Thôn Thiên

Ba ngày sau, Thái Cực Thuần Dương Đỉnh nội bộ ổn định xuống, Chân Không, Lưỡng Cực nhị vị Tiên Tôn, cùng với Bạch Liên, Bách Chiến Đạo Quân, Yến Sở Anh mấy người đều đến đây, tiến nhập trong Thuần Dương Động Thiên tham quan.

Thái Cực đồng tử vận chuyển thủ đoạn, tại trong Thuần Dương Động Thiên mở ra rất nhiều phong cảnh. Trong ba ngày, hắn biến ra danh sơn đại xuyên, tiên đảo hồ nước, đem rất nhiều cảnh điểm tuyệt diệu thu hút trong động thiên.

Hôm nay Thuần Dương Động Thiên, hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dư thừa, có thể khiến cho tu sĩ tiến nhập vào đây khen không dứt miệng. Mà động thiên này, ngày sau là nơi Động Huyền Phái chân truyền đệ tử tu luyện, có tác dụng như Thái Dịch Môn Thái Dịch động thiên tương đồng.

Lưỡng Cực Tiên Tôn, Chân Không Tiên Tôn vui mừng nhất, hai người hắn tuy rằng mở ra linh đài thế giới, nhưng dù sao cũng là xuất thân tán tu, biết rõ nổi khổ tán tu. Ngày sau nếu thật có thể ở đây mà lập căn cơ, hai nhà coi như là thoát ly khổ hải, có nơi lập nghiệp. . .

Lúc này, không tính Thanh Tân Viên, Chân Không, Lưỡng Cực tam phương thêm vào, Động Huyền Phái cũng có lực lượng không kém.

Hoàng Cực Đạo Tôn, Hoàng Phong Đạo Tôn, Hỗn Nguyên Kim Thiềm mấy Đạo Tôn, cùng với Yến Sở Anh, Bách Chiến, Bạch Liên một nhóm Đạo Quân, còn có ẩn dấu Lữ Hiển, Vô Gian Thần Tôn, Bảo Bảo cùng Dương Lăng.

Nếu đem toàn bộ lực lượng tổng hợp lại, Động Huyền Phái đã hoàn toàn có lực lượng cùng một đại môn phái so sánh.

Ngày kế tiếp, Động Huyền Phái khí thế ngất trời bắt đầu công tác kiến tạo động thiên. Lưỡng Cực, Chân Không, Thanh Tân tam phương đều có bậc thầy về kiến tạo, mà Động Huyền Phái cũng có, tứ phương chung sức hợp tác, tại trong tám mươi mốt vạn dặm động thiên, phân biệt thành lập Lưỡng Cực Điện, Thanh Tân Điện, Chân Không Điện, Động Huyền Điện là hạch tâm của tứ tòa đại điện.

Chung quanh mỗi một tòa đại điện, đều quay chung quanh một loạt kiến trúc, các loại cảnh quan nhất nhất hiện ra. . . Trong môn phái, phàm là chân truyền đệ tử, đều có thể vào trong động thiên tu hành, mà nội môn, ngoại môn đệ tử, theo thường lệ vẫn giữ ở bên ngoài.

Lúc Thái Cực Thuần Dương Đỉnh xây dựng rầm rộ, Dương Lăng thì tĩnh tâm tu luyện, một tháng sau, hắn đả thông xong hai mươi ba trọng kinh lạc, sản sinh hai mươi bốn trọng chân lực, Đại La Thánh Đạo cũng theo đó tiến giai hai mươi bốn trọng.

Cùng lúc đó, Dương Lăng cũng đem Vô Sinh, Niết Bàn hai đạo loại tìm hiểu hoàn toàn, dung hối quán thông. Nhưng đối với đạo loại thứ ba, Hỗn Loạn đạo loại, Dương Lăng lại bất lực, dù thế nào cũng tìm không được chỗ đột phá.


Theo Dương Lăng tu vi dần dần thâm sâu, trong nội tâm hắn càng thêm coi trọng tu tiên. Về phần chân lực đề thăng, Dương Lăng cũng coi như một loại phụ trợ. Sự thực cũng là như vậy, thái cổ chân nhân chi khu cùng với chân lực, có thể khiến tu vi Dương Lăng một đường thuận lợi, hơn nữa thành tựu phẩm chất cực cao. . .

Từ Luyện Khí tới kết thành Thiên Phẩm Kim Đan, rồi sản sinh đạo loại, một kỳ công không thể diễn tả a.

Trong tu luyện, Dương Lăng cùng Thanh Tân, Lưỡng Cực, Chân Không, ba vị Tiên Tôn đàm luận kinh nghiệm tu chân, nói lên Hỗn Loạn đạo loại. Chân Không Tiên Tôn nghe Dương Lăng hỏi Hỗn Loạn đạo thuật nguyên lưu, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên: "Dương đạo hữu, trong Xạ Nhật kiếm phái, có một vị Hỗn Loạn Đạo Tôn, nghe đồn người này thông hiểu một loại đạo thuật, tên là ‘ Hỗn Loạn Chỉ ’. Dương đạo hữu đi tới hỏi, có thể tìm được gì đó muốn."

Dương Lăng nhất tâm muốn đột phá, nghe xong rất mừng rỡ, muốn đi tới Cửu Châu. Nhưng ngày hôm nay, trên bầu trời Động Huyền Phái, bỗng nhiên thiên tượng có biến, hư không bay tới một mảnh kiếp vân.

Dương Lăng ngạc nhiên nói: "Là ai độ kiếp?" Thần thức đảo qua, trong lòng không khỏi vui mừng, "Vô Song rốt cục cũng đột phá" nên cũng không nóng nảy lập tức bỏ đi, mà là đi tới chỗ Long Vô Song độ kiếp. . .

Ngày trước Dương Lăng mượn thiên địa linh thai, đem nguyên thần Bạch Liên một phân thành hai, phân biệt thành tựu Đạo Quân cấp số Bạch Liên cùng Kim Đan cấp số Long Vô Song. Nhưng hai người kì thực là đồng nhất nhân, chỉ bất quá một người là chủ nguyên thần Bạch Liên, một người là phụ nguyên thần Long Vô Song.

Cho nên Bạch Liên có cảnh giới cùng cảm ngộ, Long Vô Song cũng có thể cùng chung, kể từ đó, Vô Song tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Đầu tiên là kết thành Pháp Đan, hôm nay lại muốn kết thành Pháp Thai, Pháp Thai vừa thành, sẽ trãi qua cửu trọng lôi kiếp.

Nếu có thể vượt qua lôi kiếp, đem Pháp Thai chuyển hóa thành Đạo Thai, trở thành nguyên cương Đạo Quân, nhất phi trùng thiên.

Lúc Dương Lăng đến, ngoại vi đã có không ít tu sĩ Động Huyền Phái quan kiếp. . . Tu sĩ độ kiếp, thường thường có đồng môn hộ pháp cùng quan kiếp, cứ như vậy có thể để bảo vệ, thứ hai có thể tăng kinh nghiệm tu hành của đồng môn.

Dương Lăng vừa đến, đang độ kiếp Long Vô Song tựa hồ cảm giác được, hướng Dương Lăng nhìn thoáng qua, nhưng lúc này nàng không thể phân tâm, liền lập tức thu ánh mắt.

Kết Pháp Thai một cửa này, đối với Dương Lăng mà nói là chuyện sớm muộn, đối với hắn đồng dạng cũng thập phần trọng yếu, bởi vậy cũng dụng tâm quan kiếp, từ đó thu hoạch kinh nghiệm.


Long Vô Song đã ngưng tụ ra chín mai đạo loại, chín mai đạo loại này, phân biệt bao gồm Thiên Tử Đạo Kiếm, Tâm Ý Ba, Đại Thế Chí, Thiên Long Biến, Chưởng Phúc Thiên Địa, Lôi Thần Phá, Du Long Độn, Bích Ti Tỏa, Vô Thượng Long Vực. Chín loại đạo thuật này, đều là chân long bản năng thần thông diễn biến mà thành, uy lực bất phàm.

Long Vô Song chín loại đạo thuật, nếu như tu sĩ tương đối phổ thông, đã là rất khó được, nhưng nếu cùng Dương Lăng tam đại đạo loại so sánh với, lại yếu kém rất nhiều, hai cái này một cái là đại đạo, một cái là tiểu đạo, không thể đánh đồng như nhau. . .

Chín mai đạo loại, cuối cùng viên mãn, lúc này dưới thôi động của Long Vô Song, đồng thời phun ra một cổ quang khí huyền diệu khó giải thích. Quang khí này bao vây chín mai đạo loại, biến hóa thành một quả hình noãn (trứng), trong suốt như thủy tinh, lóe ra kỳ quang, chính là Pháp Thai.

Được khí cơ cảm ứng, trên không trung sớm ngưng tụ đại lượng kiếp vân, kiếp vân này xoay tròn nỗi lên, hóa thành một suối chảy thật lớn, trong đó ẩn hiện bích sắc lôi quang. Bích tiêu thần lôi, có thể tẩy đi hậu thiên khí tức trong Pháp Thai, làm vững chắc đạo loại.

Pháp Thai nếu không trải qua lôi kiếp, hoặc trãi qua lôi kiếp trình độ bất túc, Pháp Thai ngày sau sẽ thoái hóa, thật vất vả mới kết thành đạo loại nhưng muốn phản hồi trạng thái tiên thiên thần thông pháp trận. Nếu là chịu lôi kiếp đầy đủ, Pháp Thai có thể bảo trì đạo loại, phát sinh đạo thuật. . .

Bất quá, mục đích Long Vô Song, muốn kết thành Đạo Thai, phải hoàn toàn trãi qua chín lần lôi kiếp.

Pháp Thai của nàng vừa thành, trên cao trung cường quang cuồng thiểm, lôi âm nặng nề cuồn cuộn truyền đến, một đạo bích lục lôi điện, to như thân người, giống như xà diên, mang theo đại uy lực kinh khủng kích hạ xuống.

Bích tiêu thần lôi, Pháp Thai chi kiếp, có toàn bộ chín kích, một lần so với một lần hung mãnh khó có thể chống lại. Thường thường mười tên Pháp Thai tu sĩ, sẽ có chín tên ở trước chín lần bắn trúng sẽ lùi bước. Những tu sĩ này tại trong lôi kiếp lùi bước phải mượn đồng môn bang trợ, cùng đánh đuổi kiếp vân, nên giữ được một mạng.

Chỉ có tu sĩ, có thể hoàn toàn vượt qua bích tiêu thần lôi cửu kích, bọn họ mượn oai lực sấm sét, khiến Pháp Thai ổn định, tẩy đi trong đó khí tức không tinh thuần, từ đó chuyển hóa thành Đạo Thai. . . Đạo Thai vừa thành, nguyên cương lập tức sinh ra, thực lực, thọ mệnh trong sát na đại tăng cực lớn.

Ba đạo lôi quang trước, Long Vô Song cư nhiên có thể dễ dàng vượt qua, nhưng tới ba kích ở giữa, nét mặt nàng hơi lộ ra vẻ thống khổ, làm cho không khỏi lo lắng nỗi lên.


Tới ba kích cuối cùng, Long Vô Song có chút miễn cưỡng, khi đạo lôi quang thứ chín hạ xuống, nàng hầu như đã hư thoát, cả người mềm hoặc ngã xuống đất, quanh thân lại đằng khởi một tầng cương khí thâm hậu, chính là Đạo Thai phát ra chân long nguyên cương.

Dương Lăng lắc mình tới bên người nàng, thân thiết hỏi: "Vô Song, có khỏe không?"

Long Vô Song tuy rằng vẻ mặt mệt mỏi, thần tình cũng vui mừng: "Dương đại ca, Vô Song kết thành Đạo Thai" nàng không tự chủ được ôm lấy Dương Lăng.

Lúc này, trong Động Huyền Phái có rất nhiều đệ tử chú mục, đều há to miệng ra, nhìn một màn phía dưới. . .

"Đều nói Dương chưởng môn cùng Long chưởng môn quan hệ mật thiết, hôm nay xem ra, quả nhiên là thật a "

"Bạch chưởng môn cùng Long chưởng môn hai vị nhất thể, Dương chưởng môn thật là vận khí tốt a, được một người, còn tặng không một người."

Dương Lăng cảm giác xấu hổ, lúc đó cũng không có buông nàng ra, không thể làm gì khác hơn là nói: "Nàng mới thành Đạo Thai, nhanh đi ôn dưỡng nó đi."

Vô Song gật đầu, nhưng quanh thân vô lực, không thể hành động. Dương Lăng kiên trì ôm lấy nàng, mang đến trong Cửu Dương Tháp Nhất Nguyên Cảnh.

Xa xa, Bạch Liên cười dài mà nhìn tất cả, Vô Song suy nghĩ đăm chiêu, tức là nàng suy nghĩ đăm chiêu, nàng thầm nghĩ: "Vô Song thành tựu Đạo Thai, ta lại còn kém dương cương nên không thể ngưng luyện chân cương." Nàng suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Dương Lăng hỗ trợ. . .

Người quan kiếp dần dần tán đi, Long Vô Song độ kiếp thành công, bọn họ trong lòng lại cao hưng và phấn chấn. Toàn bộ Động Huyền Phái, toàn bộ việc lớn nhỏ, Long Vô Song xuất lực không ít, nàng tâm địa thuần hậu, làm việc lại linh hoạt, chưa từng đắc tội với ai, vì thế trong Động Huyền Môn tu sĩ kính yêu, mọi người cũng chúc mừng tu vi nàng cao hơn một tầng.

Lại nói Dương Lăng mới an trí xong Long Vô Song, Bạch Liên liền tới.

Dương Lăng thấy thần khí nàng, hình như có chuyện muốn nói, cười hỏi: "Đạo Quân phải chúc mừng ngươi."


Bạch Liên liếc mắt trắng dã nhìn Dương Lăng, bỗng thở dài một tiếng, cau mày nói: "Dương đại ca, tiểu muội nguyên cương từ lâu viên mãn, nhưng vẫn tìm không được thiên cương thích hợp, muốn đến hỏi Dương đại ca, có kiến nghị tốt hay không."

Nguyên lai nguyên cương do Đạo Thai sinh thành, nhưng nguyên cương này cũng không phải là chân chính kiên cố cường đại, muốn cho nguyên cương này trở thành chân chính Hộ Thể Chân Cương, đạt được phi kiếm bất thương, vạn tà bất xâm, từ đó thủ hộ Đạo Thai trưởng thành, có thể dùng thiên nhân giao cảm, xúc tiến Đạo Thai viên mãn, nhất định phải thu thập dương cương trong thiên địa. Đem thiên nhiên dương cương luyện nhập nguyên cương, hóa nguyên cương làm chân cương.

Trong thiên địa, có toàn bộ ba vạn chín nghìn loại dương cương, há dễ tìm kiếm, nó cực kỳ khan hiếm. Nhưng thường thường dương cương càng là khan hiếm, lại càng là trân quý. Bạch Liên Đạo Thai đã hoàn toàn vững chắc rồi, đã tới thời khắc ngưng tụ chân cương.

Dương Lăng trong lòng khẽ động, nhớ tới một vật, cười nói: "Ngươi chờ một chút." Hắn từ trong Kim Quang, nhiếp ra một đoàn cương khí. Cương khí này chính là từ trên người thần quy luyện ra Bất Tử Huyền Cương. Bất Tử Huyền Cương này, là một loại trong ba vạn chín nghìn loại dương cương cực kỳ trân quý, phẩm chất có thể bài trên tiền thập.

Lúc này trong tay Dương Lăng, có một đoàn cương khí ám hồng sắc, thỉnh thoảng cuồn cuộn nhảy lên.

Bạch Liên vừa nhìn thấy, kinh hỉ nói: "Bất Tử Huyền Cương Dương đại ca từ nơi nào có được?" Phàm nguyên cương tu sĩ, mỗi một cái gì đối với ba vạn chín nghìn loại dương cương đều nghe nhiều nên thuộc, chính là để ngày sau có thể tìm kiếm. Này đây, Bạch Liên thoáng cái liền nhận ra Bất Tử Huyền Cương.

Dương Lăng "Hắc hắc" cười: "Thế nào trọng yếu, nàng là dùng nó luyện thành chân cương, được không?"

Đây là chân cương cực kỳ trân quý, thiên hạ ít có, Bạch Liên tự nhiên mong muốn có được, nhưng nàng suy nghĩ một chút, lại do dự nỗi lên, lo lắng hỏi: "Dương đại ca, nếu tiểu muội dùng, vậy ngươi làm sao bây giờ?"

Dương Lăng "Ha ha" cười: "Bất Tử Huyền Cương thôi mà, giá trị cái gì chứ? Dương đại ca nàng ngày sau đương nhiên phải tìm kiếm dương cương uy lực lớn hơn nữa, cái này để cho nàng dùng."

Dương cương cũng phân ra bốn đẳng cấp, nhất đẳng gọi là huyền cương, trong thiên địa chỉ có ba mươi chín loại, mỗi một loại đều thập phần trân quý. Nhị đẳng gọi là tinh khiết cương, số lượng gần mấy trăm loại. Tam đẳng gọi là thanh cương, có hơn một nghìn loại. Về phần còn lại là đệ tứ đẳng gọi là trọc cương.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận