Thiên Băng tuy rằng đã không phải là người Vạn Pháp Môn nữa, nhưng là không muốn cùng Vạn Pháp Môn đối kháng, thứ cho khó tuân mệnh!"

Uy Đức Tiên Tôn cũng thở dài một tiếng: "Nếu Kiếm Tôn nhất ý tương bức, xin đem hai người ta đưa về Vạn Pháp Môn!"

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận