Thôn Thiên

Bạch Dật Phi bị luân phiên áp chế, tự tôn bị nhục, trong lòng kinh sợ, đồng thời cũng ý thức được, Dương Lăng đang mượn cơ hội tìm hiểu kiếm thuật.

"Không thể để hắn tìm hiểu tiếp tục" ánh mắt hắn chợt lóe, hai tay pháp quyết liên tục biến ảo, quát lên: "Vô Sinh Tuyệt Sát "

Khắp bầu trời kiếm quang, bỗng nhiên kết thành cái ấn, uy thế đại trướng. Đạo kiếm cùng phổ thông phi kiếm có ưu khuyết, vào lúc này hoàn toàn hiển lộ ra. Dương Lăng cùng Bạch Dật Phi đều tu đạo kiếm, đạo kiếm bản thân có thể thừa thụ các loại đạo thuật, gia trì đạo thuật trên kiếm quang, uy lực đại tăng, trong một kiếm chất chứa vạn pháp.

Mà phổ thông phi kiếm, đỉnh nhất cũng chỉ có thể phát huy ra bản thân toàn bộ lực lượng, không có khả năng tạo thành đại lực sát thương như vậy, bởi vậy các tu sĩ thường nói: phi kiếm dễ cầu, đạo kiếm khó tu.

Vô Sinh Ấn là đạo thuật sắc bén nhất của Bạch Dật Phi, hắn đem Vô Sinh Ấn gia trì trên kiếm thuật, nhất thời khiến kiếm quang lực sát thương tăng lên, áp chế kiếm quang của Dương Lăng. . .

Dương Lăng thần sắc ngưng trọng, hắn lúc này mượn áp lực kinh khủng của Bạch Dật Phi để diễn biến kiếm thuật, đang trước mắt, há bỏ dở nửa chừng? Hắn biểu hiện ra tuy rằng chiếm thượng phong, kì thực mỗi một kích đều vạn phần cật lực. Ngũ phẩm linh đài, so với Dương Lăng cường hơn không chỉ một tầng thứ, tất cả lực lượng áp đảo, là chênh lệch thật lớn đơn giản vô pháp dùng ngoại lực bù đắp.

Bạch Dật Phi thực lực, so với Dương Lăng mạnh mẽ gấp trăm lần, nếu không có dựa vào ưu thế một thân hắn làm cho người ta không nói được lời nào, hắn sớm bị đối phương một kích mà chết, làm sao có thể chống đở đến bây giờ?

"Phốc" Dương Lăng hung hăng hướng trong kiếm quang phun ra một ngụm tinh huyết.

Dương Lăng tinh huyết, không phải chuyện đùa, chất chứa lực lượng Hiên Viên đại đế thân thể, chỉ cần một ngụm, liền khiến kiếm quang thoáng cái trương lên thập bội, đồng thời kiếm quang cũng diễn biến tới đệ tứ biến.

"Nhu Thủy vi khảm khảm kiếm miên miên"

Khắp bầu trời kiếm quang, bỗng nhiên nhu thuận như nước, mặc cho kiếm quang Bạch Dật Phi bá đạo hùng liệt làm sao, chỉ như Minh Nguyệt gió nhẹ, hoàn toàn không chịu lực, khiến cho kiếm quang Bạch Dật Phi phảng phất trảm tới khoảng không, khiến cho nội tâm hắn bị đè nén không gì sánh được. . .

"Đây là cái kiếm thuật gì? Thấy những điều chưa hề thấy, nghe những điều chưa hề nghe a" các tu sĩ ngẫn lên cái cổ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Hà Cảnh.

Trong lầu các, một thanh âm nói: "Đây là vô thượng kiếm đạo, tận dụng thời cơ, chín người ngươi tinh tế tham quan hoc tập, tất có sở đắc." Thanh âm Nghiễm Hàn Tiên Tôn vang lên, cư nhiên lệnh cho chín đệ tử xuống phía dưới học lén.


Chín đệ tử vâng mệnh, song song xuất hiện tại lầu các ngoài lan can, ngưng nhãn nhìn vào Tử Hà Giới. Trong đó một người, chính là "Sư huynh " lúc đầu nhắc tới chuyện Minh Nguyệt tiên tử cùng Thiên Ngoại Thiên, người này thấy Dương Lăng cư nhiên lợi hại như vậy, mà ngày ấy hắn cư nhiên đối với hắn tâm tồn khinh thường, lúc này nghĩ tới, trong lòng tư vị nổi lên. . .

Minh Nguyệt tiên tử lại hiếu kỳ mà nhìn về phía Dương Lăng, nghĩ thầm: "Hắn kiếm thuật, rất có phong thái Thái Cổ Kiếm Tiên, chẳng lẽ được Thái Cổ Kiếm Tiên truyền thừa sao?"

Thái cổ thời đại, tiên đạo đang thịnh, người người tu luyện kiếm đạo, xuất hiện nhất phẩm Thái Cổ Kiếm Tiên khiếp sợ chư giới, Minh Nguyệt tiên tử này đây đang nghĩ như vậy.

"Đáng trách nếu ta không có đem linh đài ký thác trong hư không, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, làm sao có thể để người này kiêu ngạo?" Bạch Dật Phi nội tâm cáu giận, hắn lúc này tối đa có thể phát huy hai thành lực lượng, nếu có thể một kích thập thành lực lượng, Dương Lăng dù là có lợi hại, cũng bất quá chịu được một chiêu nửa thức.

Bạch Dật Phi tức giận là lúc, Dương Lăng kiếm quang lần thứ năm biến hóa.

"Khinh Phong vi tốn tốn kiếm không không"

Bát Quái Tâm Ý Kiếm, bỗng nhiên trở nên khoảng không, như có như không, như ẩn như hiện, nhưng uy lực một tia cũng không giảm, khiến kiếm quang Bạch Dật Phi không biết làm sao, như con cọp nuốt trời, không chỗ ngậm miệng. . .

"Huyền Lôi vi chấn chấn kiếm kinh kinh"

Trong kiếm quang, sinh ra vô cùng lôi điện, khắp bầu trời tia điện nổ vang, phách liệt vô song, cuồng bạo không gì sánh được, cư nhiên thoáng cái đem kiếm quang Bạch Dật Phi bắn nát.

Mắt thấy kiếm quang đã cửu biến rồi, Bạch Dật Phi cắn răng một cái, nghĩ thầm: "Dù cho tổn hao vật ấy, cũng phải cắt đứt hắn" bỗng nhiên đưa tay đánh ra một bức tranh, bức tranh này cũng là một tòa kiếm đồ, bay tới không trung, bỗng nhiên phóng xạ ra vô cùng quang hoa, trấn áp xuống .

Dương Lăng đang dùng Huyền Lôi biến, thoáng cái bị ngăn chặn, vô cùng sát khí, diệt tuyệt tất cả, hữu tử vô sinh. Trong sát na kinh khủng, đỉnh đầu Dương Lăng lao ra một đạo linh quang, trong linh quang này, có một quang đoàn lớn bằng nắm tay, trong suốt như thủy tinh, cũng là Vô Sinh Đạo Chủng của Dương Lăng. . .

Dương Lăng từ trong Hủy Diệt Thiên Phù, tìm hiểu tam đại đạo loại, phân biệt là Vô Sinh, Niết Bàn, Hỗn Loạn. Niết Bàn đạo loại đã viên mãn, thả ra tam tam diễn biến, còn lại hai đạo loại nhưng chưa viên mãn.


Thiên địa trong lúc đó, đại đạo có hạn, nếu có một người chiếm giữ, thì tuyệt nhiên người đó tu luyện đạo này đến cực điểm quả nhiên có khả năng. Dương Lăng được Vô Sinh Đạo Chủng, trên trời dưới đất, chỉ có hắn một người có thể tu luyện đại đạo này, không có người thứ hai có thể tu luyện thành công, đây là không có con đường thứ hai.

Cho dù người thứ hai học được, cũng vĩnh viễn không thể đạt được tầng thứ như Dương Lăng, trọn đời bị Dương Lăng khắc chế, trừ phi Dương Lăng nguyện ý, đề thăng tu vi người sau.

Họa đồ này là Vô Sinh Trận Đồ, trong đồ chất chứa Vô Sinh Sát Đạo. Cho nên Vô Sinh Trận Đồ này, vừa gặp Vô Sinh Đạo Chủng của Dương Lăng, tựa như dòng suối nhập vào biển cả, vào cửa nhà mình. . .

Tại trong ánh mắt của Bạch Dật Phi bất khả tư nghị, Vô Sinh Trận Đồ này biến hóa thành một đạo kỳ quang, bắn vào trong đạo loại của Dương Lăng. Trong lúc điện quang minh diệt, Vô Sinh Đạo Chủng của Dương Lăng đại viên mãn, một cổ sát ý đằng đằng dựng lên.

Lúc này trong đạo loại chất chứa vô cực linh khí đại lượng tuôn ra, Vô Sinh Đạo Chủng này, vừa hóa thành ba loại, Thân, Ý, Vận ba đạo hiển hiện, ba đạo quang hoàn quay chung quanh xoay tròn Vô Sinh Đạo Chủng khởi lên.

Dương Lăng mừng rỡ, phấn khởi tinh thần, quát lên: "Kinh Sơn vi cấn cấn kiếm nguy nguy"

Kiếm quang thất biến, thế như núi cao đang áp bách mà đến, tiếp tục bức lui kiếm quang Bạch Dật Phi.

"Hảo kiếm hảo kiếm" ở đây mấy trăm tu sĩ, trong đó đủ loại hành gia kiếm thuật, lúc này ở trong mắt, đều là mừng rỡ khiếp sợ, thậm chí có người lĩnh ngộ ra hai ba phần kiếm ý của Dương Lăng, thu hoạch thật lớn

Bạch Dật Phi cũng tức giận đến muốn thổ huyết, vốn muốn dùng tùy thân chí bảo Vô Sinh Kiếm Đồ giết chết Dương Lăng, vậy mà ngược lại lại tiện nghi cho hắn. . . Hắn kiến thức uyên bác, nhìn ra Vô Sinh Đạo Chủng của Dương Lăng, không phải chuyện đùa, chính là chí đạo trong thiên địa.

Bạch Dật Phi ngày trước chính là dùng Vô Sinh Kiếm Đồ luyện thần, ngày sau, hắn truy cầu đại đạo, cũng lấy Vô Sinh Sát Đạo làm bậc thang. Đáng trách chính là, Dương Lăng cư nhiên cũng tu luyện Vô Sinh đạo loại, nếu như Dương Lăng ngày sau thành công, thì tuyệt nhiên Bạch Dật Phi ngày sau khó có khả năng thành đạo, trọn đời không thể thành tựu Vô Sinh Sát Đạo.

"U Trạch vi đoái đoái kiếm hôn hôn"

Kiếm quang bát biến, kiếm ý chuyển động tối nghĩa không hiểu, u u khó dò, kiếm quang câu thông u minh thế giới, sâm sâm lãnh ý truyền đến.


Từng bậc từng bậc diễn biến bát kiếm, Dương Lăng trong lòng đối với bát quái áo nghĩa càng thêm rõ ràng, huýt sáo dài một tiếng, ngâm nói: "Trong Bát Quái giấu chí đạo thập ức thế giới ta vi tôn, sát "

Bát đạo kiếm quang, hợp làm một, biến đổi ra ba, ba biến thành chín, sinh sôi không dứt, huyền ảo khó lường. . . Kiếm quang này trong cương có nhu, trong nhu có cương, khi thì dương cương, khi thì âm nhu, một phần vạn một cái sát na, liền sinh ra biến hóa không thể đo lường được.

Bạch Dật Phi liếc mắt nhìn Dương Lăng kiếm thuật đại thành, trên kiếm thuật, tuyệt không có khả năng thắng hắn, đành phải lấy ra một kiện pháp khí. Trong tay Bạch Dật Phi liền hiện ra cây cung, cung này vừa ra, trong lúc đó thiên địa hung lệ khí đều hướng cung này tụ tập mà đến.

"A Tiên Khí Diệt Tuyệt Cung" có người khiếp sợ mà gọi ra.

Lầu các chỗ lan can, Nghiễm Hàn Tiên Tôn chín vị đệ tử, đều bị kiếm thuật ảo diệu của Dương Lăng mê hoặc. Minh Nguyệt tiên tử lúc này nhìn thấy Diệt Tuyệt Cung, trong lòng căng thẳng không biết từ đâu. . . Chợt thấy, tư thái Dương Lăng phi dương hùng tráng như vậy rất quen thuộc cùng thân thiết, tựa hồ trước rất lâu, có một người như vậy, đem mình ôm vào trong ngực, nói những lời thương yêu.

Minh Nguyệt tiên tử trong lòng cả kinh, lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm: "Ta đây là làm sao vậy?" Nàng vùng thoát khỏi tư tự, nhưng bất đắc lại phát hiện, lúc này vô luận như thế nào cũng không có thể đem thân ảnh Dương Lăng từ trong trí nhớ xóa đi.

Dương Lăng kiếm thuật đại thành, lòng tin tăng lên, "Ha ha" cười: "Bạch Dật Phi, ngươi đem Tiên Khí này ra có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta cũng có một cây cung, ngươi ta hai người đối xạ, xem người nào chết trước" hắn thu lại kiếm quang, tay trái lấy ra Thiên Xạ Cung, tay phải cầm Niết Bàn Tiến.

"A Thiên Xạ Cung" ở đây mọi người, không có ai là hạng người giản đơn, lập tức có người nhận ra lai lịch Thiên Xạ Cung. Thiên Xạ Cung, thái cổ kì binh, truyền thuyết về nó, được diễn dịch ra vô số lần, người người nghe nhiều nên thuộc, giờ này đây lập tức nhìn ra. . .

"Thiên Xạ Cung cư nhiên còn tại thế quá bất khả tư nghị a, một chuyến hôm nay thực sự là không có đến không, được mở khai nhãn giới a "

Trong lầu các, đi ra một cung trang nữ tử, nữ tử này mới thấy dường như khoảng hai mươi tuổi, nàng rõ ràng cực mỹ, nhưng khiến cho vừa thấy, liền trong lòng sợ hãi. Một loại khí chất trời sinh cao quý, từ trên người nàng hiển lộ ra.

"Sư tôn" cửu đại đệ tử tiến lên bái kiến, nữ tu này, chính là Nghiễm Hàn Tiên Tôn.

Nghiễm Hàn Tiên Tôn nhìn chăm chú vào Thiên Xạ Cung trong tay Dương Lăng, trong mắt tia sáng kỳ dị chớp động.

Mắt thấy Dương Lăng xuất ra Thiên Xạ Cung, Bạch Dật Phi bỗng nhiên nghĩ Diệt Tuyệt Cung của mình quá khó coi, bất quá hắn hết lòng tin vào thực lực tự thân, nghĩ thầm: "Thiên Xạ Cung há như vậy dễ tế luyện sao? Ta dùng Diệt Tuyệt Cung, cũng có thể giết hắn "

"Hãy bớt sàm ngôn đi, hảy đón ta nhất tiến" Bạch Dật Phi kéo cung hướng Dương Lăng bắn ra, cung như mãn nguyệt.

"Chân "


Một đạo hắc quang, mang theo uy thế diệt tuyệt tất cả chém giết qua, đến chỗ nào, đều xóa bỏ tất cả chỗ đó.

Cùng thời khắc đó, Dương Lăng cũng xuất thủ, kéo cung nạp tiến, "Chân" Niết Bàn Chi Tiến cũng hóa thành một đạo kỳ quang, đón đầu xuất kích.

Hai đạo tiến quang mạnh mẽ, giữa đường chạm vào nhau, Niết Bàn Chi Tiến không có dừng lại dù gặp bất luận cái gì, thẳng tắp giết tới hướng Bạch Dật Phi.

Bạch Dật Phi trong lòng căng thẳng, đối mặt tiến quang này, hắn cư nhiên có cảm giác tử vong, bất đắc dĩ lần thứ hai toàn lực bắn ra đệ nhị cung.

"Chân "

Liên tiếp tam tiến, vẫn như cũ không thể ngăn trở Niết Bàn Chi Tiến. Mà lúc này, Dương Lăng đã thu Thiên Xạ Cung lại, tàn bạo mà tế ra Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, giữa lúc đó, còn không quên phun ra một ngụm tinh huyết, hắn vừa mới phát hiện, máu của mình tuyệt đối đại bổ, tùy tiện một ngụm cũng có thể khiến pháp khí uy lực tăng lên.

"Ầm ầm long "

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn vừa ra, quần tu đều cả kinh, Bạch Dật Phi mặt cũng càng trắng. Mà lúc này Niết Bàn Chi Tiến rốt cục đến trước người, mắt thấy sẽ bắn trúng vị đại công tử của Thiên Ngoại Thiên.

Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa hơi biến đổi, Dương Lăng, Bạch Dật Phi đều ra khỏi Tử Hà Giới, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, Niết Bàn Chi Tiến song song nhảy ra, trở lại trong tay Dương Lăng.

Nghiễm Hàn Tiên Tôn thản nhiên nói: "Được rồi "

Nghiễm Hàn Tiên Tôn nói, Dương Lăng thấy không tốt để ra tay, bất quá, mục đích giáo huấn Bạch Dật Phi của hắn đã đạt được rồi. Bởi vì lúc này Bạch Dật Phi sắc mặt như đổ chàm, phảng phất có cảm giác như thấy nữ nhân thương yêu nhất của mình vừa ngũ với người ta, đồng thời phát hiện ra bầy con thương yêu của mình bấy lâu không phải là con của mình vậy, thật là thống hận a.

Dương Lăng nhìn chằm chằm Bạch Dật Phi "Hắc hắc" cười: "Bạch Dật Phi, ta về chỗ ngồi, ngươi còn có muốn ngồi ở đây không?"

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận