Thôn Thiên

Dương Lăng trước cũng hoài nghi Cổ Thương Hải biết việc này, nhưng lúc này nghe hắn thừa nhận, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Khi liên tưởng đến Cổ Thương Hải giao cho mình địa đồ, trong lòng nghi hoặc càng đậm, do dự chốc lát, rốt cục là hỏi: "Chưởng giáo làm sao biết được Cửu Tiêu tu sĩ sẽ ra tay?"

Cổ Thương Hải vuốt râu cười: "Dương Lăng, ngươi có biết lần này là ai lĩnh đạo Cửu Tiêu tu sĩ đánh Thái Huyền Môn không?"

"Chắc là Thái Hành, Vương Ốc nhị phái." Dương Lăng nói.

Cổ Thương Hải gật đầu: "Dương Lăng, ngươi mặc dù đã không còn ở Thái Dịch Môn, nhưng lại có thể tham dự sự kiện cơ mật tối hạch tâm của bản môn. Thái Hành, Vương Ốc nhị phái, kỳ thực đều là môn phái phụ thuộc Thái Dịch Môn ta . Thái Hành Tiên Tôn, Vương Ốc Tiên Tôn, cũng đều là xuất thân Thái Dịch Môn, chỉ bất quá thân phận bọn họ cực kỳ bí mật."

Dương Lăng chấn động, kêu lên: "Thì ra là thế! Trách không được tất cả trùng hợp như vậy, Thái Huyền Môn vừa động thủ, Cửu Tiêu tu sĩ liền chạy tới. Thế nhưng chưởng giáo, kể từ đó, chẳng lẽ không phải đem toàn bộ Cửu Tiêu đều kéo vào chiến trường sao? Thái Huyền Môn tuyệt sẽ không chịu để yên."

Cổ Thương Hải thần sắc hiện ra một cổ túc sát chi ý: "Đây chính là kết quả ta muốn, Cửu Tiêu tu sĩ rất nhiều, nếu có thể đem bọn họ kéo vào tranh đấu, mượn lực bọn họ đối kháng Thái Huyền Môn, tương đối rất là có lợi cho Thái Dịch Môn."

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Thái Hành, Vương Ốc! Sợ rằng đánh chết Thái Huyền Môn, bọn họ cũng nghĩ không ra, nhị phái này đều là Thái Dịch Môn bố trí hạ ám kỳ chiêu." Cổ Thương Hải: "Ngày trước sau mấy trăm năm Thái Huyền Môn quật khởi, chuyện tình Thái Hành, Vương Ốc vẫn bí mật tiến hành. Khi đó Thái Dịch Môn chỉ biết, tại dưới mắt Thái Huyền Môn, Thái Dịch Môn không thể quá cường đại được, bằng không sẽ dẫn động sát khí Thái Huyền Môn. Vì vậy, Thái Dịch Môn mới âm thầm trù hoạch kiến lập Thái Hành, Vương Ốc hai phái."

"Để kiến tạo hai thế lực lớn, Thái Dịch Môn tiêu hao vô số tâm huyết, đã mất mấy nghìn năm thời gian, mới có ngày hôm nay."

Nghe qua như vậy, Dương Lăng trong lòng lại có nghi hoặc, hắn không nghĩ ra Thái Hành, Vương Ốc hai phái là làm sao mà thuyết phục Cửu Tiêu tu sĩ, đánh Thái Huyền Môn. Lập tức nói ra nghi hoặc trong lòng, Cổ Thương Hải nhất nhất giải đáp.

"Cửu Tiêu tu sĩ, sau nhiều lần đại kiếp nạn đều là một phương tổn thất nghiêm trọng nhất. Vì thế Thái Hành, Vương Ốc hai phái, đã mượn cớ, cổ động Cửu Tiêu tu sĩ tiên hạ thủ vi cường. Mục đích hạ thủ, tự nhiên là khiến cho tu sĩ hạ giới công phạt lẫn nhau, đây đó suy yếu, khiến cho Cửu Tiêu tu sĩ làm ngư ông đắc lợi."

"Cửu Tiêu tu sĩ đã biết, lúc nhất nguyên đại kiếp nạn, trong Bàn Cổ Giới chỉ chừa lại một nghìn tu sĩ Tiên Tôn cấp bậc. Đồng thời bọn họ còn biết, nếu như mượn Địa Hoàng Ấn, có thể khiến cho cửu khối châu địa hợp làm một."


"Kể từ đó, Cửu Châu đại loạn, các phái trong lúc đó tranh đấu không thôi, Cửu Tiêu tu sĩ áp lực giảm đi. Lúc này, bọn họ sợ rằng đang thi triển Địa Hoàng Ấn, có thể khiến cho Cửu Châu hợp nhất." Cổ Thương Hải chậm rãi nói.

Dương Lăng thật lấy làm kinh hãi: "Cửu khối châu địa có thể hợp làm một sao?"

"Đương nhiên khả dĩ, chỉ cần lấy được cửu căn Côn Lôn Đinh, cửu khối châu lục tức có thể hợp làm mộtt." Cổ Thương Hải nhìn Dương Lăng, "Ngươi đã gia nhập vào Vạn Pháp Môn, ngày sau Cửu Châu hợp nhất, có thể toàn lực thúc đẩy Vạn Pháp cùng Thái Huyền Môn tranh đấu."

Dương Lăng thản nhiên nói: "Chưởng giáo, ta nếu ký thân ở Vạn Pháp Môn, đã là một thành viên của Vạn Pháp Môn, há có thể làm việc tổn hại đến lợi ích Vạn Pháp Môn?"

Cổ Thương Hải hươi tay cười: "Dương Lăng, ngươi cho rằng ta là cho ngươi nằm vùng sao? Ngươi sai rồi, Vạn Pháp Môn muốn tồn tại kế tục, nhất định phải cùng Thái Huyền Môn đấu, bằng không chỉ có thể diệt vong." Dương Lăng vẻ mặt kinh ngạc: "Chưởng giáo sao lại nói ra lời ấy? Vạn Pháp Môn thực lực, còn trên cả Thái Huyền Môn, thế nào lại bị diệt vong chứ?"

Cổ Thương Hải thở dài một tiếng: "Dương Lăng, ngươi cùng thiên hạ đa số là như nhau, không biết Thái Huyền Môn. Trên thực tế, Thái Huyền Môn tuy rằng gặp tổn thất rất lớn, nhưng căn cơ thì vẫn còn."

"Căn cơ? Thái Huyền Môn còn có cái gì căn cơ? Ngoại môn, nội môn, chân truyền, ba đợt đệ tử đều bị oanh sát, đâu còn có căn cơ gì chứ?" Dương Lăng thần tình nghi hoặc.

"Thái Huyền Môn căn cơ không phải biểu hiện ra ở Thái Huyền Môn, mà là một cổ lực lượng bí mật. Thái Huyền lão tổ đã phi thăng, ta cũng không giấu gì ngươi, Thái Huyền Môn một vị thượng trưởng lão, là người của Thái Dịch Môn ta. Bởi vậy, trong tất cả Thái Huyền Môn, ta đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, có một bí mật, mà ngay cả thượng trưởng lão cũng không biết, mà chỉ là mơ hồ suy đoán ra một ít."

"Chưởng giáo là chỉ cái bí ẩn kia của Thái Huyền Môn? Rốt cuộc là cái gì?" Dương Lăng lấy làm kinh hãi.

"Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng không lâu sau thì sẽ biết. Nói vậy, chúng ta sẽ thất kinh mất. Cũng không nên quên, Thái Huyền Môn là đại biểu nhất phương lợi ích của Thiên Thần, trong Bàn Cổ Giới, không có môn phái nào có ưu thế so với nó, có lực lượng ẩn tàng, tình lý là như vậy."

Dương Lăng suy nghĩ một chút, ngay cả Thái Dịch Môn cũng đã có Thái Hành, Vương Ốc, còn có Tiên Cơ Pháo uy lực đáng sợ, Thái Huyền Môn tự nhiên cũng sẽ có lực lượng ẩn tàng rồi, hơn nữa chỉ biết so với Thái Dịch Môn lực lượng ẩn dấu càng cường đại hơn.


Nói đến đây, Cổ Thương Hải đưa tay tại không trung vẻ vài cái, xuất hiện bốn cái vòng, hắn chỉ vào một vòng tròn trong đó: "Đây là Thái Huyền Môn, đại biểu thiên đình lợi ích, là địch nhân lớn nhất của Thái Dịch Môn cùng ngươi."

Chỉ vào cái vòng thứ hai: "Đây là Thiên Ngoại Thiên, đại biểu Thiên Ngoại Thiên tiên giới lợi ích."

Rồi chỉ hướng cái vòng thứ ba: "Bên trong này có Thái Dịch Môn, tứ đại môn phái, còn có Vạn Pháp Môn, cùng với Cửu Tiêu tu sĩ, đương nhiên còn có ngươi. Ngươi hiện nay có thể cho rằng, chúng ta đây là một nhóm, đại biểu thế lực Bàn Cổ tiên giới."

Dương Lăng nhìn về phía cái vòng thứ tư: "Chẳng lẽ còn có đệ tứ phương thế lực?"Đương nhiên là có." Cổ Thương Hải chỉ vào cái vòng này, "Đệ tứ phương thế lực phức tạp nhất, trên thực tế, nó cũng không phải tồn tại đơn độc một người. Trong đó bao gồm Yêu Tộc, Ma Tông, Phật Môn, Ma Vực, tán tu v…v…, cổ thế lực này, có thể hướng bất luận cái gì nhất phương nào trong tam phương, cũng có thể tự thành nhất phái."

"Nếu như Cửu Châu hợp nhất, ba thế lực trước sẽ rõ ràng hiển hiện, mà đệ tứ phương thế lực, cũng sẽ dần dần hiện ra. Đến lúc đó, toàn bộ Bàn Cổ Giới là một mảnh phức tạp. Nhưng loại tình huống này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Đồng thời, nó cũng là đại kiếp nạn cho phép, không ai có khả năng cải biến."

Dương Lăng âm thầm hít một ngụm lãnh khí, đây tất cả, tựa hồ đều đang nằm trong kế hoạch của Cổ Thương Hải.

"Dương Lăng, nếu không có ngươi, rất nhiều sự tình không có khả năng thành công, công lao của ngươi lớn nhất." Cổ Thương Hải cười nói.

Dương Lăng lắc đầu: "Đều là chưởng giáo bày mưu nghĩ kế, Dương Lăng làm sao dám kể công?" Sau đó đem gì đó trong Thái Huyền Môn vào tay, đại lược nói cho Cổ Thương Hải nghe.

Cổ Thương Hải cười nói: "Lẽ ra, mấy thứ này là của ngươi, Thái Dịch Môn không nên lấy. Bất quá, lúc này trong tay ta đang cần ít đan dược, như vậy đi, ngươi cầm trong tay đan dược giao ra, còn lại, tất cả ngươi lưu lại."

Toàn bộ đan dược, là hơn một triệu tuyệt phẩm linh đan, tuyệt đối là một con số thiên văn a.


Bất quá, Dương Lăng không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng: "Được." Lập tức bắt đầu chỉnh lý đan dược trong Kim Quang, đem phân loại ra, bỏ vào trong các loại đan túi.

Khoảng chừng hai canh giờ sau, Dương Lăng đem hơn mười cái đan túi giao cho trong tay Cổ Thương Hải. Tống xuất những ... đan dược này, hắn trong lòng ngược lại cũng không đau lòng, bởi vì trong Hắc Tinh Trụ, tùy thời có thể luyện ra đại lượng đan dược, trong tay không thiếu nhất là những vật ấy.

Cầm lấy đan dược, Cổ Thương Hải có chút vui vẻ: "Có những ... đan dược này, Thái Dịch Môn trong ba mươi năm là có thể khôi phục nguyên khí." Dương Lăng giao ra đan dược, đủ cả tiên đan, có thể chữa trị linh đài thế giới cho Thanh Phong Tiên Tôn mấy người, gia tốc tu hành.

Về phần tổn thất ngoại môn, nội môn đệ tử, chỉ cần đan dược vậy là đủ rồi, sớm muộn gì có thể bồi dưỡng ra, chỉ là vấn đề thời gian.

Dương Lăng gật đầu: "Chưởng giáo nếu thiếu khuyết đan dược, tùy thời có thể tìm đệ tử."

Cổ Thương Hải mỉm cười: "Ngươi nếu nói vậy, ta sau này sẽ không với ngươi khách khí." Trong tay hắn lấy ra một quả phù bài thủy tinh, giao cho Dương Lăng, thần sắc nghiêm túc mà nói: "Đây là ‘ Bàn Cổ Phù ’, cầm nó, ngươi sau này là ‘ Bàn Cổ ’ nhân."

"Bàn Cổ?" Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn, "Chưởng giáo có thể nói rõ một chút không?"

Cổ Thương Hải gật đầu: "Đã trải qua nhiều như vậy, ngươi đã thông qua rất nhiều khảo nghiệm, hơn nữa làm ra cống hiến thật lớn, lúc này hoàn toàn có tư cách biết một ít sự tình. Thái Dịch Môn kỳ thực thuộc về một tổ chức, cái tổ chức này tên là ‘ Bàn Cổ ’."

"Kỳ thực gọi cái gì không trọng yếu, quan trọng là ..., sứ mệnh Bàn Cổ là hủy diệt thiên đình trật tự, trùng kiến Bàn Cổ Giới." Cổ Thương Hải nói ra một cái kế hoạch lớn khiến Dương Lăng khiếp sợ.

Trùng kiến Bàn Cổ Giới? Khẩu khí thật lớn! Dương Lăng trong lòng kịch chấn.

Cổ Thương Hải cười nói: "Ngươi là nghĩ, cái thuyết pháp này vô cùng cuồng vọng sao?"

Dương Lăng cười khổ một hồi, nói rằng: "Đệ tử nghĩ, việc này chẳng lẽ cùng tiên giới có liên quan?"


Cổ Thương Hải không có phủ nhận, kế tục nói: "Nếu không có tiên giới, lại có ai có thể phủ định thiên đình? Mà tổ chức Bàn Cổ, chính là tiên giới tại Bàn Cổ Giới làm ra, địa vị Thái Dịch Môn ở đầu mối then chốt, nắm trong tay tất cả."

"Tổ chức Bàn Cổ bao gồm rất nhiều thế lực, cùng rất nhiều người, những người này cùng thế lực bình thường sẽ không bị người phát hiện. Nhưng ta nếu là muốn làm thành một việc, những ... lực lượng này, sẽ toàn lực phối hợp, khiến mọi sự tình dưới tình huống này đạt thành hiệu quả ta mong muốn."

"Bọn họ rốt cuộc là ai, chỉ có một mình ta biết, mà bọn họ, thì chỉ nghe mệnh lệnh của ta." Cổ Thương Hải nhìn Dương Lăng, "Hôm nay đem Bàn Cổ phù bài giao cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng, cũng có thể cự tuyệt."

Dương Lăng cười khổ: "Ta có thể cự tuyệt sao?"

"Đương nhiên có thể, bởi vì bản thân ngươi đã sớm là một bộ phân của toàn bộ kế hoạch, có hay không gia nhập vào Bàn Cổ, tịnh không trọng yếu, cho ngươi gia nhập vào, chỉ là một loại tình thế mà thôi."

"Ta không rõ." Dương Lăng sắc mặt khẽ biến, "Ý tứ Chưởng giáo là nói, có người một mực khống chế ta?" Loại chuyện này, là hắn trăm triệu lần không thể tiếp nhận.

Cổ Thương Hải lắc đầu: "Ngươi sai rồi, không ai khống chế ngươi. Bàn Cổ Giới đại thế tiến triển, giống như một con sông trên bình nguyên vậy. Nước sông thuận thế mà chảy, có thể là hướng đông, cũng có thể là đi hướng tây. Thế nhưng có một ít người, lại có thể đem nước sông chảy xuôi toàn bộ phong kín, có thể khiến cho sông nhỏ chỉ có thể trong đó một cái phương hướng chảy xuôi."

Dương Lăng bỗng nhiên nhớ tới ngày trước theo như lời "Trữ" nói, Phục Hy đại đế chỉ là tính tới một loại khả năng, toàn lực thúc đẩy sự tình hướng phương hướng một loại khả năng phát triển. Lúc này nghe Cổ Thương Hải nói như vậy, hai người nói ra có điều tương tự!

"Chưởng giáo, có hay không ngay từ đầu, ta là một quân cờ trong đó?" Dương Lăng hỏi.

Cổ Thương Hải lần thứ hai lắc đầu: "Xác thực mà nói, lúc mới bắt đầu, ngươi không có tư cách trở thành quân cờ. Trước đây từng có một đoạn thời gian, ngươi là một quân cờ. Nhưng lúc này, ngươi đã thoát đi phạm vi quân cờ, hoàn toàn có thể làm chủ đạo chính thế cục”.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận