Thôn Thiên

Cổ Thương Hải cư nhiên đứng lên, cười nói: "Dương Lăng, ngươi không phải là Thái Dịch Môn đệ tử, đại khái có thể cùng ta ngang hàng tương xứng."

Dương Lăng nghiêm mặt nói: "Dương Lăng dù sao cũng là Thái Dịch Môn xuất thân, sao dám quên cội nguồn?" Mặc kệ thế nào, nếu không có Thái Dịch Môn, không có Thiên Long Đạo Quân, hắn lúc này có khả năng đã thành Tự Ma Chân Nhân là tà ma ngoại đạo, bị người chém giết.

Chư vị Tiên Tôn mặt đều lộ vẻ mỉm cười, trong thần sắc rất khen ngợi. Kỳ thực Dương Lăng cùng Thái Dịch Môn quan hệ chưa bao giờ gián đoạn qua, Động Huyền Phái hôm nay mặc dù được Dương Lăng quản lý, nhưng trên danh nghĩa lại thuộc sở hữu của Thái Dịch Môn.

Lúc này tiên đồng bày ra thêm một vị trí, Dương Lăng ngồi vào trong đoàn người.

Đang ngồi cùng Dương Lăng, có toàn bộ mười ba người. Mười ba người này, Dương Lăng gặp qua trong đó bảy vị, bọn họ ngày trước tại Vô Hồi Bích cùng Thái Huyền Môn chi trì thì xuất hiện qua.

Cổ Thương Hải đem mọi người giới thiệu cho Dương Lăng, mười hai danh Tiên Tôn, cùng Thanh Phong Tiên Tôn, Bảo Thụ Tiên Tôn, Nguyên Dương Tiên Tôn quá quen thuộc, về phần các Tiên Tôn khác, Dương Lăng lại chưa có gặp gỡ gì. . .

Trong những ... Tiên Tôn này, có ba vị là chưởng quyền đệ tử.

Gọi là chưởng quyền đệ tử, là khi mở ra linh đài thời gian ngắn ngủi, tu sĩ còn không có làm ra cống hiến thật lớn, địa vị cao hơn chân truyền đệ tử, nhưng thấp hơn tu sĩ thượng trưởng lão.

Chưởng quyền đệ tử địa vị, xa tại nội môn tứ đại trưởng lão, cùng với trưởng lão liên can, bọn họ là Thái Dịch Môn chuẩn thượng trưởng lão.

Còn lại chín Tiên Tôn, thì toàn bộ là Thái Dịch Môn thượng trưởng lão, chỉ có lúc gặp phải đại sự, thì chín người tài này mới xuất hiện. Thượng trưởng lão có cực đại quyền lực, nếu như bọn họ ý kiến thống nhất, thậm chí có thể huỷ bỏ chưởng giáo.

Dương Lăng đã thấy qua chư vị Tiên Tôn. . . Phát hiện Thanh Phong, Nguyên Dương, Bảo Thụ ba vị trong chưởng quyền đệ tử, Thanh Phong Tiên Tôn là thất phẩm linh đài, Bảo Thụ, Nguyên Dương là bát phẩm linh đài. Chín tên thượng trưởng lão, có ba gã cửu phẩm linh đài Tiên Tôn, hai gã bát phẩm linh đài Tiên Tôn, một gã thất phẩm linh đài Tiên Tôn, hai gã cửu phẩm linh đài Tiên Tôn, một gã ngũ phẩm linh đài Tiên Tôn.

Mà chưởng giáo Cổ Thương Hải, còn lại là nhị phẩm linh đài đại năng, thực lực mạnh mẽ nhất.


"Thái Dịch Môn không hổ là tối cổ lão môn phái, tuy rằng yên lặng lâu như vậy, nhưng nội tình thâm hậu, cho dù vẫn bị Thái Huyền Môn áp chế, nhưng cũng một mực yên lặng bảo toàn lực lượng." Dương Lăng trong lòng kinh ngạc với Thái Dịch Môn lúc này biểu diễn ra thực lực.

Dương Lăng tuy rằng không biết Thái Huyền Môn có bao nhiêu Tiên Tôn, nhưng hắn phỏng chừng hẳn là sẽ không vượt lên trên hai mươi danh. Hơn nữa gần đây một đoạn thời gian, Liên Hoa Tiên Tôn, Bích Nguyên Tiên Tôn, Hư Lăng Phong, cùng với mấy thượng trưởng lão đã ngã xuống, Thái Huyền Môn lực lượng tất nhiên bị suy yếu không ít. . .

Cổ Thương Hải giới thiệu qua chư vị Tiên Tôn xong, đi thẳng vào vấn đề đối Dương Lăng nói: "Dương Lăng, hôm nay mời ngươi đến đây, là có một việc muốn cùng ngươi thương nghị."

Dương Lăng sắc mặt nghiêm chỉnh: "Đệ tử chăm chú lắng nghe."

Cổ Thương Hải thần sắc cũng ngưng trọng lên: "Việc nhất nguyên đại kiếp nạn, ngươi cũng biết, Thái Dịch Môn muốn mượn cơ hội này, tập hợp lại, khôi phục huy hoàng ngày trước. Bất quá là rất khó, bởi vì trước mặt Thái Dịch Môn, là Thái Huyền Môn."

"Nếu như tất cả không thay đổi, Thái Dịch Môn chí ít cần tích lũy nghìn năm, mới có thể đứng lên trực diện đối đầu cùng Thái Huyền Môn. Thế nhưng Thái Huyền Môn gần đây đi ngược lại, khiến người người oán trách, ức hiếp tán tu, thành lập ra Đạo Đức Minh, hơn nữa thống nhất giao dịch đan, từ đó kiếm lợi nhuận thật lớn. . . Ngoài ra, một ít môn phái lục tục bị Thái Huyền Môn xâm chiếm."

"Người tất tự tuyệt, sau đó Thái Huyền Môn cũng thế, hôm nay nó đã gần như điên rồi, đây đối với Thái Dịch Môn mà nói là cơ hội khó có được " Cổ Thương Hải nói ra ý nghĩ trong lòng.

Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, trầm ngâm nói: "Thái Huyền Môn lực lượng vẫn đang thập phần cường đại, muốn áp chế nó, thập phần khó khăn. Hơn nữa, phía sau Thái Huyền Môn, tựa hồ có cái bóng Thần Giới."

Cổ Thương Hải gật đầu: "Không sai, Thái Huyền Môn kỳ thực là phát ngôn của Thần Giới tại Cửu Châu, bọn họ phụ thuộc vào Thần Giới, vì Thần Giới hiệu lực. Từ ngày Tiên Giới thành lập, Thần Giới vẫn áp dụng mượn hơi, ép buộc, nhờ phương pháp phát ngôn ngăn chặn lực lượng Tiên Giới. Ngày trước Thái Huyền Môn vì vậy mới có khả năng trong một đêm quật khởi, đó là chứng cứ rõ ràng. . ."

Cổ Thương Hải nói, cùng ngày trước Dương Lăng thôi trắc không mưu mà hợp, hắn lúc này đưa ra nghi vấn trong lòng: "Chưởng giáo, Tiên Giới vì sao không có phản kích?" Tiên Giới lực lượng, hẳn là không thể nhỏ yếu so với Thần Giới.

Cổ Thương Hải lúc này nói cho Dương Lăng một việc hắn chưa bao giờ nghe thấy: "Tiên Giới quảng đại vô biên, bên trong Thiên Tiên, cũng không phải là của Bàn Cổ giới. Ngược lại, Bàn Cổ giới Thiên Tiên, chỉ chiếm trong đó một bộ phận rất ít, trong đó chỉ nắm trong tay một mảnh tiên vực mà thôi."


"Toàn bộ Tiên Giới, có vô số kể tiên vực, cho nên Tiên Giới sẽ không hỏi đến việc Bàn Cổ giới, cho dù hỏi đến, cũng chỉ có Thiên Tiên Bàn Cổ giới phi thăng tình nguyện xuất thủ. Huống hồ Tiên Giới có Tiên Giới quy củ, Thiên Tiên này ngại các loại tình huống, cũng không thể hướng Thần Giới xuất thủ."

Cổ Thương Hải nói, hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ nguyên bản của Dương Lăng. . . Hắn vốn tưởng rằng, Tiên Giới gần là Tiên Giới của Bàn Cổ giới, hôm nay xem ra, ở trong Tiên Giới lại có vô số Thiên Tiên, Bàn Cổ giới Thiên Tiên chỉ là trong đó chín trâu mất sợi lông mà thôi (số ít).

"Đối mặt thủ đoạn Thần Giới, Bàn Cổ giới nhất mạch Thiên Tiên chỉ có thể áp dụng sách lược thỏa hiệp. Bàn Cổ hệ nhất mạch Thiên Tiên cùng Thần Giới thương định, Bàn Cổ giới phi thăng tiên nhân, phân nửa tiến nhập Tiên Giới, phân nửa tiến nhập Thần Giới. Tiến nhập Tiên Giới gọi là Thiên Tiên, tiến nhập Thần Giới thì bị quản chế ở Thần Tiên Bảng, trở thành thần tiên thay Thần Giới bán mạng."

"Thần Giới làm như vậy, cực đại đề thăng bản thân lực lượng, có thể khiến trong Bàn Cổ giới, không có người nào có thể uy hiếp địa vị Thần Giới. Nhưng làm như vậy đã có tổn hại lợi ích Bàn Cổ nhất mạch Thiên Tiên, bất quá Tiên Giới vẫn ẩn nhẫn."

Đối với Thần Giới thủ đoạn, Dương Lăng trước đây có lý giải. Thái Huyền Môn bởi thay Thần Giới bán mạng, vì thế Thái Huyền Môn Tiên Tôn một khi phi thăng, cũng không tất phải tiến nhập Thần Giới, mà là trực tiếp phi thăng tiến nhập Tiên Giới. . .

Thái Huyền Môn nếu có Tiên Tôn vô pháp vượt qua thiên hình, Thần Giới cũng có thể đem thu nhận sử dụng ở Thần Tiên Bảng, miễn cho khỏi chết.

Cổ Thương Hải tiếp tục nói: "Hôm nay Thần Giới, Tiên Giới đều đóng thông đạo, hoàn toàn cùng Bàn Cổ giới cắt đứt, vì thế Thái Huyền Môn trong vòng trăm năm, không có chủ tử (Thần Giới) giữ gìn, đây là một lần cơ hội chợt hiện khó gặp được."

Dương Lăng trong lòng khẽ động, hỏi: "Lẽ nào đã có kế hoạch?"

Cổ Thương Hải đem một phần ngọc giản giao cho trong tay Dương Lăng, truyền âm nói: "Dương Lăng, trong ngọc giản, có tên mười hai người, ngươi lập tức đem tên của bọn họ ghi nhớ."

Dương Lăng cũng không hỏi nhiều, lấy ngọc giản, cấp tốc ghi nhớ trong đó ghi lại mười hai cái tên, sau đó gật đầu: "Đệ tử đã ghi nhớ. . ."


Cổ Thương Hải thần tình nghiêm nghị, truyền âm nói: "Dương Lăng mười hai người này, đều là Thiên Tiên hóa thân, chỉ cần phương pháp thoả đáng, mỗi người đều có thể tại hai mươi năm mở ra linh đài thế giới. Hôm nay đem danh sách này cho ngươi, hi vọng ngươi có thể đem mười hai người này, thu làm môn nhân đệ tử. Ngày sau đem bọn họ làm một cổ đại lực lượng tiêu diệt Thái Huyền Môn."

Dương Lăng biểu tình thập phần kỳ quái, không chỉ là Thái Dịch Môn đem chuyện tình trọng đại như vậy giao cho mình, còn bởi vì trong danh sách mười hai người, có một tên là Diệp Hoàn Chân.

Nhưng hắn trong lòng minh bạch, nhìn qua danh sách này, không làm cũng phải làm, huống hồ, tìm vài người với hắn mà nói, cũng không phải cái chuyện gì khó khăn.

Suy nghĩ một chút, Dương Lăng cố sức gật đầu: "Đệ tử nhất định toàn lực đi làm. . ."

Cổ Thương Hải sắc mặt lộ vẻ vui mừng: "Tốt Dương Lăng, việc này chỉ có ngươi một mình biết, không thể nói cho người thứ ba, càng không thể nói ra, ghi nhớ kỹ "

"Sẽ ghi nhớ "

Nói qua chuyện trọng yếu xong, kế tiếp, chư vị Tiên Tôn chỉ nói một ít kỳ văn thú sự, tránh chính sự. Lúc này, Cổ Thương Hải thỉnh thoảng nói lên Thái Dịch Kiếm.

"Thái Dịch Kiếm là Thái Dịch tổ sư lưu lại, đáng tiếc vẫn không thể trở thành Tiên Khí, bất quá bản tôn gần đây quan sát, kiếm này nội trong ba trăm năm, nhất định có thể trở thành Tiên Khí."

Dương Lăng trong lòng khẽ động, nghĩ thầm: "Nếu khiến Bảo Bảo xuất thủ, nhất định có thể cho Thái Dịch Kiếm sớm trở thành Tiên Khí." Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rồi nói rằng: "Chưởng giáo, đệ tử cũng có một biện pháp, có thể cho Thái Dịch Kiếm tại trong một tháng trở thành Tiên Khí. . ."

Mọi người đều lấy làm kinh hãi, Cổ Thương Hải sắc mặt cũng là khẽ biến. Trong Thái Dịch Môn cũng không có Tiên Khí, đây là một chỗ Thái Dịch Môn không bằng Thái Huyền Môn. Tiên Khí có thể câu thông dương cực thiên, tụ tập đại lượng thuần dương linh khí, đây là công dụng lớn nhất của Tiên Khí.

"Dương Lăng, ngươi có biện pháp nào? Ngươi nếu thật có thể trong vòng một tháng, khiến Thái Dịch Kiếm trở thành Tiên Khí, bất luận cái điều kiện gì đều có thể đưa ra" một gã thượng trưởng lão cấp thiết mà nói.

Dương Lăng mỉm cười: "Tiên Tôn khách khí rồi, đệ tử sao dám đề ra điều kiện? Chỉ là, việc này cần tiêu hao đại lượng đan dược."

Cổ Thương Hải thở phào nhẹ nhõm: "Thái Dịch Môn lập phái nhiều năm như vậy, đan dược cũng có, không vấn đề gì."


Dương Lăng đang lo lắng, lại nói: "Lấy Chân Dương Đan làm mức, chí ít phải cần năm nghìn ức đan, hơn nữa vị tất đã đủ..."

Toàn bộ Tiên Tôn đều hít một ngụm lãnh khí, năm nghìn ức

Một gã thượng trưởng lão phụ trách quản lý đan dược cố sức thu lại râu mép, cắn răng nói: "Thái Dịch Môn mấy năm nay đại lực bồi dưỡng đệ tử, đan dược tồn trữ tiêu hao rất nhiều. Nếu như vét hết ra mà nói, tối đa có thể lấy ra ba vạn ức mai, nhiều nữa không có "

Dương Lăng cười: "Ba vạn ức là được rồi" sau đó đứng lên, "Chư vị Tiên Tôn, tất cả chuẫn bị đầy đủ, chỉ cần thông báo Dương Lăng một tiếng liền có thể, đệ tử cáo lui trước."

Vẫn là Thanh Phong Tiên Tôn tiễn Dương Lăng ly khai, mà Dương Lăng vừa đi ra, một gã thượng trưởng lão bỗng nhiên "Ha ha" cười to: "Cái Dương Lăng này thực sự là phúc tinh của Thái Dịch Môn, đem Thái Huyền Môn lăn qua lăn lại đến chết khiếp không nói, hôm nay cư nhiên có thể làm cho Thái Dịch Kiếm trở thành Tiên Khí thật là tuyệt diệu "

Cổ Thương Hải vung tay lên: "Lập tức chuẩn bị đan dược" vị này đường đường chưởng giáo luôn luôn núi lở trước mặt không đổi sắc, lúc này lại lộ ra vẻ vui thích.

Dương Lăng ly khai lầu các, lại đi tới chỗ Thiên Nhất Đạo Tôn, người vừa đến, mới phát hiện Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Long Đạo Quân, Hàn Băng Đạo Quân mấy Thất Đại Chân truyền đệ tử đều ở đây. Nguyên lai Thiên Long đại trưởng lão nhất nhất thông báo Dương Lăng trở lại, mọi người dứt khoát ở đây chờ Dương Lăng.

Lúc gặp mặt, tránh không được một phen hàn huyên, Dương Lăng theo thường lệ tặng mỗi người ít lễ vật. Dương Lăng còn đem Sơn Hà Đồ trả cho Đông Hải Đạo Tôn, sau đó cùng người khác tâm tình.

Người tu chân, chẳng biết mệt nhọc, mọi người ngồi vây quanh đàm kinh luận đạo, nhoáng lên là bảy ngày. Bảy ngày sau, mọi người cáo từ, Dương Lăng cũng muốn đi Động Huyền Sơn nhìn một cái.

Nguyên lai khi Dương Lăng đi rồi, trong Động Huyền Sơn tất cả như cũ, tòa Bồ Đề Điện vẫn còn.

Chu Tước đại trưởng lão cùng đi một đường, mới đến Động Huyền Sơn, liền thấy phía trước có người tranh đấu. Dương Lăng trong lòng kỳ quái, ai ở nơi đây tranh đấu? Vừa thôi động độn quang, ngay lập tức đi ra hiện trường.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận