Thôn Thiên

"Ầm ầm!" Năm tiếng nổ đồng thời phát sinh, ngũ đại ma thai song song bộc phát ra cường liệt ma tức, sau đó trong nháy mắt thu liễm thành một điểm cực nhỏ. Một điểm cực nhỏ này, lại uẩn tàng lực lượng mạc khả danh trạng (không biết tên), kinh khủng cự lực ngưng tụ thành một điểm, mở ra thời không chi môn, mở ra một phương thế giới.

Ngũ đại ma đầu, đều muốn ngưng tụ Linh Châu thế giới! Dương Lăng mừng rỡ, đem đan dược chuẩn bị thật tốt, đại lượng ném vào trong ma thai, cung cấp cho ngũ đại Ma Thần mở ra Linh Châu Ma giới chi dùng.

Điện quang lôi hỏa, các loại cảnh tượng kỳ dị tại trong tiểu thế giới sản sinh, đều tự diễn biến ra một phương Ma giới.

Ngũ đại Ma Thần, một bên thôn phệ đại lượng đan dược, một bên ôn dưỡng Linh Châu. Ba canh giờ qua đi, Thấp Bà, Ba Tuần, Ô Ngưỡng, Ly Già, Khẩn Xá La đều hóa thành nhân thân, đang quỳ lạy Dương Lăng: "Chủ nhân!" Dương Lăng trong lòng vui mừng, ngày sau có ngũ đại Ma Thần tương trợ, hắn thực lực đại tăng!"Tốt! Các ngươi năm người không khiến ta thất vọng!" Lập tức cùng ngũ đại ma đầu, độn vào Ma Vực.

Lữ Hiển, Khô Lâu Ma Thần lập tức đi ra đón chào, khi bọn hắn thấy ngũ đại ma đầu đều đã thành tựu Ma Thần thân thể, ai nấy đều lấy làm kinh hãi."Chúc mừng gia gia, chúc mừng gia gia!" Khô Lâu Ma Thần không quên vuốt mông ngựa. Dương Lăng khoát tay: "Đem năm cây Khô Lâu lệnh kỳ đến đây."

Ngày trước Dương Lăng dùng Kim Quang giết chết năm vị Bạch Cốt Thánh Ma, đoạt được Khô Lâu sát trận, tạm thời giao cho Khô Lâu Ma Thần dùng. Năm cây Khô Lâu lệnh kỳ, đều là cấp bậc Tuyệt Phẩm Đạo Khí, liên hợp lại, uy lực thật lớn. Lúc này ngũ đại ma đầu tiến giai Ma Thần, Dương Lăng tự nhiên phải lấy lại vật ấy giao cho bọn hắn sử dụng.

Khô Lâu Ma Thần vẻ mặt ủy khuất: "Gia gia, ngươi thật bất công! Khô Lâu ta cũng là trung thành và tận tâm, làm sao không có một kiện binh khí vừa tay chứ?"


Mắt thấy Ma Thần này bất mãn, Dương Lăng khuôn mặt trầm xuống: " Ma Thần phụ cận, lần trước bị chúng ta một lưới bắt hết, không người nào có thể uy hiếp ngươi, muốn binh khí làm cái gì? Phải tu hành cho thật tốt, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội đột phá. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sớm muộn gì cũng cho ngươi một kiện pháp khí lợi hại." Khô Lâu Ma Thần vui vẻ: "Vâng, đa tạ gia gia!"

Dương Lăng lại đối Lữ Hiển nói: "Nhất nguyên đại kiếp nạn tới, Ma Vực tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng, ngươi cùng Khô Lâu đều phải mật thiết chú ý tình huống nơi đây, có cái gì dị thường, tùy thời thông tri cho ta."

Sau đó phân phó ngũ đại ma đầu, ở lại trong Ma Vực củng cố Linh Châu, diễn luyện Khô Lâu sát trận.

Lúc này ngũ ma đầu thành tựu Ma Thần vị, niệm động một cái, liền đem Dương Lăng đưa về trong Cửu Dương Tháp.

Dương Lăng đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, không ngờ liên tục có chuyện tốt, Kim Tàm yên lặng hồi lâu đột nhiên có động tĩnh. Kim Tàm kết thành đại kiển từ đó hé ra, nhảy ra một đoàn linh quang, linh quang này biến ảo hồi lâu, ngưng tụ thành một gã đồng tử mười một, mười hai tuổi. Đồng tử này mi thanh mục tú, nhưng trong ánh mắt có sát phạt khí, mặc quần áo tử sam, tóc tùy ý buông thả, bay xỏa ở phía sau. Đồng tử này vừa xuất hiện, vội vã bái kiến Dương Lăng: "Chủ nhân, đã hóa thành hình người rồi a!" Dương Lăng cũng thay nó vui vẻ: "Không tệ!"

Kim Tàm này tu hành, vốn cực kỳ chậm chạp, mấy nghìn mấy vạn năm mới có thể có chút thành quả.

Nhưng lúc nó theo Dương Lăng, dưới mưa dầm thấm đất, với tu hành nhất đạo có rất nhiều lĩnh ngộ.


Hơn nữa Dương Lăng vì nó sáng tạo ra hoàn cảnh tu luyện ưu việt, cùng tứ kiếm thể hợp nhất, cho nên nó cư nhiên nhất cử đột phá, ngưng tụ ra nhân thân.

Tứ kiếm thể, vốn là nhất thể, nếu có thể hợp nhất, là có thể thành tựu vô hình kiếm thể, chính là Tiên Thiên Linh Bảo, uy lực tuyệt đại.

Dương Lăng ngưng thần nhìn qua, thấy mi tâm Kim Tàm lại có bốn điểm hàn quang, cười nói: "Tứ kiếm thể của ngươi, cũng đã viên mãn rồi?" Kim Tàm đồng tử cười: "Hồi bẩm chủ nhân, tứ kiếm thể xác thực đã viên mãn." Dương Lăng cười nói: "Đi, chúng ta ra bên ngoài thử mấy chiêu." Kim Tàm mới hóa thành hình người, cũng muốn hoạt động tay chân, "Hì hì" cười: "Làm sao là đối thủ chủ nhân? Không dám, không dám a."

Dương Lăng lại đem Kim Tàm đồng tử nhiếp ra Kim Quang, hai người cách xa nhau nghìn trượng."Tiếp chiêu!" Dương Lăng đánh ra ba nghìn đạo kiếm quang, Bát Quái Tâm Ý Kiếm thay đổi, thoáng cái bao phủ tới. Kim Tàm lấy làm kinh hãi, trong lòng kêu lên: "Ai nha! Chủ nhân kiếm thuật lúc nào tiến bộ lợi hại như vậy!"

Hắn vốn đang lo lắng Dương Lăng chịu không nổi kiếm quang của hắn, lo lắng quét sạch mặt mũi chủ nhân, nhưng lúc này xem ra, lo lắng căn bản là dư thừa.

Kim Tàm cũng không cần bảo lưu, mi tâm quang hoa chợt lóe, bốn đạo kiếm khí giăng ra khắp nơi, cùng kiếm quang Dương Lăng đấu cùng một chỗ. Tứ kiếm thể, phân biệt là Thiên Sát, Tuyệt Sát, Ẩn Sát, Bí Sát, kiếm quang sắc bén vô cùng, vừa bay lên liền đem kiếm quang Dương Lăng bức lui.


"Tốt!" Dương Lăng chiến ý dâng trào, Bát Quái Tâm Ý Kiếm ngưng tụ thành kiếm ti, khắp bầu trời cắt qua, cư nhiên chặn lại tứ kiếm thể công kích.

Kim Tàm nhịn không được kêu lên: "Chủ nhân kiếm thuật, thực sự là thiên hạ vô song!" Dương Lăng kiếm quang uy lực, rõ ràng không bằng tứ kiếm thể, nhưng bằng vào kiếm thuật ảo diệu, cư nhiên đánh thành bình thủ, khiến Kim Tàm bội phục không gì sánh được.

Hai người đấu một trận, Dương Lăng thu hồi kiếm quang, cười nói: "Tàm nhi, đợi ngày sau ngươi đem tứ kiếm thể hợp nhất, là có thể thành tựu vô hình kiếm thể, khi đó uy lực so với hôm nay phải tăng cường không chỉ là mười lần." Kim Tàm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Chủ nhân, mặc dù hóa hình người, nhưng cảnh giới thực tại còn kém nhiều, muốn đem tứ kiếm thể hợp nhất, sợ là phải đợi hồi lâu a."

Dương Lăng không cảm thấy cái gì: "Ngươi thọ mệnh dài lâu, việc này cũng không vội, cũng không gấp gáp. Ngày sau không cần ở lại trong Kim Quang, mà ở lại bên người ta làm tùy thân đồng tử.Ân, phải lấy một cái tên, ngươi sinh ra trong Kim Linh động thiên? Không bằng gọi là Kim Linh đồng tử, thế nào?"

Kim Tàm mừng rỡ: "Được, Kim Linh đa tạ lão gia!" Như vậy, Dương Lăng bên người có thêm một Kim Linh đồng tử.

Hắn là một người mới xa lạ, Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc mọi người trước đây không nhìn thấy hắn, đều chạy đến xem thật náo nhiệt.

Bị mọi người vây xem, đồng tử này cư nhiên đó mặt, ngẫn cao cái cổ hỏi: "Nhìn cái gì vậy?" Tiểu Hồng "Hanh" một tiếng: "Là nhìn ngươi, làm sao vậy?" Tiểu Hồ Ly vẫy tay: "Kim Linh, ngươi đến đây." Kim Linh đồng tử dám đối với Tiểu Hồng rống lên, nhưng cũng không dám như vậy với Tiểu Hồ Ly, ba ba đi lên phía trước, nịnh nọt hỏi: "Tiểu Hồ có cái gì phân phó?"

Tiểu Hồ Ly xoa đầu hắn nói: "Ngươi không nên đối Tiểu Hồng vô lễ như thế." Kim Linh đồng tử cười khổ: "Vâng, tiểu nhân minh bạch rồi."


Ngũ đại Ma Thần cùng Kim Linh đồng tử vừa xuất quan, khiến Dương Lăng thập phần vui vẻ.

Ngũ đại Ma Thần đã có Bạch Cốt sát trận, có gặp ngũ phẩm linh đài Tiên Tôn, đều có thể đấu một trận. Kim Linh đồng tử bằng vào tứ sát kiếm thể, đối phó phổ thông Tiên Tôn cũng không dưới tay, thêm hai đại trợ lực này, Dương Lăng thực lực bạo tăng.

Ngày hôm đó, Dương Lăng mang theo Kim Linh đồng tử ra khỏi Cửu Dương Tháp, hắn vừa ra tới, liền lấy làm kinh hãi, bởi vì Trầm Khắc cư nhiên đã là lục phẩm linh đài."Trầm Khắc, ngươi có đúng hay không ăn vụng tiên đan a?" Dương Lăng cũng vì hắn mà cảm thấy vui vẻ, cười hỏi. Trầm Khắc vẻ mặt đắc ý: "Ta tu tiên thiên tài như vậy, tiến bộ cấp tốc cũng là đương nhiên, Dương Lăng, ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá Nguyên Cương Kỳ? Ra mòi, trong thời gian ngắn là không có khả năng, ai, bất quá không nên nản lòng, một ngày nào đó sẽ thành công thôi."

Dương Lăng nỗi giận, hươi tay một quyền oanh qua, trong một quyền này chất chứa kinh khủng Hỗn Nguyên Lực.

Trầm Khắc lại càng hoảng sợ, hú lên quái dị, xa xa né tránh, kêu lên: "Dương Lăng! Chọc giận bản Tiên Tôn, sẽ cho ngươi chịu không nổi a!"

Dương Lăng "Hắc hắc" cười: "Tiên Tôn thì thế nào? Nói đánh ngươi liền đánh ngươi a." Trầm Khắc thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Ngươi quái vật thiên hạ như vậy lại có mấy người?" Hắn sắc mặt chuyển sang nghiêm túc, "Dương Lăng, gần đây ngươi bế quan tu luyện, có biết bên ngoài xảy ra chuyện gì hay không?" Dương Lăng ngẩn ra: "Chuyện gì?" "Bàn Cổ Giới, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, liên tục có ba vị Tiên Tôn phi thăng thành tiên."

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận