Thôn Thiên

"Nói như thế, Bàn Cổ Giới tối đa chỉ có thể tồn tại một nghìn tu sĩ mở ra tiểu thế giới? Mà lần này nhất nguyên đại kiếp nạn, sẽ đem tu sĩ dư thừa toàn bộ thanh trừ?" Dương Lăng giật mình hỏi.

Cửu Châu tu sĩ, bao gồm Tiên Tôn, Thần Tôn, Bồ Tát, Ma Thần, số lượng, sợ rằng đã vượt xa quá con số một nghìn, nhất nguyên đại kiếp nạn này, chẳng lẽ không phải muốn giết chết rất nhiều người sao?

Ngày trước cùng Đại Nhật giáo chủ một phen nói chuyện, Đại Nhật giáo chủ cũng không nói ra huyền cơ trong đó, hôm nay Tề Thiên Yêu Thánh lại nói thật minh bạch. Trong Tiểu thiên thế giới, chỉ có thể dung nạp một nghìn thế giới, mà mỗi một cái linh đài thế giới, linh châu thế giới, linh sơn thế giới v…v…, đều phải tính nhập trong đó. Thậm chí, một ít thành lập quy tắc Đạo Khí tiểu động thiên, tỷ như Cửu Dương Tháp của Dương Lăng, cũng phải bao gồm ở bên trong.

"Không sai, nhất nguyên đại kiếp nạn, mỗi mười hai vạn chín nghìn chín trăm năm một lần, mỗi một lần đều phải ngã xuống rất nhiều tu sĩ, ngày hôm nay trong Bàn Cổ Giới, chỉ cho phép xuất hiện một nghìn cái thế giới. . ." Yêu Thánh đối với Dương Lăng suy đoán dành cho khẳng định cuối cùng.

Dương Lăng nghe ra trong hắn nói có giấu huyền cơ khác, liền nói: "Trước đây Bàn Cổ Giới, chẳng lẽ không chịu hạn chế pháp tắc này sao?" Thái cổ, cường giả vô số, Kim Phẩm linh đài thậm chí có thể không cần phi thăng, Thiên Thần cũng có thể hiện thân nhân gian.

Yêu Thánh: "Ngươi có biết, Bàn Cổ Giới là một cái tiểu thiên thế giới thập phần đặc thù , có hư thực lưỡng tương. Thế giới như vậy, không những đột phá được pháp tắc hạn chế có thể dung nạp một nghìn thế giới, còn có thể dung nạp Kim Phẩm linh đài, Ngọc Phẩm linh đài, thậm chí Kim Tiên cấp số nhất loại cường giả tồn tại."

Dương Lăng cũng từng nghe nói qua, Bàn Cổ Giới trước đây xác thực có thể dung nạp cường giả, nhưng khi Thần Giới xuất hiện, có thể khiến Bàn Cổ trở nên không ổn định. . . Nhưng lúc này xem ra, cái thuyết pháp này cũng không toàn diện.

Yêu Thánh tiếp tục nói: "Trong Bàn Cổ Giới có hư thực nhị tương, lại bị Thiên Thần thi triển đại thần thông, đem hư tương thế giới thu thập lại, dùng để mở ra Hư Thần Cảnh, cũng là Thần Giới hôm nay. Kể từ đó, Hư Thần Cảnh là một bộ phận của Bàn Cổ Giới, trở nên cùng với tiểu thiên thế giới giống nhau, có thực không hư, cũng bắt đầu bị pháp tắc ước thúc."

"Thì ra là thế" Dương Lăng thở dài một tiếng, "Nếu không có làm như vậy, nhân gian sẽ không gặp phải nhất nguyên đại kiếp nạn."

Yêu Thánh: "Không làm như vậy, thì đâu có Thần Giới? Nếu như không phải Thiên Thần xuất hiện, Bàn Cổ Giới tiếp tục diễn biến, nó có thể trở thành một cái trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới."

Dương Lăng cũng không có giật mình, hắn mới vừa rồi cũng nghĩ tới điểm này, Bàn Cổ Giới nếu bởi vì duyên cớ hư thực lưỡng tương không bị hạn chế pháp tắc, tự nhiên có thể phát triển vô hạn xuống phía dưới, trở thành đại thiên thế giới cũng không là không có khả năng. . .

"Thần Giới Bàn Cổ Giới, hôm nay đã thập phần lớn mạnh. Phải biết rằng, ba nghìn đại thiên thế giới, cũng không phải chỉ có Bàn Cổ Giới mới có bộ tộc Thiên Thần. Thiên Thần các thế giới khác, chỉ cần tu vi đạt được, đồng dạng có thể chịu qua thiên hình sau đó tiến nhập Thần Giới."


Dương Lăng cả kinh sợ hãi, nguyên lai Thần Giới cùng Tiên Giới cũng không phải cùng Bàn Cổ Giới có quan hệ, Thiên Thần bên trong, cũng không phải đều là dân bản xứ ở Bàn Cổ Giới.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, Thần Giới như vậy phát triển tiếp tục, chẳng lẽ không phải có khả năng cùng Tiên Giới chống lại sao?

Yêu Thánh hai mắt nhìn Dương Lăng: "Đạo hữu, ngươi hôm nay có minh bạch chưa? Thiên Thần ngày trước làm tất cả mọi chuyện, là vì thành lập Thần Giới, đem toàn bộ Thiên Thần cường giả trong ba nghìn đại thiên thế giới đều thu nạp đến đây, do đó mới thành lập một giới này. . ."

"Ngày sau, khi Thần Giới có đủ lực lượng, tất nhiên sẽ đem Hư Thần Cảnh hướng kéo dài ra phía ngoài, từ đó chiếm lấy toàn bộ Bàn Cổ Giới, đem Bàn Cổ Giới biến thành một cái đại thiên thế giới, thậm chí biến thành một cái thế giới giỏi nhất trong ba nghìn đại thiên thế giới."

Rất nhiều nghi hoặc trong lòng Dương Lăng đều nhất nhất khai mở, cười khổ nói: "Ta hiểu được rồi, Thần Giới có loại dã tâm này, vì thế không cho phép trong Bàn Cổ Giới có quá nhiều người cường đại tồn tại, bọn họ thi triển các loại thủ đoạn, không ngừng làm suy yếu thực lực sinh linh Bàn Cổ Giới. Thậm chí giúp đỡ Thái Huyền Môn như vậy làm thế lực đại diện, sáng lập Thần Tiên Bảng, thành lập U Minh thế giới."

"Kế hoạch Thần Giới, hoàn hoàn tương khấu, vốn nếu không có thái cổ chân nhân xuất hiện, kế hoạch bọn họ sẽ rất thuận lợi. Nhưng thái cổ chân nhân là một chuyện ngoài ý muốn, vì thế Thần Giới từ lúc đó, bắt đầu nghiêm ngặt khống chế thực lực sinh linh Bàn Cổ Giới. . ."

Vị Tề Thiên Yêu Thánh trước mắt này, kiến thức rộng rãi, Dương Lăng phàm có chuyện tình không rõ, đều có thể từ hắn ở đây nhận được đáp án.

Căn cứ vào Tề Thiên Yêu Thánh nhận biết, trung tâm toàn bộ thế giới, là Tam Thanh Đại Thiên Thế Giới. Tam Thanh Đại Thiên Thế Giới rộng lớn nhất, căn bản nhất, nó cùng ba nghìn đại thiên thế giới liên tiếp. Ngoài ra còn có Tiên Giới, trên Tiên Giới, lại có Dương Cực Thiên.

Cường giả của ba nghìn đại thiên thế giới, có thăng nhập Tiên Giới, có trực tiếp tiến nhập Tam Thanh Đại Thiên Thế Giới. Ba nghìn đại thiên thế giới, chỗ đại thiên thế giới của Dương Lăng chỉ là một trong số đó, mà Bàn Cổ Giới cũng chỉ là một cái tiểu thiên thế giới trong đại thiên thế giới này.

Một cái đại thiên thế giới, bao hàm trong đó một nghìn cái trung thiên thế giới, một trăm vạn cái tiểu thiên thế giới, tức là mười ức thế giới. . . Bởi vậy, Bàn Cổ Giới so sánh với mà nói là thập phần nhỏ bé. Bất quá, cái thế giới này nhìn như nhỏ bé mà lại thập phần đặc thù, có hư thực lưỡng tương.

Cho nên, đã từng có một đoạn thời gian, trong Bàn Cổ Giới có rất nhiều đại năng lực giả. Thẳng đến sau khi Thiên Thần mở ra Thần Giới, mới có thể khiến Bàn Cổ Giới biến mất tính đặc thù nhất.


Dù vậy, Bàn Cổ Giới vẫn đang bất phàm, Thần Giới có thể trong tương lai trở thành một cái thế giới độc lập, siêu nhiên hơn ba nghìn đại thiên thế giới ở ngoài. Bất quá, một mục tiêu này của Thần Giới, rõ ràng không phải đông đảo sinh linh Bàn Cổ Giới nguyện ý muốn thấy.

Lúc này, Dương Lăng nói: "Nghe Yêu Thánh nói chuyện một buổi, giải khai rất nhiều nghi hoặc của Dương Lăng, đa tạ Yêu Thánh gọi Dương Lăng đến, nhưng hẳn là không chỉ có muốn nói cho Dương Lăng những ... chuyện này a?" Hắn trong lòng minh bạch, trước mắt vị đại năng này, nhất định còn có mục đích gì khác. . .

Yêu Thánh "Ha ha" cười: "Bản Yêu Thánh cứ việc nói thẳng mới vừa rồi bản thánh thấy ngươi thi triển ra Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, mà Phiên Thiên Ấn này cư nhiên lấy chân văn làm khí linh, vì thế bản thánh thập phần hiếu kỳ, muốn biết đạo hữu có hay không thông hiểu chân văn?"

Dương Lăng trong lòng khẽ động, tịnh không trả lời, hỏi lại: "Vậy thì tính sao?"

Tề Thiên Yêu Thánh: "Bản thánh có ba vị huynh đệ kết nghĩa, phân biệt là Huyền Thiên Yêu Thánh, Lăng Thiên Yêu Thánh, Bình Thiên Yêu Thánh, còn có bản thánh Tề Thiên Yêu Thánh. Chúng ta bốn người năm đó liên thủ đại náo Thần Giới, sau lại cùng đi Tam Thanh Đại Thiên Thế Giới."

"Bất quá, chúng ta bốn cái phân thân, lại lưu tại Bàn Cổ Giới. Huyền Thiên Yêu Vương phân thân, đã được người giải cứu. Nhưng Lăng Thiên, Bình Thiên nhị thánh phân thân, còn đang bị người trấn áp, pháp khí trấn áp nhị thánh này, tên là Trấn Thần Tháp. . . Tháp này không phải chuyện đùa, trên đó có chín mai chân văn, lấy thủ đoạn phân thân bản thánh, cũng không thể phá giải."

Dương Lăng nhất thời minh bạch ý tứ đối phương: "Đại Thánh cho rằng Dương Lăng thông hiểu chân văn, cho nên hi vọng ta giải trừ Trấn Thần Tháp?"

"Đúng vậy, bản đại thánh cũng biết, khả năng ngươi thông hiểu chín mai chân văn này tính là rất nhỏ, nhưng ngược lại cũng có một chút cơ hội." Hắn dừng một chút, "Nếu thật có thể thành công, ta cùng với Huyền Thiên, Bình Thiên, đều thiếu ngươi một phần nhân tình."

Dương Lăng trong lòng suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Nếu sau khi thành công, Trấn Thần Tháp sẽ thuộc về ai?"

Tề Thiên Yêu Thánh cười: "Đương nhiên là về ngươi, tháp này không có chân văn, bản thánh cũng không thể tế luyện, ta lấy nó làm gì?"


Dương Lăng trong tay đã có bảy mươi hai mai Tru Thần Hoàn, nếu lại có thể tìm được Diệt Thần Chân Linh, Đại La Thiên Kiếm, liền có thể thành tựu Đại La Tru Thần Tháp. . . Hắn suy nghĩ chốc lát, cười nói: "Được Dương Lăng nguyện ý trợ giúp đại thánh một tay "

Thấy Dương Lăng đáp ứng, Tề Thiên Yêu Thánh biết hắn tất có vài phần nắm chặt, nhất thời mừng rỡ: "Việc này không nên chậm trễ, mời đạo hữu đến nơi trấn áp nhị thánh."

Vị Yêu Thánh này lập tức thi triển thủ đoạn, vung tay áo, Dương Lăng liền tiến nhập một cái hắc u u không gian, bên cạnh hắn vang lên thanh âm Tề Thiên Yêu Thánh: "Đây là một tòa động phủ trong Linh Châu."

Dương Lăng hướng phía trước vừa nhìn, chỉ thấy một tòa bảo tháp lồng lộng huyền phù giữa không trung, khí thế hung ác ngập trời. Mà dưới bảo tháp này, có hai gã thân thể cao to ngồi xếp bằng bất động. Hai người này, dù là ngồi, cũng có trăm trượng cao.

Tề Thiên Yêu Thánh vừa xuất hiện, lưỡng tôn cự nhân đều mở mắt ra, một người mặt đen như đáy nồi, một người sắc mặt như ngân bồn, Yêu Thánh mặt đen quát lên: "Đại ca ngươi mang đến người nào vậy?"

Tề Thiên Yêu Thánh "Ha hả" cười: "Người sẽ cứu các ngươi "

"Cái gì? Cứu chúng ta?" Yêu Thánh mặt tự ngân bồn tràn đầy hoài nghi nhìn Dương Lăng, "Hắn chút ấy tu vi, có thể làm được chuyện này sao? "

Dương Lăng cũng không tức giận, mỉm cười: "Nhị vị Yêu Thánh, có thể thành công hay không, ta cũng không biết, tạm thời thử một lần. . ." Dứt lời, con mắt bắt đầu quan sát Trấn Thần Tháp.

Trấn Thần Tháp này có chín tầng, trên mỗi một tằng đều có khối lõm xuống. Mỗi một chỗ lõm xuống, đều đại biểu một quả chân văn. Dương Lăng đã có kinh nghiệm thu Trấn Ma Thung, lúc này liền ngưng thần hướng chín chỗ lõm xuống nhìn qua.

Nhất thời, kim quang trong chín mai chân văn chấn động lên, trong sát na liền biến mất, cùng nguyên thần Dương Lăng dung hợp. Dương Lăng cũng lập tức đánh ra chín đoàn cương khí, cương khí ngưng tụ thành dáng dấp chân văn, trong nháy mắt khảm nhập trong chỗ lõm.

Trong lúc nhất thời, Trấn Thần Tháp đại phóng quang minh, thoáng cái rút nhỏ lại.

Dương Lăng tâm niệm khẽ động, Trấn Thần Tháp rơi vào lòng bàn tay Dương Lăng, liền thu tháp này.

"Ầm ầm "


Phương viên mười vạn dặm đất rung núi chuyển, hai gã Yêu Thánh "Ha ha" cuồng tiếu, thân thể trong nháy mắt trướng đại, đủ phá động phủ, độn khỏi nơi đây.

Tề Thiên Yêu Thánh "Hanh" một tiếng, vung tay áo, hắn cùng với Dương Lăng trong nháy mắt liền tới trên Linh Châu rồi.

Đây là một mảnh đất bằng, khắp nơi là thảo nguyên mênh mông, đại địa rạn nứt, từ đó lộ ra hai người thân thể thật lớn, chính là Bình Thiên Yêu Thánh, Lăng Thiên Yêu Thánh. Hai Yêu Thánh này, bỗng đem thân hình co rụt lại, biến hóa thành người thường, đứng đối diện Dương Lăng.

Dương Lăng cảm giác được, ba vị Yêu Thánh trước mắt mặc dù đều là phân thân, nhưng thực lực không kém gì nhất phẩm linh đài Tiên Tôn.

"Đa tạ "

Không quản ba người tu vi cao minh thế nào, đều là do Dương Lăng xuất thủ tương trợ, nhị vị Yêu Thánh chắp tay tạ ơn qua.

Dương Lăng cười nói: "Nhị vị đại thánh khách khí, chỉ nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến."

Mặt đen Lăng Thiên Yêu Thánh "Hắc hắc" cười: "Nhấc tay chi lao, lại có thể khiến hai người ta thoát thân. Dương đạo hữu ngày sau nếu có chuyện gì khó xử, có thể đến Linh Châu "

"Đa tạ" Dương Lăng hàn huyên mấy câu, không hề dừng lại, liền từ biệt ba vị Yêu Thánh, tiếp tục đi tìm mười hai Thiên Tiên hóa thân.

Diệp Hoàn Chân, Hồng Thiên Kiều, Đông Phương Vô Kỵ ba người đã tìm được, còn thiếu chín người nữa, sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành.

Ngay lúc Dương Lăng tìm người, Cửu Châu Thái Huyền Môn lại đang nổi lên một hồi giết chóc.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận