Thôn Thiên

Đồng thời lệnh Cửu Dương Tháp huyền phù không trung, tùy thời hộ vệ Dương Lăng, tùy thời chuẩn bị nghênh địch.

"Rầm rầm "

Đạo thứ tám, thứ chín dương cực chân lôi hạ xuống, Dương Lăng rõ ràng cảm giác được, trong pháp thai, cực nhỏ tạp chất cũng đã bị chân lôi thanh trừ tẩy rửa. Niết Bàn, Vô Sinh, Hỗn Loạn, tam đại đạo loại đều hóa thành quang khí, cấp tốc dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành một đoàn kỳ quang linh động không gì sánh được, chôn sâu trong thai bào.

Linh quang này, giống như một quả mầm móng vậy, tương lai sẽ mọc rễ nẩy mầm, kết quả lớn lên.

Kiếp vân chẳng biết tiêu thất khi nào, Dương Lăng pháp thai cũng hóa thành đạo thai, phát sinh chất biến hóa. Giờ khắc này, Dương Lăng chính thức đi vào Địa Tiên Cảnh, hắn cảm giác quanh thân dào dạt thập phần thoải mái, một cổ nguyên cương thâm hậu không gì sánh được, từ trong đạo thai phát ra, tư nhuận mỗi một bộ phận thân thể hắn.

Lúc này, Dương Lăng khí chất đại biến, lực lượng từ chín vạn đấu, vọt lên mười lăm vạn đấu. . . Phải biết rằng, Đạo Quân bình thường, chỉ có trăm đấu lực, Đạo Tôn lực lượng, cũng thường thường chỉ có mấy nghìn đấu.

Mà Dương Lăng lực lượng, đã vượt lên trên phổ thông cửu phẩm Tiên Tôn, cái này cũng chưa tính chân lực của hắn.

Bảo Bảo thu Thanh Sương Kiếm Tiên, vui vẻ nói: "Chúc mừng phu quân, thành tựu địa tiên quả vị "

Dương Lăng kết thành đạo thai, trở thành Đạo Quân."Đạo Quân" hai chữ, ý chỉ tu sĩ có danh hiệu, đã có thể nắm trong tay chư đạo rồi, vì là chư đạo chi quân, là Đạo Quân.

Thiên hạ tu sĩ tuy nhiều, nhưng có thể đạt được Đạo Quân một tầng thứ này, ít lại càng ít. Tỷ như Thái Dịch Môn trong chân truyền đệ tử, chưa có ai thành Đạo Quân, đó là một đại sự. Thái Dịch Môn Thất Đại Chân Truyện đệ tử, người người đều có địa vị siêu nhiên.

Trở thành địa tiên, chỗ tốt lớn nhất đó là thọ mệnh kéo dài. . . Đạo thai vừa thành, thọ mệnh so với nhân tiên gia tăng mấy lần rồi. Đợi ngày sau trong đạo thai dựng dục Thần Anh xuất thế, thọ mệnh còn muốn gia tăng gấp bội.

Thọ mệnh tăng lên, ý nghĩa tu sĩ củng có nhiều hơn thời gian tu luyện, có cơ hội lớn hơn nữa phi thăng thành tiên.

Dương Lăng cũng bỗng nhiên sinh hăng hái, quanh thân cương khí bay vút lên, trong mỗi một đoàn cương khí, đều chất chứa bất khả tư nghị đại lực lượng, hồn hậu không gì sánh được, mạnh mẽ không gì sánh được.

Dương Lăng cương khí biến hóa năm màu, một ý niệm, vô số đạo thuật minh diệt, trong cương khí hắn, ba nghìn đạo kiếm quang, như cá bơi qua bơi lại, mỗi một đoàn cương khí, đều có dấu kiếm ý.


Trong đó lại có bảy đoàn thải quang, như ẩn như hiện, đó là Thất Tình Chung, Dương Lăng trong lòng khẽ động, nói: "Bảo Bảo, ta vào trong Cửu Dương Tháp, trước đem Thất Tình Chung này luyện thành" lập tức độn vào trong tháp. . .

Bảo Bảo thì thu hồi Cửu Dương Tháp, độn phá không gian, tới Thần Tiêu Cảnh tìm một tòa tinh thần.

Trong Cửu Dương Tháp, Dương Lăng nguyên cương không ngừng rèn luyện Nguyên Nguyên Chung. Nguyên Nguyên Chung này, là của lão sư Ngưu Đại Bằng, Tử Vi chân nhân sở hữu, sử dụng sau này lão từ trong tay Dương Lăng đổi lấy đan dược.

Dương Lăng từ lúc được Thất Tình Chung, Thất Tình Chung vẫn không thể có thực thể, dẫn đến uy lực có hạn. Sau đó mặc dù được Nguyên Nguyên Chung, nhưng Dương Lăng thì tu vi quá yếu, vô pháp tế luyện.

Hôm nay, hắn cuối cùng kết thành đạo thai, luyện ra nguyên cương, có thể khiến Thất Tình Chung ngưng tụ thực thể, khiến cho nó trở thành một kiện Tuyệt Phẩm Đạo Khí chân chính.

Nguyên Nguyên Chung chính là vật tiên thiên, lúc này được nguyên cương Dương Lăng rèn luyện, dần dần sản sinh linh tính. Nhất mạt linh tính này, cũng là diệu dụng của nguyên cương Dương Lăng.

Rèn luyện kéo dài bảy ngày đêm, Nguyên Nguyên Chung bỗng nhiên nhảy lên, Dương Lăng lập tức đem Thất Tình Chung cùng nó dung hợp. . . Dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, trong nháy mắt tức thành, hóa thành một đạo thất thải kỳ quang, xông đến giữa không trung, ngưng tụ thành một cái đại chung.

Chung quanh Chung này thải quang quấn lấy, trong chung "Ù ù" có tiếng liên tục không ngừng, cũng là trong chung này đang mở ra không gian.

Như vậy, vừa được bảy ngày, Thất Tình Chung cuối cùng viên mãn, quay tròn vừa chuyển, trở xuống trong tay Dương Lăng. Chung này không cần tế luyện, nó đã sớm cùng Dương Lăng tâm ý tương thông.

Luyện thành Thất Tình Chung, Dương Lăng mới được nhàn rỗi, vì vậy khảo vấn Hỗn Loạn Đạo Tôn trong Kim Quang.

Hỗn Loạn Đạo Tôn bị giam trong khoảng thời gian này, dùng hết các loại phương pháp cũng không có thể chạy trốn, vì thế Dương Lăng vừa xuất hiện, hắn cư nhiên thập phần phối hợp, có hỏi tất đáp. Trong kim quang này, Dương Lăng còn chẳng bao giờ gặp phải qua một vị tu sĩ nào ngạnh kháng, Hỗn Loạn Đạo Tôn cũng không có thể. . .

"Hỗn Loạn đạo hữu, có vài chuyện muốn hỏi ngươi, phải nhất định trả lời như thực chất." Dương Lăng nói.

Hỗn Loạn Đạo Tôn trầm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"


"Dương Lăng." Dương Lăng cũng không giấu diếm, "Còn muốn đa tạ Hỗn Loạn Châu của ngươi."

Hỗn Loạn Đạo Tôn thở dài một tiếng: "Nguyên lai ngươi là Dương Lăng, tính như bản Đạo Tôn không may" hắn dừng một chút, "Ta cùng với Dương đạo hữu vô cừu, hi vọng có thể cho ta một con đường sống."

Dương Lăng: "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi."

"Có cái vấn đề gì, xin cứ hỏi." Hỗn Loạn Đạo Tôn thông minh tuyển chọn thuận theo.

"Xạ Nhật kiếm phái có đúng hay không có một bộ Xạ Quyết?" Dương Lăng trong tay có Thiên Xạ Cung, mà cùng với nguyên bộ Thiên Xạ bí quyết ngay trong tay Xạ Nhật kiếm phái, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc này đây cơ hội đề ra nghi vấn. . .

"Không sai, chưởng giáo năm đó được một bộ Thiên Xạ bí quyết, bởi vậy sáng lập Xạ Nhật kiếm phái."

"Ngươi có thông hiểu toàn bộ Thiên Xạ bí quyết không?" Dương Lăng lại hỏi.

"Ta chỉ học được tiền cửu trọng, Luyện Nguyên, Phược Thần, Tỏa Hình, Tá Thế, Phụ Cốt, Súc Thiên Địa, Nhi Việt Cổ Kim, Luân Hồi Chi Tiến, Hỗn Độn Chi Tiến, chỉ có chưởng giáo mới biết."

Dương Lăng tiếp tục đề ra nghi vấn, xác định Hỗn Loạn Đạo Tôn không có nói sai, liền đưa hắn đâu nhập trong Cửu Dương Tháp, đi làm cu li.

Một đoạn thời gian sau, Dương Lăng luyện ra nguyên cương đã ổn định rồi, liền chuẩn bị quay lại Cửu Châu, tiếp tục tìm kiếm mười tên Thiên Tiên hóa thân còn lại. Bất quá, một hôm Đế Tà bỗng nhiên kêu lên: "Lão gia Huyết Tổ có động tác "

Ngày trước tại Trung Nguyên Châu, Huyết Tổ tuyển nhận đại lượng môn nhân đệ tử, đưa Huyết Ảnh Chú Linh của hắn quảng vi truyền bá. . . Khi đó Dương Lăng chỉ biết, Huyết Tổ là muốn mượn lực lượng những người này đào tạo Huyết Thần Thai. Vì vậy, hắn sử Đế Tà âm thầm xuất thủ, đồng dạng hạ cổ quang.

Không nghĩ hôm nay rốt cục lại có công dụng, Huyết Tổ động thủ


Trong Huyết Hải, Vô Cực Tiên Tôn, Vô Tướng Tiên Tôn, Tiêu Nhân, Trọng Lương, Cung Thủ Nhất, cùng với Thái Huyền Môn bốn vị Tiên Tôn khác, cộng lại chín tên thượng trưởng lão, hộ vệ ở tại chung quanh Huyết Tổ. Mà Huyết Tổ này, huyền phù trên bầu trời Huyết Hải, đỉnh đầu giắt một đoàn huyết nhục nhảy lên.

Loại huyết nhục này, chính là Huyết Tổ vẫn đào tạo Huyết Thần Thai, hôm nay hắn cảm giác được thời cơ thành thục, quyết định đào tạo xuất ra Huyết Thần. Huyết Tổ trong miệng lâm râm chú ngữ, một cổ lực lượng quỷ dị tản mát ra, xuyên qua vô số không gian, truyền khắp các nơi.

Trong chín vị Tiên Tôn, Cung Thủ Nhất Tiên Tôn đối với Huyết Thần Thai mười phần không cho là đúng, hỏi một gã thượng trưởng lão: "Huyết Thần thực lực, sợ rằng sẽ không vượt lên trên thất phẩm linh đài Tiên Tôn, hà tất phải lãng phí thời gian đào tạo?"

Thượng trưởng lão này cười nói: "Cung huynh, Huyết Thần Thai này, là sinh linh trong Huyết Hải dựng dục, có thể nói, bản thân nó Huyết Hải linh thức. . . Bởi vậy, Huyết Thần thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng có thể khống chế toàn bộ Huyết Hải."

Cung Thủ Nhất liền hiểu được, kinh ngạc nói: "Nói như thế, Huyết Thần chẳng lẽ không phải là Huyết Hải chi thần sao?"

Thượng trưởng lão này gật đầu: "Muốn nhất thống Huyết Hải, chế phục đám Tiên Tôn trong Huyết Hải, không có Huyết Thần phụ trợ là không thể."

Lúc này, Trung Nguyên Châu, Thiên Nguyên Châu, Cửu Châu, thậm chí trong Huyết Hải, trên ức tu sĩ đều bị đè ngã xuống đất, lực lượng sinh mệnh cả người bọn họ, đều bị Huyết Ảnh Chú Linh bắt lấy ra, không ngừng mà hướng Huyết Tổ hội tụ. . .

Những ... Huyết Ảnh Chú Linh này bay đến giữa không trung, hai hợp làm một, bốn hợp làm một, chú linh càng lúc càng lớn, tối hậu biến hóa thành một đạo Huyết Hà, bay trên trời qua sông, qua suối tốc độ càng lúc càng nhanh.

Kỳ cảnh này kinh động không ít tu sĩ, người người biến sắc.

Phía dưới Huyết Tổ, ngoài khơi Huyết Hải bắt đầu xao động lên, kinh động tu sĩ bản xứ trong Huyết Hải.

Nguyên Huyết Ma Thần, Tam Quang Ma Thần mấy Ma Thần trong Huyết Hải đều đã nhận ra động tác Huyết Tổ. Những ... Ma Thần này, đây đó trong lúc này thông qua thần thức trong sát na tiến hành trao đổi. Sau một lát, trong Huyết Hải ba mươi chín vị Ma Thần, bao gồm cả Thiên Nhãn Ma Thần ở bên trong, toàn bộ tụ tập đến một tòa đại điện trung ương Huyết Hải.

Tọa đại điện này, bình thường không người đến đây, cũng là địa phương trong Huyết Hải toàn bộ đại năng tụ hội, gọi là Ma Thần Điện.

Trong Ma Thần Điện, ba mươi chín vị Ma Thần đều đã đến tràng, một gã Ma Thần đứng ở vị trí trung ương nhất, Ma Thần này tu vi tối cao, có bất động tương trong Ma Thần cửu tương, tu vi sánh với tứ phẩm Tiên Tôn. . .

Vị bất động tương Ma Thần này, tên gọi là Linh Huyết Ma Thần, hắn không chỉ có tu vi cao, tôn Ma Thần niên kỷ cũng dài nhất. Linh Huyết Ma Thần quét nhìn ba mươi lăm vị Ma Thần còn lại, trầm giọng nói: "Chư vị, Huyết Tổ trở về, hôm nay đang dựng dục Huyết Thần Thai. Huyết Thần này một khi xuất thế, chúng ta sẽ bị quản chế "

"Huyết Tổ ngày trước, hoành hành Huyết Hải, chúng ta đã bị hắn ức hiếp, hôm nay, vô luận nỗ lực bất luận cái gì đại giới, cũng phải ngăn cản Huyết Thần xuất thế chư vị có ai nguyện ý theo bản Ma Thần đồng loạt ra tay, thì xin đứng phía sau bản Ma Thần."


Ba mươi lăm tôn Ma Thần, toàn bộ tới đứng một bên Linh Huyết Ma Thần, Linh Huyết Ma Thần khẽ gật đầu: "Được chúng ta phải đi, một hồi Huyết Tổ sẽ mang đến giúp đỡ "

Từng đạo thật lớn huyết quang, có dài đến trên vạn dặm, phá toái hư không, đầu nhập trong Huyết Thần Thai trên đỉnh đầu Huyết Tổ. Huyết Thần Thai càng lúc càng lớn, hôm nay thành một cái huyết sắc quang cầu thật lớn, đường kính vượt lên trên trăm dặm.

Huyết sắc quang cầu càng lớn, đưa tới huyết quang càng nhiều, kinh khủng uy thế từ trong huyết quang phát ra.

Lúc này, không gian chấn động, trong Huyết Hải ba mươi chín vị Ma Thần hiện đi ra, Linh Huyết Ma Thần quát lên: "Huyết Tổ, ngươi cư nhiên còn dám trở về "

Huyết Tổ mở mắt ra, cười quái một tiếng: "Linh Huyết, ngày trước nếu không có ngươi phản bội, lão tổ ta cũng sẽ không rơi xuống hạ tràng hôm nay "

Linh Huyết Ma Thần không nói thêm nữa, vung tay lên: "Hôm nay toàn lực tru sát Huyết Tổ "

Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Linh Huyết Ma Thần giận dữ, thân hình trong sát na độn ra tại chỗ, mà phía sau hắn, Nguyên Huyết Ma Thần, Tam Quang Ma Thần mười vị Ma Thần đồng thời hướng hắn xuất thủ.

Linh Huyết giận dữ: "Các ngươi điên rồi?"

Nguyên Huyết Ma Thần cười quái một tiếng: "Chúng ta thế nào lại điên chứ? Chỉ là, Huyết Tổ trở lại Huyết Hải, không bị Linh Huyết ngươi ức hiếp, hôm nay là tử kỳ của ngươi "

Thái Huyền Môn chín vị Tiên Tôn cũng lập tức xuất thủ, một thượng trưởng lão quát lên: "Kết Thái Huyền sát trận "

Chín đạo kiếm quang liên hợp thành một mảnh, hướng Linh Huyết Ma Thần chém giết qua. Linh Huyết không hề sợ, há mồm phun ra một mảnh huyết quang, cùng Thái Huyền sát trận đấu cùng một chỗ, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Nguyên Huyết Ma Thần với mười vị Ma Thần thì cùng mười lăm tên Ma Thần khác tranh đấu.

Bất quá, trong lúc Ma Thần tranh đấu, không có một ai thực sự hạ sát thủ. Trên thực tế, vô luận Linh Huyết Ma Thần hay Huyết Tổ, người người đối với bọn họ đều ảnh hưởng không lớn.

Vì thế, trong Huyết Hải, tiêu điểm tranh đấu là Thái Huyền Môn cùng Linh Huyết Ma Thần.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận